Podnikání - Obchodní právo

Description

aktualizované otázky na test z obchodního práva - 2017
Klára Ťoupalíková
Quiz by Klára Ťoupalíková, updated more than 1 year ago
Klára Ťoupalíková
Created by Klára Ťoupalíková over 6 years ago
1498
21

Resource summary

Question 1

Question
PODNIKATELEM JE:
Answer
 • Sdružení osob podnikající pod společným názvem bez založení
 • Družstvo
 • S.R.O. s jediným společníkem
 • Fyzická osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského listu
 • Obchodní společnost, která vznikla za jiným účelem než podnikání

Question 2

Question
PODNIKATELEM NENÍ:
Answer
 • Osoba zapsaná v obchodním rejstříku
 • S.R.O. založené za jiným účelem, než je podnikání
 • S.R.O. s jediným společníkem
 • Fyzická osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění
 • Obchodní společnost, která vznikla za jiným účelem, než je podnikání
 • Sdružení osob podnikajících pod společným názvem bez založení právnické osoby
 • Družstvo
 • Žádná z předchozích odpovědí není správná

Question 3

Question
PODNIKÁNÍ JE ČINNOST, KTEROU MŮŽE OPRÁVNĚNĚ VYKONÁVAT:
Answer
 • Každá fyzická osoba
 • Každá právnická osoba
 • Pouze osoba, která má status podnikatele
 • Vždy pouze stát nebo státem určená právnická osoba
 • Žádná z předchozích možností

Question 4

Question
PODNIKATEL PROKAZUJE SVÉ ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ:
Answer
 • o Potvrzenou kopií jednotného registračního formuláře
 • o Výpisem ze živnostenského rejstříku
 • o U ohlašovacích živností výpisem ze živnostenského rejstříku
 • o U ohlašovacích živností živnostenským listem a u koncesovaných živností koncesní listinou
 • o Žádná z uvedených možností není správná
Show full summary Hide full summary

Similar

Penulisan Surat Lamaran Pekerjaan
Dhendy Andy
2PR101 - doplňovací otázky
Eliška B
PENULISAN RESUME
Dhendy Andy
CUENTA DIGITALES
Edmar Ayraldi
What people look for in a Pub
Ben Hancock
HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS.ASPECTOS GENERALES
1998naysha
2PR101 - doplňovací otázky
František Hrnčíř
Fighting Fibro
Christina Cossette
OCR Biology AS level (f211) flashcards/revision notes
Dariush Zarrabi
Religious Studies- Matters of life and death
Emma Samieh-Tucker
B2, C2, P2
George Moores