TEMA B.8. LA UNIÓ EUROPEA

Description

of MOSCO Quiz on TEMA B.8. LA UNIÓ EUROPEA, created by TONY MOYA VIDAL on 30/09/2017.
TONY MOYA VIDAL
Quiz by TONY MOYA VIDAL, updated more than 1 year ago
TONY MOYA VIDAL
Created by TONY MOYA VIDAL about 6 years ago
38
0

Resource summary

Question 1

Question
LA UNIÓ EUROPEA ÉS UNA ORGANITZACIÓ SUPRAESTATAL, BASADA EN LA UNITAT POLÍTICA, ECONÒMICA I MONETÀRIA, CONSTRUÏDA MITJANÇANT LA SIGNATURA DE DIVERSOS TRACTATS INTERNACIONALS ENTRE ELS PAÏSOS QUE EN FORMEN PART.
Answer
 • True
 • False

Question 2

Question
LA UNIÓ EUROPEA ESTÀ BASADA EN LA UNITAT
Answer
 • LEGISLATIVA
 • POLÍTICA
 • ECONÒMICA
 • MONETÀRIA

Question 3

Question
AMB ELS TRACTATS S'ESTABLEIXEN L'EXISTÈNCIA D'UNES INSTITUCIONS COMUNES, QUINES?
Answer
 • EL CONSELL EUROPEU
 • EL TRIBUNAL DE COMPTES EUROPEU
 • LA COMISSIÓ EUROPEA
 • EL PARLAMENT EUROPEU
 • EL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA EUROPEU

Question 4

Question
LA UNIÓ EUROPEA SUBSTITUEIX L'ESTAT EN L'EXERCICI D'UNA PART IMPORTANT DE LES SEVES COMPETÈNCIES TRADICIONALS.
Answer
 • True
 • False

Question 5

Question
LA UNIÓ EUROPEA ACTUALMENT ESTÀ FORMADA PER
Answer
 • 25 ESTATS MEMBRES
 • 22 ESTATS MEMBRES
 • 27 ESTATS MEMBRES
 • 28 ESTATS MEMBRES

Question 6

Question
EL TRACTAT DE LISBOA
Answer
 • EL DIA 13 DE DESEMBRE DEL 2007 ÉS REUNEIXEN ELS CAPS DE GOVERN PER SIGNARLO.
 • EL DIA 1 DE DESEMBRE DEL 2009 ÉS REUNEIXEN ELS CAPS DE GOVERN PER SIGNARLO.
 • EL DIA 13 DE DESEMBRE DEL 2009 ENTRA EN VIGOR UN COP RATIFICAT PER TOTS ELS ESTATS MEMBRES.
 • EL DIA 1 DE DESEMBRE DEL 2009 ENTRA EN VIGOR UN COP RATIFICAT PER TOTS ELS ESTATS MEMBRES.

Question 7

Question
SIGNATURA DEL TRACTAT DE MAASTRICHT EL
Answer
 • 7 DE JUNY DE 1992
 • 7 DE JUNY DE 1990
 • 7 DE FEBRER DE 1992
 • 7 DE FEBRER DE 1990

Question 8

Question
EL PROCÉS D'INTEGRACIÓ POLÍTICA I ECONÒMICA QUE ÉS VA INICIAR L'ANY 1951 ES CULMINA AMB LA SIGNATURA DEL TRACTAT DE
Answer
 • MAASTRICHT EL 1 DE FEBRER DE 1992
 • DE LA COMUNITAT EUROPEA DEL CARBÓ I DEL ACER (CECA)
 • DE LA COMUNITAT ECONÒMICA EUROPEA (CEE)
 • DE L'ENERGIA ATÒMICA (EURATOM)

Question 9

Question
ELS TRACTATS DE LA (CECA), EL DE LA (CEE)I L'(EURATOM) VAN SER SIGNATS A :
Answer
 • ROMA EL 25 DE MARÇ DE 1953, PER BÈLGICA, ELS PAÏSOS BAIXOS, LUXEMBURG, FRANÇA, ITÀLIA I LA REPÚBLICA FEDERAL D'ALEMANYA.
 • ROMA EL 25 DE MARÇ DE 1957, PER BÈLGICA,ESPANYA, DINAMARCA FRANÇA, ITÀLIA I LA REPÚBLICA FEDERAL D'ALEMANYA.
 • ROMA EL 25 DE MARÇ DE 1957, PER BÈLGICA,ESPANYA, LUXEMBURG, FRANÇA, ITÀLIA I LA REPÚBLICA FEDERAL D'ALEMANYA.
 • ROMA EL 25 DE MARÇ DE 1957, PER BÈLGICA, ELS PAÏSOS BAIXOS, LUXEMBURG, FRANÇA, ITÀLIA I LA REPÚBLICA FEDERAL D'ALEMANYA.

Question 10

Question
QUAN S'INCORPORA ESPANYA A LA UNIÓ EUROPEA ?
Answer
 • MITJANÇANT LA SIGNATURA DEL TRACTAT D'ADHESIÓ, A PARTIR DE L'1 DE GENER DE 1985ENTRAVA A FORMAR PART DEL DRET COMUNITARI I LES NORMES DE LA UNIÓ EUROPEA.
 • MITJANÇANT LA SIGNATURA DEL TRACTAT DE MAASTRICHT A PARTIR DE L'1 DE GENER DE 1986 ENTRAVA A FORMAR PART DEL DRET COMUNITARI I LES NORMES DE LA UNIÓ EUROPEA.
 • MITJANÇANT LA SIGNATURA DEL TRACTAT D'ADHESIÓ, A PARTIR DE L'1 DE GENER DE 1986 ENTRAVA A FORMAR PART DEL DRET COMUNITARI I LES NORMES DE LA UNIÓ EUROPEA.
 • MITJANÇANT LA SIGNATURA DEL TRACTAT D'ADHESIÓ, A PARTIR DE L'1 DEMARÇ DE 1986 ENTRAVA A FORMAR PART DEL DRET COMUNITARI I LES NORMES DE LA UNIÓ EUROPEA.

Question 11

Question
TRACTAT DE ROMA 1957
Answer
 • True
 • False

Question 12

Question
QUINS VAN SER ELS 6 ESTATS ORIGINARIS DE LA UNIÓ EUROPEA ?
Answer
 • ALEMANYA, FRANÇA, BÈLGICA, ITÀLIA, LUXEMBURG I ELS PAÏSOS BAIXOS
 • ALEMANYA, FRANÇA, ESPANYA, ITÀLIA, LUXEMBURG I ELS PAÏSOS BAIXOS
 • ALEMANYA, FRANÇA, BÈLGICA, ITÀLIA, ESPANYA I ELS PAÏSOS BAIXOS
 • ALEMANYA, FRANÇA, DINAMARCA, ITÀLIA, LUXEMBURG I ELS PAÏSOS BAIXOS

Question 13

Question
TRACTAT DE BRUSEL·LES, [blank_start]8 D'ABRIL DE 1965[blank_end] VA SER ON ES VAN UNIFICAR LES INSTITUCIONS DE LA COMISSIÓ I EL CONSELL EUROPEU.
Answer
 • 8 D'ABRIL DE 1975
 • 8 D'ABRIL DE 1965

Question 14

Question
ELS TRIBUNALS DE JUSTÍCIA I LES ASSEMBLEES LEGISLATIVES DE LES TRES COMUNITATS ES VAN UNIFICAR AMB EL TRACTAT DE ROMA, [blank_start]25 DE MARÇ DE 1957[blank_end], I PER L'ACTA ÚNICA EUROPEA (AUE), SIGNADA A [blank_start]LUXEMBURG[blank_end] EL [blank_start]17 DE FEBRER DE 1986.[blank_end]
Answer
 • 25 DE MARÇ DE 1959
 • 25 DE MARÇ DE 1957
 • 25 DE JUNY DE 1959
 • 25 DE JUNY DE 1957
 • LUXEMBURG
 • ROMA
 • LISBOA
 • MAASTRICHT
 • 17 DE FEBRER DE 1988.
 • 27 DE FEBRER DE 1986.
 • 17 DE FEBRER DE 1986.
 • 27 DE FEBRER DE 1988.

Question 15

Question
EL TRACTAT DE LA UNIÓ EUROPEA (TUE)
Answer
 • SIGNAT A ROMA EL 25 DE MARÇ DE 1957
 • SIGNAT A BRUSEL·LES EL 8 D'ABRIL DE 1965
 • SIGNAT A MAASTRICHT EL 7 DE FEBRER DE 1992
 • SIGNAT A ÀMSTERDAM EL 2 D'OCTUBRE DE 1997

Question 16

Question
EL TRACTAT ÀMSTERDAM SIGNAT [blank_start]EL 2 D'OCTUBRE DE 1997[blank_end], REFORMA ELS TRACTATS DE LA UNIÓ I DE CREACIÓ, ESPECIALMENT EN L'ÀMBIT INSTITUCIONAL, PERÒ NO VA SER CAPAÇ DE RESOLDRE QÜESTIONS MÉS PROBLEMÀTIQUES QUE COMPORTA LA FUTURA AMPLIACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA, COM ARA LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ O LA PONDERACIÓ DEL VOT ENTRE ELS ESTATS EN EL CONSELL.
Answer
 • EL 2 D'AGOSTDE 1997
 • EL 20 D'OCTUBRE DE 1999
 • EL 2 D'OCTUBRE DE 1997

Question 17

Question
[blank_start]EL TRACTAT DE NIÇA, DE 2001[blank_end], TORNA A MODIFICAR ELS TRACTATS FUNDACIONALS I DE LA UNIÓ PER PODER ADAPTAR LES INSTITUCIONS COMUNITÀRIES EN LA PERSPECTIVA DE L'AMPLIACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA ALS PAÏSOS DE L'EST D'EUROPA
Answer
 • EL TRACTAT DE ROMA DE 1957
 • EL DE BRUSEL·LES, 8 D'ABRIL DE 1965
 • EL TRACTAT DE NIÇA, DE 2001

Question 18

Question
EL TRACTAT DE LISBOA DE [blank_start]2007[blank_end], QUE FOU RATIFICAT PER TOTS ELS ESTATS MEMBRES I QUE ENTRA EN VIGOR L'ANY [blank_start]2009[blank_end]
Answer
 • 2007
 • 2008
 • 2006
 • 2009
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2011

Question 19

Question
SEGONS EL TRACTAT DE LISBOA (2007) LA PRESIDÈNCIA ESTABLE DEL CONSELL EUROPEU TÉ UNA DURADA DE :
Answer
 • 4 ANYS DE DURADA AMB LA POSSIBILITAT DE REELECCIÓ
 • 9 ANYS DE DURADA AMB LA POSSIBILITAT DE REELECCIÓ
 • 2 ANYS I MIG DE DURADA SENSE POSSIBILITAT DE REELECCIÓ
 • 2 ANYS I MIG DE DURADA AMB LA POSSIBILITAT DE REELECCIÓ

Question 20

Question
A PARTIR DEL 2014 I SEGONS EL TRACTAT DE LISBOA, 2007
Answer
 • L'ELECCIÓ DEL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ ÉS FA PER MAJORIA QUALIFICADA DELS MEMBRES DEL CONSELL.
 • ES VINCULA ALS RESULTATS DE LES ELECCIONS EUROPEES
 • ÉS ELEGIT D'ENTRE ELS SEUS MEMBRES DEL CONSELL EUROPEU
 • LA A I LA C SÓN CORRECTES

Question 21

Question
QUANTS DIPUTATS FORMEN EL PARLAMENT EUROPEU ?
Answer
 • 750, ESPANYA MANTINDRÀ ELS SEUS 54 ESCONS ACTUALS
 • 725, ESPANYA MANTINDRÀ ELS SEUS 54 ESCONS ACTUALS
 • 751, ESPANYA MANTINDRÀ ELS SEUS 54 ESCONS ACTUALS
 • 350, ESPANYA MANTINDRÀ ELS SEUS 54 ESCONS ACTUALS

Question 22

Question
EL TRACTAT DE LISBOA , 2007 INTRODUEIX UN NOU SISTEMA DE DOBLE MAJORIA PER A LES VOTACIONS PER MAJORIA QUALIFICADA AL CONSELL DE LA UE A PARTIR DE NOVEMBRE DE 2014 : 55% DELS ESTATS MEMBRES I 65% DE LA POBLACIÓ DE LA UE.
Answer
 • True
 • False

Question 23

Question
QUE VOL DIR EL PROCEDIMENT DE CODECISIÓ ?
Answer
 • LA NECESSITAT D'ACORD ENTRE EL CONSELL I EL PARLAMENT COM A PROCEDIMENT LEGISLATIU ORDINARI.
 • LA NECESSITAT D'ACORD ENTRE ELS ESTATS MEMBRES DE LA UE
 • QUE LA POLÍTICA I LA NORMATIVA SURT D'UN ESTAT CENTRALITZAT

Question 24

Question
LA UE TÉ PERSONALITAT JURÍDICA PRÒPIA. ES RECONEIX EL VALOR JURÍDIC VINCULANT DE LA CARTA DELS DRETS FONAMENTALS DE LA UNIÓ EUROPEA, TOT I QUE NO S'INTEGRA AL TRACTAT I NO SERÀ APLICABLE AL REGNE UNIT NI A POLÒNIA.
Answer
 • True
 • False

Question 25

Question
QUE ÉS L'EUROPOL ?
Answer
 • UNA MENA DE POLICIA EUROPEA
 • QUE TOTES LES POLICIES ESTAN COORDINADES ENTRE ELLES
 • ÉS L'OFICINA EUROPEA DE POLICIA

Question 26

Question
L'ORDENAMENT JURÍDIC COMUNITARI ÉS DIVIDEIX EN
Answer
 • NOU DRET COMUNITARI (O SECUNDARI)
 • DRET COMUNITARI ORIGINARI (O PRIMARI)
 • DRET COMUNITARI DERIVAT (O SECUNDARI)
 • DRET COMUNITARI CONVALIDAT (O SECUNDARI)

Question 27

Question
QUINS SÓN ELS ACTES OBLIGATORIS DEL DRET COMUNITARI DERIVAT ?
Answer
 • ELS REGLAMENTS
 • ELS DECRETS
 • LES NORMES
 • LES DECISIONS
 • LES DIRECTIVES

Question 28

Question
ELS REGLAMENTS DEL DRET COMUNITARI DERIVAT SÓN ACTES OBLIGATORIS I DIRECTAMENT APLICABLES A CADA ESTAT MEMBRE, NO PODEN MODIFICAR EL CONTINGUT I NO HI HA CAP NECESSITAT DE CAP ACTE DE RECEPCIÓ.
Answer
 • True
 • False

Question 29

Question
QUINS SÓN ELS ACTES NO OBLIGATORIS DEL DRET COMUNITARI DERIVAT :
Answer
 • LES RECOMANACIONS
 • LES DIRECTIVES
 • ELS DICTÀMENS
 • LES DECISIONS

Question 30

Question
UN DICTAMEN EXPRESSA UN JUDICI O VALORACIÓ RESPECTE A UNA DETERMINADA ACTUACIÓ D'UN O MÉS ESTATS MEMBRES. NO TENEN EFECTES VINCULANTS.
Answer
 • True
 • False

Question 31

Question
PER QUINS PRINCIPIS ES REGEIXEN LES RELACIONS ENTRE EL DRET COMUNITARI I EL DRET DELS ESTATS MEMBRES ?
Answer
 • PER L'AUTONOMIA INSTITUCIONAL
 • PER L'EFECTE INDIRECTE
 • PER L'EFECTE DIRECTE
 • PER LA PRIMACIA

Question 32

Question
INSTITUCIONS COMUNITÀRIES :
Answer
 • EL CONSELL DE LA UNIÓ EUROPEA
 • LA COMISSIÓ EUROPEA
 • EL PARLAMENT EUROPEU
 • EL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE LA UNIÓ EUROPEA
 • EL TRIBUNAL DE COMPTES DE LA UNIÓ EUROPEA
 • EL DEFENSOR DEL POBLE D'ÀMBIT EUROPEU, INTERMEDIARI ENTRE ELS CIUTADANS I LES INSTITUCIONS DE LA CE.
 • EL BANC CENTRAL EUROPEU, RESPONSABLE DE LA POLÍTICA MONETÀRIA EUROPEA
 • EL COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL, QUE REPRESENTA ORGANITZACIONS SOCIALS I INDUSTRIALS
 • EL COMITÉ DE LES REGIONS, QUE REPRESENTA LES AUTORITATS REGIONALS I LOCALS
 • L'INSTITUT EUROPEU DE LA IGUALTAT DE GÈNERE, QUE AJUDA A LES INSTITUCIONS EUROPEES I ELS ESTATS MEMBRES A FOMENTAR LA IGUALTAT DE GÈNERE EN TOTES LES POLÍTIQUES COMUNITÀRIES I NACIONALS .

Question 33

Question
QUIN ÉS L'ÒRGAN INTERGOVERNAMENTAL EN QUÈ ELS MEMBRES REPRESENTEN ELS INTERESSOS DE SEU ESTAT DINS L'ÀMBIT DE LA UNIÓ EUROPEA ?
Answer
 • LA COMISSIÓ EUROPEA
 • EL CONSELL DE LA UNIÓ EUROPEA
 • EL PARLAMENT EUROPEU
 • EL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE LA UNIÓ EUROPEA

Question 34

Question
COM ESTÀ INTEGRAT EL CONSELL DE LA UNIÓ EUROPEA ?
Answer
 • ESTÀ INTEGRADA PER 27 MEMBRES
 • ÉS COMPON DE 751 EURODIPUTATS
 • UN REPRESENTANT DE CADASCUN DELS 28 ESTATS MEMBRES.
 • VINT-I-VUIT JUTGES (UN PER CADA PAÍS.

Question 35

Question
ELS MEMBRES DEL CONSELL DE LA UNIÓ EUROPEA SÓN FIXES
Answer
 • True
 • False

Question 36

Question
LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE LA UNIÓ EUROPEA
Answer
 • CORRESPON ROTATIVAMENT, PER UN PERÍODE DE SIS MESOS , A CADASCUN DELS ESTATS MEMBRES
 • TÉ UNA LEGISLATURA DE 4 ANYS
 • TÉ UNA LEGISLATURA ROTATORIA DE 2 ANYS ENTRE ELS ESTATS MEMBRES
 • TÉ UNA LEGISLATURA ROTATORIA DE 1 ANY ENTRE ELS ESTATS MEMBRES

Question 37

Question
COM S'ADOPTEN LES DECISIONS DEL CONSELL DE LA UNIÓ EUROPEA ?
Answer
 • PER MAJORIA ABSOLUTA
 • PER MAJORIA SIMPLE
 • PREFERENTMENT PER MAJORIA QUALIFICADA
 • PREFERENTMENT PER MAJORIA DE 3/5 PARTS

Question 38

Question
DINTRE DE LES DECISIONS DEL CONSELL DE LA UNIÓ EUROPEA S'INTRODUEIX UN CRITERI PONDERAT MITJANÇANT EL QUAL S'ASSIGNA A CADA ESTAT MEMBRE UN NOMBRE DETERMINAT DE VOTS.
Answer
 • True
 • False

Question 39

Question
QUINES SÓN LES COMPETÈNCIES DEL CONSELL DE LA UNIÓ EUROPEA?
Answer
 • LEGISLATIVES : TÉ PODERS NORMATIUS, APROVA LES NORMES GENERALS, COM ARA REGLAMENTS, DIRECTIVES I DECISIONS
 • D'EXECUCIÓ : LI CORRESPON L'EXECUCIÓ NORMATIVA DELS ACTES ADOPTATS
 • DE COORDINACIÓ: TÉ EL PODER DE COORDINACIÓ ENTRE ELS ESTATS MEMBRES I LES COMUNITATS
 • ENMATÈRIA DE RELACIONS EXTERIORS: EL CONSELL, AMB LA COMISSIÓ, HA DE GARANTIR LA COHERÈNCIA DEL CONJUNT DE L'ACCIÓ EXTERIOR DE LA UNIÓ EUROPEA.

Question 40

Question
QUE ÉS LA COMISSIÓ EUROPEA?
Answer
 • ÉS UN ÒRGAN DEPENDENT DELS ESTATS MEMBRES I LA SEVA MISSIÓ ÉS PROTEGIR I VETLLAR PELS INTERESSOS COMUNITARIS.
 • ÉS L'ÒRGAN QUE REPRESENTA ALS POBLES DELS ESTATS MEMBRES
 • ÉS UN ÒRGAN INDEPENDENT DELS ESTATS MEMBRES I LA SEVA MISSIÓ ÉS PROTEGIR I VETLLAR PELS INTERESSOS COMUNITARIS.
 • ÉS L'ÒRGAN INTERGOVERNAMENTAL EN QUÈ ELS MEMBRES REPRESENTEN ELS INTERESSOS DEL SEU ESTAT.

Question 41

Question
COM ESTÀ INTEGRADA LA COMISSIÓ EUROPEA?
Answer
 • PER 27 COMISSARIS
 • PER 28 MEMBRES
 • PER 28 MEMBRES QUE SÓN ELS COMISSARIS
 • PER 27 MEMBRES QUE SÓN ELS COMISSARIS

Question 42

Question
COM SÓN ELEGITS ELS COMISSARIS DE LA COMISSIÓ EUROPEA ?
Answer
 • ELEGITS D'ENTRE ELS SEUS MEMBRES
 • ELEGITS PER RAÓ DE LA SEVA COMPETÈNCIA GENERAL. SEMPRE QUE GARANTEIXIN INDEPENDÈNCIA.
 • ELEGITS MITJANÇANT SUFRAGI UNIVERSAL
 • PER 3/5 PARTS DEL CONSELL

Question 43

Question
LES COMPETÈNCIES DE LA COMISSIÓ...
Answer
 • D'INICIATIVA: ELS ACTES QUE APROVA EL CONSELL SÓN A PROPOSTA DE LA COMISSIÓ
 • D'EXECUCIÓ: LI CORRESPON L'EXECUCIÓ NORMATIVA DELS ACTES ADOPTATS
 • DE COORDINACIÓ: TÉ EL PODER DE COORDINACIÓ ENTRE ELS ESTATS MEMBRES I LES COMUNITATS.
 • DE CONTROL: HA DE VETLLAR PER L'APLICACIÓ DELS TRACTATS I DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES EN DESPLEGAMENT D'AQUESTS; POT PERSEGUIR LES INFRACCIONS DEL DRET COMUNITARI.
 • D'EXECUCIÓ: EN DETERMINATS SECTORS TÉ L'EXECUCIÓ DE LES NORMES ADOPTADES PEL CONSELL

Question 44

Question
ELS GOVERNS DELS ESTATS MEMBRES DE COMÚ ACORD,NOMENEN ELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ PRÈVIA APROVACIÓ DE LA COMPOSICIÓ PEL PARLAMENT DE LA UNIÓ. ELS COMPONENTS DE LA COMISSIÓ ACTUEN AMB INDEPENDÈNCIA DELS ESTATS I EN DEFENSA DE L'INTERÈS GENERAL DE LA UNIÓ.
Answer
 • True
 • False

Question 45

Question
QUE ÉS EL PARLAMENT EUROPEU ?
Answer
 • ÉS L'ÒRGAN QUE REPRESENTA ELS POBLES DELS ESTATS MEMBRES
 • ÉS UN ÒRGAN INDEPENDENT DELS ESTATS MEMBRES I PROTEGEIX I VETLLA PER ELS SEUS INTERESSOS
 • ÉS L'ÒRGAN QUE GARANTEIX LA INTERPRETACIÓ I APLICACIÓ DEL DRET COMUNITARI
 • ÉS L'ÒRGAN RESPONSABLE QUE REPRESENTA LES ORGANITZACIONS SOCIALS I INDUSTRIALS

Question 46

Question
ACTUALMENT DE QUANTS MEMBRES ES COMPON EL PARLAMENT EUROPEU ?
Answer
 • 751 EURODIPUTATS
 • 751 PARLAMENTARIS
 • 651 EURODIPUTATS
 • 750 PARLAMENTARIS

Question 47

Question
COM ÉS FA L'ELECCIÓ DELS PARLAMENTARIS EUROPEUS?
Answer
 • ELEGITS D'ENTRE ELS SEUS MEMBRES
 • MITJANÇANT EL SUFRAGI UNIVERSAL DIRECTE EN CADASCUN DELS SEUS ESTATS MEMBRES
 • ELEGITS DE COMÚ ACORD PELS GOVERNS DELS ESTATS MEMBRES.
 • ESTÀ INTEGRAT PER UN REPRESENTANT DE CADA ESTAT MEMBRE ELEGITS PER MAJORIA DE 3/5 PARTS DEL PARLAMENT

Question 48

Question
QUANTS ESCONS TÉ ACTUALMENT L'ESTAT ESPANYOL AL PARLAMENT EUROPEU, DESDE L'ENTRADA EN VIGOR DEL TRACTAT DE LISBOA, L'1 DE DESEMBRE DEL 2009?
Answer
 • 50
 • 54
 • 56
 • 12

Question 49

Question
COM S'AGRUPEN ELS DIPUTATS DEL PARLAMENT?
Answer
 • EN GRUPS POLÍTICS PER IDEOLOGIES POLÍTIQUES,NO PER NACIONALITATS
 • EN GRUPS PER NACIONALITATS, NO PER IDEOLOGIES POLÍTIQUES

Question 50

Question
COM S'ADOPTEN LES DECISIONS EN EL PARLAMENT EUROPEU?
Answer
 • PER MAJORIA DE 3/5 PARTS
 • PER MAJORIA SIMPLE
 • PER MAJORIA QUALIFICADA
 • PER MAJORIA ABSOLUTA

Question 51

Question
QUINES SÓN LES COMPETÈNCIES DEL PARLAMENT EUROPEU?
Answer
 • DE CONTROL POLÍTIC: LI CORRESPON EL CONTROL I L'ORIENTACIÓ DE LA COMISSIÓ. TAMBÉ POT CONTROLAR EL CONSELL
 • LEGISLATIVES MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE CONSULTA, EL PROCEDIMENT DE CODECISIÓ I EL PROCEDIMENT DE DICTAMEN CONFORME.
 • PRESSUPOSTÀRIES : INTERVÉ EN L'ELABORACIÓ I EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST COMUNITARI.
 • D'EXECUCIÓ: EN DETERMINATS SECTORS TÉ L'EXECUCIÓ DE LES NORMES ADOPTADES PEL CONSELL

Question 52

Question
QUE VOL DIR LA COMPETÈNCIA DE CONTROL POLÍTIC DEL PARLAMENT ?
Answer
 • ELS ACTES QUE APROVA SON A PROPOSTA DE LA COMISSIÓ.
 • QUE LI CORRESPON EL CONTROL I L'ORIENTACIÓ DE LA COMISSIÓ. TAMBÉ POT CONTROLAR EL CONSELL.
 • INTERVÉ EN L'ELABORACIÓ I EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST COMUNITARI.
 • EN DETERMINATS SECTORS TÉ L'EXECUCIÓ DE LES NORMES ADOPTADES PEL CONSELL.

Question 53

Question
QUE VOL DIR EL PROCEDIMENT DE CONSULTA DEL PARLAMENT EUROPEU?
Answer
 • IMPLICA QUE EN DETERMINATS SUPÒSITS EL CONSELL HA DE DEMANAR UN DICTAMEN DEL PARLAMENT PER PODER APROVAR CERTES NORMES
 • IMPLICA QUE L'APROVACIÓ DE DETERMINADES NORMES ES FA CONJUNTAMENT ENTRE EL PARLAMENT I EL CONSELL.
 • PERMET QUE EL PARLAMENT PUGUI VETAR LA DECISIÓ DEL CONSELL D'APROVAR ALGUNES NORMES

Question 54

Question
EL PROCEDIMENT DE CODECISIÓ DEL PARLAMENT EUROPEU?
Answer
 • IMPLICA QUE EN DETERMINATS SUPÒSITS EL CONSELL HA DE DEMANAR UN DICTAMEN DEL PARLAMENT PER PODER APROVAR CERTES NORMES
 • IMPLICA QUE L'APROVACIÓ DE DETERMINADES NORMES ES FA CONJUNTAMENT ENTRE EL PARLAMENT I EL CONSELL.
 • PERMET QUE EL PARLAMENT PUGUI VETAR LA DECISIÓ DEL CONSELL D'APROVAR ALGUNES NORMES

Question 55

Question
EL PROCEDIMENT DE DICTAMEN CONFORME DEL PARLAMENT EUROPEU?
Answer
 • IMPLICA QUE EN DETERMINATS SUPÒSITS EL CONSELL HA DE DEMANAR UN DICTAMEN DEL PARLAMENT PER PODER APROVAR CERTES NORMES
 • IMPLICA QUE L'APROVACIÓ DE DETERMINADES NORMES ES FA CONJUNTAMENT ENTRE EL PARLAMENT I EL CONSELL
 • PERMET QUE EL PARLAMENT PUGUI VETAR LA DECISIÓ DEL CONSELL D'APROVAR ALGUNES NORMES

Question 56

Question
LA COMPETÈNCIA PRESSUPOSTÀRIA DEL PARLAMENT EUROPEU VOL DIR QUE
Answer
 • INTERVÉ EN L'ELABORACIÓ I EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST COMUNITARI
 • LI CORRESPON EL CONTROL I L'ORIENTACIÓ DE LA COMISSIÓ
 • QUE POT CONTROLAR EL CONSELL

Question 57

Question
QUIN ÉS L'ÒRGAN QUE GARANTEIX LA INTERPRETACIÓ I APLICACIÓ DEL DRET COMUNITARI, I TÉ UN PAPER ESSENCIAL EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'ORDENAMENT COMUNITARI, ATÈS QUE GRAN PART DE L'EVOLUCIÓ D'AQUESTA TROBA EL SEU FONAMENT EN DECISIONS DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA
Answer
 • EL CONSELL DELA UNIÓ EUROPEA
 • EL PARLAMENT DE LA UNIÓ EUROPEA
 • EL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE LA UNIÓ EUROPEA
 • LA COMISSIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA

Question 58

Question
DE QUANTS MEMBRES ES COMPON EL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA EUROPEA ?
Answer
 • DE 27 JUTGES ( UN PER CADA PAÍS) I 11 ADVOCATS GENERALS .
 • DE 28 JUTGES ( UN PER CADA PAÍS) I 12 ADVOCATS GENERALS .
 • DE 28 JUTGES ( UN PER CADA PAÍS) I 11 ADVOCATS GENERALS .
 • DE 27 JUTGES ( UN PER CADA PAÍS) I 11 MAGISTRATS .

Question 59

Question
DE QUINA MANERA SÓN ELEGITS ELS JUTGES I ADVOCATS DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA EUROPEU?
Answer
 • QUE SIGUIN JURISCONSULTS DE RECONEGUDA COMPETÈNCIA.
 • LA A I LA C SÓN CERTES
 • DESIGNATS DE COMÚ ACORD PELS GOVERNS DELS ESTATS MEMBRES ENTRE PERSONALITATS QUE OFEREIXEN GARANTIES D'INDEPENDÈNCIA I QUE REUNEIXEN LES CONDICIONS NECESSÀRIES PER A L'EXERCICI, EN ELS SEUS PAÏSOS, DE LES MÉS ALTES FUNCIONS JURISDICCIONALS.
 • PER SUFRAGI UNIVERSAL DIRECTE DE CADASCUN DELS ESTATS MEMBRES

Question 60

Question
COMPETÈNCIES DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE LA UNIÓ EUROPEA.
Answer
 • DE CONTROL DE LES VIOLACIONS DEL DRET COMUNITARI PELS ESTATS MEMBRES
 • DE CONTROL DE LA LEGALITAT DE L'ACTIVITAT O INACTIVITAT DE LES INSTITUCIONS COMUNITÀRIES
 • DEL RECURS DE CASSACIÓ CONTRA LES DECISIONS DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTÀNCIA
 • D'EMISSIÓ DE DICTAMENS SOBRE AL COMPATIBILITAT AMB ELS TRACTATS DELS ACORDS INTERNACIONALS QUE VULGUI CONCLOURE LA COMUNITAT.
 • DE LA QÜESTIÓ PREJUDICIAL, INTERPRETA LA LEGISLACIÓ EUROPEA I RESOL DUBTES DELS TRIBUNALS NACIONALS DE CADA ESTAT.

Question 61

Question
L'AUGMENT DE LA CÀRREGA DE TREBALL DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA VA MOTIVAR LA CREACIÓ DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTÀNCIA QUE ES CENTRA EN EL CONEIXEMENT DELS RECURSOS PRESENTATS PER PERSONES FÍSIQUES O JURÍDIQUES, CIUTADANS DELS ESTATS MEMBRES, I DELS LITIGIS ENTRE LA COMUNITAT I ELS SEUS AGENTS.
Answer
 • True
 • False
Show full summary Hide full summary

Similar

Elements, Compounds and Mixtures
silviaod119
Vocabulário Inglês Básico
miminoma
Physics 2a + 2b
James Squibb
The First, Second, Third and Fourth Crusades
adam.melling
IB Economics: International Trade
Han Zhang
FCE Opposites Practice
miminoma
GCSE Biology Quiz
Andrea Leyden
Certification Prep_1
Tonya Franklin
AQA GCSE Biology B1- Quiz
Ethan Beadling
Function and Structure of DNA
Elena Cade
SFDC App Builder 1 (126-150)
Connie Woolard