Sociologie examen CM (1-50) (Anul I 2022)

Description

Quiz on Sociologie examen CM (1-50) (Anul I 2022), created by Emil Rusu on 19/12/2022.
Emil Rusu
Quiz by Emil Rusu, updated more than 1 year ago
Emil Rusu
Created by Emil Rusu over 1 year ago
626
1

Resource summary

Question 1

Question
1. Care este contribuția științelor comportamentului pentru medicină?
Answer
 • A. Investigarea sistemică a factorilor de risc pentru sănătatea omului.
 • B. Modificarea factorilor comportamentali implicați în sănătate și în apariția unor boli.
 • C. Înțelegerea și utilizarea proceselor comportamentale și sociale pentru a prevedea sau influența starea de sănătate și factorii de risc pentru boală.
 • D. Pentru fundamentarea cunoștințelor empirice în medicină .
 • E. Satisfacție profesională

Question 2

Question
2. Care este obiectul de studiu a disciplinei Comunicare și Comportament în medicină?
Answer
 • A. Elucidarea fenomenului comportamental și comunicațional în complexitate.
 • B. Integrarea cunoștințelor medicale cu scop de tratament și prevenire a bolilor.
 • C. Identificarea factorilor care contribuie la modelarea comportamentului uman.
 • D. Explicarea varietății comportamentului și definirea lui în limitele dihotomiei normalitate-anormalitate.
 • E. Studiul stilului de viață și a factorilor ecologici, politici, geografici, administrativi etc.

Question 3

Question
3. Behaviorismul este:
Answer
 • A. Studiu asupra comportamentului uman în aspect medical.
 • B. Viziune științifică care consideră drept obiect exclusiv comportamentul exterior, fără a se recurge la mecanismele cerebrale ale conștiinței sau la procesele mentale interne.
 • C. Curent psihologic ce a schimbat obiectul cunoașterii, înlocuind conștiința cu singurul care poate fi perceput și supus măsurării - comportamentul.
 • D. Domeniu care studiază comportamentul uman în contextul cultural.
 • E. Teorie ce cercetează comportamente complexe normale sau patologice și procesele mentale implicate în generarea sau susținerea lor.

Question 4

Question
4. Din ce perspectivă științele comportamentului contribuie la formarea profesională a medicului:
Answer
 • A. Perceperii bolnavului ca subiect de investigare care suferă.
 • B. Formării alianței cu omul bolnav în lupta cu durerea, boala și moartea.
 • C. Examinarea bolnavului doar ca obiect al diagnosticului și tratamentului.
 • D. Al responsabilizării penale a medicului.
 • E. A avea o empatie cu pacienții.

Question 5

Question
5. Conceptul de comportament al lui J.B. Watson reprezintă:
Answer
 • A. Totalitate de reacții sesizabile ale organismului ca rezultat al expunerii acestuia la excitanții din mediu.
 • B. Influențele externe, de mediu (seturi de stimuli) determină conținutul comportamentului copilului și natura dezvoltării acestuia.
 • C. Conținutul psihologic al comportamentului.
 • D. Dependența comportamentului de influența factorilor-stimuli externi, sociali: schema de bază „stimul - reacție”.
 • E. Accentul analizei a fost mutat din cauze interne ipotetice influența mediului extern.

Question 6

Question
6. Cercetarea clinică în Științele Comportamentului se referă la:
Answer
 • A. Identificarea și înțelegerea factorilor de risc și protectori implicați în apariția și evoluția bolii.
 • B. Studiul efectelor stării fizice precare sau bolii asupra comportamentului.
 • C. Evaluarea intervențiilor comportamentale și sociale menite să trateze bolile sau să amelioreze starea bolnavului.
 • D. Intervenții comportamentale și sociale pentru promovarea sănătății.
 • E. Studiul influenței economice asupra instituțiilor și organizațiilor din sănătate.

Question 7

Question
7. B.F. Skinner prezintă comportamentul ca:
Answer
 • A. Acțiune internă a organismului: modul de gândire, emoțiile, la reprezentări etc.
 • B. Ca o totalitate a acțiunilor organismului în rezultatul expunerii lui la factorii din mediu.
 • C. Reacții observabile a organismului la acțiunea stimulilor.
 • D. Fenomen care poate fi „cultivat-controlat” sau învățat.
 • E. Condiționare operantă, modelat prin consecințele sale.

Question 8

Question
8. K. Lewin explică comportamentul uman:
Answer
 • A. Ca rezultat al apariției reflexelor condiționate de experiențe (stimulări) precedente.
 • B. Ca funcție a persoanei în mediul său.
 • C. Rezultanta forțelor care acționează asupra organismului în funcție de situație sau mediu social, în rezultat al acțiunii factorului psihologic.
 • D. Ca fiind influențat de valori, motive, scopuri, dispoziție, temeri etc. ale persoanei.
 • E. Fenomen care poate fi „cultivat-controlat” sau învățat.

Question 9

Question
9. Comportamentul uman este rezultanta interacțiunii organismului cu:
Answer
 • A. Mediul social și cultural.
 • B. Mediul natural.
 • C. Procesele psihice.
 • D. Particularități individuale.
 • E. Acțiunea instinctului de apărare.

Question 10

Question
10. Modelele existente în vederea înțelegerii bolii și sănătății sunt:
Answer
 • A. Modelul ce aplică metoda analitică a științelor umane.
 • B. Biomedical.
 • C. Psihologic.
 • D. Biopsihosocial.
 • E. Modelul ce aplică metoda analitică a științelor clasice ale omului.

Question 11

Question
11. Ce fel de metodă este aplicată în modelul biomedical:
Answer
 • A. Metoda sinergetică.
 • B. Metoda analitică a științelor exacte.
 • C. Metoda analitică a științelor clasice ale naturii.
 • D. Metoda dialectică.
 • E. Metoda hermeneutică.

Question 12

Question
12. Modelul biomedical se axează pe:
Answer
 • A. Tratarea bolii.
 • B. Neacceptarea pacientului și a atributelor sale ca persoană.
 • C. Factorii psihosociali.
 • D. Reducerea corpului uman la un obiect sau la un agregat de organe și funcții.
 • E. Dimensiunea socială.

Question 13

Question
13. Factorii biologici care contribuie la modelarea comportamentului:
Answer
 • A. Factorul ereditar (genetic).
 • B. Sistemul imunitar.
 • C. Factorii neurologi.
 • D. Sistemul endocrin (hormonii).
 • E. Sistemul umoral.

Question 14

Question
14. Modelul psihologic are următoarele obiective importante:
Answer
 • A. Tratarea organismului morbid.
 • B. Promovarea comportamentelor și stilurilor sănătoase de viață.
 • C. Diagnosticul și tratamentul bolilor.
 • D. Prevenția și tratamentul bolilor.
 • E. Asistență psihologică.

Question 15

Question
15. Factorii psiho-individuali care influențează comportamentul uman sunt:
Answer
 • A. Neuromediatorii.
 • B. Procesele motivațional-voliționale.
 • C. Sistemul nervos.
 • D. Procesele afective.
 • E. Procesele cognitive.

Question 16

Question
16. Factorii care au contribuit la dezvoltarea psihologiei sănătății sunt:
Answer
 • A. Cauza mortalității.
 • B. Unii factori economici.
 • C. Dezvoltarea psihologiei.
 • D. Organizația Mondială a Sănătății.
 • E. Congresul American.

Question 17

Question
17. Modelul biopsihosocial integrează aspectele:
Answer
 • A. Aspectul biologic.
 • B. Aspectul estetic.
 • C. Aspectul psihologic.
 • D. Aspectul religios.
 • E. Aspectul social.

Question 18

Question
18. Cei mai importanți factori socio-culturali în modelarea comportamentului uman sunt:
Answer
 • A. Natura sau comunitatea, societatea.
 • B. Religia.
 • C. Culturologia.
 • D. Membrii familiei.
 • E. Semenii.

Question 19

Question
19. Tipurile de comportamente pot fi clasificate în:
Answer
 • A. Comportament sanogen sau cu risc pentru sănătate.
 • B. Genetic.
 • C. Adaptiv sau deviant.
 • D. Manifestări subiective ale oamenilor fără exteriorizare a vieții lor psihice.
 • E. Ansamblul manifestărilor necorespunzătoare realității.

Question 20

Question
20. Norma medicală este:
Answer
 • A. Echilibru complex și dinamic al organismului în ansamblu de interferențe active cu mediul.
 • B. Colaborarea armonioasă a diferitor sisteme din organism și realizarea acestora pe baza resurselor adaptive și a mecanismelor compensatorii din organism.
 • C. Criteriu de apreciere.
 • D. Condiții minimale pentru obținerea unui titlu.
 • E. Condiții minimale pentru obținerea unei aprecieri.

Question 21

Question
21. Latinescul Societas înseamnă:
Answer
 • A. Întovărășire.
 • B. Unire.
 • C. Societate.
 • D. Socializare.
 • E. Sistemic.

Question 22

Question
22. Ce reprezintă obiectul sociologiei?
Answer
 • A. Modelele de relații.
 • B. Sensurile și căile de organizare cognitivă a lumii.
 • C. Acțiunea socială cu sens.
 • D. Sănătatea și boala ca experiențe umane.
 • E. Boala ca problemă socială.

Question 23

Question
23. Primii cercetători ai sociologiei medicale au fost:
Answer
 • A. Talcott Parsons
 • B. Maria Bulgaru
 • C. Robert K. Merton
 • D. Diana Kendall
 • E. Immanuel Kant

Question 24

Question
24. Care sunt cauzele sociale ale dezvoltării sociologiei medicale ca știință:
Answer
 • A. Apariția spitalului modern.
 • B. Medicalizarea societății.
 • C. Schimbarea modului de finanțare în medicină.
 • D. Apariția unor probleme cu conotații juridice și etice.
 • E. Analiza statistică a morbidității.

Question 25

Question
25. Tipurile de statusuri sunt:
Answer
 • A. Privat.
 • B. Dobândit.
 • C. Atribuit.
 • D. Social.
 • E. Medical.

Question 26

Question
26. Statusuri dobândite sunt:
Answer
 • A. Cizmar.
 • B. Medic.
 • C. Prințesă.
 • D. Naționalitatea
 • E. Bucătar.

Question 27

Question
27. Statusuri prescrise sunt:
Answer
 • A. Naționalitatea.
 • B. Căsătorit.
 • C. Religia.
 • D. Genul.
 • E. Rolul.

Question 28

Question
28. Formele conflictului de rol se manifestă:
Answer
 • A. Între două sau mai multe roluri exercitate de o persoană.
 • B. Între cerințele care configurează același rol.
 • C. Între numărul de statusuri și cel de rol.
 • D. Într-un grup social.
 • E. În echipa medicală.

Question 29

Question
29. Modalitățile de depășire a conflictului de rol la nivel individual sunt:
Answer
 • A. Comunicarea.
 • B. Raționalizarea.
 • C. Compartimentarea.
 • D. Adjudecarea.
 • E. Valorificarea.

Question 30

Question
30. Modelele de relație medic-pacient descrise de T. Szasz și M. N. Hollender sunt:
Answer
 • A. Obediență.
 • B. Activitate-pasivitate.
 • C. Conducere-cooperare.
 • D. Participare reciprocă.
 • E. Antipaternalist.

Question 31

Question
31. Aspectele de interpretare ale bioeticii sunt:
Answer
 • A. Sens complex.
 • B. Sens larg.
 • C. Sens îngust.
 • D. Aspect larg și aspect îngust.
 • E. Aspect multiplu.

Question 32

Question
32. Principiile bioeticii în sens larg sunt:
Answer
 • A. Principiul biosferocentrist și coevoluționist.
 • B. Principiul moralității și cel al integrității.
 • C. Principiul libertății și responsabilității.
 • D. Principiul vulnerabilității.
 • E. Principiul dezvoltării.

Question 33

Question
33. Două sensuri ale vulnerabilității sunt:
Answer
 • A. Depășirea postulatului antropocentrist.
 • B. Existența armonioasă dintre om și natură.
 • C. Caracteristică a oricărei ființe vii.
 • D. Vulnerabilitatea grupurilor de oameni aparte.
 • E. Responsabilitatea față de animale și plante.

Question 34

Question
34. Documentele care reglementează activitatea lucrătorul medical sunt:
Answer
 • A. Legea cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului.
 • B. Codul Deontologic al Asociației Medicilor din RM.
 • C. Codul etic al asistentului medical mediu.
 • D. Codul Cadru de etică al lucrătorului medical și farmaceutic.
 • E. Constituția Republicii Moldova.

Question 35

Question
35. Noncomplianța compromite rezultatul terapeutic și duce la:
Answer
 • A. Agravarea bolii.
 • B. Suferință inutilă.
 • C. Scăderea calității vieții.
 • D. Costuri economice ridicate.
 • E. Dezvoltare.

Question 36

Question
36. Tipurile de practici medicale cunoscute în Republica Moldova:
Answer
 • A. Practici medicale clinice, comune spitalelor publice și clinicilor private licențiate.
 • B. Practicile de "medicină tradițională", permise de lege și implementate atât în centre medicale speciale, cât și private.
 • C. Practici de vindecare.
 • D. Practici șamanice.
 • E. Practici ale medicinei populare.

Question 37

Question
37. Care sunt cele mai importante grupuri de sisteme medicale?
Answer
 • A. Exclusive.
 • B. Inclusive.
 • C. Integrative.
 • D. Tolerante.
 • E. Interacționiste.

Question 38

Question
38. Ce factori contribuie la abordarea problemelor medico-antropologice în Republica Moldova?
Answer
 • A. Atenția tradițională a etnologilor autohtoni medicinei populare.
 • B. Practicile culturale muzicale ale minorităților etnice.
 • C. Practicile de reabilitare ale medicinei populale.
 • D. Sănătatea grupurilor sociale în mediul urban autohton.
 • E. Interesul bioeticii autohtone de abordare a astfel de probleme ca boala, moartea, și implicațiile culturale ale noilor tehnologii medicale.

Question 39

Question
39. Clasificarea sistemelor conform antropologului Alan Young:
Answer
 • A. Internaliste.
 • B. Externaliste.
 • C. Deschise.
 • D. Închise.
 • E. Liniare.

Question 40

Question
40. Sistemele medicale de tip internalist abordează boala drept:
Answer
 • A. O entitate fiziologică, localizată la nivel biologic.
 • B. O problemă individuală, iar sănătatea este în afara problemelor sociale.
 • C. Proces, determinat de forțele interne: lichidele vitale, patologiile organelor, structurile celulare și genetice.
 • D. Analizează boala în context social.
 • E. Caracteristică societăților străvechi și tradiționale.

Question 41

Question
41. Sistemele medicale externaliste abordează boala:
Answer
 • A. În mod holistic.
 • B. În context social.
 • C. Fiind determinată de forțele supranaturale, iar sfera sănătății este relaționată cu alte domenii culturale, și anume, cu religia.
 • D. Drept entitate fiziologică, localizată la nivel biologic.
 • E. Fiind determinată de forțele interne: lichidele vitale, patologiile organelor, structurile celulare și genetice.

Question 42

Question
42. Sistemele medicale naturaliste (conform clasificării lui George M.Foster) reprezintă boala:
Answer
 • A. Drept urmare a influenței forțelor naturii: frigul, căldura.
 • B. Drept urmare a unui dezechilibru din corpul uman.
 • C. Drept fenomen provocat de ființe supranaturale (zeități).
 • D. Fiind provocată de ființe non-umane (fantome, strămoși, spirite rele).
 • E. Fiind provocată de oameni (vrăjitori).

Question 43

Question
43. Modele paternaliste (conform clasificării lui George M.Foster) reprezintă:
Answer
 • A. Explică cauza bolilor forțele naturii: frigul, căldura.
 • B. Boala este urmare a unui dezechilibru din corpul uman.
 • C. Consideră boala drept fenomen provocat de ființe supranaturale (zeități).
 • D. Boala este provocată de ființe non-umane (fantome, strămoși, spirite rele).
 • E. Boala este provocată de oameni (vrăjitori).

Question 44

Question
44. Componentele unui ecosistem sunt:
Answer
 • A. Biotic
 • B. Bioetic
 • C. Abiotic.
 • D. Ecologic.
 • E. Cultural.

Question 45

Question
45. Câmpul problemelor studiate de Antropologia medicală critică include:
Answer
 • A. Alcoolismul și abuzul de droguri în rândul copiilor și adolescenților.
 • B. Tratamentul medicamentos al femeilor însărcinate.
 • C. Problemele de sănătate, cauzate de poluarea mediului.
 • D. Bolile ocupaționale / profesionale și bolile sociale.
 • E. Promovarea sistemului medical biomecanic.

Question 46

Question
46. Identificați sensurile înrudite ale termenului ”biomedicină”:
Answer
 • A. Medicina homeopată.
 • B. Medicina alopată.
 • C. Medicina științifică.
 • D. Medicina modernă.
 • E. Medicina cosmopolită.

Question 47

Question
47. Trăsăturile caracteristice ale gândirii biomedicale sunt:
Answer
 • A. Individualismul.
 • B. Holismul.
 • C. Pragmatismul.
 • D. Empirismul și percepția mecanică a corpului.
 • E. Minimalismul emoțional.

Question 48

Question
48. Hegemonia medicală poate fi caracterizată prin:
Answer
 • A. Conducerea (gestionarea, manipularea) indivizilor prin impunerea anumitor norme, valori, concepte și credințe despre sănătate și boală.
 • B. Domeniu de cercetare în științele biomedicale.
 • C. Tendința medicinei de a se plasa drept lider printre științele exacte.
 • D. Stabilirea de idei concrete despre normalitate corporală și mentală și patologie.
 • E. Privarea pacienților de dreptul la autonomie în contextul deciziilor cu privire la tratament.

Question 49

Question
49. Medicalizarea se referă la:
Answer
 • A. Aprovizionarea instituțiilor medicale cu medicamente.
 • B. Procesul de răspândire a controlului medical asupra vieții individului și societății.
 • C. Asimilarea de către indivizi a stilului medical de gândire pentru a da explicație majorității problemelor existente.
 • D. Controlul strict al producerii, distribuției și utilizării medicamentelor în societate.
 • E. Utilizarea concomitentă în tratamentul bolilor a două sau mai multe preparate farmaceutice cu același efect terapeutic.

Question 50

Question
50. Etnomedicina este domeniul care studiază:
Answer
 • A. Semnificațiile (sensurile) pe care oamenii le-au pus în ideile și povestirile despre boli.
 • B. Corpul cunoștințelor despre credințele și practicile de sănătate în societățile tradiționale.
 • C. Bolile mintale în raport cu faptele sociale, proprii culturilor primitive şi societăţilor industriale.
 • D. Tipurile de vindecători tradiționali (chiropracticieni, șamani, clarvăzători etc.) și metodele folosite de aceștia.
 • E. Sănătatea populației din zonele rurale și comunitățile isolate.
Show full summary Hide full summary

Similar

Question Words - GCSE German
lucykatewarman1227
Kwasi Enin - College Application Essay
philip.ellis
Was the Weimar Republic doomed from the start?
Louisa Wania
Realidad De Nuestra Identidad Cultural
53831
Random German A-level Vocab
Libby Shaw
Mind Maps with GoConqr
Elysa Din
OCR GCSE History-Paper Two: The Liberal Reforms 1906-14 Poverty to Welfare State NEW FOR 2015!!!
I Turner
Latin Literature Exam Techniques
mouldybiscuit
GCSE REVISION TIMETABLE
neharaniga
PSBD TEST 1
Mwebaze Green
Microbiology MCQs 3rd Year Final- PMU
Med Student