Orto VII

Description

pro Orthodontica Quiz on Orto VII, created by Hard Well on 24/03/2023.
Hard Well
Quiz by Hard Well, updated 9 months ago
Hard Well
Created by Hard Well 9 months ago
162
2

Resource summary

Question 1

Question
Indicați erupția căror dinți determină prima înălţare fiziologică a ocluziei:
Answer
 • incisivii inferiori temporari
 • incisivii inferiori permanenţi
 • molarii unu temporari
 • molarii unu permanenţi
 • molarii doi permanenţi

Question 2

Question
Identificați tipul de aparat ortodontic din imagine:
Answer
 • fix
 • mobilizabil
 • functional
 • mixt
 • individual

Question 3

Question
Indicați tipul dentiției conform ortopantomogramei:
Answer
 • temporară
 • mixtă
 • permanentă
 • senilă
 • adultă

Question 4

Question
Indicați tipul dentiției conform ortopantomogramei:
Answer
 • temporară
 • mixtă
 • permanentă
 • senilă
 • adultă

Question 5

Question
Indicați tipul dentiției conform ortopantomogramei:
Answer
 • temporară
 • mixtă
 • permanentă
 • adultă
 • senilă

Question 6

Question
Determinați tipul de malocluzie sagitală conform datelor cefalometrice:
Answer
 • clasa I Angle
 • clasa II/1 Angle
 • clasa II/2 Angle
 • clasa III Angle
 • ectopia caninilor superiori

Question 7

Question
Indicați semnul clinic în plan vertical din imagine:
Answer
 • devierea liniei mediane
 • inocluzie sagitală
 • inocluzie verticală
 • ocluzie adâncă
 • raport molar neutru

Question 8

Question
Indicați anomalia dentară de număr din imagine:
Answer
 • anodonție incisiv lateral
 • anodonție premolari inferiori
 • dinți supranumerari
 • macrodonție
 • hipoplazie

Question 9

Question
Indicați anomalia dentară de număr din imagine:
Answer
 • anodonție incisiv lateral
 • anodonție premolari inferiori
 • dinte supranumerar
 • macrodonție
 • hipoplazie

Question 10

Question
Selectați semnele clinice din imagine caracteristice pentru ocluzia distalizată:
Answer
 • raport molar distalizat
 • raport canin distalizat
 • inocluzie sagitală
 • inocluzie verticală
 • raport molar neutru

Question 11

Question
Identificați anomalia dentară de număr prezentă în imagine:
Answer
 • anodonție
 • dinte inclus
 • dinte natal
 • meziodens
 • transpoziție

Question 12

Question
Selectați semnele clinice în plan transversal reprezentate în imagine:
Answer
 • inocluzie verticală
 • inocluzie sagitală
 • ocluzie încrucișată
 • raport molar neutru
 • devierea liniei interincisive

Question 13

Question
Indicați metoda studiului de model ce determină diametrele transversale ale maxilarelor:
Answer
 • Snaghina
 • Van der Linder
 • Tweed- Merifield analiza spaţiului total
 • Korkhaus
 • Pont

Question 14

Question
Ce varietate de anomalie este meziodensul:
Answer
 • de poziţie
 • de număr
 • de formă
 • de dimensiuni
 • de ocluzie

Question 15

Question
Indicați vârstă de trecere a deglutiției infantile la cea de tip adult:
Answer
 • 6 ani
 • 12 ani
 • 18 luni
 • 9 ani
 • 18 ani

Question 16

Question
Indicați suma diamentrelor mezio-distale ale celor 4 incisivi superiori în microdentiţie:
Answer
 • sub 28 mm
 • sub 30 mm
 • peste 32 mm
 • peste 35 mm
 • sub 36 mm

Question 17

Question
Indicați vârsta când se produce a doua mezializare a mandibulei:
Answer
 • 2,6-3 ani
 • 4-6 ani
 • 9-10 ani
 • 10-11 ani
 • 12-14 ani

Question 18

Question
Enumerați dereglările procesului de erupţie:
Answer
 • anodonție
 • hipodonţie
 • macrodonţie
 • dinţi natali
 • incluzia dentară

Question 19

Question
Identificați tipul de anomalie dento-maxilară, conform imaginii:
Answer
 • inocluzie sagitală
 • inocluzie verticală
 • ocluzie încrucișată
 • ocluzie deschisă
 • ocluzie adâncă

Question 20

Question
Numiți modificările ocluzale conform imaginii:
Answer
 • ocluzie adâncă
 • ocluzie deschisă
 • ocluzie încrucișată
 • spațieri dentare
 • înghesuiri dentare

Question 21

Question
Selectați consecințele pierderii precoce a grupului incisiv, concomitent bimaxilar:
Answer
 • interpunerea limbii între arcade
 • formarea ocluziei deschise
 • compresiunea maxilarului superior
 • formarea ocluziei cap-la-cap
 • modificarea liniei mediane

Question 22

Question
Identificați consecințele anomaliilor țesuturilor moi adiacente perimaxilare:
Answer
 • spațieri dentare
 • recesiuni gingivale
 • incluzii dentare
 • ocluzie deschisă
 • ocluzia frontală inversă

Question 23

Question
Selectați consecințele pierderii precoce a dinților temporari laterali:
Answer
 • micșorarea perimetrului arcadei
 • impactarea premolarilor
 • mezializarea dinților
 • compresiunea maxilarului
 • deficiențe în fonație

Question 24

Question
Numiți situația în care este indicat antrenamentul mușchilor propulsori ai mandibulei:
Answer
 • compresiune de maxilar
 • laterodeviația mandibulară
 • ocluzie adâncă asociată cu hipoplazie mandibulară
 • retropoziția mandibulară
 • retropoziția maxilarului superior

Question 25

Question
Numiți procesele patologice determinate de hiposecreția hormonului somatotrop:
Answer
 • erupție dentară precoce
 • erupție dentară tardivă
 • hipodezvoltare a maxilarelor
 • incluzie dentară
 • înghesuire dentară primară

Question 26

Question
Marcați etapele de dezvoltare ale aparatului dento-maxilar influențate de activitatea glandelor endocrine:
Answer
 • organogeneza
 • histodiferențierea dinților
 • morfodiferențierea dinților
 • erupția dinților
 • modelarea aparatului dento-maxilar

Question 27

Question
Precizați simptomatologia întâlnită în cadrul sindromului Langdon Down:
Answer
 • erupție dentară precoce
 • hipertonie musculară
 • hipotonie musculară
 • microretrognație superioară
 • prognație mandibulară

Question 28

Question
Numiți factorii de bază în creșterea și formarea scheletului facial:
Answer
 • factorul fizionomic
 • factorul funcțional
 • potențialul biologic de creștere
 • procesul de erupție dentară
 • procesul de periaj dentar

Question 29

Question
Identificați semne radiologice conform imaginii:
Answer
 • anodonție
 • normodenție
 • despicătură maxilo-palatină unilateral dreapta
 • despicătură maxilo-palatină unilateral stânga
 • despicătură maxilo-palatină bilaterală

Question 30

Question
Precizați anomalia dentară conform imaginii:
Answer
 • anodonție
 • hiperdenție
 • normodenție
 • macrodonție
 • microdonție
Show full summary Hide full summary

Similar

GCSE PE - 1
lydia_ward
enzymes and the organ system
Nour
Attachment - Psychology - Flash Cards
Megan Price
Input and Output Devices
Jess Peason
med chem 2
lola_smily
Sociology - Unit 1:Families and households
Jake Pickup
Biology B1.1 - Genes
raffia.khalid99
untitled 2
lola_smily
GCSE REVISION TIMETABLE
megangeorgia03
Psychopathology
Laura Louise
1PR101 2.test - Část 6.
Nikola Truong