แบบทดสอบประกอบการเรียนรู้เรื่องความหมายและการเขียนเซต

Description

แบบทดสอบประกอบการเรียนรู้เรื่องความหมายและการเขียนเซต ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค31101 สอนโดยคุณครูกนกพร นันแก้ว
kanokporn nunkaew
Quiz by kanokporn nunkaew, updated more than 1 year ago
kanokporn nunkaew
Created by kanokporn nunkaew about 8 years ago
163
0

Resource summary

Question 1

Question
สัญลักษณ์ในข้อใดใช้เขียนแทนเซต
Answer
 • 1. ( )
 • 2. { }
 • 3. [ ]
 • 4. ...

Question 2

Question
ในการเขียนสมาชิกของเซตแต่ละตัวจะคั่นด้วยเครื่องหมายในข้อใด
Answer
 • 1. ,
 • 2. :
 • 3. ;
 • 4. I

Question 3

Question
เซตในข้อใดมีสมาชิก 4 ตัว
Answer
 • 1. เซตของตัวอักษรในคำว่า “ สวยงาม ”
 • 2. เซตของตัวอักษรในคำว่า “ จริงใจ ”
 • 3. เซตของตัวอักษรในคำว่า “ สวยใส ”
 • 4. เซตของตัวอักษรในคำว่า “ สมวัย”

Question 4

Question
เซตในข้อใดมีสมาชิก 6 ตัว
Answer
 • 1. เซตของตัวประกอบของ 8
 • 2. เซตของตัวประกอบของ 10
 • 3. เซตของตัวประกอบของ 12
 • 4. เซตของตัวประกอบของ 15

Question 5

Question
จำนวนในข้อใดไม่เป็นสมาชิกของเซตของตัวประกอบของ 20
Answer
 • 1. 2
 • 2. 4
 • 3. 5
 • 4. 12

Question 6

Question
2 , 3 , 5 , 7 เป็นสมาชิกของเซตในข้อใด
Answer
 • 1. เซตของจำนวนคี่บวก
 • 2. เซตของจำนวนนับตั้งแต่ 2 ขึ้นไป
 • 3. เซตของจำนวนเต็มบวกที่มากกว่า 1
 • 4. เซตของจำนวนเฉพาะระหว่าง 0 ถึง 9

Question 7

Question
ให้ B เป็นเซตของตัวอักษรในคำว่า “ FOREVER ” เขียนเซต B แบบแจกแจงสมาชิกได้ดังข้อใด
Answer
 • 1. { FOREVER }
 • 2. { F ; O ; R ; E ; V ; E ; R }
 • 3. { F , O, R , E ,V , E , R }
 • 4. { F , E , V , O , R }

Question 8

Question
ข้อใดไม่ใช่การเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิก
Answer
 • 1. { 0 , -1 , -2 , -3 }
 • 2. {…, -2 , 0 , 2 , 4 , 6 , ... }
 • 3. { a , b , c , … , z }
 • 4. { x I x เป็นจำนวนเต็มลบ }

Question 9

Question
ให้ B = { x I x เป็นสระในภาษาอังกฤษ } เป็นการเขียนเซตแบบใด
Answer
 • 1. แบบแจกแจงสมาชิก
 • 2. แบบบรรยายลักษณะ
 • 3. แบบบอกเงื่อนไขของสมาชิก
 • 4. แบบไม่แจกแจงสมาชิก

Question 10

Question
ให้ A = { 1 , 3 , 5 , 7 } เซตในข้อใดหมายถึงเซต A
Answer
 • 1. A = { x Ix เป็นจำนวนเต็ม }
 • 2. A = { x I x เป็นจำนวนเต็มคี่ }
 • 3. A = { x Ix เป็นจำนวนคี่ตั้งแต่ 1 ถึง 7 }
 • 4. A = { x Ix เป็นจำนวนเต็มที่น้อยกว่า 7 }
Show full summary Hide full summary

Similar

อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ
Pawadee Chaiyasa
สมบัติของการเท่ากันของจำนวนจริง
Pawadee Chaiyasa
อสมการพหุนาม
Bubee Mathkku
ไข้เลือดออก
Panaporn Romyen
ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจาก AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน)
Pawadee Chaiyasa
เลขโรมัน
supatharaporn.1524
ประเทศสมาชิกอาเซียน
kanokporn nunkaew
ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจาก AEC
plaifa sangsooK
ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจากAEC
jomjam buddee
การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว
plaifa sangsooK
อัตราส่วนตรีโกณมิติ
Bubee Mathkku