88-186

Description

Quiz on 88-186, created by 50 ottenkov tuposti on 28/05/2022.
50 ottenkov tuposti
Quiz by 50 ottenkov tuposti, updated more than 1 year ago
50 ottenkov tuposti
Created by 50 ottenkov tuposti almost 2 years ago
126
0

Resource summary

Question 1

Question
Avantajul iluminării artificiale faţă de cea naturală.
Answer
 • poate asigura o lumina stabilă și de intensitatea dorită
 • protejarea ochilor de radiațiile infraroșii
 • nu creaza umbre
 • asigura senzația de căldură
 • lumina instabila în timp

Question 2

Question
Funcţiile analizatorului vizual.
Answer
 • acuitate vizuala
 • sensibilitate de contrast
 • solicitarea acomodatiei
 • alergizare
 • stabilitatea clarviziunii

Question 3

Question
CS Distanța de la hotarul instituției medicale până la alte obiective.
Answer
 • 3 m
 • 5 m
 • 10 m
 • 20 m
 • 30 m

Question 4

Question
Surse de poluare a mediului de care se va ține cont la proiectarea și construcția instituțiilor medicale.
Answer
 • căi ferate
 • magistrale auto
 • întreprinderi industriale
 • zone forestiere

Question 5

Question
Zonele funcționale a instituțiilor medicale.
Answer
 • zona blocurilor curative
 • zona pediatrică
 • zona morfopatologică
 • parking
 • zona gospodărească

Question 6

Question
Funcțiile instituțiilor obstetricale.
Answer
 • zonarea strictă a secțiilor
 • ciclicitatea încărcării și prelucrării sanitare
 • dirijarea fluxului intraspitalicesc la internare externare
 • condiții optime de muncă pentru personal
 • tratamentul pacienților cu vârsta mai mare de un an

Question 7

Question
Încăperile instituțiilor de obstetrică.
Answer
 • pentru secția fiziologică („flux curat")
 • pentru secția fiziologică („flux murdar")
 • pentru secția de observare („flux murdar"
 • pentru secția de observare („flux curat")
 • pentru sectiile de observare si fiziologică („flux combinat")

Question 8

Question
Încăperile care trebuie să fie prevăzute în secțiile de boli infecțioase pentru internarea pacienților.
Answer
 • boxe
 • culoare
 • holuri
 • boxe de primire și triaj
 • semiboxe

Question 9

Question
Încăperile boxei
Answer
 • grup sanitar
 • salon
 • ecluză
 • antreu
 • coridor

Question 10

Question
Capacitatea saloanelor (pentru copii cu vârsta peste un an și maturi).
Answer
 • 4 paturi
 • 5 paturi
 • 6 paturi
 • 7 paturi
 • 8 paturi

Question 11

Question
Tipul de ventilație în sălile de operații
Answer
 • aeratia
 • refularea spiraţie cu predominarea refulării
 • refularea spiraţie cu predominarea aspiraţiei
 • naturală
 • poate fi diferită

Question 12

Question
Configurația terenului spitalicesc.
Answer
 • romb
 • dreptunghiulară
 • oricare
 • triunghiulară
 • trapez

Question 13

Question
Specificati beneficiile oferite de respectarea procentului de construcție al spitalului:
Answer
 • extinderea construcției spitalului
 • fluxul bolnavilor
 • aeroterapia
 • reducerea spațiului verde
 • helioterapia

Question 14

Question
Căile de acces a teritoriului spitalului.
Answer
 • în zona blocurilor curative
 • către blocul morfopatologic
 • în zona de gospodărie
 • în blocul administrativ
 • pentru toate blocurile prezente pe teritoriul spitalului

Question 15

Question
Valoarea recomandată de spațiu verde a teritoriului spitalicesc pentru un pat.
Answer
 • 14 m2
 • 7 m 2
 • 25 m2
 • 35 m2
 • 45 m

Question 16

Question
Suprafața pentru saloanele pediatrice cu 2 și mai multe paturi.
Answer
 • 5 m2 pentru un pat
 • 6 m2 pentru un pat
 • 9 m2 pentru un pat
 • 10 m2 pentru un pat
 • 12 m2 pentru un pat

Question 17

Question
Caracteristica blocului policlinicii
Answer
 • Dinspre vant
 • Se vor construi in centrul localitatii mai aproape de cartierele populate
 • La distanta de sursele de poluare a aerului
 • La distanta de sursele de zgomot
 • către alimentația pacientilor

Question 18

Question
Sarcinile igienei instituțiilor medico-sanitare.
Answer
 • către proiectare și planificare
 • către amplasare
 • către salubrizare
 • către funcționare a instituțiilor medicosanitare
 • către alimentația pacientilor

Question 19

Question
Factorii de care depinde eficacitatea procesului de tratament în spitale.
Answer
 • locul amplasării în localitate
 • sistematizarea terenului destinat spitalului
 • planificarea unităților medicale
 • nu influențează nici un factor
 • salubrizarea sanitartehnică

Question 20

Question
Factorii care favorizează crearea condițiilor igienice în spitale.
Answer
 • alegerea corectă a terenului pentru construcție
 • funcționalitate
 • durata tratamentului
 • amenajarea fiecărei unități
 • salubrizarea sanitartehnică

Question 21

Question
Cerințele igienice către amplasarea sectorului de spital.
Answer
 • factorii naturali
 • perspectiva dezvoltării localității
 • terenul din împrejurime
 • durata tratamentului

Question 22

Question
Cerințe igienice către sistematizarea terenului spitalului.
Answer
 • planificarea localității
 • planificarea complexului spitalicesc
 • zonarea terenului
 • sistematizarea interioară a spitalului
 • expertiza proiectului de spital

Question 23

Question
Avantajele sistemului bloc centralizat (polibloc).
Answer
 • proiectarea spitalului pe o tehnologie mobilă
 • posibilitatea de a mări numărul de etaje a blocului
 • tendința de diminuare a numărului de etaje a blocului
 • spitalele pot fi ușor reprofilate
 • proiectarea spitalului pe o tehnologie fixă

Question 24

Question
Direcțiile principale de proiectare și construcție a instituțiilor medico-sanitare.
Answer
 • crearea instituțiilor medicale, secțiilor nu după gravitate ci după profil
 • crearea instituțiilor medicale, secțiilor nu după profil ci după gravitate
 • industrializarea procesului curativdiagnostic
 • centralizarea și cooperarea între spitale în limitele localității a serviciilor de diagnostic
 • construcție extinsă a blocurilor cu saloane

Question 25

Question
Secția de internare - principiul de funcționare.
Answer
 • prescrierea tratamentului
 • examinarea bolnavului
 • interogarea bolnavului
 • prelucrarea sanitară a bolnavului
 • întocmirea documentelor medicale primare

Question 26

Question
Particularitățile instituției medico-sanitare.
Answer
 • Pentru pacienti trebuie sa se asigure cinditii favorabile in special in stationare
 • Un regim curativ protector
 • Sa se previna bolile nosocomiale
 • Sa se excluda influnta factorilor de mediu: microclimat, zgomot,iluminat si subs. toxice
 • Nivelul contemporan de organizare şi tehnologia serviciului medical.
 • Problemele igienice.
 • Cerinţele arhitecturii, esteticii sanitar-tehnice, economice.
 • Regim de muncă raţional;
 • Caracter sezonier

Question 27

Question
Unitatea de îngrijire medicală - definiție
Answer
 • Principala unitate de structură a spitalului este unitatea de îngrijire medicală
 • Prin aceasta se înţelege un număr de paturi, care depind de o echipă de lucru şi presupune o autonomie de servire.
 • Ea este o subdiviziune funcţională de planificare de care depinde planificarea internă a întregului bloc
 • Este o unitate administrativă.
 • Nivelul contemporan de organizare şi tehnologia serviciului medical

Question 28

Question
Secția medicală - definiție.
Answer
 • Este o unitate administrativă.
 • Sunt situaţii însă, când unitatea de îngrijire coincide cu secţia ca număr de paturi.
 • Este o subdiviziune funcţională de planificare de care depinde planificarea internă a întregului bloc.
 • Un regim curativ protector
 • Activitatea practică a medicinei preventive

Question 29

Question
Cerințele către planificarea unității de îngrijire medicală
Answer
 • Componenta incaperilor va corespunde specificului bolii
 • Asigurarea unei serii de circuite salubre
 • Planificarea usor mobila care permite modernizarea
 • va asigura principiul de flux
 • componența încăperilor nu va corespunde specificului bolii

Question 30

Question
Zonele unității de îngrijire medicală.
Answer
 • O zona cu saloane: saloane şi săli de tratamente, cabinetul medicilor, camera de gardă, încăperea pentru zi.
 • O zona încăperilor auxiliare (blocul sanitar);
 • zona încăperilor comune (sala de masă, bufetul,
 • parking
 • zone forestiere

Question 31

Question
Factorii ce influențează condițiile în saloanele spitalicești
Answer
 • numărul de paturi
 • suprafața la un pat
 • sistematizarea secției de internare
 • ambianța termică
 • puritatea chimică și bacteriologică a mediului

Question 32

Question
Salubrizarea sanitar-tehnică a instituțiilor medico-sanitare.
Answer
 • încălzirea
 • ventilația
 • aprovizionarea cu apă
 • dezinfecția
 • iluminarea sanitară

Question 33

Question
Densitatea de construcţie (recomandată) a terenului spitalului.
Answer
 • nu mai puțin de 15%
 • nu mai mult de 10%
 • nu mai puțin de 10%
 • nu mai mult de 15%
 • 50% din suprafața terenului

Question 34

Question
Se admit încăperi comune pentru internarea bolnavilor în secţiile de obstetrică, ginecologie, chirurgie
Answer
 • se admit
 • nu se admit
 • se admit doar în anumite zile ale săptămânii
 • se admit doar pentru secţiile de obstetrică şi ginecologie
 • se admit numai în zilele de urgenţă

Question 35

Question
Pot fi comune încăperile de primire şi examinare pentru parturientele care se vor interna în unitatea de observare şi unitatea-patologie a gravidităţii
Answer
 • Pot fi comune
 • Nu pot fi comune
 • Pot fi comune în zilele de urgenţă
 • Poate fi comună numai sala de examinare.

Question 36

Question
Amplasarea blocului de operaţie.
Answer
 • la acelaşi etaj cu secţia de internare
 • la unul din etajul blocului cu saloane
 • izolat de unităţile de îngrijire medicală, în formă de unitate separată
 • la acelaşi etaj cu secţia curativdiagnostică
 • întrun bloc separat al spitalului

Question 37

Question
Amplasarea secţiei de boli contagioase a spitalului de profil larg.
Answer
 • în blocul central
 • la oricare etaj al unui bloc
 • la etajele de sus al blocului curativ
 • în bloc separat
 • în aripă separată al blocului curativ

Question 38

Question
Suprafaţa recomandată pentru zona verde a sectorului spitalicesc.
Answer
 • cel puțin 20%
 • cel puțin 40%
 • cel puțin 60%
 • cel mult 40%
 • cel mult 60%

Question 39

Question
Suprafața recomandată pentru un pat în salon de 4 locuri (profil terapeutic).
Answer
 • 4m2
 • 5 m2
 • 6 m2
 • 7 m2
 • 8 m2

Question 40

Question
Încăperile de internare a bolnavilor necontagioşi pot fi folosite şi pentru externarea bolnavilor
Answer
 • Da;
 • Nu
 • Da, în spitale mici;
 • Da, în diferite zile ale săptămânii
 • Da, în anumite secţii.

Question 41

Question
particularitățile suprafeţei sectorului spitalicesc.
Answer
 • dimensiunile centrului locativ
 • îndepărtarea de la centrul locativ
 • numărul de paturi
 • profilul spitalului

Question 42

Question
Suprafaţa minimă la un pat în saloanele de profil terapeutic.
Answer
 • 4m2
 • 5 m2
 • 6 m2
 • 7 m2
 • 8m2

Question 43

Question
Orientarea recomandată a ferestrelor pentru sala de operaţii a blocului operator.
Answer
 • sudică
 • nordestică
 • nordică
 • nordvestică
 • sudestică

Question 44

Question
Particularitățile amenajării încăperilor comune pentru bolnavi în unităţile de boli contagioase.
Answer
 • Da;
 • Pentru un anumit număr de saloane;
 • Nu;
 • Pentru bolnavi convalescenţi;
 • Pentru bolnavi cu infecţii mixte.

Question 45

Question
Particularitățile încăperilor comune pentru internarea şi externarea bolnavilor din unităţile de pediatrie şi alte unităţi.
Answer
 • se admit
 • se admit cu orice unitate necontagioasă
 • se admit dacă permite directorul clinicii
 • nu se admit
 • se admit dacă permite sistemul de construcţie al spitalului

Question 46

Question
Distingeti diferenta dintre boxa completă si semiboxă:CS
Answer
 • nu diferă
 • are ecluză pentru personal medical
 • are grup sanitar
 • are acces din exterior pentru bolnavi
 • are intrare comună pentru bolnavi şi personal medical din coridor

Question 47

Question
Viteza de mişcare a aerului normată în saloanele spitaliceşti.
Answer
 • 0,1-0,15 m/s
 • 0,2-0,25 m/s
 • 0,3-0,35 m/s;
 • 0,4-0,45 m/s
 • 0,5-0,6 m/s.

Question 48

Question
Temperatura optimă în saloane pentru bolnavii de tireotoxicoză
Answer
 • 15 C
 • 20 C
 • 22 C
 • 24 C
 • 25 C

Question 49

Question
Temperatura optimă în saloane pentru bolnavii de hipotireoză
Answer
 • 15 C̊
 • 20 C̊
 • 22 C
 • 24 C
 • 25 C

Question 50

Question
Temperatura aerului normată în sălile de operaţie, de naştere, saloanele de terapie intensivă
Answer
 • 15 C
 • 20 C
 • 22 C
 • 24 C
 • 25 C

Question 51

Question
Internarea parturientelor febrile, cu anamneză epidemiologică suspectă.
Answer
 • patologia gravidităţii
 • fiziologie postnatală
 • în toate unităţile
 • observare
 • în blocul de naştere

Question 52

Question
Unitatea de structură principală a blocului spitalicesc.
Answer
 • secţia medicală
 • unitatea de îngrijire medicală
 • salonul
 • încăperea pentru zi a bolnavilor
 • sala de proceduri

Question 53

Question
Informații prezentate de planul situaţional al spitalului.
Answer
 • amplasarea spitalului în centrul locativ
 • amplasarea spitalului pe terenul sectorului spitalicesc
 • amplasarea spitalului şi a surselor de poluare a mediului conform ,,rozei vânturilor"
 • comunicările, reţetele de transport între spital şi populaţie
 • prezenţa zonei verzi şi altor factori naturali favorabili

Question 54

Question
Criteriile de amplasare a spitalelor la periferia oraşului.
Answer
 • Spitale mari de profil larg
 • Spitale de tuberculoză;
 • Spitale de psihiatrie;
 • Maternităţi
 • Policlinici stomatologice.

Question 55

Question
Secţii medicale ce se vor amplasa în blocuri separate.
Answer
 • Obstetrica
 • Ginecologie;
 • Chirurgie;
 • Pediatrie;
 • Terapie .

Question 56

Question
Încăperile semiboxei.
Answer
 • Antreu
 • Ecluză
 • Grup sanitar;
 • Coridor
 • Salon-boxă;

Question 57

Question
. Tipul ventilației în secţiile de boli contagioase
Answer
 • Artificială de refulare;
 • Refulare-aspiraţie cu predominarea refulării;
 • Refulare-aspiraţie cu predominarea aspiraţiei
 • Naturală;
 • Poate fi diferită .

Question 58

Question
Sistemă de construcţie ce asigură amplasarea compactă a unităţilor de îngrijire medicală, modernizarea secţiilor curativ-diagnostice, dirijarea efectivă a procesului de muncă a lucrătorilor medicali.
Answer
 • Centralizată;
 • Decentralizată;
 • Bloc-centralizată
 • Liberă;
 • Mixtă

Question 59

Question
Secţii medicale pentru care se vor amenaja încăperi separate de primire şi examinare a bolnavilor.
Answer
 • Pediatrie;
 • Obstretică;
 • Chirurgie;
 • Terapie;
 • Contagioase

Question 60

Question
Încăperi a unităţilor de îngrijire medicală care necesită iluminare naturală
Answer
 • Saloanele;
 • Sălile de proceduri;
 • Camerele de zi pentru bolnavi
 • Grupurile sanitare;
 • Coridoarele

Question 61

Question
Locul de prelucrare sanitară a bolnavilor internaţi în secţiile de boli contagioase.
Answer
 • În boxa de internare – examinare;
 • În boxa pentru infecţia respectivă;
 • În secţia de internare a spitalului;
 • Nu se va face prelucrare sanitară;
 • În blocul sanitar liber a oricărei unităţi contagioase .

Question 62

Question
Informații ce prezintă planul general al spitalului.
Answer
 • Amplasarea spitalului în centrul locativ
 • Amplasarea complexului spitalicesc pe terenul spitalului;
 • Zonele funcţionale ale terenului spitalicesc
 • Accesurile pe terenul spitalicesc;
 • Densitatea de construcţie a sectorului.

Question 63

Question
Cerinţele către planificarea sectorului spitalicesc.
Answer
 • Zonarea funcţională a terenului
 • Prezenţa unei căi de acces pe teren;
 • Suprafaţa suficientă a terenului
 • Densitatea de construcţie nu va depăşi 15%;
 • Zona verde nu fa fi mai mică de 60%.

Question 64

Question
Rolul medicului curativ în supravegherea sanitară preventivă a spitalelor
Answer
 • Va aprecia condiţiile mediului spitalicesc şi acţiunea lor asupra duratei de cazare;
 • Va crea în unităţile medicale condiţii optime de muncă pentru personalul medical
 • Va lua parte la expertiza proiectului de spital;
 • Va participa la alegerea terenului pentru construcţia spitalului;
 • Va efectua supravegherea sanitară asupra construcţiei spitalului

Question 65

Question
Rolul medicului curativ în supravegherea sanitară curentă a spitalelor.
Answer
 • Va aprecia condiţiile mediului spitalicesc şi acţiunea lor asupra duratei de cazare;
 • Va crea în unităţile medicale condiţii optime de muncă pentru personalul medical;
 • Va efectua supravegherea sanitară asupra construcţiei spitalului.
 • Va lua parte la expertiza proiectului de spital
 • Va participa la alegerea terenului pentru construcţia spitalului

Question 66

Question
Criteriile de determinare a volumului necesar de ventilaţie pentru un bolnav în salon
Answer
 • Concentraţia admisibilă a CO2 în aerul încăperilor de locuit
 • CMA a amoniacului în aerul locului de muncă;
 • CMA a benzenului în aerul locului de muncă;
 • CMA a diferitor poluanţi ai aerului pentru aerul atmosferic .

Question 67

Question
Criteriile de normare a microclimatului din încăperile spitaliceşti
Answer
 • Particularităţile procesului de termoreglare la patologia dată
 • Destinaţia încăperii;
 • Căile de termoliză;
 • Patologie;
 • Sistemul de încălzire în saloane.

Question 68

Question
Particularităţile serviciului de internare în maternităţi.
Answer
 • Prezenţa filtrului
 • Prezenţa a 2 încăperi de examinare
 • Prezenţa a unei încăperi de examinare;
 • Internare centralizată pentru toate unităţile de obstetrică
 • Internare centralizată pentru unităţile de obstetrică şi ginecologie.

Question 69

Question
Unitățile maternităţii
Answer
 • Fiziologie postnatală
 • Patologie a gravidităţii
 • De observare;
 • Blocul de naştere
 • Fiziologie prenatală.

Question 70

Question
Sistemele de construcţie ale spitalelor.
Answer
 • Decentralizate
 • Centralizate;
 • Mixte;
 • Bloc-centralizate
 • Centre de diagnostic.

Question 71

Question
Necesitatea asigurării condiţiilor igienice în spitale
Answer
 • Pentru crearea regimului curativ-protectoriu;
 • Pentru crearea unui regim stimulator, de călire;
 • Pentru grăbirea procesului de tratament
 • Pentru profilaxia infecţiilor nozocomiale;
 • Pentru educaţia igienică a populaţiei

Question 72

Question
Factorii de microclimat care sunt normaţi pentru încăperile instituţiilor curative.
Answer
 • Temperatura aerului;
 • Radiaţiile calorice
 • Umiditatea relativă a aerului
 • Umiditatea absolută a aerului;
 • Viteza de mişcare a aerului

Question 73

Question
Indicatori de poluare a aerului din instituţiile curative.
Answer
 • Indicatori de poluare a aerului din instituţiile curative.
 • Cantitatea de CO2
 • Cantitatea de N2
 • Numărul total de germeni;
 • Numărul de aeroioni uşori

Question 74

Question
Sistematizarea secţiei de internare
Answer
 • Excludă posibilitatea apariţiei infecţiilor intraspitaliceşti;
 • Asigure principiul de flux în funcţionare;
 • Să fie numai decentralizată;
 • Să fie numai centralizată;
 • Să corespundă specificului spitalului

Question 75

Question
Tipurile de construcție a coridoarelor încăperilor spitalicești.
Answer
 • cu un coridor construit unilatera
 • cu un coridor construit bilateral
 • cu două coridoare
 • sub formă de pătrat
 • parțial bilaterale

Question 76

Question
Noţiune de infecţii nosocomiale.
Answer
 • Toate maladiile contractate în cadrul spitalului, cauzate de microorganisme, clinic sau microbiologic recunoscute;
 • Toate maladiile infecţioase suportate de bolnav în spital;
 • Toate maladiile neinfecţioase suportate de bolnav în spital;
 • Toate maladiile cauzate de microorganisme suportate de bolnav în copilărie;
 • Toate maladiile somatice cronice suportate de bolnav

Question 77

Question
Factorii ce duc la apariția infecţiilor intraspitaliceşti
Answer
 • Scăderii reactivităţii;
 • Acumulării şi circulaţiei germenilor patogeni;
 • Selecţiei germenilor foarte virulenţi şi rezistenţi la antibiotice
 • Eventualităţii sporite de contractare şi infectare
 • Acţiunii factorilor microclimatici.

Question 78

Question
Cauzele apariţiei infecţiilor intraspitalicești
Answer
 • Creşterea contingentul de risc;
 • Alergizarea populaţiei;
 • Întrebuinţarea iraţională a antibioticelor
 • Încălcarea regulilor sanitaro-igienice;
 • Profilaxia specifică.

Question 79

Question
Deficienţele combaterii infecţiilor intraspitalicești
Answer
 • Circulaţia vastă a germenilor în mediul spitalicesc;
 • Multitudinea căilor de transmitere;
 • Receptivitatea sporită a bolnavilor;
 • Profilaxia specifică efectivă.
 • Persistenţa crescută a germenilor la factorii de mediu

Question 80

Question
Surse ale infecţiilor intraspitaliceşti.
Answer
 • Bolnavii infectaţi, care au fost internaţi în perioada de incubare;
 • Bolnavii cu infecţii mixte
 • Purtători de germeni patogeni;
 • Vizitatorii bolnavilor;
 • Bolnavii, care au respectat termenul de carantină.

Question 81

Question
După locul apariţiei infecţiile intraspitaliceşti pot fi:
Answer
 • În ambulator;
 • Infecţii care apar în rezultatul intervenţiilor cu scop de profilaxie;
 • Infecţii spitaliceşti propriu-zise;
 • Infecţii extraspitaliceşti;
 • Infecţii în condiţii de casă

Question 82

Question
După etiologie infecţiile intraspitaliceşti se împart:
Answer
 • Boli transmisibile contractate în spital, determinate de obicei de germeni patogeni;
 • Infecţii cauzate de „germeni condiţionat patogeni”
 • Infecţii cauzate de „oportunişti”;
 • Infecţii cauzate de macroorganisme;
 • Maladii somatice.

Question 83

Question
După componenţa microflorei infecţiile nozocomiale se împart în:
Answer
 • Monoinfecţie;
 • Poliinnfecţie;
 • Superinfecţie;
 • Autoinfecţie;
 • Exoinfecţie.

Question 84

Question
Calea de transmitere a infecţiilor nosocomiale
Answer
 • Aeroportată;
 • Manuportată
 • Prin implantare;
 • Colaterală;
 • Unilaterală

Question 85

Question
Particularităţile „microflorei contemporane” sânt
Answer
 • Instabilitate;
 • Invazivitate
 • Acţiune toxică
 • Acţiune alergică;
 • Acţiune mutagenă

Question 86

Question
Direcțiile de efectuare a măsurilor de profilaxie a infecţiilor intraspitaliceşti
Answer
 • Crearea unui regim antimicrobian
 • Sporirea rezistenţei organismului;
 • Optimizarea factorilor de mediu;
 • Aprovizionarea cu utilaje medicale;
 • Dirijarea răspândirii infecţiei

Question 87

Question
Factorii de care depinde eficacitatea măsurilor de profilaxie a infecţiilor nosocomiale.
Answer
 • Planificarea şi utilizarea unităţilor de îngrijire medicală;
 • Organizarea lucrului;
 • Comportamentul personalului, cunoştinţele şi deprinderile lor igienice
 • Regimul de muncă al personalului
 • Numărul unităţilor de îngrijire medicală.

Question 88

Question
Clasificarea pe categorii a deşeurilor medicale solide.
Answer
 • Periculoase;
 • Nepericuloase
 • Lichide;
 • Semilichide
 • Comune

Question 89

Question
Etapele gestionării deşeurilor solide periculoase.
Answer
 • Colectarea şi trierea;
 • Ambalarea;
 • Depozitarea temporară;
 • Transportarea şi neutralizarea;
 • Reciclarea.

Question 90

Question
Îndepărtarea apelor reziduale din unităţile de îngrijire medicală.
Answer
 • Prin reţeaua de canalizare generală
 • Prin instalaţii locale
 • Manual;
 • Selectiv
 • Nu se îndepărtează.

Question 91

Question
Procedeele la care sunt supuse apele reziduale din secţiile contagioase.
Answer
 • Reţeaua de canalizare generală
 • Instalaţii locale
 • Dezinfecţia locală;
 • Dezinfectarea şi înlăturarea apelor reziduale
 • Nu se îndepărtează.

Question 92

Question
Importanţa infecţiilor nosocomiale.
Answer
 • Au tendinţă de micşorare în lume;
 • Îngreunează decurgerea bolii;
 • Măresc perioada de tratament;
 • Măresc mortalitatea;
 • Măresc costul legat de îngrijiri, alimentare, preparate medicamentoase.

Question 93

Question
Indicati scopul studierii problemei infecțiilor nozocomiale:
Answer
 • diminuarea morbidității și mortalității pacienților spitalizați
 • prevenirea și controlul situațiilor epidemice
 • prelungirea duratei de sejur, îngrijirilor și tratamentului
 • regresul calității îngrijirilor medicale
 • facilitarea procesului de acreditare a instituțiilor de îngrijire medicală

Question 94

Question
Cauzele apariției infecțiilor intraspitalicești
Answer
 • Creşterea contingentul de risc
 • Alergizarea populaţiei
 • Întrebuinţarea iraţională a antibioticelor;
 • Încălcarea regulilor sanitaro-igienice
 • Profilaxia specifică.

Question 95

Question
Definiti principala măsură a regimului antimicrobian în cadrul infecțiilor nozocomiale:
Answer
 • administrarea antibioticelor
 • epurarea apelor
 • separarea alb negru
 • reutilizarea materialului
 • separarea deșeurilor

Question 96

Question
Aspectele ce caracterizează schimbarea climei.
Answer
 • instabilitate în timp
 • modificările sunt posibile numai în perioade lungi de timp
 • stabilitate în timp
 • modificările sunt posibile în decursul zilei
 • modificările sunt posibile în decursul anotimpului

Question 97

Question
Sectoarele care vor simţi impactul esenţial al schimbării climei.
Answer
 • Sectorul agrar
 • Sectorul sănătății
 • Sectorul administrației
 • Sectorul energetic
 • Sectorul educației
 • Sectorul transporturilor
 • Sectorul forestier
 • Sectorul industrial
 • Resursele acvatice
 • Sectorul de construcții

Question 98

Question
Fenomenul meteorologice extrem, ca urmare a schimbărilor climatice.
Answer
 • Valuri de căldură
 • Valuri de frig
 • Secetă
 • Inundații
 • Vânt

Question 99

Question
Consecinţa acţiunii fenomenelor extremale
Answer
 • Bolile aparatului circulator
 • Bolilele aparatului respirator
 • Malnutriția
 • Boli ereditare
 • Stări alergice
Show full summary Hide full summary

Similar

Romeo and Juliet: Act by Act
PatrickNoonan
Reducing the Impact of Earthquakes
siobhan.quirk
River Processes and Landforms
1jdjdjd1
Physics Revision
Tom Mitchell
English Literary Terminology
Fionnghuala Malone
EEO Terms
Sandra Reed
Chemistry unit 2
36jessieh
GCSE Chemistry C4 (OCR)
Usman Rauf
Navegacion
Adriana Forero
Psychopathology
Laura Louise
Diseño de Software
Verny Fernandez