Videnskab og metode

Description

Mindmap over videnskab og metode inden for psykologi
92vuffer
Mind Map by 92vuffer, updated more than 1 year ago
92vuffer
Created by 92vuffer about 9 years ago
37
0

Resource summary

Videnskab og metode
 1. Traditioner
  1. Naturvidenskabelig
   1. Evolutionær psykologi
    1. Darwin, Lorenz og Tinbergen
    2. Behaviorisme
     1. Watson, Skinner og Bandura
     2. Kognitiv psykologi
      1. Ebbenhaus, Bartlett, Wertheimer og Piaget
     3. Humanvidenskabelig
      1. Psykoanalysen
       1. Freud, Erikson, Mahler, Winnicott og Stern
       2. Eksistentiel og humanistisk psykologi
        1. Kierkegaard, Frankl, Buber, Yalom, Maslow, Rogers og May
       3. Samfundsvidenskabelig
        1. Eksperimentel socialpsykologi
         1. Sherif, Asch, Milgram og Festinger
         2. Moderne socialkonstruktivisme. Postmoderne psykologi.
          1. Giddens, Bourdieu, Dencik og Gergen
        2. Undersøgelser
         1. Observation
          1. Skjult/ åben
           1. Stuktureret/ ustruktureret
            1. Specifik/ generel
             1. Observatør/ deltager
              1. Laboratorie- / feltobservation
               1. Kvantitativ/ kvalitativ
               2. Interview
                1. Spørgsmål
                 1. Baggrunds-/ åbnings-/ nøgle-/ ramme-/ opfølgnings-/ faktuelle spørgsmål
                2. Eksperiment
                 1. Laboratorie-/ felt-/ naturlige eksperimenter
                  1. Fejlkilder: forsøgslederffekt, forsøgseffekt, selvpræsentationseffekt.
                  2. Spørgeskema
                   1. Udformning af spm.
                    1. Lukkede spørgsmål
                     1. Svarmuligheder
                      1. Svarlister
                       1. Svarskala
                       2. Åbne spørgsmål
                       3. Udvælgelse og bortfald
                        1. Tilfældig sample/ skønsmæssig sample/ selvselektion
                         1. Bortfald
                          1. Samplets størrelse
                         2. Korrelationsstudie
                          1. Positiv -/ negativ -/ ingen korrelation
                         3. Andet
                          1. Validitet: intern/ ekstern (økologisk)
                           1. Reliabilitet: høj/ mellem/ lav
                            1. Repræsentativitet
                            Show full summary Hide full summary

                            Similar

                            Flash Animations
                            DrawingFrenzy2k
                            Media
                            Benno E
                            E - Saftey
                            Gabriella Boyd
                            EDUCATION
                            Hà Nghiên
                            School Based Magazine
                            Jodie Brown
                            English Language Revision
                            saradevine97
                            My SMART School Year Goals for 2015
                            Stephen Lang
                            Life in Germany
                            Ben C
                            computer systems and programming quiz
                            Molly Batch
                            Treaty of Versailles (1919)
                            Inez Simpson
                            George- Of mice and men
                            Elinor Jones