Kap. 1

Description

Makroøkonomi 130 (Byggeklosser) Note on Kap. 1 , created by Linda Solsvik on 01/09/2016.
Linda Solsvik
Note by Linda Solsvik, updated more than 1 year ago
Linda Solsvik
Created by Linda Solsvik over 7 years ago
0
0

Resource summary

Page 1

De endogene variablene er de variablene vi forsøker å forklare med modellenDe eksogene variablene er de variablene vi tar som gitte størrelser i modellenParametere er tallene som representerer størrelsen eller styrken på de ulike sammenhengene i økonomienBNP er verdien på alt som blir skapt eller produsert i landet i løpet av et år.Potensielt BNP er produksjonsnivået når alle produksjonsfaktorene brukes på et langsiktig opprettholdbart nivå.Konjunkturer er svgninger i BNP rundt nivået på potensielt BNPI høykonjunkturer der BNP ligger over nivået på potensilet BNP, er arbeidsledigheten lav.I lavkonjunkturer der BNP ligger under potensielt BNP er arbeidledigheten høy.Pengepolitikken er sentralbankens (Norges Bank) virksomhet for å påvirke økonomien. Et virkemiddel er styringsrenten, som sikter på at inflasjonen skal være nær 2,5% i årlig rate.

Show full summary Hide full summary

Similar

Kjemi kap.1 (1.4-1.7)
nowayhosay
Mind Maps Essay Template
linda_riches
Aimsir Láithreach
emilydonnelly99
AQA GCSE Biology B1 unit 1
Olivia Phillips
THE PRESENT CONTINUOUS
neworld2030
Mapa Conceptual de Liderazgo
gabbi.mendoza
English Basic Grammar
tvazacconcia
GCSE Biology - Homeostasis and Classification Flashcards
Beth Coiley
Pathos in Battle
mouldybiscuit
Frankenstein - Mary Shelley
Johnny Hammer
Examen II Salesforce Developer
Youssef Ahmani