Genetica tot 2 391-420

Description

Quiz on Genetica tot 2 391-420, created by Andrei USMF on 03/04/2024.
Andrei USMF
Quiz by Andrei USMF, updated 3 months ago
Andrei USMF
Created by Andrei USMF 3 months ago
572
0

Resource summary

Question 1

Question
Selectati genotipul bolnavilor cu Hemofilie A:
Answer
 • XaY
 • XAY
 • An
 • aa
 • AA

Question 2

Question
Identificati mutatiile frame shift:
Answer
 • 148-149insACC
 • 148-150delACC
 • 148-149insAC
 • 148-149insACAC
 • 148-149delAC

Question 3

Question
Anomaliile cromozomiale structurale pot fi:
Answer
 • Induse
 • Dinamice
 • Omogene
 • Generative
 • Inlanţuite cu sexul

Question 4

Question
Analizaţi familia de mai jos şi stabiliţi care copii sunt nelegitimi : mama : A2, M, nesecretoare; tata : B, MN, secretor (mama sa a fost nesecretoare) COPIII:
Answer
 • A2 , M , nesecretor
 • A2B, MN, secretor
 • A1B, MN, nesecretor
 • O, M, secretor
 • B, N, secretor

Question 5

Question
Tehnica Western-blot:
Answer
 • Proteinele sunt tratate cu anticorpi marcaţi radioactiv
 • Permite identificarea expresiei genei
 • Constă în identificarea proteinei specifice
 • Permite identificarea ARN-ului celular
 • Proteinele sunt transferate pe filtre de nailon

Question 6

Question
La care din părinţi şi la ce etapă a avut loc nedisjuncţia cromosomilor? Mama - Xg(a-), tata Xg(a+), băiatul - 47,XXY, Xg(a-).
Answer
 • În meioza I maternă
 • În meioza II maternă sau paternă
 • În meioza I paternă
 • În mitoza zigotului
 • Toate răspunsurile sunt incorecte

Question 7

Question
Un copil cu sindrom triplo X este adus la consult de către părinţi. Tatăl este Xg(a+), mama este Xg(a+) copilul este Xg(a+). Stabiliţi originea şi momentul nedisjuncţiei meiotice a gonosomilor care a determinat anomalia cromosomică la copil:
Answer
 • Nedisjuncţie cromatidiană a gonosomului X în meioza II paternă
 • Nedisjuncţie gonosomilor în meioza I şi II paternă
 • Nedisjuncţie cromosomică a gonosomilor în meioza I paternă
 • Nedisjuncţie cromosomică a gonosomilor în meioza I maternă
 • Nedisjuncţie cromatidiană a gonosomului X în meioza II maternă

Question 8

Question
Identificati mutatiile punctiforme
Answer
 • 781A>G
 • 781-782delAG
 • 781-782insA
 • 781delA
 • A781G

Question 9

Question
Selectati componente necesare testarii genei COL4A5 prin tehnica Sanger:
Answer
 • Enzime de restrictie
 • ddNTP
 • dNTP
 • ADN-genomic
 • 2 primeri specifici

Question 10

Question
Selectati proprietatile genei HD:
Answer
 • Discretie
 • Pleiotrpie
 • Polimorfism
 • Recombinare
 • Integritate

Question 11

Question
Care afirmaţii caracterizează genotipul?
Answer
 • Sistem de anumite gene alele ale setului diploid de cromozomi
 • Genele nealele localizate intr-un cromozom
 • Un ansamblu de gene ale setului diploid de cromozomi, care interacţionează reciproc şi se realizează în anumite condiţii ale mediului
 • Totalitatea genelor setului haploid de cromozomi
 • Sistemul integru al genelor populaţiei care a apărut în procesul evoluţiei

Question 12

Question
Variabilitatea este:
Answer
 • Proprietatea inversă a eredităţii
 • Furnizorul principal al diversităţii organismelor pentru evoluţie
 • Forţa motrice a evoluţiei
 • Proprietatea asigurată prin separarea exactă a cromozomilor în mitoză
 • Proprietatea de a-şi modifica caracterele

Question 13

Question
Mutatiile punctiforme pot fi:
Answer
 • Generative
 • Dinamice
 • Induse
 • Spontane
 • Somatice

Question 14

Question
Cauza producerii Bolii Huntington sunt mutatiile dinamice in gena Htt. Momentul manifestarii bolii si severitatea bolii depind de numarul repetitiilor trinucleotidice. Identificati fenomenule genetice descrise in fraza precedenta.
Answer
 • Heterogenitatea alelica
 • Heterogenitatea nealelica
 • Penetranta dependenta de virsta
 • Anticipatia
 • Expresivitatea variabila

Question 15

Question
În fig. A este reprezentat arborele genealogic al unei familii cu 1 copil cu fenilcetonurie. După rezultatele electroforezei produşilor PCR identificati heterozigotii:
Answer
 • I-1
 • II-1
 • I-2
 • II-3
 • II-2

Question 16

Question
Totalitatea de gene nucleare dintr-un organism se numeşte:
Answer
 • Fenotip
 • Genofond
 • Grupa de înlănţuire a genelor
 • Set cromozomial
 • Genotip

Question 17

Question
Pentru genele alele NU este caracteristic:
Answer
 • Existenţa în câteva stări numite alele multiple
 • Întotdeauna determină un singur caracter
 • Localizarea într-un anumit locus pe cromozom
 • Interacţiunea cu alte gene nealele
 • Participarea în procesul recombinării

Question 18

Question
Moştenirea înlănţuită a genelor a fost constatată de:
Answer
 • G. Mendel
 • N. Vavilov
 • Hardy-Weinberg
 • T. Morgan
 • S. Cetvericov

Question 19

Question
O femeie a prezentat boală hemolitică a nou-născutului. Ce risc au copiii ei de a face această boală?
Answer
 • 100%
 • 50%
 • 0%
 • 75%
 • 25%

Question 20

Question
O femeie secretoare are mama şi soţul nesecretori. Care sunt genotipurile posibile la copii?
Answer
 • SeSe şi sese
 • Numai sese
 • SeSe şi Sese
 • Sese şi sese
 • Numai Sese

Question 21

Question
Care afirmaţie NU corespunde caracteristicii mutaţiilor cromozomiale la om?
Answer
 • Pot fi numerice
 • Pot fi structurale
 • Apar sub influenţa factorilor mutageni
 • Apar în celulele somatice
 • Frecvent au caracter adaptiv

Question 22

Question
Care sunt cauzele mutaţiilor genice?
Answer
 • Depurinizarea
 • Activitatea mutagenă a unor produşi metabolici
 • Transpoziţia
 • Nedisjuncţia cromozomilor în meioză
 • Erori ale reparaţiei

Question 23

Question
Care variaţii se transmit prin ereditate?
Answer
 • Modificative
 • Fenotipice
 • Genotipice
 • Mutaţionale
 • Combinaţiile noi de gene

Question 24

Question
Ce afirmaţii caracterizează mutaţiile cromozomiale?
Answer
 • Afectează cromozomii omologi şi neomologi
 • Sunt provocate numai de factorii mutageni
 • Se produc prin schimbul reciproc al unor segmente între cromozomii neomologi
 • Se pot produce şi în condiţii obişnuite
 • Provoacă boli cromozomiale

Question 25

Question
Care dintre cele enunţate mai jos pot determina abateri de la transmiterea mendeliană?
Answer
 • Penetranţa incompletă
 • Expresivitatea
 • Complementaritatea genică
 • Dominarea completă
 • Consanguinitatea

Question 26

Question
Manifestarea fenotipică a genei este dependentă de:
Answer
 • Interacţiunea genelor alele
 • Interacţiunea genelor nealele
 • Interacţiunile dintre gene şi mediu
 • Penetranţa genei
 • Fenotipul părinţilor

Question 27

Question
Afecţiunile determinate de defectul unei gene se numesc:
Answer
 • Congenitale
 • Monogenice
 • Autozomale
 • Dominante
 • Recesive

Question 28

Question
Care categorie de boli apar sub influenţa factorilor genetici şi a celor de mediu?
Answer
 • Patologia cromozomială
 • Bolile multifactoriale
 • Bolile monogenice
 • Enzimopatiile
 • Patologiile X - lincate

Question 29

Question
Afecţiunile, ce se manifestă la copil în momentul naşterii, se numesc:
Answer
 • Congenitale
 • Monogenice
 • Autosomale
 • Dominante
 • Recesive

Question 30

Question
În familia în care părinţii sunt sănătoşi primul copil suferă de fenilcetonurie (patologie autosomal recesivă). Indicaţi riscul genetic pentru următorii copii:
Answer
 • 5%
 • 10%
 • 25%
 • 50%
 • 75%
Show full summary Hide full summary

Similar

General ICT Quiz
Jade Fantom
Germany 1918-45
paul giannini
Area, Volume & Perimeter Mind Map
rory.examtime
Describe - Practice questions and answers for AS Physics A
nikeishabk
CARDIOVASCULAR SYSTEM
offintowonderland
An Inspector Calls - Quiz
Emily Morrison
Psychology A1
Ellie Hughes
Geography - Restless Earth
pip.kaley
Mapa Conceptual de Liderazgo
gabbi.mendoza
Organic Nomenclature
mahnoor.gohar
Romeo and Juliet notes
Faizaan Mohmed