Epidem 101-150

Description

Quiz on Epidem 101-150, created by Pavel Cepraga on 20/09/2022.
Pavel Cepraga
Quiz by Pavel Cepraga, updated more than 1 year ago
Pavel Cepraga
Created by Pavel Cepraga over 1 year ago
55
0

Resource summary

Question 1

Question
cm101. Etapele de sterilizare a instrumentelor medicale cu utilizare multiplă sunt:
Answer
 • e) selectarea materialelor pentru sterilizare
 • d) sterilizarea
 • c) dezinsecția
 • b) curăţarea presterilizatorie
 • a) dezinfecţia

Question 2

Question
cm102. Selectați obiectele ce pot fi prelucrate în etuva cu vapori:
Answer
 • c) cărţi
 • e) lenjeria de pat din bumbac
 • b) hainele din piele naturală
 • d) hainele din bumbac
 • a) pernele, saltelele

Question 3

Question
cm103. Prelucrarea hainelor în etuvă este necesară în cazul focarelor de:
Answer
 • d) infecţia meningococică
 • c) difterie
 • e) tifos exantematic
 • b) dizenterie provocată deSh.sonnei
 • a) febră tifoidă

Question 4

Question
cm104. Sunt sterilizate instrumentele medicale:
Answer
 • e) tonometrele, fonendoscopul
 • d) utilajul din sala defizioproceduri
 • c) ce contactează cu tegumentele
 • b) ce contactează cu sângele
 • a) ce contactează cu suprafaţa plăgii

Question 5

Question
cm105. În scopul prelucrării bolnavului cu pediculoză poate fi utilizat:
Answer
 • d) metilacetofosul
 • b) clorofosul
 • e) piretrinele
 • c) benzilbenzoatul
 • a) diclofosul

Question 6

Question
cm106. Examinarea la pediculoză este necesar a fiefectuată:
Answer
 • e) gravidelor în cadrul internării la maternitate
 • c) în mod planificat populaţiei din teritoriul administrativ
 • d) copiilor de la şcolile-internat
 • b) persoanelor internate în azilurile pentru bătrâni
 • a) bolnavilor la internare în staţionar

Question 7

Question
cm107. Selectați instituțiile în care personalul medical participă la prelucrarea bolnavului cu pediculoză:
Answer
 • e) la toate întreprinderile şi instituţiile de copii
 • d) spitale
 • c) cămine
 • b) internate
 • a) instituţiile preşcolare

Question 8

Question
cm108. Repelenţii sunt utilizaţi pentru:
Answer
 • e) nimicirea vectorilor transmitători
 • d) nimicirea rozătoarelor
 • c) aplicare pe piele
 • b) impregnarea corturilor, partierelor ş.a
 • a) prelucrarea hainelor

Question 9

Question
cm109. Care dintre preparatele enumerate sunt insecticide:
Answer
 • d) piretrum
 • b) acetofosul
 • e) metilacetofosul
 • c) benzimina
 • a) benzil-benzoatul

Question 10

Question
cm110. Selectați obiectele ce necesită a fi supuse dezinfecției în focarul de shigeloze:
Answer
 • b) urina bolnavului
 • e) jucăriile
 • d) aerul
 • c) lenjerie
 • a) vesela

Question 11

Question
cm111. Selectați instrumentele medicale critice:
Answer
 • e) echipament pentru anestezie
 • c) tonometru
 • b) fonendoscop
 • a) instrumente chirugicale
 • d) bisturiu

Question 12

Question
cm112. Selectați instrumentele medicale semicritice:
Answer
 • d) laringoscop
 • b) instrumente chirurgical
 • e) fibrogastroscop
 • c) implant
 • a) termometru

Question 13

Question
cm113. Selectați instrumentele medicale non-critice:
Answer
 • d) instrumentarul chirurgical
 • b) fonendoscop
 • e) bisturiu
 • c) mobila din spital
 • a) termometru

Question 14

Question
cm114. Care sunt cauzele principale ce conduc la rezistența microorganismelor?
Answer
 • e) utilizarea rațională a dezinfectanților
 • d) rotația dezinfectantelor la fiecare 3 luni
 • c) folosirea dezinfectantelor cu o concentrație sub limita admisibilă
 • b) efectuarea nerațională a dezinfecței
 • a) selectarea incorectă a dezinfectanților

Question 15

Question
cm115. Selectați măsurile necesare pentru a nu admite formarea rezistenței la produsele dezinfectante:
Answer
 • e) a utiliza substanțe clorigene cu o concentrație sub 16% clor activ
 • d) a depozita preparatele dezinfectante la lumină
 • c) a utiliza biocide preponderent multicompoziționale
 • b) a efectua monitoringul rezistenței microorganismelor la dezinfectante
 • a) a respecta cu strictețe circuitul dezinfectantelor

Question 16

Question
cm116. Selectați etapele unui ciclu complet de sterilizare:
Answer
 • e) curățarea mecanică al instrumentarului medical
 • d) împachetarea instrumentarului medical
 • c) răcirea aparatului de sterilizare
 • b) menținerea temperaturii de lucru în tot timpul indicat pentru sterilizare
 • a) încălzirea cuptorului până la temperatura indicată pentru sterilizare

Question 17

Question
cm117. Metoda de sterilizare a articolelor medicale depindede:
Answer
 • e) gradul de contaminarea al articolelor medicale
 • d) capacitatea cuptorului pentru sterilizare
 • c) partea constructivă al instrumentarului medical
 • b) rezistența la agenții sterilizanți
 • a) componența și structura materialului

Question 18

Question
cm118.Selectați condițiile necesare pentru menținerea sterilității obiectelor sterilizate:
Answer
 • e) utilizarea imediată după sterilizare
 • d) păstrarea nemijlocită în sala de operație
 • c) depozitarea împreună cu alte obiecte sterilizate
 • b) păstrarea în dulapuri închise
 • a) asigurarea etanșietății casoletelor cu articole sterile

Question 19

Question
cm119. După sterilizarea articolelor medicale în autoclav, acestea au fost păstrate în casolete fără filtre pe un termen de 5 zile, după care au fost repartizate în secții. Selectați răspunsurile corecte?
Answer
 • a) articolele medicale sunt calitative și pot fi utilizate
 • b) articolele medicale nu sunt calitative
 • c) articolele pot fi păstrate doar 3 zile
 • d) articolele medicale pot fi utilizate până la 10 zile
 • e) articolele medicale pot fi utilizate până la 20 zile

Question 20

Question
cm120. După efectuarea controlului etapei de presterilizare cu amidopirină testul s-a colorat în culoarea albastră-verzuie. Selectați ce indică acest test?
Answer
 • e) este necesar de a repeta etapa de presterilizare
 • d) etapa de presterilizare este efectuată calitativ
 • c) instrumentele nu au fost bine spălate de resturile de detergent
 • b) instrumentele nu au fost bine spălate de resturile de sânge
 • a) etapa de presterilizare este efectuată necalitativ

Question 21

Question
cm121. După efectuarea controlului etapei de presterilizare cu proba de fenolftaleină, testul s-a colorat în roz. Selectați ce indică acesttest?
Answer
 • e) este necesar de a repeta etapa de presterilizare
 • d) etapa de presterilizare este efectuată calitativ
 • c) instrumentele nu au fost bine spălate de resturile de detergent
 • b) instrumentele nu au fost bine spălate de resturile de sânge
 • a) etapa de presterilizare este efectuată necalitativ

Question 22

Question
cm122. În timpul controlului planic al instituției medico-sanitare, medicul epidemiolog de la CSP a evaluat calitatea sterilizării instrumentelor medicale prin proba cu Sudan-III. Rezultatul controlului s-a dovedit a fi pozitiv. Selectați ce indică acest rezultat?
Answer
 • a) etapa de presterilizare este efectuată necalitativ
 • b) instrumentele nu au fost bine spălate de resturile de sânge
 • c) instrumentele nu au fost bine spălate de resturile de grăsimi
 • d) etapa de presterilizare este efectuată calitativ
 • e) este necesar de a repeta etapa de presterilizare

Question 23

Question
cm123. Banderola de pe casoleta sterilizată trebuie să conțină urmăatoarele informații:
Answer
 • a) ziua și ora sterilizării
 • b) aparatul la care s-a efectuatsterilizarea
 • c) datele persoanei ce a efectuat sterilizarea
 • d) secția de unde au fost colectate articolele medicale
 • e) metoda de sterilizare utilizată

Question 24

Question
cm124. Personalul secției de sterilizare centralizate va fi supus:
Answer
 • e) instruirii privind regimul antiepidemic în caz de gripă
 • d) instruirii în efectuarea investigațiilor bacteriologice
 • c) instruirii în securitatea muncii
 • b) instruirii igienice
 • a) examenului medical

Question 25

Question
cm125. Selectați măsurile necesare pentru a reduce dezvoltarea rezistenței față de insecticide:
Answer
 • e) utilizarea a unuia și aceluiași insecticid pe parcursul a 3 ani
 • d) utilizarea insecticidelor cu acțiune reziduală
 • c) monitoringul vectorilor transmițători și rezistența acestora față de insecticide
 • b) rotația insecticidelor conform unei scheme planificate în prealabil
 • a) monitoringul nivelului de rezistență al insectelor la insecticide

Question 26

Question
cs126. Indicațiintervalul minim între vaccinurile planificate:
Answer
 • e) 6 luni
 • d) 3 luni
 • c) 2 luni
 • b) 1 lună
 • a) 2 săptămâni

Question 27

Question
cs127. Selectați metoda de administrare al vaccinului BCG:
Answer
 • d) peros
 • b) subcutan
 • e) cutanat
 • c) intracutan
 • a) intramuscular

Question 28

Question
cs128. Indicați infecțiile care sunt dirijabile prin vaccinare în mod planificat în Republica Moldova:
Answer
 • c) tetanosul, parotidita epidemică
 • e) leptospiroza, bruceloza
 • b) difteria, febra tifoidă
 • d) iersinioza, antraxul
 • a) tusa convulsivă, gripa

Question 29

Question
cs129. Selectați tipul imunității ce se dezvoltă după suportarea unor infecţii:
Answer
 • d) artificială pasivă
 • b) naturală pasivă
 • e) nespecifică
 • c) artificială activă
 • a) naturală activă

Question 30

Question
cs130. Selectați calea posibilă de formare a imunităţii active artificiale:
Answer
 • c) administrarea interferonului
 • e) administrarea imunoglobulinei
 • b) administrarea anatoxinei
 • d) administrarea bacteriofagului
 • a) suportarea unei boli infecţioase

Question 31

Question
cs131.Indicați timpul necesar pentru formarea imunităţii active postvaccinale:
Answer
 • d) câteva luni
 • b) câteva zile
 • e) câțiva ani
 • c) câteva săptămâni
 • a) câteva ore

Question 32

Question
cs132. Selectați preparatele ce se administrează prin metoda fracţionată: a) vaccinurile corpusculare inactivate
Answer
 • c) seruri heterologice
 • e) imunoglobuline homologice
 • b) seruri homologice
 • d) vaccinurile vii
 • a) vaccinurile corpusculare inactivate

Question 33

Question
cs133. Precizați ce sunt vaccinurile vii:
Answer
 • e) vaccin obținut prin clonareagenelor care codifică antigenispecifici
 • d) preparate obținute din exotoxine și neutralizate cu formalină
 • c) vaccin unde substratul antigenic este dezagregat de tulpinele-mamă cu ajutorul detergenților
 • b) suspensie de microorganisme inactivate cu agenți fizici și chimici
 • a) suspensie de microorganisme cu virulență scăzută obținute prin pasaje multiple pe medii de cultură

Question 34

Question
cs134. Precizați ce sunt vaccinurile inactivate:
Answer
 • d) preparate obținute din exotoxine și neutralizate cu formalină
 • e) vaccin obținut prin clonarea genelor care codifică antigeni specifici
 • c) vaccin unde substratul antigenic este dezagregat de tulpinele-mamă cu ajutorul detergenților
 • b) suspensie de microorganisme inactivate cu agenți fizici și chimici
 • a) suspensie de microorganisme cu virulență scăzută obținute prin pasaje multiple pe medii de cultură

Question 35

Question
cs135. Precizați ce prezintă split-vaccinurile:
Answer
 • e) vaccin obținut prin clonarea genelor care codifică antigenispecifici
 • d) preparate obținute din exotoxine și neutralizate cu formalină
 • c) vaccinul unde substratul antigenic este dezagregat de tulpinelemamă cu ajutorul detergenților
 • b) suspensie de microorganisme inactivate cu agenți fizici și chimici
 • a) suspensie de microorganisme cu virulență scăzută obținute prin pasaje multiple pe medii de cultură

Question 36

Question
cs136. Menționați ce prezintă vaccinurile asociate:
Answer
 • e) vaccinuri condiționate cu un solvent
 • d) preparate administrate repetat în câteva reprize
 • c) ce conțin adjuvanți
 • b) ce includ un singur microogranism dar câteva subspecii
 • a) ce conțin mai multe specii de microogranisme

Question 37

Question
cs137. Indicați infecțiile unde se utilizează vaccinurile vii:
Answer
 • c) parotidita epidemică, difteria
 • e) scarlatina, ascaridoza
 • b) tuberculoza, poliomielita
 • d) tetanos, antrax
 • a) rujeola, tusea convulsivă

Question 38

Question
cs138. Anatoxina este utilizată în profilaxia:
Answer
 • d) poliomielitei
 • b) tetanosului
 • e) tuberculozei
 • c) brucelozei
 • a) antraxului

Question 39

Question
cs139. Peroral se administrează vaccinul contra:
Answer
 • d) tetanos
 • b) tusei convulsive
 • e) rabie
 • c) parotiditei epidemice
 • a) poliomielitei

Question 40

Question
cs140. Rezultatul probelor tuberculinice se estimează peste:
Answer
 • e) 72 ore
 • d) 48 ore
 • c) 24 ore
 • b) 12 ore
 • a) 6 ore

Question 41

Question
cs141. Programul Național de Imunizare prevede vaccinarea contra:
Answer
 • e) HVA, antraxului
 • d) varicelei, infecției rotavirale
 • c) parotiditei epidemice, tusei convulsive
 • b) difteriei, scarlatinei
 • a) tuberculozei, febrei tifoide

Question 42

Question
cs142. Indicați intervalul minim de administrare al imunoglobulinei de la aplicarea vaccinului:
Answer
 • e) 6 luni
 • d) 3 luni
 • c) 2 luni
 • b) o lună
 • a) 2 săptămâni

Question 43

Question
cs143. Selectați vaccinurile cu reactogenitate minimă:
Answer
 • c) vaccinurile corpusculare inactivate
 • e) imunoglobulinele heterologe
 • b) vaccinurile chimice
 • d) serurile heterologe
 • a) vaccinurile vii

Question 44

Question
cs144. Vaccinările contra difteriei se efectuează cu:
Answer
 • c) vaccin corpuscular inactivat
 • e) vaccin cu purtător de proteine
 • b) anatoxină
 • d) vaccin recombinant
 • a) vaccin viu

Question 45

Question
cs145. Cursul condiţionat de vaccinări antirabice se indică:
Answer
 • e) persoanelor cu mușcături multiple
 • d) persoanelor mușcate de un câine care a fugit
 • c) persoanelor muşcate de animale sălbatice
 • b) persoanelor muşcate de animale care sunt sub supraveghere
 • a) copiilor conform calendarului de vaccinări

Question 46

Question
cs146. Vaccinarea contra parotiditei epidemice se efectuează la vârsta de:
Answer
 • e) 18 luni
 • d) 12 luni
 • c) 6 luni
 • b) 3 luni
 • a) 2 luni

Question 47

Question
cs147. Vaccinarea şi revaccinarea contra poliomielitei prevede:
Answer
 • c) 3 administrări de vaccin
 • e) 5 administrări de vaccin
 • b) 2 administrări de vaccin
 • d) 4 administrări de vaccin
 • a) o administrare de vaccin

Question 48

Question
cs148. După o eventuală infectare este indicată vaccinarea contra:
Answer
 • e) tularemiei
 • d) tuberculozei
 • c) difteriei
 • b) rabiei
 • a) antraxului

Question 49

Question
cs149. Selectați schema corectă de vaccinare contra tusei convulsive:
Answer
 • d) 0 2 4 6 luni
 • b) 0 1 3 luni
 • e) 3 4 5 6 luni
 • c) 0 1 6 luni
 • a) 2 4 6 luni

Question 50

Question
cs150. Selectați vaccinul care se administrează intramuscular:
Answer
 • d) contra infecției rotavirale
 • b) HVB
 • e) contra antraxului
 • c) contra poliomielitei
 • a) BCG
Show full summary Hide full summary

Similar

Literature
Emma Madden
Weimar Revision
Tom Mitchell
CHEMISTRY C1 5
x_clairey_x
Basic Insurance Concepts & Principles - exampdfs 01
shuiziliu
Types and Components of Computer Systems
Jess Peason
Structure of the League of Nations
saskiamitchell.19
Moon Phases Quiz
Kennedy Kerr
Chapter 18 - Marketing mix(Product & Price)
irene floriane
AS English language terminology revision
Caitlin Hadfield
Core 1.12 Timbers blank test
T Andrews