แบบทดสอบเรืองเซตต่างๆที่ควรรู้จัก

Description

ข้อสอบชุดนี้เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่อง เซต ของนักเรียนชั้นม.4/1ร.ร.ยางวิทยาคม
kanokporn nunkaew
Quiz by kanokporn nunkaew, updated more than 1 year ago
kanokporn nunkaew
Created by kanokporn nunkaew about 8 years ago
917
1

Resource summary

Question 1

Question
ข้อใดเป็นเซตว่าง
Answer
 • เซตของจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่า 1
 • เซตของจำนวนเต็มระหว่าง -3 และ 2
 • เซตของจำนวนเต็มลบที่มากกว่าหรือเท่ากับ -1
 • เซตของจำนวนจริง

Question 2

Question
ข้อใดไม่ถูกต้อง
Answer
 • { } เป็นเซตว่าง
 • { 0 } เป็นเซตว่าง
 • เซตว่างเป็นเซตจำกัด
 • {{{ }}} เป็นเซตจำกัด

Question 3

Question
ข้อใดเป็นเซตอนันต์
Answer
 • {x I x เป็นวันในหนึ่งสัปดาห์}
 • {x I x เป็นพยัญชนะในภาษาไทย}
 • {x I x เป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 ถึง 3}
 • {x I x เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่าศูนย์}

Question 4

Question
ข้อใดเป็นเซตจำกัด
Answer
 • เซตของจำนวนนับที่มากกว่า 100
 • เซตของจำนวนเต็มลบที่น้อยกว่า 0
 • เซตของจำนวนอตรรกยะ
 • เซตของจำนวนเต็มลบที่เป็นตัวประกอบของ -15

Question 5

Question
กำหนด A = {x I x เป็นพยัญชนะในคำว่า “สุดสวย”} B = {x I x เป็นพยัญชนะในคำว่า “สวยสด”} C = {x I x เป็นพยัญชนะในคำว่า “สวยใส”} D = {x I x เป็นพยัญชนะในคำว่า “สมวัย”} ข้อใดเป็นเซตที่เท่ากัน
Answer
 • A = B
 • C = D
 • B= D
 • A = D

Question 6

Question
กำหนด A = {x I x เป็นพยัญชนะในคำว่า “สุดสวย”} B = {x I x เป็นพยัญชนะในคำว่า “สวยสด”} C = {x I x เป็นพยัญชนะในคำว่า “สวยใส”} D = {x I x เป็นพยัญชนะในคำว่า “สมวัย”} ข้อใดเป็นเซตที่เทียบเท่ากัน
Answer
 • A = C
 • C = D
 • B= C
 • A = D

Question 7

Question
ถ้า A = {x I x แทนพยัญชนะในคำว่า “กรณี”} ข้อใดเท่ากับเซต A
Answer
 • {x I x แทนพยัญชนะในคำว่า “การณ์ไกล”}
 • {x I x แทนพยัญชนะในคำว่า “กรรณิการ์”}
 • {x I x แทนพยัญชนะในคำว่า “กรณฑ์”}
 • {x I x แทนพยัญชนะในคำว่า “กรณีย์”}

Question 8

Question
ถ้า B = {x I x แทนพยัญชนะในคำว่า “สลด”} เซตในข้อใดเทียบเท่ากับเซต B
Answer
 • {x I x แทนพยัญชนะในคำว่า “สดสวย”}
 • {x I x แทนพยัญชนะในคำว่า “ซุกซน”}
 • {x I x แทนพยัญชนะในคำว่า “สวยใส”}
 • {x I x แทนพยัญชนะในคำว่า “สร้างสม”}

Question 9

Question
ถ้า B = {x I x แทนพยัญชนะในคำว่า “สุดสวย”} เซตในข้อใดเท่ากับเซต B
Answer
 • {x I x แทนพยัญชนะในคำว่า “สวยสด”}
 • {x I x แทนพยัญชนะในคำว่า “ซุกซน”}
 • {x I x แทนพยัญชนะในคำว่า “สวยใส”}
 • {x I x แทนพยัญชนะในคำว่า “สร้างสม”}

Question 10

Question
ข้อใดเป็นเซตที่ไม่เท่ากัน
Answer
 • A = {แดง, ขาว, น้ำเงิน} B = {x I x เป็นสีของธงชาติไทย}
 • A = {a, e, i, o, u} B = {x I x เป็นสระในภาษาอังกฤษ}
 • A = {สตูล, ยะลา, นราธิวาส, ปัตตานี} B = {x I x เป็นจังหวัดในภาคใต้}
 • A = {1, 2, 3, ...} B = {x I x เป็นจำนวนนับ}
Show full summary Hide full summary

Similar

การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว
plaifa sangsooK
การเจริญเติบโต และ พัฒนาการของมนุษย์
เชาวรัตน์ เเสงกล้า
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
อุทุมพร ดงหิงษ์
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
jomjam buddee
เซต
surasit sadlan
หลีกเลี่ยงความรุนแรง
Pawadee Chaiyasa
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
patchara katkong
ระบบเลขฐาน
supaporn somparn
อาเซียน
Bas Arwut
โรคไต
Suwat Singthong