TEMA B.1 L'ESTATUT D'AUTONOMIA DE CATALUNYA (EAC)

Description

T.E Quiz on TEMA B.1 L'ESTATUT D'AUTONOMIA DE CATALUNYA (EAC), created by TONY MOYA VIDAL on 19/09/2017.
TONY MOYA VIDAL
Quiz by TONY MOYA VIDAL, updated more than 1 year ago
TONY MOYA VIDAL
Created by TONY MOYA VIDAL about 6 years ago
2444
1

Resource summary

Question 1

Question
CATALUNYA ACCEDEIX A L'AUTONOMIA EN EL MARC DE LA CE DE 1978 MITJANÇANT L'APROVACIÓ DE L'ESTATUT D'AUTONOMIA DE 1979 AMB LA LLEI
Answer
 • Del 9 de febrer de 2004
 • Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre
 • Llei ordinària 4/1979, de 18 de desembre
 • Llei orgànica 4/1979 de 18 de novembre

Question 2

Question
EN QUINA DATA S'INÍCIA EL PROCÉS DE REFORMA DE L'EAC?
Answer
 • 24 d'agost de 2004
 • 31 de setembre del 2004
 • 9 de febrer del 2004
 • 9 de gener del 2004

Question 3

Question
S'APROVA LA PROPOSTA DE REFORMA DE L'EAC
Answer
 • Per el Ple del Parlament el 30 de setembre de 2005
 • Per el ple del Parlament el 5 de setembre de 2005
 • Per el president de la Generalitat el 30 de setembre de 2005
 • Per una ponència de representants de tots els grups parlamentàris el 30 de setembre de 2005

Question 4

Question
L'EAC VA ENTRAR EN VIGOR EL DIA [blank_start]9[blank_end] D'[blank_start]AGOST[blank_end] DE 2006
Answer
 • 9
 • AGOST

Question 5

Question
QUINA LLEI APROVA L'EAC?
Answer
 • Llei ordinària 6/2006, de 29 de juliol
 • Llei orgànica 6/2006, de 29 de juliol
 • Llei orgànica 6/2006, 9 d'agost
 • Llei orgànica 5/2006, 9 d'agost

Question 6

Question
EL TÍTOL VIII DE LA CE ÉS
Answer
 • La reforma de la constitució
 • El Govern i l'Administració
 • De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales
 • La organización Territorial del Estado

Question 7

Question
QUIN TÍPUS DE NORMES INTEGREN L'EAC?
Answer
 • Lleis i decrets legislatius
 • lleis i decrets llei
 • lleis i reglaments
 • lleis i mandats

Question 8

Question
L'ELABORACIÓ DE L'EAC DE [blank_start]1979[blank_end] VA SEGUIR EL PROCEDIMENT DE L'ARTICLE [blank_start]152.1[blank_end] CE, QUE REFORÇA EL CARÀCTER BILATERAL MITJANÇANT L'EXIGÈNCIA D'UNA NEGOCIACIÓ ENTRE LES [blank_start]CORTS GENERALS[blank_end] I ELS REPRESENTANTS DE L'ASSAMBLEA PROPONENT CONSTITUÏDA PELS [blank_start]SENADORS I DIPUTATS[blank_end] ESCOLLITS PER ELS CIRCUMSCRIPCIÓNS DEL TERRITORI QUE ACCEDIA A LA AUTONOMIA.
Answer
 • 1979
 • 1978
 • 151.2
 • 152.1
 • EL CONGRÉS
 • CORTS GENERALS
 • SENADORS I DIPUTATS
 • JUTGES I MAGISTRATS

Question 9

Question
SEGONS QUIN ARTICLE DE LA CE, L'ESTATUT NOMÉS POT SER REFORMAT PELS PROCEDIMENTS ESPECÍFICS QUE S'HI PREVEUEN.
Answer
 • ARTICLE 152.1
 • ARTICLE 152.2
 • ARTICLE 151.2
 • ARTICLE 151.1

Question 10

Question
QUIN ARTICLE DE LA CE ESTABLEIX UN CONTINGUT MÍNIM O OBLIGATORI PER TOTS ELS ESTATUTS
Answer
 • 145.7
 • 147.5
 • 147.2
 • 142.7

Question 11

Question
LA DENOMINACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA QUE S'AJUSTI MILLOR A LA SEVA IDENTITAT HISTÒRICA ARTICLE [blank_start]1EAC[blank_end]
Answer
 • 3 EAC
 • 1EAC

Question 12

Question
LA DELIMITACIÓ DEL TERRITORI DE LA COMNITAT AUTÒNOMA [blank_start](ARTICLE9 EAC)[blank_end]
Answer
 • (ARTICLE9 EAC)
 • (ARTICLE 6 EAC)

Question 13

Question
LA DENOMINACIÓ, L'ORGANITZACIÓ I LA SEU DE LES INSTITUCIONS AUTONÒMES PRÒPIES [blank_start](TÍTOL II EAC)[blank_end]
Answer
 • (ARTICLE 5 EAC)
 • (TÍTOL II EAC)

Question 14

Question
LES COMPETÈNCIES ASSUMIDES DINS DEL MARC ESTABLERT PER [blank_start]LA CONSTITUCIÓ[blank_end] I LES BASES PER AL TRASPÀS DELS SERVEIS CORRESPONENTS [blank_start](TÍTOL IV EAC)[blank_end]
Answer
 • (TÍTOL IV EAC)
 • (TÍTOL III EAC)
 • LA CONSTITUCIÓ
 • L'ESTATUT

Question 15

Question
RECONEIXEMENT DE BANDERES I ENSENYES PRÓPIES [blank_start](ART.3.2 CE I 6 EAC)[blank_end]
Answer
 • (ART.3.1 CE I 8 EAC)
 • (ART.4.2 CE I 8 EAC)

Question 16

Question
LA DECLARACIÓ D'OFICIAÑITAT DE LA LLENGUA OFICIAL PRÒPIA [blank_start](ART. 3.2 CE I 6 EAC)[blank_end]
Answer
 • (ART. 3.2 CE I 6 EAC)
 • (ART. 3.1 CE I 8 EAC)

Question 17

Question
EL PROCEDIMENT DE DESIGNACIÓ DELS SENADORS DE REPRESENTACIÓ AUTONÒMICA [blank_start](ART. 69.5 CE I 61 EAC)[blank_end]
Answer
 • (ART. 69.5 CE I 61 EAC)
 • (ART. 3.2 CE I 6 EAC)

Question 18

Question
CELEBRACIÓ DE CONVENIS AMB ALTRES COMUNITATS AUTÒNOMES [blank_start](ART.145 CE )[blank_end]
Answer
 • (ART.145 CE )
 • (ART. 3.2 CE I 6 EAC)

Question 19

Question
DE QUINA DATA ÉS L'ANTERIOR ESTATUT DE L'ACTUAL DEL 2006?
Answer
 • 1978
 • 1977
 • 1979
 • CAP DE LES RESPOSTES ÉS CERTA

Question 20

Question
ELS PRINCIPIS GENERALS, DRETS I DEURES DELS CIUTADANS I PRINCIPIS RECTORS PERTANYEN A LA PART [blank_start]DOGMÀTICA[blank_end] DEL EAC
Answer
 • DOGMÀTICA
 • ORGÀNICA

Question 21

Question
LES INSTITUCIONS, LES COMPETÈNCIES, LES RELACIONS INSTITUCIONALS EL FINANÇAMENT I EL PROCEDIMENT DE REFORMA PERTANYEN A LA PART [blank_start]ORGÀNICA[blank_end] DEL EAC
Answer
 • ORGÀNICA
 • DOGMÀTICA

Question 22

Question
ESTRUCTURA DEL EAC DEL 2006
Answer
 • Un preàmbul, un títol preliminar set títols quinze disposicions addicionals, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria i quatre disposicions finals
 • Un títol preliminar set títols quinze disposicions addicionals, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria i quatre disposicions finals
 • Un preàmbul, un títol preliminar deu títols quinze disposicions addicionals, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria i quatre disposicions finals
 • Un preàmbul, un títol preliminarset títols quinze disposicions addicionals, dues disposicions transitòries, dos disposicións derogatòries i quatre disposicions finals

Question 23

Question
QUIN ÉS EL CAPÍTOL PRIMER DEL EAC?
Answer
 • De les institucions
 • De les Competències
 • Dels drets deures i principis rectors
 • Del poder judicial a Catalunya

Question 24

Question
QUANTS CAPÍTOLS FORMEN EL TÍTOL I DEL EAC?
Answer
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Question 25

Question
QUIN ARTICLE DE LA CE FIXA LES COMPETÈNCIES EXCLUSIVES DE L'ESTAT?
Answer
 • 145
 • 149.1
 • 149
 • 145.1

Question 26

Question
DE QUIN TÍPUS PODEN SER LES COMPETÈNCIES DE LA GENERALITAT ?
Answer
 • Competències exclusives
 • Competències legislatives
 • Competències executives
 • Competències reglamentàries
 • Competències compartides

Question 27

Question
LES COMPETÈNCIES EXCLUSIVES ATRIBUEIXEN DE MANERA ÍNTEGRA LA POTESTAT LEGISLATIVA, LA POTESTAT REGLAMENTÀRIA I LA FUNCIÓ EXECUTIVA
Answer
 • True
 • False

Question 28

Question
LES MATÈRIES DE COMPETÈNCIA DE LA GENERALITAT S'ENUMEREN PER ORDRE ALFABÈTIC EN EL CAPÍTOL [blank_start]II[blank_end] DEL TÍTOL [blank_start]4[blank_end] DEL EAC ALS ARTICLES (116 AL [blank_start]173[blank_end])
Answer
 • II
 • I
 • III
 • 5
 • 4
 • 2
 • 175
 • 172
 • 173

Question 29

Question
L'EAC RECULL LA COMPETÈNCIA DE SEGURETAT PÚBLICA A L'ARTICLE [blank_start]164[blank_end]
Answer
 • 158
 • 164
 • 173

Question 30

Question
A QUI LI PERTOCA EL COMANDAMENT SUPREM DELS MOSSOS I LA COORDINACIÓ DE L'ACTUACIÓ DE LES POLICIES LOCALS?
Answer
 • A LA GENERALITAT
 • AL DEPARTAMENT D'INTERIOR
 • AL CAP DE LA GUARDIA CIVIL
 • AL GOVERN DE L'ESTAT

Question 31

Question
QUE ÉS LA JUNTA DE SEGURETAT?
Answer
 • L'oficina general de les policies autonòmiques
 • Una junta dels caps de les policies que actuen en la comunitat autònoma
 • Un òrgan de composició paritària entre la Generalitat i l'Estat presidida per el President de la Generalitat
 • Les respostes A i B són certes

Question 32

Question
APROVACIÓ PER EL [blank_start]PLÉ DEL PARLAMENT[blank_end] EL [blank_start]30 DE SETEMBRE[blank_end] DE 2005
Answer
 • LA GENERALITAT
 • LES CORTS GENERALS
 • PLÉ DEL PARLAMENT
 • 31 DE SETEMBRE
 • 30 DE SETEMBRE
 • 19 DE JULIOL
 • 27 DE DESEMBRE

Question 33

Question
EL PROCÉS VA FINALITZAR AMB EL REFERÈNDUM DEL DIA [blank_start]18 DE JUNY DEL 2006[blank_end]
Answer
 • 18 DE JULIOL DEL 2006
 • 18 DE JUNY DEL 2006
 • 18 DE JUNY DEL 2005
 • 19 DE JULIOL DEL 2006
Show full summary Hide full summary

Similar

'The Merchant of Venice' - William Shakespeare
cian.buckley
Nouns & Definite Articles Notes
Selam H
3. The Bolshevik's Seizure of Power
ShreyaDas
AQA GCSE Biology Unit 2.3
Matthew T
Biology 1 Keeping Healthy Core GCSE
Chloe Roberts
GCSE Mathematics Topics
goldsmith.elisa
A Christmas Carol Quotes
0serenityrose0
Themes in Macbeth
annasc0tt
Electrolysis
lisawinkler10
Contract Law
sherhui94
1_PSBD New Edition
Ps Test