Examen Nursing 29-42

Description

Quiz on Examen Nursing 29-42, created by Алиса Селезнева on 19/12/2022.
Алиса Селезнева
Quiz by Алиса Селезнева, updated more than 1 year ago
Алиса Селезнева
Created by Алиса Селезнева about 1 year ago
130
0

Resource summary

Question 1

Question
Selectati etapa procesului de îngrijire la care se stabilește „diagnosticul de nursing”:
Answer
 • a) culegerea de date
 • b) analiza și interpretarea datelor
 • c) planificarea îngrijirilor
 • d) realizarea interventiilor
 • e) evaluarea paintervențiilor aplicate

Question 2

Question
Selectati etapa procesului de nursing unde se analizeaza rezultatele obținute:
Answer
 • a)culegerea de date
 • b) analiza și interpretarea datelor
 • c) planificarea îngrijirilor
 • d) realizarea interventiilor
 • e) evaluarea

Question 3

Question
Identificați etapa procesului de nursing la care stabilim scopurile și mijloacele pentru realizarea obiectivelor:
Answer
 • a) culegerea datelor de la pacient/familie
 • b) analiza și interpretarea lor
 • c) planificarea îngrijirilor
 • d) realizarea interventiilor
 • e) evaluarea îngrijirilor

Question 4

Question
Enumerati sursele posibile pentru obținerea informațiilor despre pacient, la prima etapa a procesului de nursing:
Answer
 • a) familia și persoanele apropiate
 • b) membrii echipei de sănătate
 • c) rețelele de socializare
 • d) documentația medicală
 • e) autoritățile publice locale

Question 5

Question
Procesul de elaborare a diagnosticului de nursing presupune:
Answer
 • a) observarea pacientului
 • b) rezumarea informațiilor primate de la pacient
 • c) prelucrarea datelor
 • d) identificarea problemelor de sănătate a pacientului
 • e) enunțul diagnosticului

Question 6

Question
Enumerați principiile pentru un interviu eficient:
Answer
 • a) momentul ales pentru interviu
 • b) locul desfășurării și durata interviului
 • c) ascultarea activă și utilizarea parefrazei
 • d) auscultația
 • e) palparea

Question 7

Question
Identificați tipurile de diagnostic de nursing:
Answer
 • a) permanent
 • b) actual
 • c) potential
 • d) posibil
 • e) temporar

Question 8

Question
Diagnosticul de nursing actual cuprinde următoarele elemente:
Answer
 • a) cunoașterea complicațiilor bolii
 • b) experiența asistentului medical
 • c) problema actuală
 • d) reacțiile pacientului la o problemă și factorii etiologici
 • e) istoricul stării de sănătate

Question 9

Question
Enumerați caracteristicile diagnosticului de nursing:
Answer
 • a) plasarea factorilor cauzali înaintea răspunsului pacientului
 • b) este specific unui pacient
 • c) se bazează pe datele obținute în prima etapă a procesului de nursing
 • d) ține cont de factorii cauzali ai problemelor de sănătate
 • e) utilizarea terminologiei medicale în defavoarea celei specifice nursingului

Question 10

Question
Identificați erori în formularea diagnosticului de nursing :
Answer
 • a) implicarea valorilor și credințelor proprii
 • b) se bazează pe datele obținute în prima etapă a procesului de nursing
 • c) se ține cont de factorii cauzali ai problemelor de sănătate
 • d) orientarea asistentului medical spre intervențiile specifice problemelor pacientului
 • e) plasarea factorilor cauzali înaintea răspunsului pacientului

Question 11

Question
Identificați tipurile de obiective în funcție de termenul de realizare al acestuia:
Answer
 • a) obiective pe termen foarte scurt
 • b) obiective pe termen scurt
 • c) obiective pe termen mediu
 • d) obiective pe termen lung
 • e) obiective pe termen foarte lung

Question 12

Question
Identificați caracteristicile obiectivului de îngrijire:
Answer
 • a) specificitate
 • b) performanță
 • c) implicare și realism
 • d) educațional
 • e) observabil

Question 13

Question
Pentru planificarea intervențiilor, asistentul medical va ține cont de:
Answer
 • a) mediul înconjurător
 • b) capacitățile și posibilitățile pacientului
 • c) experiența pacientului
 • d) gradul de dependență a pacientului
 • e) raționamentul științific al intervenției

Question 14

Question
Planul de nursing are drept scop:
Answer
 • a) instruirea pacientului
 • b) promovarea continuității îngrijirii
 • c) orientarea spre îngrijiri individualizate
 • d) îmbunătățirea imaginii de sine a pacientului
 • e) evaluarea activității asistentului medical
Show full summary Hide full summary

Similar

Mapas mentales con ExamTime
Nazareth Olivo
Esquemas
Ximena Barrera
Music and its most prominent types
Elina Sandoval
fichas de estudio
Guadalupe Reyes Soriano
Vertebrate animals
Eliana Sandoval
Tejidos básicos
Andrea Celedón
INTERPRETAR FUNCIONES Y ECUACIONES APLICADAS A LA ADMINISTRACIÓN
Danny Aguilar
Factores bióticos
DENNY WILLIAM MORENO CASTRO
Procesele de adaptare si compensare 1-27
Yanosh Yanosh
Tulburările circulației 11-39
Yanosh Yanosh