150-190

Description

Quiz on 150-190, created by ll ll on 02/04/2024.
ll ll
Quiz by ll ll, updated 4 months ago
ll ll
Created by ll ll 4 months ago
239
0

Resource summary

Question 1

Question
151. CM Explicați esenţa terapiei de remineralizare:
Answer
 • a) mineralizarea cristalelor de apatite a smalţului
 • b) formarea cristalelor de fluorapatită şi de hidrohiapatite
 • c) este procesul opus demineralizării
 • d) incorporarea ionilor din lichidul bucal în reţeaua cristalelor cu locuri vacante.
 • e) incorporarea ionilor în reţeaua cristalelor cu locuri vacante

Question 2

Question
152. CM Selectați metodele de control a eficienţei terapiei de remineralizare a cariei dentare la copii:
Answer
 • a) dispariţia maculei carioase
 • b) apariţia luciului suprafeţei afectate
 • c) colorimetrică
 • d) uscarea suprafeţei
 • e) electroodontodiagnosticul

Question 3

Question
153. CM Numiți remediile pentru remineralizarea smalţului la copii:
Answer
 • a) calmecina
 • b) calcina
 • c) sol. gluconat de calciu 10%
 • d) fluorură de sodiu 2%
 • e) sol. Vitaftor

Question 4

Question
154. CM Concretizați remediile pentru remineralizarea smalţului la copii:
Answer
 • a) lacul cu fluor
 • b) gelul cu fluor
 • c) sol. clorură de sodiu 2%
 • d) lacul: Fluorprotector (Vivadent)
 • e) aminofluorură 1%

Question 5

Question
155. CM Evidențiați remediile pentru remineralizarea smalţului la copii:
Answer
 • a) comprimate glicerofosfat de calciu 0,5
 • b) clorură de sodiu 2%
 • c) fluorură de sodiu 2%
 • d) clorhexidina 0,06%
 • e) lacul: Duraphat

Question 6

Question
156. CM Clarificați în ce cazuri poate fi folosită piesa pneumatică (turbina) la copii:
Answer
 • a) la toate etapele preparării cavităţilor carioase medii a dinţilor temporari
 • b) la toate etapele preparării cavităţilor carioase medii a dinţilor permanenţi la copii
 • c) pentru deschiderea cavităţii carioase medii a dintelui temporar
 • d) pentru deschiderea cavităţii carioase medii a dintelui permanent
 • e) numai pentru prepararea pereţilor cavităţii carioase medii şi crearea cavităţii accesorii

Question 7

Question
157. CM Precizați ce se recomandă în cazul cariei cu gradul III de activitate la copii:
Answer
 • a) obturarea într-o vizită a tuturor cavităţilor carioase cu amalgam
 • b) obturarea tardivă a cavităţilor carioase
 • c) obturarea cavităţilor carioase după realizarea remterapiei
 • d) obturarea într-o vizită a tuturor cavităţilor carioase cu compozite
 • e) depulparea dinţilor, deoarece caria este complicată frecvent cu un proces inflamator cronic

Question 8

Question
158. CM Selectați preparatele cu care poate fi efectuată prelucrarea medicamentoasă a cavităţilor preparate în dinţii temporari:
Answer
 • a) alcool, eter
 • b) fermenţi proteolitici
 • c) clorhexidina 0,06%
 • d) furacilina 1:1000
 • e) antibiotice, sulfanilamide

Question 9

Question
159. CM Numiți materialele folosite pentru obturarea definitivă a cavităţilor cariate ale dinţilor temporari:
Answer
 • a) silicina
 • b) silidont
 • c) Fugi IX
 • d) Noracril
 • e) Concise

Question 10

Question
160. CM Concretizați materialele folosite pentru obturarea definitivă a cavităţilor cariate ale dinţilor temporari:
Answer
 • a) amalgamul de argint
 • b) Lactodontul
 • c) Dycalul
 • d) Evicrolul
 • e) cementul glasionomer: Fugi II, Fugi IX

Question 11

Question
161. CM Selectați materialele folosite pentru obturarea definitivă a cavităţilor cariate ale dinţilor temporari:
Answer
 • a) Infantid
 • b) Acriloxid
 • c) amalgamul de cupru
 • d) Life
 • e) Galodent

Question 12

Question
162. CM Evidențiați materialele folosite pentru obturarea definitivă a cavităţilor cariate ale dinţilor permanenţi la copii:
Answer
 • a) amalgamul de argint
 • b) compomerul
 • c) Life (Kerr)
 • d) Evicrol
 • e) cementul glasionomer: Fugi IX

Question 13

Question
163. CM Numiți materialele folosite pentru obturarea definitivă a cavităţilor cariate ale dinţilor permanenţi la copii:
Answer
 • a) Stomalgina
 • b) Carbodentul
 • c) amalgamul de argint
 • d) Caproferul
 • e) Galodentul

Question 14

Question
164. CM Indicați materialele folosite pentru obturarea definitivă a cavităţilor cariate ale dinţilor permanenţi la copii:
Answer
 • a) Point 4
 • b) Silidont
 • c) fosfat cement
 • d) Dyrect
 • e) Concise

Question 15

Question
165. CS Precizați termenii pentru formarea patologiei incisivilor temporari:
Answer
 • a) până la a 17-a săptămână de graviditate
 • b) după a 17-a săptămână de graviditate
 • c) după a 24-a săptămână de graviditate
 • d) în prima jumătate a primului an de viaţă al copilului
 • e) în jumătatea a doua a primului an de viaţă al copilului

Question 16

Question
166. CS Indicați termenii pentru formarea patologiei molarilor temporari:
Answer
 • a) până la a 17-a săptămână de graviditate
 • b) după a 17-a săptămână de graviditate
 • c) după a 24-a săptămână de graviditate
 • d) în prima jumătate a primului an de viaţă a copilului
 • e) în a doua jumătate a primului an de viaţă a copilului

Question 17

Question
167. CS Evidențiați termenii pentru formarea distrofiilor dentare a molarilor, incisivilor (în treimea mijlocie a coroanei dentare) şi pe suprafaţa incizală a caninilor:
Answer
 • a) până la a 17-a săptămână de graviditate
 • b) după a 17-a săptămână de graviditate
 • c) după a 24-a săptămână de graviditate
 • d) în prima jumătate a primului an de viaţă a copilului
 • e) în a doua jumătate a primului an de viaţă a copilului

Question 18

Question
168. CS Descrieți dinţii Hutchinson la copii:
Answer
 • a) formă de şurubelniţă sau de butoi a coroanei dentare, marginea incizală are formă de semilună
 • b) formă de şurubelniţă sau de butoi a coroanei dentare
 • c) primii molari au o formă de con, tuberculii fiind incomplet formaţi
 • d) culoarea galbenă a coroanei dentare
 • e) formă de suliţă

Question 19

Question
169. CS Descrieți dinţii Fournier la copii:
Answer
 • a) formă de şurubelniţă sau de butoi a coroanei dentare, marginea incizală are formă de semilună
 • b) formă de şurubelniţă sau de butoi a coroanei dentare
 • c) primii molari au o formă de con, tuberculii fiind incomplet formaţi
 • d) culoarea galbenă a coroanei dentare
 • e) formă de suliţă

Question 20

Question
170. CS Descrieți dinţii Pfluger la copii:
Answer
 • a) formă de şurubelniţă sau de butoi a coroanei dentare, marginea incizală are formă de semilună
 • b) formă de şurubelniţă sau de butoi a coroanei dentare
 • c) primii molari au o formă de con, tuberculii fiind incomplet formaţi
 • d) culoarea galbenă a coroanei dentare
 • e) formă de suliţă

Question 21

Question
171. CS Descrieți dinţii de tetraciclină la copii:
Answer
 • a) formă de şurubelniţă sau de butoi a coroanei dentare, marginea incizală are formă de semilună
 • b) formă de şurubelniţă sau de butoi a coroanei dentare
 • c) primii molari au o formă de con, tuberculii fiind incomplet formaţi
 • d) culoarea galbenă a coroanei dentare
 • e) formă de suliţă

Question 22

Question
172. CS Marcați nuanțele culorii țesuturilor dentare afectate de hipoplazie în raze ultraviolete:
Answer
 • a) verde-deschisă
 • b) verde-surie
 • c) cafenie
 • d) albă-surie termenii pentru formarea patologiei formarea
 • e) albastră-deschisă

Question 23

Question
173. CS Numiți cauza hipoplaziei locale la copii:
Answer
 • a) o maladie generală a mamei în timpul gravidităţii
 • b) o maladie generală a copilului în primul an de viaţă
 • c) un proces inflamator periapical al rădăcinii dintelui temporar, luxaţie angrenată a dintelui temporar
 • d) alimentaţia artificială a copilului
 • e) o traumă, tumoare, proces inflamator în regiunea rădăcinilor unuia sau a câţiva dinţi permanenţi

Question 24

Question
174. CS Precizați cauza hipoplaziei de focar la copii:
Answer
 • a) o maladie generală a mamei în timpul gravidităţii
 • b) o maladie generală a copilului în primul an de viaţă
 • c) un proces inflamator periapical al rădăcinii dintelui temporar, luxaţie angrenată a dintelui temporar
 • d) alimentaţia artificială a copilului
 • e) o traumă, tumoare, proces inflamator în regiunea rădăcinilor unuia sau câţiva dinţi temporari

Question 25

Question
175. CS Selectați procesul ce stă la baza dentinogenezei imperfecte:
Answer
 • a) modificarea funcţiei celulelor ectodermale
 • b) modificări patologice ale mezodermei
 • c) acţiunea toxică a fluorului asupra ameloblaştilor
 • d) excreţia din organism a compuşilor insolubili ai calciului şi fluorului
 • e) acţiunea fluorului asupra fosfatazelor

Question 26

Question
176. CS Evidențiați procesul ce stă la baza amelogenezei imperfecte:
Answer
 • a) modificarea funcţiei celulelor ectodermale
 • b) modificări patologice ale mezodermei
 • c) acţiunea toxică a fluorului asupra ameloblaştilor
 • d) excreţia din organism a compuşilor insolubili ai calciului şi fluorului
 • e) acţiunea fluorului asupra fosfatazelor

Question 27

Question
177. CS Indicați factorul care provoacă fluoroza dentară la copii:
Answer
 • a) maladiile somatice ale copilului
 • b) maladiile mamei în timpul gravidităţii
 • c) consumul excesiv al glucidelor
 • d) igiena orală insuficientă
 • e) consumul excesiv al fluorului

Question 28

Question
178. CS Precizați dinții afectaţi de fluoroză (în caz de aport excesiv şi permanent al fluorului de la naştere până în adolescenţă):
Answer
 • a) molarii temporari
 • b) toţi dinţii temporari
 • c) incisivii permanenţi, caninii
 • d) toţi dinţii permanenţi
 • e) toţi dinţii temporari şi permanenţi

Question 29

Question
179. CS Stabiliți din ce constă profilaxia specifică a fluorozei dentare la copii:
Answer
 • a) limitarea (excluderea) consumului excesiv al fluorului
 • b) indicarea preparatelor, care ridică rezistenţa nespecifică a organismului
 • c) raze ultraviolete în perioada primăvară-vară - 15-20 cure, începând cu 1/4 biodoze
 • d) tratamentul maladiilor somatice cronice
 • e) administrarea preparatelor fluorului

Question 30

Question
180. CS Evidențiați țesuturile dentare afectate la sindromul Stainton-Cap-de-Pont la copii:
Answer
 • a) smalţul dinţilor permanenţi
 • b) dentina dinţilor temporari şi celor permanenţi
 • c) smalţul şi dentina dinţilor permanenţi
 • d) smalţul şi dentina dinţilor temporari şi celor permanenţi
 • e) smalţul dinţilor temporari şi celor permanenţi

Question 31

Question
181. CS Selectați țesuturile dentare afectate la amelogeneza imperfectă la copii:
Answer
 • a) smalţul dinţilor temporari
 • b) smalţul dinţilor permanenţi
 • c) smalţul şi dentina dinţilor permanenţi
 • d) smalţul şi dentina dinţilor temporari şi celor permanenţi
 • e) smalţul dinţilor temporari şi celor permanenţi

Question 32

Question
182. CS Indicați țesuturile dentare afectate la dentinogeneza imperfectă la copii:
Answer
 • a) dentina dinţilor temporari
 • b) dentina dinţilor permanenţi
 • c) dentina dinţilor temporari şi celor permanenţi
 • d) smalţul şi dentina dinţilor permanenţi
 • e) smalţul şi dentina dinţilor temporari şi celor permanenţi

Question 33

Question
183. CS Descrieți semnele clinice caracteristice pentru amelogeneza imperfectă la copii:
Answer
 • a) macule albe, multiple, localizate pe suprafaţa vestibulară a coroanei dentare
 • b) suprafaţa coroanelor dentare este rugoasă, smalţul este păstrat sub formă de insuliţe
 • c) dinţii au dimensiuni normale, smalţul nu este afectat, rădăcinile dinţilor sunt scurte, canalele şi cavitatea dintelui sunt obliterate
 • d) abraziunea patologică a dinţilor, smalţul este păstrat sub formă de insuliţe, rădăcinile dintelui sunt scurte, canalele sunt obliterate
 • e) macule pigmentate, multiple, localizate pe toate suprafeţele dentare

Question 34

Question
184. CS Selectați semnele clinice caracteristice pentru dentinogeneza imperfectă la copii:
Answer
 • a) macule albe, multiple, localizate pe suprafaţa vestibulară a coroanelor dentare
 • b) suprafaţa coroanelor dentare este rugoasă, smalţul este păstrat sub formă de insuliţe
 • c) dinţii au dimensiuni normale, smalţul nu este afectat, rădăcinile dinţilor sunt scurte, canalele şi cavitatea dentară sunt obliterate
 • d) abraziune patologică a dinţilor, smalţul este păstrat sub formă de insuliţe, rădăcinile dintelui sunt scurte, canalele sunt obliterate
 • e) macule pigmentate, multiple, localizate pe toate suprafeţele dentare

Question 35

Question
185. CS Precizați semnele clinice caracteristice pentru sindromul Stainton-Cap-de-Pont la copii:
Answer
 • a) macule albe, multiple, localizate pe suprafaţa vestibulară a coroanelor dentare
 • b) suprafaţa coroanelor dentare este rugoasă, smalţul este păstrat sub formă de insuliţe
 • c) dinţii au dimensiuni normale, smalţul nu este afectat, rădăcinile dinţilor sunt scurte, canalele şi cavitatea dentară sunt obliterate
 • d) abraziune patologică a dinţilor, smalţul este păstrat sub formă de insuliţe, rădăcinile dintelui sunt scurte, canalele sunt obliterate
 • e) macule pigmentate, multiple, localizate pe toate suprafeţele dentare

Question 36

Question
186. CМ Indicați investigaţiile necesare pentru stabilirea diagnozei dentinogenezei imperfecte:
Answer
 • a) examinarea, anamneza
 • b) auscultaţia, percuţia
 • c) radiografia
 • d) colorarea vitală
 • e) electro-odonto-diagnosticul

Question 37

Question
187. CM Evidențiați procesele ce stau la baza hipoplaziei dentare la copii:
Answer
 • a) modificarea funcţiei celulelor ectodermale
 • b) acţiunea toxică a fluorului asupra ameloblaştilor
 • c) excreţia din organism a compuşilor insolubili ai calciului şi fluorului
 • d) acţiunea produselor dereglării metabolismului asupra ameloblaştilor în organismul mamei sau al copilului
 • e) acţiunea procesului inflamator cronic timp îndelungat în ţesuturile periapicale ale dintelui temporar

Question 38

Question
188. CM Selectați dinții ce pot fi frecvent afectați concomitent la hipoplazia de sistem la copii:
Answer
 • a) premolarii, molarii doi şi trei
 • b) incisivii centrali, primii molari
 • c) incisivii laterali, caninii
 • d) toţi dinţii temporari
 • e) toţi molarii permanenţi

Question 39

Question
189. CM Marcați procesele ce stau la baza fluorozei dentare la copii:
Answer
 • a) modificarea funcţiei celulelor ectodermale
 • b) modificări patologice ale mezodermei
 • c) acţiunea toxică a fluorului asupra ameloblaştilor
 • d) excreţia din organism a compuşilor insolubili ai calciului şi fluorului
 • e) acţiunea fluorului asupra fosfatazelor

Question 40

Question
190. CM Selectați din ce constă profilaxia nespecifică (patogenică) a fluorozei dentare la copii:
Answer
 • a) limitarea consumului excesiv al fluorului
 • b) indicarea preparatelor, care ridică rezistenţa nespecifică a organismului
 • c) raze ultraviolete în perioada primăvară-vară - 15-20 cure, începând cu 1/4 biodoze
 • d) tratamentul maladiilor somatice cronice
 • e) sanarea cavităţii bucale
Show full summary Hide full summary

Similar

10 Basic English Questions - Quiz 1
Leo JC
Henry VII Rebellions, political power and control
hawkhigh
Principles of basic electrical circuits
Vito Martino
AQA Biology A2 Unit 4 Respiration
Gemma Lucinda
GCSE AQA Biology - Unit 3
James Jolliffe
AQA GCSE Additional Science - Physics Questions
Michael Priest
AQA Biology 11.2 mitosis
Charlotte Hewson
Primary School Mathematics
lara.greenberg
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde
K d
Social Influence
olimcconnell