Reparație Turbina 067518162 :)

Description

Quiz on Reparație Turbina 067518162 :), created by Galusca Marin on 14/09/2022.
Galusca Marin
Quiz by Galusca Marin, updated more than 1 year ago
Galusca Marin
Created by Galusca Marin over 1 year ago
631
0

Resource summary

Question 1

Question
Din structurile enumerate selectaţi organita/organitele de tip general membranare:
Answer
 • peroxizomii
 • microtubulii
 • mitocondriile
 • ribozomii
 • reticulul endoplasmatic

Question 2

Question
În care fază a mitozei cromozomii se deplasează spre polii fusului mitotic?
Answer
 • profază
 • pometafază
 • metafază
 • anafază
 • telofază

Question 3

Question
Reticulul endoplasmatic agranular:
Answer
 • participă la sinteza polizaharidelor
 • participă la sinteza lipidelor
 • participă la sinteza proteinelor
 • participă în procesele de dezactivare a substanţelor nocive
 • participă la depozitarea ionilor de calciu

Question 4

Question
În anafaza diviziunii mitotice are loc:
Answer
 • dezintegrarea nucleului
 • deplasarea centriolilor spre polii celulei
 • formarea fusului mitotic
 • aranjarea cromozomilor оn regiunea ecuatorului
 • deplasarea cromozomilor spre polii celulei

Question 5

Question
Bazofilia citoplasmei se datorează:
Answer
 • acumulării de lipide în citoplasma celulei
 • prezenţei unui mare număr de lizozomi
 • numărului exagerat de mitocondrii
 • prezenţei unui abundent reticul endoplasmatic granulat
 • dereglării proceselor de fosforilare oxidativă

Question 6

Question
Selectaţi joncţiunile intercelulare:
Answer
 • dictiozom
 • nexus
 • desmozom
 • zonula ocludentă
 • diplozom

Question 7

Question
Citotomia se produce оn:
Answer
 • profază
 • metafază
 • anafază
 • telofază
 • interfază

Question 8

Question
Rolul nucleului celular se manifestă prin:
Answer
 • păstrarea şi menţinerea stabilă a informaţiei genetice
 • realizarea informaţiei genetice în formă de sinteză a proteinelor
 • geneza aparatului propriu de sinteză a proteinelor
 • depozit pasiv de informaţie genetică
 • transmiterea informaţiei genetice

Question 9

Question
Selectaţi organitele de tip amembranar:
Answer
 • mitocondriile, ribozomii liberi şi polizomii
 • microtubulii, centriolii şi microfilamentele
 • reticulul endoplasmatic, centriolii
 • ribozomii liberi şi polizomii
 • lizozomii şi peroxizomii

Question 10

Question
Funcţia mitocondriilor:
Answer
 • de constituire a scheletului celulelor
 • de organizare a microtubulilor
 • de eliberare a energiei
 • de sinteză a proteinelor de export
 • de sinteză a glucidelor

Question 11

Question
Joncţiunea de tip nexus:
Answer
 • asigură legăturile mecanice între celulele adiacente
 • asigură transportul de ioni şi de molecule mici
 • plasmalemele adiacente conţin conexoni
 • în spaţiul intercelular se situează un disc compact
 • uneşte plasmalemele celulelor învecinate până la confluenţă

Question 12

Question
Membrana celulară este constituită din:
Answer
 • plasmalemă şi glicocalix
 • glicocalix şi partea periferică a citoscheletului
 • plasmalemă şi organite
 • glicocalix, plasmalemă şi partea periferică a citoscheletului
 • citoschelet şi plasmalemă

Question 13

Question
Manifestările morfologice în profaza mitozei:
Answer
 • condensarea cromozomilor
 • dublarea cantităţii de ADN
 • deplasarea centriolilor spre polii celulei
 • deplasarea cromozomilor spre polii celulei
 • dezintegrarea învelişului nuclear

Question 14

Question
În componenţa cromatinei distingem:
Answer
 • ADN
 • ARN
 • ipide
 • proteine
 • incluziuni

Question 15

Question
În procesul de sinteză a proteinelor „de export" cu secreţia lor ulterioară participă următoarele organite:
Answer
 • ribozomii
 • reticulul endoplasmatic rugos
 • reticulul endoplasmatic neted
 • complexul Golgi
 • lizozomii

Question 16

Question
Părţile constituente ale nucleului sunt:
Answer
 • cariolema
 • carioplasma
 • cromatina
 • cariopicnoza
 • nucleolul

Question 17

Question
„Steaua maternă" în perioada mitotică este caracteristică:
Answer
 • profazei
 • metafazei
 • anafazei
 • telofazei
 • interfazei

Question 18

Question
Desmozomul:
Answer
 • măreşte suprafaţa de absorbţie
 • prezintă o joncţiune intercelulară
 • este o parte componentă a citoplasmei
 • serveşte la trecerea liberă a citoplasmei dintr-o celulă în altă celulă
 • este caracteristic pentru epitelii

Question 19

Question
Fibrilele cromatinei din nucleul celulei conţin:
Answer
 • ADN
 • proteine histone
 • proteine nehistone
 • A.R.N.
 • lizozomi

Question 20

Question
Metafaza se caracterizează prin:
Answer
 • condensarea cromozomilor
 • deplasarea centriolilor spre polii celulei
 • aranjarea cromozomilor оn regiunea ecuatorului
 • deplasarea cromozomilor spre polii celulei
 • decondensarea cromozomilor

Question 21

Question
Reticulul endoplasmatic granular îndeplineşte funcţia de sinteză a:
Answer
 • subunităţilor de ribozomi
 • proteinelor
 • lipidelor
 • tubulinelor
 • ADN-ului

Question 22

Question
Endocitoza reprezintă:
Answer
 • variantă de înmulţire a celulelor
 • variantă a endoproductiei
 • variantă a transportului substanţelor în citoplasma celulei
 • variantă a eliminării substanţelor în spaţiul extracelular
 • variantă a procesului de secreţie

Question 23

Question
Exocitoza reprezintă:
Answer
 • variantă a transportului intracelular
 • variantă a transportului substanţelor în spaţiul extracelular
 • variantă a mitozei
 • variantă a mişcării celulelor
 • manifestare a morţii celulei

Question 24

Question
Pinocitoza reprezintă:
Answer
 • variantă a transportului intracelular
 • transportul în citoplasmă a particulelor solide
 • transferul substanţelor în spaţiul extracelular
 • transportul în citoplasmă a substanţelor în fază fluidă
 • variantă a amitozei

Question 25

Question
Fagocitoza reprezintă:
Answer
 • variantă a mitozei
 • transferul în citoplasmă a particulelor mari solide
 • dezintegrarea nucleului
 • manifestare a morţii celulei
 • variantă a deplasării celulelor în spaţiu

Question 26

Question
Desmozomul reprezintă o:
Answer
 • variantă a diplozomului
 • joncţiune intercelulară strânsă
 • joncţiune comunicantă
 • joncţiune simplă
 • joncţiune de adezivitate intercelulară în formă de pată

Question 27

Question
Organitele enumerate sunt de tip general:
Answer
 • complexul Golgi
 • lizozomii
 • reticulul endoplasmatic neted
 • microvilii
 • centrozomul

Question 28

Question
Care din structurile еnumerate se referă la organite:
Answer
 • lizozomii
 • incluziunile trofice
 • nvelişul nuclear
 • mitocondriile
 • flagelul

Question 29

Question
Organitele enumerate sunt de tip general:
Answer
 • reticulul endoplasmatic rugos
 • peroxizomii
 • mitocondriile
 • cilii
 • ribozomii

Question 30

Question
Selectaţi organitele de tip special:
Answer
 • cilii
 • microvilozităţile
 • flagelul
 • ribozomii
 • miofibrilele
Show full summary Hide full summary

Similar

Atoms and Reactions
siobhan.quirk
CHEMISTRY C1 7
x_clairey_x
English Language Techniques
Zakiya Tabassum
Religious Studies- Marriage and the family
Emma Samieh-Tucker
Physical Description
Mónica Rodríguez
Computing Hardware - CPU and Memory
ollietablet123
Mapas mentales con ExamTime
julii.perci
The Weimar Republic, 1919-1929
shann.w
An Inspector Calls - Quotes
jaynejuby
Language Techniques
Anna Wolski
The Lymphatic System
james liew