Kap 5 Økonomisk aktivitet på kort sikt

Description

Makroøkonomi 130 (Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk) Note on Kap 5 Økonomisk aktivitet på kort sikt, created by Linda Solsvik on 10/09/2016.
Linda Solsvik
Note by Linda Solsvik, updated more than 1 year ago
Linda Solsvik
Created by Linda Solsvik about 7 years ago
7
0

Resource summary

Page 1

5.1 Enkle Keynes modellerKeynes modellene bygger på to forutsetninger:- Prisene er trege - > at de ikke blir påvirket av kortsiktige endringene som skjer i økonomien. Prisene kan øke over tid fordi kostnadene øker, men prisøkningen antas isåfall å være uavhengige av de kortsiktige endringene vi ser på modellen. vi ser ikke på virkninger på evt. prisvekst på økonomien.- Produksjonen bestemmes av etterspørselen - > samlet produksjon blir bestemt av samlet etterspørsel i økonomien. I Keynes modellen studerer vi hvordan de endogene variablene (f.eks BNP, privat konsum) blir påvirket av de eksogene variablene (f.eks offentlig bruk av varer og tjenester). Viktig! modellen er statisk, dvs ikke noe tidsaspekt5.2 Keynes-modell med eksogene realinvesteringerVår modell består av to ligninger:Y = C + I + GC = zC + c1(Y - T) der c1 er mellom 0 og 1. (Konsumfunksjonen)Konsumfunksjonen antar at konsumentene har større konsum, jo høyere disponibel inntekt. Parameteren c1 sier hvor mye privar konsum vil øke dersom privat disponibel konsum øker med en enhet. zC fanger opp andre faktorer som påvirker konsumet, som husholdets formue, inntektsfordeling og forventninger til fremtiden. Modellen har to ligninger. Den matematiske regelen telleregelen sier da at modellen kan bestemme verdien på to variabler, dvs like mange variabler som det er ligninger. Vi har to endogene variabler Y og C, og vi har dermed en determinert modell, dvs. hvis vi kjenner verdiene på de eksogene variablene, I, G og T, og verdiene på de andre størrelsene i modellen, zC og c1, kan vi regne ut hvilke verdier på de endogene variablene Y, og C, som tilfredsstiller ligningene.Y = AN (produktfunksjon) BNP = produktivitet X sysselsetingL = U + N, L = arbeidsstyrken, U = arb.ledige, og N = sysselsattedvs, U = L - N arb.ledige = arb,styrken - sysselsatteu = U / L U = ledighetsraten, som er antall arb.ledige delt på arbeidsstyrken5.3 Virkning av økte investeringerHvordan en eksogen økning i investeringene vil påvirke økonomien.Økt investeringer fører til n økning i samlet etterspørsel, og dermed øker BNP. Økt BNP innebærer økte inntekter for husholdningene slik at de øker sitt konsum. Økt konsum fører til økt samlet etterspørsel, slik at BNP øker. BNP-økningen gir igjen øky disponibel inntekt og dermed økt konsum osv. Denne selvforsterkende mekanismen kalles for multiplikator effekten. Keynes modellen tar sikte på å beskrive utviklingen i økonomien på kortsikt og det forutsettes at prisene er trege og at produksjonen er bestemt av samlet etterspørsel i økonomien. I de enkleste Keynes modellene er det BNP og privat konsum som er de endogene variablene, og som derfor blir bestemt i modellen. En eksogen økning i etterspørselen fører til at BNP øker.

Show full summary Hide full summary

Similar

Sociology GCSE AQA - Studying Society keywords
tasniask
Memory - AQA Psychology Unit 1 GCSE
joshua6729
Cell Structure
megan.radcliffe16
Chemistry GCSE
frimpongr
Geography: Population
ameliaalice
Crime and Punishment Flashcards - Edexcel GCSE Religious Studies Unit 8
nicolalennon12
PSBD TEST # 3_1_1
yog thapa
FV modules 1-4 infinitives- ENTER SPANISH
Pamela Dentler
Grammar Rules
Sandra Yeadon
Maths: Formulas for Areas & Perimeters of Shapes
Annan S
AAHI_Card set 6 (Terms of movement)
Tafe Teachers SB