คณิต..คิดแบบเซต Public

คณิต..คิดแบบเซต

kanokporn nunkaew
Course by kanokporn nunkaew, updated more than 1 year ago Contributors

Description

ห้องเรียนออนไลน์ รายวิชาคณิตศาสตร์ โดยคุณครูกนกพร นันแก้ว

Module Information

No tags specified
ผังความคิดกับเซต
Show less
No tags specified

Mind Map

mind map นี้ประกอบการเรียนการสอนเรื่อง เซต ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยคุณครูกนกพร นันแก้ว
Show less
No tags specified

Quiz

แบบทดสอบประกอบการเรียนรู้เรื่องความหมายและการเขียนเซต ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค31101 สอนโดยคุณครูกนกพร นันแก้ว
Show less
No tags specified

Quiz

ข้อสอบชุดนี้เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่อง เซต ของนักเรียนชั้นม.4/1ร.ร.ยางวิทยาคม
Show less
No tags specified

Slide Set

Slide set นี้ เป็นเนื้อหาประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4 เรื่อง เซต โดย คุณครูกนกนพร นันแก้ว
Show less
No tags specified

Slide Set

Slide set นี้ เป็นเนื้อหาประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4 โดยคุณครูกนกนพร นันแก้ว
Show less
No tags specified

Slide Set

Slide set นี้ เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหารายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4 เรื่อง เซต โดยคุณครูกนกนพร นันแก้ว
Show less
Show full summary Hide full summary