Geschiedeniswerkplaats 1KGT - H2 - paragraaf 1

Description

Mini oefentoets voor geschiedenis
Maaike Zijm
Quiz by Maaike Zijm, updated more than 1 year ago
Maaike Zijm
Created by Maaike Zijm over 9 years ago
5370
0

Resource summary

Question 1

Question
De Romeinse republiek bestond in het begin uit één stad, welke stad was dat?
Answer
 • Rome
 • Pompeii
 • Athene
 • Florence

Question 2

Question
Wat was Rome vanaf 500 v. Chr. ?
Answer
 • Monarchie
 • Republiek
 • Koninkrijk
 • Democratie

Question 3

Question
Wat is belasting?
Answer
 • Geld dat mensen betalen aan bestuurders
 • Als alle mensen betalen met geld
 • Het kopen en verkopen van goederen
 • Een ander woord voor handel

Question 4

Question
Wat is een republiek?
Answer
 • Een land met koning
 • Een land zonder koning

Question 5

Question
Een rijk is een heel groot gebied met één bestuur.
Answer
 • True
 • False

Question 6

Question
Wanneer was de tijd van Grieken en Romeinen?
Answer
 • 3000 v.C. - 500 n.C.
 • 500 - 1500 n.C.
 • 0 - 500
 • tot het jaar 3000 v.C.

Question 7

Question
Wat is een keizer?
Answer
 • Machtige vorst van een groot rijk
 • Een soort dorpsoudste
 • Leider van de Rooms - Katholieke kerk
 • Hoogste leider die een gebied laat besturen

Question 8

Question
Politiek is alles wat te maken heeft met het bestuur van een land
Answer
 • True
 • False

Question 9

Question
In welk jaar kwam de eerste keizer aan de macht?
Answer
 • 30 v.C.
 • 27 v.C
 • 25 v.C.
 • Het jaar 0

Question 10

Question
De Romeinen hadden een erg groot rijk, maar verdeelden dit niet in kleine stukken.
Answer
 • True
 • False
Show full summary Hide full summary

Similar

Julius Caesar
Katie C
Spelling: verkleinwoorden
Maaike Zijm
Geschiedeniswerkplaats - 2h/v - 1.1
Maaike Zijm
The Reformation
keeva byrne
Geschiedeniswerkplaats - 2KGT - 2.3 en 2.4
Maaike Zijm
Ancient Rome Test Flashcards
Jonathan Bugeya Miller
Roman History
ekimlauretta
Pompeii and Herculaneum: Geography
Hunter Lynch
Mundo - Thema 7 - Blok 4
Maaike Zijm
vmbo examen geschiedenis voor Trouw
kick.hommes
Classical Civilisations A2 - Augustus and the Empire
zoe_99