Orto III

Description

pro Orthodontica Quiz on Orto III, created by Hard Well on 23/03/2023.
Hard Well
Quiz by Hard Well, updated 9 months ago
Hard Well
Created by Hard Well 9 months ago
194
2

Resource summary

Question 1

Question
Identificați tipurile de recidivă din punct de vedere clinic:
Answer
 • identică cu situația inițială
 • diferită parțial
 • diferită total
 • completă
 • incompletă

Question 2

Question
Selectați afirmația corectă pentru noțiunea de recidivă:
Answer
 • menținerea rezultatelor obținute în urma tratamentului ortodontic
 • nerealizarea scopului propus și apariția unor modificări clinice datorită fenomenelor de creștere după tratarea anomaliei dento-maxilare
 • tendința de revenire la poziția inițială și la starea de echilibru prezentă la pacient înainte de tratamentul ortodontic
 • ansamblu de măsuri de depistare și înlăturare a factorilor cauzali și condiționali, ce ar putea determina apariția anomaliilor dento-maxilare
 • o etapă pasivă a tratamentului ortodontic

Question 3

Question
Identificați situația când frecvența recidivelor este mai mare:
Answer
 • în urma tratamentului cu aparate mobilizabile
 • în urma tratamentului cu aparate funcționale
 • în urma tratamentului cu aparate fixe
 • în urma intervențiilor ortognatice
 • în urma tratamentului cu alignere

Question 4

Question
Indicați situația când este mai frecventă recidiva:
Answer
 • la arcada superioară
 • la arcada inferioară
 • la fel de frecventă pentru ambele arcade
 • la femei
 • la bărbați

Question 5

Question
Numiți cauza recidivei ocluziei adânci:
Answer
 • lipsa stopului ocluzal
 • lipsa planului posterior ocluzal
 • lipsa planului anterior ocluzal
 • erupția continuă a molarilor 3 inferiori
 • utilizarea retainerului tip Hawley

Question 6

Question
Selectați cauza recidivei în cazul malocluziei clasa II Angle:
Answer
 • creșterea osoasă continuă
 • deplasări dentare
 • erupția continuă a molarilor 3
 • înghesuirea incisivă inferioară
 • trauma ocluzală

Question 7

Question
Identificați presiunile musculare anormale orale și peri-orale ce pot determina recidiva în ortodonție:
Answer
 • competența labială
 • hipotonicitatea orbicularului buzei
 • deglutiții atipice
 • respirația orală
 • obiceiuri vicioase

Question 8

Question
Indicați factorii dentari ce determină apariția recidivei în ortodonție:
Answer
 • microdonția
 • macrodonția
 • macroglosia
 • dinții bigeminați
 • dens invaginatus

Question 9

Question
Selectați malocluziile care recidivează cel mai des:
Answer
 • anomaliile dento-maxilare tratate prin expansiune bimaxilară
 • supraocluziile incisive
 • rotațiile dentare
 • meziopozițiile dentare
 • anomaliile dento-maxilare tratate prin chirurgie ortognată

Question 10

Question
Marcați tipurile de recidivă posibile după finalizarea tratamentului ortodontic:
Answer
 • rapidă, ce apare în perioada remodelării structurilor periodontale
 • lentă, ce apare ca un răspuns la schimbările ce apar după perioada de retenție
 • completă
 • incompletă
 • complex

Question 11

Question
Determinați care sunt mecanismele biologice care determină recidiva în urma tratamentului ortodontic:
Answer
 • restructurarea fibrelor periodontale
 • modificări în ocluzie
 • poziția instabilă a dinților
 • obiceiurile vicioase
 • prezența tremelor și diastemei

Question 12

Question
Identificați structurile periodontale cel mai mult implicate în recidiva în ortodonție:
Answer
 • osul alveolar
 • cementul
 • fibrele supracrestale
 • fibrele diagonale
 • fibrele gingivale

Question 13

Question
Marcați tipurile de recidivă în conformitate cu gravitatea acesteia:
Answer
 • ușoară
 • medie
 • gravă
 • completă
 • incompletă

Question 14

Question
Selectați perioadele de reorganizare a componentelor periodonțiului după efectuarea tratamentului ortodontic:
Answer
 • ligamentele periodontale – 2 luni, fibrele gingivale – 4 luni, osul alveolar – 12 luni
 • ligamentele periodontale – 3 luni, fibrele gingivale – 5 luni, osul alveolar – 1,5 ani
 • ligamentele periodontale – 4 luni, fibrele gingivale – 12 luni, osul alveolar – 2-3 ani
 • ligamentele periodontale – 6 luni, fibrele gingivale – 12 luni, osul alveolar – 2-3 ani
 • ligamentele periodontale – 4 luni, fibrele gingivale – 6 luni, osul alveolar – 2-3 ani

Question 15

Question
Identificați afirmațiile corecte pentru recidiva adevărată:
Answer
 • apare în lipsa utilizării aparatelor de contenție
 • poate fi consecința unui tratament ortodontic necorespunzător
 • este o urmare a schimbării de vârstă
 • apare datorită proprietății dinților de a reveni la poziția inițială (de până la tratament)
 • survine în caz de menținere a obiceiurilor vicioase

Question 16

Question
Selectați factorul etiologic al ocluziei prăbușite:
Answer
 • erupția precoce a incisivilor permanenți
 • pierderea precoce a dinților din zona de sprijin
 • erupția tardivă incisivilor permanenți
 • erupția precoce a grupului lateral de dinți
 • extracția precoce a caninilor temporari

Question 17

Question
Selectați definiția corespunzătoare a ocluziei adânci:
Answer
 • tulburare de creștere și dezvoltare a maxilarelor și a proceselor dento-alveolare, caracterizată printr-un grad înalt de acoperire a incisivilor
 • o anomalie în plan vertical caracterizată prin absența acoperirii dinților frontali cu arcadele dentare laterale în contact
 • deficit de embriogeneză a aparatului dento-maxilar cu consecințe severe asupra creșterii și dezvoltării acestuia
 • sindrom caracterizat prin reducerea diametrelor molare și premolare
 • anomalie în sens sagital caracterizată prin proalveolodonția grupului frontal superior

Question 18

Question
Numiți anomalia dento-maxilară în sens sagital cel mai frecvent asociată cu ocluzia adâncă „în acoperiș”:
Answer
 • clasa I Angle
 • clasa II/1 Angle
 • clasa II/2 Angle
 • clasa III Angle
 • laterodeviația

Question 19

Question
Marcați forma ocluziei adânci cu un caracter ereditar:
Answer
 • în acoperiș
 • acoperită
 • prăbușită
 • laterală
 • ușoară

Question 20

Question
Selectați tipul de ocluzie adâncă pentru care este caracteristică prezența ocluziei “în capac de cutie”:
Answer
 • în acoperiș
 • acoperită
 • prăbușită
 • laterală
 • ușoară

Question 21

Question
Selectați termenii întâlniți în literatura de specialitate ca sinonime ale ocluziei adânci:
Answer
 • deep bite
 • cross bite
 • sindromul de supraacoperire incisivă
 • over bite
 • scissors bite

Question 22

Question
Precizați factorii etiologici care ar putea determina apariția ocluziei adânci:
Answer
 • caracterul genetic
 • tulburări generale de dezvoltare
 • pierderea relației ocluzale laterale
 • respirația nazală
 • abraziunea fiziologică

Question 23

Question
Indicați mecanismele patogenetice de apariție a ocluziei adânci:
Answer
 • creșterea excesivă a mandibulei
 • absența fenomenului de egresiune dentară în regiunea molarilor
 • interpoziția musculară în zona premolar-molară determinată de o tulburare de creștere verticală
 • prezența cicatricilor cheloide care provoacă asimetrii
 • sistarea egresiunii grupului frontal de dinți din cauza interpoziției limbii

Question 24

Question
Precizați factorii etiologici ce nu ar putea determina apariția ocluziei adânci:
Answer
 • caracterul genetic
 • tulburări generale de dezvoltare
 • pierderea relației ocluzale laterale
 • respirația nazală
 • abraziunea fiziologică

Question 25

Question
Selectați factorii locali care nu favorizează apariția ocluziei adânci:
Answer
 • sugerea limbii
 • respirația orală
 • interpoziția buzei
 • anomalii dentare
 • torticolis

Question 26

Question
Identificați noțiunile care corespund ocluziei adânci:
Answer
 • tulburare de creștere și dezvoltare, cu supraacoperire incisivă de 5-9 mm
 • dereglarea în plan vertical caracterizată prin absența acoperirii dinților frontali
 • tulburare de creștere și dezvoltare a maxilarelor, cu supraacoperire incisivă totală
 • tulburare de creștere și dezvoltare a maxilarelor, cu angrenaj invers a 1-3 dinți
 • deficit de embriogeneză a aparatului dento-maxilar

Question 27

Question
Selectați mecanismele patofiziologice care duc la apariția ocluziei adânci:
Answer
 • frânarea creșterii verticale osoase în regiunile laterale ale arcadelor
 • oprirea fenomenului de dezvoltare verticală în regiune molară ca urmare a interpunerii limbii sau obrajilor
 • hiperactivitatea centrilor osteogenici maxilari cu localizare mediană ce favorizează protrudarea incisivilor
 • abraziunea fiziologică în dentiția temporară
 • sistarea egresiunii grupului frontal de dinți din cauza interpoziției limbii

Question 28

Question
Precizați modificările ce apar la nivelul ATM la pacienții cu ocluzie adâncă:
Answer
 • capsula articulară prezintă hiperlaxitate
 • condilul articular este înalt și subțire
 • incizura sigmoidă abruptă
 • cavitatea glenoidă adâncă și vertical poziționată
 • condilul articular este aplatizat

Question 29

Question
Remarcați care sunt factorii etiopatogenici ai ocluziei adânci evidențiați de către Korkhaus prin cercetările pe nou-născuți:
Answer
 • supraalveolodonție incisivă
 • infraalveolodonție molară
 • deviația mandibulei din cauza cicatricilor postoperatorii
 • protruzia grupului frontal
 • egresiunea excesivă a grupului molar

Question 30

Question
Indicați care este rolul obiceiurilor vicioase în apariția ocluziei adânci:
Answer
 • respirația orală determină excesul de dezvoltare transversală a maxilarului superior
 • provoacă tulburări în ritmul de erupție dentară
 • determină tulburări direcționale de creștere care afectează și creșterea verticală
 • interpoziția limbii în zona laterală poate determina infraalveolodonția
 • obiceiul de sugere a limbii poate determina infraalveolodonția grupului frontal
Show full summary Hide full summary

Similar

Spanish: Talking About Everyday Things
Niat Habtemariam
KEE1
harrym
Application of technology in learning
Jeff Wall
The Skeletal System - PE GCSE EdExcel
naomisargent
George- Of mice and men
Elinor Jones
GCSE AQA Biology 1 Adaptations, Competition & Environmental Change
Lilac Potato
AQA Biology 12.1 cellular organisation
Charlotte Hewson
SFDC App Builder (76-100)
Connie Woolard
Present Simple Vs Present Continuous
Luis Alcaraz
NSI Course
Yuvraj Sunar
Účto Fífa 2/6
Bára Drahošová