PPI 4

Description

pro PPI Quiz on PPI 4, created by Hard Well on 15/03/2023.
Hard Well
Quiz by Hard Well, updated 9 months ago
Hard Well
Created by Hard Well 9 months ago
188
1

Resource summary

Question 1

Question
Aprecierea preimplantară a densităţii osului cu o precizie mai mare poate fi deter-minată prin metode de examinare:
Answer
 • percuţie
 • palpare
 • miografie
 • radiografie
 • ecografie
 • sondare

Question 2

Question
Din metodele radiologice, densitatea osului disponibil cu o precizie mai mare poate fi determinată prin:
Answer
 • OPG
 • retroalveolară
 • sectorială
 • CBCT
 • scintigrafie

Question 3

Question
Examenul CBCT este determinat în unităţi:
Answer
 • Misch (UM)
 • Hounsfield (UH)
 • Greenfield (UG)
 • Sheffield (US)
 • Köller (UK)

Question 4

Question
Examenul CBCT, urmând clasificarea după Lekholm U. şi Zarb G., determină tipul de os D1 în limitele:
Answer
 • 1250 UH şi mai mult;
 • 850-1250 UH;
 • 350-850 UH;
 • 0-350;
 • -500-0 UH. A.

Question 5

Question
Examenul CBCT, urmând clasificarea după Lekholm U. şi Zarb G., determină tipul de os D3 în limitele:
Answer
 • 1250 UH şi mai mult;
 • 850-1250 UH;
 • 350-850 UH;
 • 0-350;
 • -500-0 UH.

Question 6

Question
Examenul CBCT, în limitele 850-1250 UH, urmând clasificarea după Lekholm U. şi Zarb G., determină tipul de os:
Answer
 • D1
 • D2
 • D3
 • D4
 • D5

Question 7

Question
Mai des, osul de densitate tip D1 poate fi întâlnit în sectoarele maxilarelor:
Answer
 • mandibula anterioară;
 • mandibula posterioară;
 • maxilar anterior;
 • maxilar posterior;
 • os prematur indiferent de sector ale maxilarelor.

Question 8

Question
Mai des, osul de densitate tip D2 poate fi întâlnit în sectoarele maxilarelor:
Answer
 • mandibula anterioară;
 • mandibula posterioară;
 • maxilar anterior;
 • maxilar posterior;
 • os prematur indiferent de sector ale maxilarelor.

Question 9

Question
Mai des, osul de densitate tip D3 poate fi întâlnit în sectoarele maxilarelor:
Answer
 • mandibula anterioară;
 • mandibula posterioară;
 • maxilar anterior;
 • maxilar posterior;
 • os prematur indiferent de sector ale maxilarelor.

Question 10

Question
Mai des, osul de densitate tip D4 poate fi întâlnit în sectoarele maxilarelor:
Answer
 • mandibula anterioară;
 • mandibula posterioară;
 • maxilar anterior;
 • maxilar posterior;
 • os prematur indiferent de sector ale maxilarelor.

Question 11

Question
Perioada de modelare a sistemului stomatognat (ADM) corespunde:
Answer
 • perioadei intrauterine
 • perioadei postnatale pînă la 3 ani
 • vîrstei de 3-6 ani
 • vîrstei de la 16 ani pînă la sfîrşitul vieţii
 • vîrstei de 6-16 ani

Question 12

Question
Identificați criteriul propus de I. Postolachi şi Gh. Bîrsa ce a stat la baza clasificării materialelor amprentare:
Answer
 • proprietăţile clinice ale materialelor
 • proprietăţile fizice ale materialelor pînă la preparare
 • starea fizică a materialului la finala prizei
 • starea fizică a materialului în timpul preparării
 • durata timpului de priză

Question 13

Question
Sablarea componentei metalice a coroanei mixte metaloceramice se efectuează în scopul:
Answer
 • asigurării aderării ceramicii la metal
 • degrasării componentei metalice
 • micşorării grosimei componentei metalice
 • creării microperforaţiilor necesare
 • controlului calităţii componentei metalice

Question 14

Question
Indicați forma corpului punții dentare mobilizabile:
Answer
 • cupă
 • şa
 • semioval
 • plată
 • cub

Question 15

Question
Punţile dentare adezive sînt indicate:
Answer
 • în edentaţiile laterale reduse
 • la prezenţa dinţilor integri limitrofi breşei
 • la prezenţa migrărilor dentare din zona breşei
 • la prezenţa coroanelor joase a dinţilor limitrofi breşei
 • la prezenţa coroanelor înalte a dinţilor limitrofi breşei

Question 16

Question
Precizați clasificarea punților dentare după particularităţile de construcţie:
Answer
 • mobilizabile
 • fixe
 • monolite
 • separate din două bucăţi, demontabile şi atipice
 • turnate

Question 17

Question
Indicaţi reperele liniei Camper:
Answer
 • cap condilian - foramen infraorbitale
 • cap condilian - sept intranazal
 • tragus - spina nazală anterioară
 • foramen auditiv extern - baza aripii nasului
 • tubercul articular - spina nazală posterioară

Question 18

Question
Supraproteza totală pe implante poate fi realizată cu fixarea:
Answer
 • sistemului Dolder
 • sistemului croşetar
 • sistemului de telescopare
 • pastelor speciale
 • cleiurilor speciale

Question 19

Question
Determinați în care cazuri este indicată proteza totală cu căptuşeală din material elastic:
Answer
 • atrofia pronunţată a apofizelor alveolare
 • prezenţa formelor atipice a apofizelor alveolare
 • prezenţa apofizelor alveolare cu versante paralele
 • prezenţa fibromucoasei atrofiate accentuat pe toată suprafaţa cîmpului protetic
 • prezenţa fibromucoasei cu un grad de rezilenţă medie

Question 20

Question
Fenomenul Cristensen, folosit la înscrierea intraorală a mişcărilor mandibulare în edentaţia totală, se utilizează la crearea:
Answer
 • formei corecte a arcadelor dentare
 • curburii vestibulare a arcadelor dentare
 • contactului cuspido-fisural între arcadele dentare
 • curburilor ocluzale sagitale Spee
 • curburilor ocluzale transversale Monson-Willson

Question 21

Question
Tratamentul protetic pe implante este mai favorabil în situaţiile când:
Answer
 • reconstrucţia se efectuează doar pe dinţi naturali;
 • reconstrucţia protetică se execută doar pe implante;
 • reconstrucţia protetică se execută pe dinţi naturali şi pe implante însă numărul implantelor depăşeşte numărul dinţilor naturali;
 • numărul dinţilor naturali depăşesc numărul implantelor;
 • numărul dinţilor stâlpi naturali şi a implantelor se prezintă în număr egal.

Question 22

Question
Protezele parţiale mobilizabile acrilice imediate se confecţionează, conform următoarelor tehnologii:
Answer
 • dinţii ce urmează a fi extraşi se secţionează de pe model cu răzuirea a 2- 3 mm de ghips de pe apofiza alveolară
 • dinţii iniţial se extrag, apoi se amprentează şi pe model se răzuieşte un strat de ghips de pe apofiza alveolară, egal cu 2 - 3 mm
 • dinţii ce urmează a fi extraşi se secţionează la nivelul coletului de pe modelul preliminar
 • dinţii iniţial extraşi se restituie prin proteza parţial mobilizabilă acrilică după 7 zile
 • proteza parţial mobilizabilă se confecţionează direct în cavitatea bucală

Question 23

Question
Migrarea dinţilor lipsiţi de antagonişti în plan vertical poate fi:
Answer
 • împreună cu apofiza alveolară
 • fără modificarea apofizei alveolare
 • cu dereglări respiratorii
 • cu dereglări gustative
 • cu dereglări de deglutiţie

Question 24

Question
E. Gavrilov clasifică migrările dentare ca:
Answer
 • migrări verticale ale dinţilor superiori sau inferiori
 • migrări verticale reciproce ale dinţilor superiori şi inferiori
 • migrări voluntare
 • migrări asociate
 • migrări echilibrate

Question 25

Question
Precizați migrările dentare meziale:
Answer
 • corpusculare
 • cu înclinare
 • centrice
 • excentrice
 • superficiale

Question 26

Question
Tratamentul protetic la prezenţa migrărilor dentare orizontale cu înclinările axelor dinţilor limitrofi breşei de 45 grade se efectuează cu punţi dentare:
Answer
 • din două bucăţi
 • dintr-o bucată
 • excepţionale cu croşetul Askers
 • excepţionale cu sistem telescopic
 • punţile dentare sînt contraindicate

Question 27

Question
Valoarea necesară pentru dezocluzia între implant şi dinţii naturali este de:
Answer
 • 0,0 microni;
 • 100 microni;
 • 300 microni;
 • 500 microni;
 • 1,0-1,5 mm.

Question 28

Question
Indicaţi particularităţile punţilor dentare pe implante în zonele laterale ale arcadelor dentare:
Answer
 • au un relief ocluzal bine exprimat
 • au un relief ocluzal slab exprimat
 • relieful ocluzal este plat
 • partea ocluzală a corpului de punte nu trebuie să depăşească suprafaţa premolarului
 • partea ocluzală după dimensiuni corespunde dinţilor absenţi

Question 29

Question
Indicaţi particularităţile examenului medical la determinarea indicaţiilor privind aplicarea implanturilor în scop protetic:
Answer
 • ortopantomografia zonei maxilo-faciale
 • palparea muşchilor maseterici
 • studiul relaţiilor interocluzale din zona breşelor arcadelor dentare
 • palparea articulaţiei temporo-mandibulare
 • determinarea eficienţei masticaţiei

Question 30

Question
Indicaţi particularitățile punţilor dentare din metalo-ceramică pe implante:
Answer
 • relieful ocluzal are cuspizi înalţi, rotungiţi
 • relieful ocluzal are cuspizi slab exprimaţi în înălțime, rotungire
 • faţa ocluzală a punţii dentare este într-o dezocluzie de circa 0,1mm
 • faţa ocluzală a punţii dentare este într-o dezocluzie de circa 1mm
 • față ocluzală a punții dentare este în supraocluzie

Question 31

Question
Suprastructura protetică pe implante poate fi clasificată ca
Answer
 • integrală
 • demontabilă (?)
 • mobilizabilă
 • elastică
 • plastică
Show full summary Hide full summary

Similar

P1 - The Earth in the Universe
franimal
HSC Economics
lydia le
Germany 1918-34
evie.challis
Coastal Landscapes
Chima Power
Physics - Electricity
dana-howbridge
GCSE Biology B1 (OCR)
Usman Rauf
Sociological Research Methods
Jebbie
maths notes
grace tassell
EXAM 2 - CLASSIFICATIONS /SUBSIDIARIES
kristinephil558
regular preterite tense conjugation -ar verbs
Pamela Dentler