IWCF Prinsipp og prosedyrer

Description

Quiz on IWCF Prinsipp og prosedyrer, created by sveininge79 on 21/01/2014.
sveininge79
Quiz by sveininge79, updated more than 1 year ago
sveininge79
Created by sveininge79 almost 10 years ago
328
0

Resource summary

Question 1

Question
Under utsirkulering av et brønnspark legger du merke til et gradvis fall i pumpetrykket selv om du øker pumpehastigheten. Du ser ingen forandring på choke trykket. Hva kan problemet være? NB! TO SVAR
Answer
 • Utvasking i borestrengen
 • Utvasking i en dyse i borekronen
 • Utvasking i choke
 • Plugging av choke

Question 2

Question
En normal formasjonstrykk gradient er basert på en hydrostatisk væskesøyle med en egenvekt på:
Answer
 • 0,83 sg
 • 0,86 sg
 • 1,00 sg
 • 1,03 sg
 • 1,07 sg

Question 3

Question
Hvilken av de følgende drepeprosedyrene vil vanligvis gi det laveste trykket ved Choke, og kanskje det laveste trykket ved foringsrørskoen?
Answer
 • Vente- og veiemetoden (wait and weigh method)
 • Borers metode (drillers method)

Question 4

Question
Under tripping begynner slam å strømme ut av borestrengen. Hva er det første som må gjøres?
Answer
 • Stenge borerørsventilen i BOP (close drillpipe ram)
 • Stenge ringromsventilen i BOP (close anular)
 • Installere enveisventil i borestrengen (stab inside BOP)
 • Installere drivrøret (stab kelly)

Question 5

Question
Du har akkurat begynt å trekke ut av en brønn. Hvilken av de følgende operasjonene mener du vil forårsake den største swab effekten?
Answer
 • Trekking av de første borerørslengdene fra bunnen
 • Når vektrørene trekkes inn i foringsrøret
 • Når vektrørene trekkes ut av hullet

Question 6

Question
En brønn er stengt inn på grunn av et brønnspark fra en oljesone på 3725 m vertikal dybde. Nødvendig økning i slamvekten for å drepe brønnen er 0,11 sg. Hva er SIDPP? _____Formel TVD x Sg x 0,0981________
Answer
 • 41 bar
 • 40 bar
 • 43 bar
 • 38 bar
Show full summary Hide full summary

Similar

Chemistry Facts
beth2384
01 Long Term causes of the French Revolution
Holly Lovering
Frankenstein by Mary Shelley
nina.stuer14
Random German A-level Vocab
Libby Shaw
AQA Physics P1 Quiz
Bella Statham
GoConqr Quick Guide to Getting Started
Andrea Leyden
OCR GCSE History-Paper Two: The Liberal Reforms 1906-14 Poverty to Welfare State NEW FOR 2015!!!
I Turner
Testing for ions
Joshua Rees
2PR101 1.test - Doplňující otázky
Nikola Truong
Linking Rossetti and A Doll's House
Mrs Peacock
General Pathoanatomy Final MCQs (201-300)- 3rd Year- PMU
Med Student