ICA

Description

Quiz on ICA, created by Curnic Andreea on 23/04/2022.
Curnic Andreea
Quiz by Curnic Andreea, updated more than 1 year ago
Curnic Andreea
Created by Curnic Andreea about 2 years ago
448
0

Resource summary

Question 1

Question
După unul şi acelaşi număr de masă şi scaun pot fi amplasaţi elevi cu diferenţa de înălţime
Answer
 • 1 cm
 • 5 cm
 • 10 cm
 • 15 cm
 • 20 cm

Question 2

Question
Indici fiziometrici de determinare a dezvoltării fizice sunt
Answer
 • Talia
 • Greutatea
 • Capacitatea vitală a plămânilor;
 • Starea tegumentelor şi mucoaselor;
 • Perimetrul cutiei toracice .

Question 3

Question
Dezvoltarea fizică a copiilor se apreciază conform următoarelor metode cu excepţia uneia
Answer
 • Deviere de la sigma
 • Scară de regresie;
 • Complexă
 • Greutatea corpului;
 • Scara de centile

Question 4

Question
La grupa a cincea de sănătate se referă copiii şi adolescenţii care
Answer
 • Suferă de boli cronice în perioada de subcompensaţie;
 • Suferă de boli cronice în perioada de compensaţie;
 • Cazurile de acutizare a bolilor cronice sunt rare
 • Suferă de boli cronice în perioada de decompensaţie;
 • Nu suferă de boli cronice

Question 5

Question
Suprafaţa sălii de clasă recomandată pentru un elev al clasei II - IV
Answer
 • Nu mai puţin de 1,5m2
 • Nu mai puţin de 1, 75 m2
 • Nu mai puţin de 1, 75 m2 ;
 • Nu mai puţin de 1, 75 m2:
 • 3 – 4 m2

Question 6

Question
Principiul de bază al sistematizării şi funcţionării instituţiilor preşcolare
Answer
 • De separare individuală;
 • De separare pe grupe de vârstă;
 • De separare pe grupe de aptitudini;
 • De separare pe grupe de sănătate;
 • De separare după sex.

Question 7

Question
Pentru câte grupe de înălţime este prevăzută mobila şcolară
Answer
 • Trei
 • Cinci
 • Șase
 • Patru
 • Șapte

Question 8

Question
Orientarea optimă a sălilor de clasă
Answer
 • Nord, nord-est;
 • Nord
 • Sud, sud-est
 • Est
 • Nord-vest

Question 9

Question
Standardele în vigoare prevăd pentru copii din instituţiile antipreşcolare şi preşcolare mese şi scaune de
Answer
 • 2 grupe
 • 3 grupe
 • 4 grupe
 • 5 grupe
 • 6 grupe

Question 10

Question
Vârsta biologică a copiilor şi adolescenţilor poate fi determinată prin metoda
Answer
 • Scara de centile;
 • Deviere de la sigmă
 • Scara de regresie;
 • Reprezentarea grafică a profilului dezvoltării fizice
 • Complexă

Question 11

Question
Exigenţe igienice faţă de mobilierul şcolar
Answer
 • Să corespundă particularităţilor anatomo - fiziologice de vârstă;
 • Să corespundă vârstei elevului;
 • Să fie uşor de curăţat şi spălat;
 • Va avea suprafaţa netedă şi colţuri rotunjite
 • Să corespundă clasei elevului

Question 12

Question
Condiţii favorizante apariţiei miopiei la elevi
Answer
 • Iluminat insuficient ca intensitate al locului de muncă;
 • Iluminat neuniform;
 • Poziţie incorectă la masă;
 • Regim de lucru incorect
 • Fluxul de lumină din stânga

Question 13

Question
Scopul controlurilor medicale periodice a copiilor
Answer
 • Determinarea gradului de dezvoltare fizică
 • Determinarea grupului de educaţie fizică
 • Determinarea grupului de sănătate
 • Educaţie sexuală;
 • Consultaţie profesională .

Question 14

Question
La repartizarea copiilor şi adolescenţilor în grupe de educaţie fizică se va ţine cont de criteriile
Answer
 • Starea de sănătate
 • Gradul dezvoltării fizice
 • Gradul de pregătire fizică;
 • Gradul de dezvoltare sexuală;
 • Starea funcţională a sistemului cardiovascular

Question 15

Question
La grupa a treia de sănătate se referă copiii şi adolescenţii care
Answer
 • Nu suferă de boli cronice;
 • Suferă de boli cronice în perioada de compensaţie
 • Bolile cronice se acutizează rar;
 • Au patologii congenitale compensate;
 • Suferă de boli cronice în perioada de subcompensaţie.

Question 16

Question
Indici fiziometrici de determinare a dezvoltării fizice a copiilor nu sunt
Answer
 • Capacitatea vitală a plămânilor;
 • Circumferinţa cutiei toracice;
 • Greutatea corpului;
 • Înălţimea
 • Forma picioarelor

Question 17

Question
Indicii somatoscopici de dezvoltare fizică sunt
Answer
 • Înălţimea;
 • Starea tegumentelor şi mucoaselor
 • Gradul de maturizare sexuală
 • Starea aparatului locomotor;
 • Perimetrul cutiei toracice.

Question 18

Question
Metode de apreciere a dezvoltării fizice a copiilor şi adolescenţilor sunt
Answer
 • Deviere de la sigmă;
 • Scară de regresie
 • Complexă;
 • Retrospectivă
 • Scara de centile

Question 19

Question
La grupa a doua de sănătate se referă copiii şi adolescenţii care
Answer
 • Nu suferă de boli cronice;
 • Nu suferă de boli acute;
 • Deseori sunt bolnavi în timpul anului (4 şi mai multe ori);
 • Posedă diferite dereglări morfofuncţionale
 • Suferă de boli cronice în perioada de subcompensaţie

Question 20

Question
La grupa a patra de sănătate se referă copiii şi adolescenţii care
Answer
 • Nu suferă de boli cronice
 • Suferă de boli cronice în perioada de compensaţie;
 • Suferă de boli cronice în perioada de subcompensaţie;
 • Au o perioadă îndelungată de convalescenţa după îmbolnăviri
 • Nu suferă de boli acute

Question 21

Question
Dereglările ţinutei la elevi pot fi cauzate de
Answer
 • Mobilierul nu corespunde vârstei elevului;
 • Mobilierul nu corespunde înălţimii elevului;
 • Poziţia incorectă a corpului în bancă;
 • Purtarea incorectă a ghiozdanului;
 • Regimul zilei incorect.

Question 22

Question
Cerinţe igienice către masa şi scaunul şcolar
Answer
 • Corespund clasei elevului
 • Corespund vârstei elevului;
 • Corespund înălţimii elevului;
 • Au distanţa scaunului pozitivă;
 • Au distanţa scaunului negativă

Question 23

Question
Indici somatometrici de studiere a dezvoltării fizice a copiilor şi adolescenţilor nu sunt
Answer
 • Înălţimea;
 • Greutatea corporală
 • Rezistenţa la efort;
 • Capacitatea vitală a plămânilor
 • Perimetrul cutiei toracice

Question 24

Question
Gradul de proporţionalitate al dezvoltării fizice poate fi determinat după metoda
Answer
 • Deviere de la sigma
 • Scară de regresii;
 • Scară de centile;
 • Graficul profilului dezvoltării fizice;
 • Complexă

Question 25

Question
Afecţiuni caracteristice copiilor de vârstă şcolară
Answer
 • Strabism
 • Nefropatie;
 • Miopie
 • Scolioză
 • Daltonism

Question 26

Question
Măsuri de profilaxie a miopiei la elevi
Answer
 • Iluminare artificială generală raţională
 • Amplasarea corectă a elevilor în clasă;
 • Corespunderea mobilierului şcolar înălţimii elevului;
 • Folosirea corpurilor de iluminat cu lumină directă;
 • Sistematizarea raţională a sălii de clasă

Question 27

Question
La prima grupă de sănătate se referă copiii şi adolescenţii care
Answer
 • Nu suferă de boli cronice;
 • Nu suferă de boli acute
 • Suferă rar de boli acute;
 • Au o dezvoltare fizică şi neuropsihică normală
 • Suferă de boli cronice în perioada de compensaţie

Question 28

Question
În aprecierea stării de sănătate a colectivelor de copii pot fi utilizaţi indicii
Answer
 • Demografici;
 • Morbiditatea
 • Dezvoltarea fizică
 • Invaliditatea
 • Rezistenţa organismului la factori nocivi.

Question 29

Question
Efortul static al elevului sporeşte când
Answer
 • Distanţa scaunului este nulă
 • Distanţa scaunului este – 3-5 cm;
 • Distanţa scaunului este + 5 cm;
 • Distanţa scaunului este +10 cm;
 • Distanţa scaunului este +15.

Question 30

Question
Legităţile creşterii şi dezvoltării copiilor şi adolescenţilor sunt
Answer
 • Creşterea şi dezvoltarea se desfăşoară uniform în diverse perioade de vârstă;
 • Cu cât e mai mic copilul, cu atât mai intense sunt procesele de creştere şi dezvoltare;
 • Fiecărei perioade de vârstă îi sunt caracteristice anumite particularităţi morfofuncţionale;
 • Creşterea morfofuncţională diferă în raport cu sexul
 • Dezvoltarea organismului e influenţată de factorii exogeni şi endogeni

Question 31

Question
Sunt corecte enunţurile pentru caracteristica dezvoltării fizice
Answer
 • Dezvoltarea fizică este un complex de indici morfofuncţionali ai organismului ce determină procesul de creştere;
 • Dezvoltarea fizică este un ansamblu al fenomenului de sporire a dimensiunilor şi masei corpului;
 • Dezvoltarea fizică se manifestă prin capacităţi funcţionale al organismului
 • Nivelul dezvoltării fizice în mare măsură depinde de starea sănătăţii copilului
 • Nivelul dezvoltării fizice este influenţat de alimentaţia copilului.

Question 32

Question
Pentru studierea dezvoltării fizice a copiilor şi adolescenţilor sunt folosiţi indicii
Answer
 • Somatoscopici;
 • Somatometrici
 • Fiziometrici;
 • Complexi
 • Selectivi

Question 33

Question
Vârsta biologică a copiilor şi adolescenţilor se determină după indicii
Answer
 • Înălţimea şi adaosul ei anual
 • Masa corpului
 • Osificarea mâinii;
 • Numărul dinţilor permanenţi
 • Caracterele sexuale secundare

Question 34

Question
La alcătuirea regimului zilei elevului se va ţine cont de
Answer
 • Bioritmul de funcţionare a organismului;
 • Particularităţile sistemului nervos central;
 • Dezvoltarea fizică;
 • Alimentaţie;
 • Deprinderea copiilor

Question 35

Question
"Maturizarea şcolară" se apreciază după
Answer
 • Vârsta biologică;
 • Nivelul dezvoltării fizice;
 • Starea sănătăţii
 • Nivelul de funcţionare a organelor şi sistemelor
 • Dezvoltarea retardată şi neuniformă a sistemelor organismului.

Question 36

Question
Principiile de elaborare a regimului zilei elevului sunt
Answer
 • Activitatea copilului va satisface cerinţele lui vegetative (somnul, activităţi, alimentaţia etc.);
 • Durata activităţilor va depinde de vârstă;
 • Durata activităţilor nu va depinde de vârstă
 • Unele activităţi din regimul zilei vor crea o anumită încordare a organelor şi sistemelor
 • Activităţile din regimul zilei nu vor condiţiona încordarea organelor şi sistemelor

Question 37

Question
Tipurile de regimuri în educaţia copiilor sunt
Answer
 • Protector
 • Istovitor (extenuant);
 • Stimulator, de antrenament;
 • Uniform
 • Excitant

Question 38

Question
Regimul protector în activitatea copilului presupune
Answer
 • Activitatea copilului nu corespunde posibilităţilor lui adaptive;
 • Organismul copilului este scutit de eforturi şi solicitări
 • Rămânerea în urmă în dezvoltarea fizică şi neuropsihică, morbiditatea crescută;
 • Creşterea capacităţii de muncă;
 • Fortificarea sănătăţii

Question 39

Question
Regimul extenuant în activitatea copilului presupune
Answer
 • Asupra copilului revine o cantitate mare de excitanţi de intensitate mare;
 • Sunt suprasolicitate posibilităţile adaptive ale organelor şi sistemelor;
 • Apariţia epuizării treptate;
 • Apariţia modificărilor patologice;
 • Creşterea capacităţii de muncă.

Question 40

Question
Regimul stimulator în activitatea copilului presupune
Answer
 • Asupra copilului acţionează excitanţi ce cresc treptat şi succesiv după intensitate;
 • Restructurarea treptată şi permanentă a organismului;
 • Apariţia modificărilor patologice;
 • Creşterea capacităţii de muncă
 • Fortificare sănătăţii.

Question 41

Question
Modificările cauzate de hipodinamia copiilor şi adolescenţilor
Answer
 • Scăderea rezistenţei organismului;
 • Creşterea morbidităţii
 • Sporirea capacităţii fizice;
 • Restabilirea rapidă după eforturi fizice
 • Creşterea greutăţii corporale

Question 42

Question
Modificări cauzate de hiperdinamia sporită a copiilor şi adolescenţilor
Answer
 • Inhibarea funcţiilor neantrenate în activităţi;
 • Dezvoltare fizică armonioasă;
 • Dezvoltare fizică nearmonioasă
 • Accelerarea dezvoltării sexuale;
 • Retardarea dezvoltării sexuale

Question 43

Question
Grupurile de educaţie fizică a elevilor
Answer
 • De antrenament;
 • Pregătitor
 • De bază
 • De rezervă;
 • Special

Question 44

Question
În grupul pregătitor de educaţie fizică se vor repartiza elevii
Answer
 • Sănătoşi
 • Care au devieri neînsemnate ale stării de sănătate
 • Din grupul trei de sănătate
 • Din grupul patru de sănătate;
 • Care nu au o pregătire fizică suficientă

Question 45

Question
În grupul de bază pentru educaţie fizică se vor repartiza elevii
Answer
 • Sănătoşi;
 • Din grupul unu de sănătate;
 • Din grupul doi de sănătate;
 • Din grupul trei de sănătate;
 • Care au o pregătire fizică suficientă

Question 46

Question
În grupul special de educaţie fizică se vor repartiza elevii
Answer
 • Din grupul doi de sănătate;
 • Din grupul trei de sănătate;
 • Din grupul patru de sănătate;
 • Din grupul cinci de sănătate;
 • Sănătoși

Question 47

Question
Studiul stării sănătăţii copiilor şi adolescenţilor include
Answer
 • Evidenţa bolilor cronice;
 • Determinarea stării funcţionale a organelor şi sistemelor
 • Studierea nivelului şi caracterului de dezvoltare morfologică, funcţională şi psihică;
 • Studierea morbidităţii curente;
 • Determinarea sarcinii didactice

Question 48

Question
Dezvoltarea fizică nu se studiază după
Answer
 • Indici somatometrici;
 • Indici somatoscopici;
 • Indici fiziometrici;
 • Rezistenţa organismului la factori nefavorabili de mediu;
 • Anamneza morbidităţii.

Question 49

Question
Noţiunea de "acceleraţie" în dezvoltarea copiilor include
Answer
 • Anticiparea termenilor de creştere a copiilor
 • Grăbirea proceselor de creştere şi dezvoltare;
 • Procesele de creştere şi dezvoltare se termină mai devreme;
 • Dezvoltare mentală şi psihică mai timpurie;
 • Depăşirea absolută a indicilor de creştere şi dezvoltarea pentru adulţi.

Question 50

Question
Importanţa instruirii prin muncă a copiilor şi adolescenţilor
Answer
 • Contribuie la dezvoltarea multilaterală şi armonioasă;
 • Contribuie asanarea copiilor în grădiniţe şi şcoli;
 • Apar legături corticale noi şi se întăresc cele vechi;
 • Se îmbunătăţeşte coordonarea mişcărilor;
 • Nu influenţează capacitatea muncii intelectuale
Show full summary Hide full summary

Similar

Mitos y Leyendas de Ica
Sebastian Trujillo
Guarantee
Rohit Beerapalli
ICA
rsreenag
Romeo and Juliet essay
Tambo234
Gender Theorists
Hazel Meades
GCSE Geography Climate Change
EllieFlint
Latin Literature Exam Techniques
mouldybiscuit
Language Techniques
Anna Wolski
Système circulatoire sanguin
Martin Fortier
A Streetcar Named Desire - Exam Prep
Ash Srivastava
Histologie
Moloșnicov Tanciu