exam2.5

Description

Quiz on exam2.5, created by ell sw on 24/05/2022.
ell sw
Quiz by ell sw, updated 3 months ago
ell sw
Created by ell sw almost 2 years ago
207
0

Resource summary

Question 1

Question
1. Determinați grupele de anticoagulante cu acțiune directă
Answer
 • inhibitorii fosfodiesterazei,inhiba receptorii tromboxanului A2
 • antagonistii receptorilor membranari GPIIB/IIIa,activatorii adenilatciclazei
 • heparina standart,deriv standart,derivatii cumarinici
 • heparinele cu masa moleculara mica,antagonistii directi ai trombinei
 • derivatii cumarinici, derivații tromboxanilor

Question 2

Question
2. Determinați grupele de antiagregante
Answer
 • inhibitorii fosfodiesterazei,inhiba receptorii tromboxanului A2
 • antagonistii receptorilor membranari GPIIB/IIIa,activatorii adenilatciclazei
 • heparina standart,deriv standart,derivatii cumarinici
 • heparinele cu masa moleculara mica,antagonistii directi ai trombinei
 • derivatii cumarinici, derivații tromboxanilor

Question 3

Question
2. Determinați grupele de antiagregante
Answer
 • Derivații indandionici, derivații cumarinici
 • Heparinele cu masă moleculară mică, antagoniștii direcți ai trombinei
 • Activatorii adenilaciclazei, inhibitorii receptorilor GP IIB/IIIA
 • Heparina standard, derivații cumarinici
 • Inhibitorii ciclooxigenazei, antagoniștii direcți ai trombinei

Question 4

Question
. Determinați grupele de antiagregante
Answer
 • Der.indandionici, der cumarinici
 • Heparinele cu masă moleculară mică, antaginiștii direcți ai trombinei
 • Heparina standard, der.cumarinici
 • Inhibitorii fosfodiesterazei, blocatele receptorilor ADP și expunerea receptorilor GPIIB/IIIA
 • Inhibitorii ciclooxigenazei, preparatele antitrombinei III

Question 5

Question
3. Determinați antagonistul/antagoniști direcți ai factorului Xa
Answer
 • Heparina, citrat de sodiu
 • Apixaban, rivaroxoban, edoxaban
 • Danaparoida, sulodexid
 • Dalteparina, enoxaparina
 • Acenocumarol, warfarina

Question 6

Question
4. Determinați antagonistul/antagoniști direcți ai trombinei
Answer
 • Dalteparina, enoxaparina
 • Hepatina, citrat de sodiu
 • Danaparoida, sulodexid
 • Ximelagatran, argatroban
 • Acenocumarol, warfarina

Question 7

Question
Determinați preparatul/preparatele heparinoizilor ca anticoagulante
Answer
 • Hepatina, citrat de sodiu
 • Bivaluridina, lepirudina
 • Dalteparina, enoxaparina
 • Danaparoida, sulodexid
 • Acenocumarol, warfarina

Question 8

Question
Determinați anticoagulantul/ anticoagulantele indirecte
Answer
 • Inhibă doar faza trecerii fibrinogenului în fibrină
 • Inhibă sinteza factorilor de coagulare, inhibă trecerea în formă activă afactorilor de coagulare
 • Activează factorul IIa, inhibă factorul Xa
 • Inhibă activarea profibribolizinei, blochează receptorii GPIIb/IIIa
 • Inhibă preponderent factorul Xa, formează complex cu antitrombina III

Question 9

Question
6. Determinați anticoagulantul/ anticoagulantele indirecte
Answer
 • omefina
 • heparina
 • fenindiona
 • fepromarona
 • citrat de sodiu

Question 10

Question
Determinați antiagregantul ce blochează receptorii tromboxanului A2
Answer
 • Tirofiban, abciximab
 • Daltroban, ridogrel
 • Epoprostanol, alprostadil
 • Acidul acetilsalicilic, sulfinpirazona
 • Ticlopidină, clopidogrel

Question 11

Question
8. Determinați antiagregantul ce inhibă fosfodiesteraza
Answer
 • pentoxifilină;
 • derivaţii xantinici
 • xantinol nicotinat;
 • alcaloizii din vinca minor
 • vinpocetină

Question 12

Question
8. Determinați antiagregantul ce inhibă fosfodiesteraza
Answer
 • Acidul acetilsalicilic, sulfinpirazona
 • Epoprostanol, alprostadil
 • Ticlopidină, clopidogrel
 • Vinpocetina, pentoxifilina
 • Daltroban, ridogrel

Question 13

Question
Determinați antiagregantul ce inhibă ciclooxigenaza
Answer
 • Ticlopidină, clopidogrel
 • Epoprostanol, alprostadil
 • Daltroban, ridogrel
 • Sulfinpirazona, acidul acetilsalicilic
 • Tirofiban, abciximab

Question 14

Question
Determinați antiagregantul/antiagregantele ce blochează receptorii purinergici
Answer
 • Clopidogrel, ticlopidina
 • Epoprostanol, alprostadil
 • Ridogrel, daltroban
 • Acidul acetilsalicilic, sulfinpirazona
 • Tirofiban, abciximab

Question 15

Question
Determinați antiagregantul/antiagregantele ce blochează receptorii GPIIB/III
Answer
 • Clopidogrel, ticlopidină
 • Epoprostanol, alprostadil
 • Ridogrel, daltroban
 • Acidul acetilsalicilic, sulfinpirazona
 • Tirofiban, abciximab

Question 16

Question
Determinați efectele caracteristice heparinei standard
Answer
 • Hemostatic, agregant
 • Hiperglicemic, hiperlipemiant
 • Antifibrinolitic, hipercoagulant
 • Antiagregant, anticoagulant
 • Proinflamator, vasocinstrictor

Question 17

Question
. Determinați mecanismul acțiunii anticoagulante al heparinei standard
Answer
 • Activează factorul IIa, inhibă factorul Xa
 • Inhibă sinteza factorilor de coagulare, inhibă trecerea în formă activă afactorilor de coagulare
 • Inhibă doar faza trecerii fibrinogenului în fibrină
 • Inhibă activarea profibribolizinei, blochează receptorii GPIIb/IIIa
 • Inhibă factorii IIa și Xa, formează complex cu antitrombina III

Question 18

Question
Determinați mecanismul acțiunii anticoagulante al heparinei standard
Answer
 • activează antitrombina III stimulând acțiunea ei anticuagulanta
 • neutralizează un șir de factori a sistemului de coagulare (XIIa, kalicreina, XIa, Xa, XIIIa)
 • Inhibă activarea profibribolizinei, blochează receptorii GPIIb/IIIa
 • Micșorează coagulobilitatea sîngelui datorita efectului hiperglicemiant
 • micşorarea toxicităţii glicozidelor cardiace

Question 19

Question
Determinați mecanismul acțiunii anticoagulante ale heparinelor cu masă moleculară mică
Answer
 • Inhibă doar faza trecerii fibrinogenului în fibrină
 • Inhibă sinteza factorilor de coagulare, inhibă trecerea în formă activă afactorilor de coagulare
 • Activează factorul IIa, inhibă factorul Xa
 • Inhibă activarea profibribolizinei, blochează receptorii GPIIb/IIIa
 • Inhibă preponderent factorul Xa, formează complex cu antitrombina III

Question 20

Question
Determinați mecanismul acțiunii al anticoagulantelor indirecte
Answer
 • Activează factorul IIa, inhibă factorul Xa
 • Inhibă activarea profibribolizinei, blochează receptorii GPIIb/IIIa
 • Inhibă doar faza trecerii fibrinogenului în fibrina
 • Inhibă sinteza factorilor de coagulare, inhibă trecerea în formă activă afactorilor de coagulare
 • Inhibă preponderent factorul Xa, formează complex cu antitrombina III

Question 21

Question
Determinați mecanismul acțiunii antiagregante al clopidogrelului
Answer
 • Blochează receptorii purinici, împiedică expunerea receptorilor GPIIb/IIIa
 • Inhibă fosfolipaza A2, crește sinteza tromboxanului A2
 • Inhibă ciclooxigenaza COX-1, blochează receptorii tromboxanului A2
 • Stimulează fosfodiesteraza, crește formarea de AMPc
 • Inhibă selectiv tromboxansintetaza, micșorează sinteza prostaglandinelor

Question 22

Question
Determinați mecanismul acțiunii antiagregante al clopidogrelului
Answer
 • legare de proteine plasmaticeredusă
 • biotransformare în compuşiinactivi
 • nhibă selectiv şi ireversibil receptorii plachetari ai ADP şi scade agregarea plachetară
 • este indicat pentru reducerea evenimentelor aterosclerotice
 • poate produce purpură, echimoză, hematom, epistaxis

Question 23

Question
determinați mecanismul acțiunii antiagregante al clopidogrelului
Answer
 • selectiv și ireversibil blochează receptorii cu care interacționează ADP
 • înlătură activarea receptorilor glicoproteici (GP IIb/IIIa)
 • preîntîmpină agregarea trombocitelor
 • inhibarea fosfolipazei C şi ↓ Ca în trombocit
 • leagă ionii de calciu în sânge

Question 24

Question
18. Determinați mecanismul acțiunii antiagregante al acidului acetilsalicilic
Answer
 • Stimulează fsofodiesteraza, crește formarea de AMPc
 • Inhibă fosfolipaza A2, crește sinteza tromboxanului A 2
 • Inhibă ciclooxigenaza COX-3, crește formarea prostaciclinei
 • Inhibă ciclooxigenaza COX-1, micșorează sinteza prostaglandinelor
 • Inhibă ciclooxigenaza COX-1, COX-2, micșorează sinteza prostaglandinelor

Question 25

Question
Determinați mecanismul acțiunii antiagregante al acidului acetilsalicilic
Answer
 • inhibă activitatea tromboplastinei şi dereglează trecerea protrombinei în trombina
 • leagă ionii de calciu în sânge
 • inhibă sinteza tromboxanului
 • activează antitrombina III
 • activează factorii IX,X,XI,XII şi calicreina
Show full summary Hide full summary

Similar

English Vocabulary
Niat Habtemariam
The Great Gatsby: Chapter Summaries
Andrew_Ellinas
English Grammatical Terminology
Fionnghuala Malone
History - Germany 1918 - 1945
Grace Evans
AQA Biology B1 Questions
Bella Statham
AS Economics Key Terms
Fred Clayton
Strength and Limitations of research methods
Isobel Wagner
Camera Angles
saradevine97
GCSE Maths: Geometry & Measures
Andrea Leyden
Basic Korean Verbs
ASHISH AWALGAONKAR
General Physiology of the Nervous System Physiology PMU 2nd Year
Med Student