OP doplnovaci otazky

Description

test na doplnovaci otazky z obchodniho prava
Eliška Peňázová
Quiz by Eliška Peňázová, updated more than 1 year ago More Less
Helen Phamova
Created by Helen Phamova over 7 years ago
Eliška Peňázová
Copied by Eliška Peňázová over 6 years ago
25
0

Resource summary

Question 1

Question
Při zrušení obchodní korporace s likvidací má každý společník právo na podíl na [blank_start]likvidačním zůstatku[blank_end].
Answer
 • likvidačním zůstatku

Question 2

Question
Mezi všeobecné podmínky provozování živnosti patří kromě plné svépravnosti, kterou lze za zákonných podmínek nahradit, také [blank_start]bezúhonnost[blank_end].
Answer
 • bezúhonnost

Question 3

Question
Soustředěním všech podílů v rukou jediného společníka kapitálové společnosti je situací, kterou zákon označuje jako [blank_start]jednočlenná[blank_end] společnost.
Answer
 • jednočlennou

Question 4

Question
Živnostenský zákon dělí živnosti na ohlašovací a [blank_start]koncesované[blank_end].
Answer
 • koncesované

Question 5

Question
Předmětem zadržovacího práva je věc [blank_start]movitá[blank_end].
Answer
 • movitá

Question 6

Question
Zadržovací právo se vztahuje na věci [blank_start]movité[blank_end].
Answer
 • movité

Question 7

Question
Smluvní návrh je označován jako [blank_start]oferta[blank_end]/[blank_start]nabídka[blank_end].
Answer
 • oferta
 • nabídka

Question 8

Question
Je-li každý spoludlužník vázán pouze v rozsahu svého podílu na závazku, jedná se o závazek [blank_start]dílčí[blank_end].
Answer
 • dílčí

Question 9

Question
Mezi všeobecné podmínky provozování živnosti patří krom bezúhonnost také [blank_start]plná svéprávnost[blank_end], kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti.
Answer
 • plná svéprávnost

Question 10

Question
Cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona o obchodních korporacích a stanov na řízení, zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací se nazývá [blank_start]akcie[blank_end].
Answer
 • akcie

Question 11

Question
Osoba, která se stará o vklad a kapitál před vznikem společnosti je [blank_start]správce vkladu[blank_end].
Answer
 • správce vkladu

Question 12

Question
Výzva neurčitým osobám k podávání návrhů na uzavření smlouvy je v zákoně označena jako [blank_start]veřejná soutež o nejvhodnejší nabídku[blank_end].
Answer
 • veřejná soutež o nejvhodnější nabídku

Question 13

Question
​Komanditní společnost se skládá minimálně z [blank_start]komandisty[blank_end] a [blank_start]komplementáře[blank_end].​
Answer
 • komanditisty
 • komplementáře

Question 14

Question
Vztah mezi dlužníkem a veřitelem, jehož obsahem jsou vzájemná a rovnovážně rozdělená práva a povinnosti těchto dvou (či více) osob v rámci tohto vztahu, je označovám jako [blank_start]synallagmatický závazek[blank_end].
Answer
 • synallagmatický závazek

Question 15

Question
Vztah mezi dlužníkem a věřitelem, jehož obsahem jsou práva a povinnosti těchto dvou (či více) osob v rámci tohto vztahu, je označován jako [blank_start]závazek[blank_end].
Answer
 • závazek

Question 16

Question
Uznaní závazku patří mezi tzv. [blank_start]utvrzení[blank_end] dluhu.
Answer
 • utvrzení

Question 17

Question
Smluvní pokuta je druh tzv. [blank_start]utvrzení[blank_end] dluhu.
Answer
 • utvrzení

Question 18

Question
Obchodní korporace, které chybí zakladatelské právní jednání je [blank_start]neplatná[blank_end], tuto skutečnost může prohlásit soud i bez návrhu.
Answer
 • neplatná

Question 19

Question
Prostor, v němž je živnost provozována se nazývá [blank_start]provozovna[blank_end].
Answer
 • provozovna

Question 20

Question
Statutárním orgánem akciové společnosti může být představenstvo nebo [blank_start]statutární ředitel[blank_end].
Answer
 • statutární ředitel

Question 21

Question
Statutárním orgánem akciové společnosti může být [blank_start]představenstvo[blank_end] nebo statutární ředitel.
Answer
 • představenstvo

Question 22

Question
Živnostenský zákon dělí živnosti na [blank_start]ohlašovací[blank_end] a koncesované.
Answer
 • ohlašovací

Question 23

Question
Vklad, který nelze splnit splacením v penězích je [blank_start]nepeněžitý[blank_end] vklad.
Answer
 • nepeněžitý

Question 24

Question
Nepředvídatelné, neodvratitelné, objektivně existující důvody, které pokud existují v době, kdy má být plněno, se nazývají jako důvody [blank_start]liberační[blank_end].
Answer
 • liberační

Question 25

Question
Podnikatel prokazuje své živnostenské oprávnění [blank_start]výpisem z živnostenského rejstříku[blank_end].
Answer
 • výpisem z živnostenského rejstříku

Question 26

Question
Mezi zvláštní podmínky provozování živnosti patří [blank_start]odborná[blank_end] a nebo jiná způsobilost.
Answer
 • odborná

Question 27

Question
[blank_start]Podíl[blank_end] představuje účast společníka v obchodní společnosti a z ní plynoucí práva a povinnosti.
Answer
 • Podíl

Question 28

Question
[blank_start]Smlouva[blank_end] patří mezi nejčastější důvody vzniku závazkového práva.
Answer
 • Smlouva

Question 29

Question
Osobní obchodní společností je veřejná obchodní společnost a [blank_start]komanditní[blank_end] společnost.
Answer
 • komanditní

Question 30

Question
Dluh, při kterém věřitel může požadovat celé plnění nebo jeho libovolnou část na všech spoludlužnících, jen na některých, nebo na kterémkoli ze spoludlužníků se nazýva [blank_start]solidární[blank_end] dluh.
Answer
 • solidární

Question 31

Question
Osobní obchodní společností je [blank_start]veřejná obchodní[blank_end] společnost a komanditní společnost.
Answer
 • veřejná obchodní

Question 32

Question
Podíl bez větší právní odpovědnosti se nazývá [blank_start]základní[blank_end].
Answer
 • základní

Question 33

Question
Obecná promlčecí lhůta je [blank_start]3[blank_end] roky.
Answer
 • 3

Question 34

Question
Obchodní promlčecí lhůta je [blank_start]4[blank_end] roky.
Answer
 • 4
Show full summary Hide full summary

Similar

OP doplnovaci otazky II.
Helen Phamova
OP doplnovaci otazky II.
Kristýna S.
OP doplnovaci otazky
Kristýna S.
OP doplnovaci otazky II.
zzz zzz
OP doplnovaci otazky
Shiage Mushibugyou
OP doplnovaci otazky
Mei Mei
OP doplnovaci otazky II.
Veronika Drgová
OP doplnovaci otazky
Mojy Elaim
OP doplnovaci otazky II.
Eliška Võ
OP doplnovaci otazky
Eliška Võ
Základy marketingu pro informatiky a statistiky 1. část
Tomáš Tran