BM 2

Description

Quiz on BM 2, created by Daria Leiuciu on 21/11/2022.
Daria Leiuciu
Quiz by Daria Leiuciu , updated more than 1 year ago
Daria Leiuciu
Created by Daria Leiuciu over 1 year ago
3
0

Resource summary

Question 1

Question
CS Indicati structura biopolimerului reprezentat in imagine:
Answer
 • a. Structura secundara ARN
 • b. Structura primara ARN
 • c. Structura primara ADN
 • d. Structura primara proteica
 • e. Structura secundara ADN

Question 2

Question
CS Functia principala a ARNm:
Answer
 • a. Transleaza IG
 • b. Detine copia IG despre structura unei proteine
 • c. Transcrie IG
 • d. Transporta IG
 • e. Detine IG despre proprietatile organismului

Question 3

Question
CM Pentru organizarea ADN este caracteristic:
Answer
 • a. Complementaritatea bazelor azotate
 • b. Asocierea cu proteine
 • c. Structura cuaternară
 • d. Prezenţa legăturilor covalente şi necovalente
 • e. Formarea legăturilor peptidice

Question 4

Question
CM Monomeri ai Met-ARNt sunt:
Answer
 • a. HIS
 • b. MET
 • c. ALA
 • d. ATP
 • e. UTP

Question 5

Question
CS Reparatia este o proprietate caracteristica
Answer
 • a. Moleculelor de ADN si ARN
 • b. Tuturor biopolimerilor
 • c. Numai moleculelor de ARN
 • d. Numai moleculelor de ADN
 • e. Moleculelor celulelor expuse la factori de mediu mutageni

Question 6

Question
CS Nucleotidul conţine:
Answer
 • a. Polizaharide
 • b. Bază azotată
 • c. Hexoza
 • d. Aminoacid
 • e. Glucoza

Question 7

Question
CS Analizati figura si selectati structura prezentata in imagine:
Answer
 • a. Structura secundara ARN
 • b. Structura primara ADN
 • c. Structura primara proteica
 • d. Structura primara ARNt
 • e. Structura tertiara ARN

Question 8

Question
CM Funcţiile ARNt sunt:
Answer
 • a. asigură transmiterea informaţiei genetice de la o celula la alta
 • b. transportă aminoacizii spre nucleu
 • c. intervine in sinteza proteinelor
 • d. deţine informaţia ereditară în celulă
 • e. translează codul genetic de pe ARNm

Question 9

Question
CM ARNr ce intra in componenta ribozomului 80S sunt:
Answer
 • a. ARNr 28S
 • b. ARNr 40S
 • c. ARNr 60 S
 • d. ARNr 5S
 • e. ARNr 18

Question 10

Question
CM Selectati variantele de ARNr celulare:
Answer
 • a. RNP 40S
 • b. ARNr 28S
 • c. ARNr 5S
 • d. ARNr 18S
 • e. ARNr 5,8S

Question 11

Question
CM. Selectați funcţiile ARN-lui:
Answer
 • a. deţine IG la eucariote
 • b. transportul aminoacizilor
 • c. transmiterea IG
 • d. asigură realizarea IG
 • e. decodificarea IG

Question 12

Question
CM Functii caracteristice ARNm
Answer
 • a. Repară IG
 • b. Reprezintă copia genei structurale
 • c. Reprezintă matrița in sinteza proteinei
 • d. Pastrează IG
 • e. Realizează IG

Question 13

Question
CM ARNr 18S este localizat:
Answer
 • a. In nucleu
 • b. In subunitatea 60S
 • c. In ribozomul 80S
 • d. In ADNul cromozomial
 • e. In subunitatea 40S

Question 14

Question
CM. Nucleozomul este:
Answer
 • a. DNP eucariotic
 • b. complexul format din proteine histone şi nehistone
 • c. complexul specific ADN - ARN
 • d. ARN asociat cu proteine histone
 • e. complexul specific ADN - proteine histone

Question 15

Question
CM Funcții caracteristice ARNt
Answer
 • a. Participă la trascriptia IG
 • b. Translează codul genetic
 • c. Participă la transmiterea IG
 • d. Transportă IG
 • e. Transportă aminoacizi

Question 16

Question
CM. dNTP-urile au urmatoarele functii:
Answer
 • a. Monomeri specifici ai ADN
 • b. Monomeri specifici ai ADN si ARN
 • c. Molecule purtatoare de energie
 • d. Monomeri specifici ai biopolimerilor
 • e. Monomeri specifici ai ARN

Question 17

Question
CS. Monomer al ADN este:
Answer
 • a. dUTP
 • b. dATP
 • c. GTP
 • d. DNP
 • e. ATP

Question 18

Question
CM Forma B-ADN se caracterizează prin:
Answer
 • a. Helix de stânga
 • b. Este forma de bază de existenţă a ADN in vivo
 • c. Helix de dreapta
 • d. Este cea mai compactă formă de ADN
 • e. 10,4 perechi baze per spiră

Question 19

Question
CM Monomerii ARN sunt:
Answer
 • a. Conţin baze purinice
 • b. Reprezentaţi de ribonucleotide
 • c. În catenă sunt uniţi prin legături de hidrogen
 • d. Conţin dezoxiriboza
 • e. Contin baze pirimidinice

Question 20

Question
CS. Intr-un polimer monomerii sunt legaţi prin legaturi:
Answer
 • a. de hidrogen
 • b. covalente
 • c. electrostatice
 • d. bisulfidice
 • e. ionice

Question 21

Question
CM Replicarea asigură
Answer
 • a. Transmiterea IG de la o generatie la urmatoarele generatii
 • b. Realizarea IG codificata in moleculele de ADN
 • c. Transmiterea IG de la o celula la celulele fiice
 • d. Dublarea exacta a IG
 • e. Dublarea exacta a moleculelor de ADN
Show full summary Hide full summary

Similar

USA stock market collapse
Emily Tisch
Study Plan
mlanders
English Literature Key Terms
charlotteoom
An Inspector Calls - Quiz
Emily Morrison
Animal Farm
010534
Polymers, alkanes and alkenes
amira-2000
Strength and Limitations of research methods
Isobel Wagner
AQA A2 Biology Unit 4: Populations
Charlotte Lloyd
French Grammar
annabelmiddleton
PSBD TEST # 3
yog thapa
Disney's 12 Principles of Animation
Emiloly Bringabrolly