Orto IV

Description

pro Orthodontica Quiz on Orto IV, created by Hard Well on 23/03/2023.
Hard Well
Quiz by Hard Well, updated 8 months ago
Hard Well
Created by Hard Well 8 months ago
172
2

Resource summary

Question 1

Question
Precizați la ce vârstă ocluzia adâncă nu prezintă motiv de îngrijorare:
Answer
 • 10 luni
 • 2 ani
 • 5 ani
 • 8 ani
 • 10 an

Question 2

Question
Precizați care modificări nu sunt caracteristice pentru ATM la pacienții cu ocluzie adâncă:
Answer
 • capsula articulară prezintă hiperlaxitate
 • condilul articular este inalt și subțire
 • incizura sigmoidă abruptă
 • cavitatea glenoidă adâncă și vertical poziționată
 • condilul articular este aplatizat

Question 3

Question
Precizați ce tip de rotație a oaselor maxilare pot provoca ocluzia adâncă:
Answer
 • în jos și înainte a mandibulei
 • în jos și înapoi a mandibulei
 • laterală a maxilei
 • în sus și înainte a mandibulei
 • în jos și înainte a maxilei

Question 4

Question
Alegeți care sunt formele de ocluzie adâncă în dependență de factorul etiologic:
Answer
 • scheletală
 • dento-alveolară
 • moderată
 • avansată
 • pseudoscheletală

Question 5

Question
Selectați factorii locali care favorizează apariția ocluziei adânci:
Answer
 • sugerea limbii
 • respirația orală
 • interpoziția buzei
 • anomalii dentare
 • torticolisul

Question 6

Question
Numiți scopurile extracției dentare în ortodonție:
Answer
 • pregătirea pacientului către tratament protetic
 • realizarea spațiului necesar încadrării armonioase a dinților în arcadele alveolare
 • crearea echilibrului la nivelul maxilarelor și a rapoartelor de ocluzie funcțională
 • închiderea diastemei superioare
 • expansiunea arcadelor dentare

Question 7

Question
Evidențiați avantajele extracției dentare cu scop ortodontic:
Answer
 • învinge incongruența dento-alveolară primară
 • creează condiții favorabile pentru evoluția molarului trei
 • favorizează apariția recidivei
 • împiedică producerea protruziei bimaxilare
 • oferă stabilitate rezultatului obținut

Question 8

Question
Selectați dezavantajele extracției dentare în ortodonție:
Answer
 • previne apariția recidivei
 • absența acțiunii la nivelul bazelor osoase maxilare
 • deplasări dentare nefavorabile
 • nerealizare, uneori, a echilibrului suprafețelor ocluzale
 • consecințe defavorabile asupra dezvoltării arcadei dento-alveolare

Question 9

Question
Numiți factorii de analiză în vederea indicației extracției dentare cu scop ortodontic:
Answer
 • tipul de creștere facială (sensul, direcția, rata de creștere)
 • profilul facial
 • raportul ocluzal al dinților
 • starea arcadei dentare (arc dentar complet sau cu breșe)
 • adâncimea vestibulului oral

Question 10

Question
Selectați factorii determinanți pentru extracția primilor premolari superiori cu scop ortodontic:
Answer
 • prezența a doi cuspizi
 • prezența a două rădăcini, deseori curbate
 • sunt afectați frecvent de carie dentară
 • rădăcini scurte
 • prezența fisurii pe suprafața ocluzală

Question 11

Question
Selecați indicii cefalometrici, care indică necesitatea extracțiilor dentare ortodontice în zona molară a arcadelor:
Answer
 • <IMPA micșorat
 • <IMPA mărit
 • <FMA mărit
 • <FMA micșorat
 • <Z micșorat

Question 12

Question
Selectați indicii cefalometrici, care indică necesitatea extracțiilor dentare ortodontice în sectorul anterior al arcadelor:
Answer
 • <IMPA micșorat
 • <IMPA mărit
 • <FMA mărit
 • <FMA micșorat
 • <Z majorat

Question 13

Question
Indicați cazul, când se extrage cu scop ortodontic incisivul central superior:
Answer
 • fractură de rădăcină, asociată cu înghesuire dentară
 • dizarmonie dento-alveolară cu înghesuire
 • incluzia incisivului central superior cu spațiu suficient
 • malocluzie de clasa II/1 Angle
 • fractura marginii incisivale a incisivului central asociată cu înghesuire

Question 14

Question
Selectați indicația de extracție cu scop ortodontic a caninilor permanenți:
Answer
 • poziție vestibulară
 • poziție orală
 • incluzia dintelui, lipsit de perspectiva de a fi adus în arcadă
 • malocluzie de clasa II/2 Angle
 • tortopoziție

Question 15

Question
Evidențiați contraindicația extracției dentare cu scop ortodontic:
Answer
 • vestibuloversie dentară
 • inclavare dentară
 • malocluzie de clasa II/2 Angle în dentiție permanentă
 • dizarmonie dento-alveolară cu înghesuire medie, prezența molarilor trei și tip facial hiperdivergent
 • dizarmonie dento-alveolară cu înghesuire medie, lipsa molarilor trei și tip facial hipodivergent

Question 16

Question
Evidențiați rolul forțelor extraorale în ortodonție:
Answer
 • produc modificări scheletale
 • măresc ancorajul
 • previn migrări dentare
 • mențin rezultatele obținute în timpul tratamentului
 • favorizează închiderea diastemei

Question 17

Question
Indicați părțile componente ale headgear-ului:
Answer
 • dispozitiv extraoral – bandă, capelină
 • arc facial
 • arc Gojgarian
 • benzi sau inelele elastice
 • dispozitiv de ancorare corticală

Question 18

Question
Selectați varietățile ancorajului extraoral:
Answer
 • cervical
 • occipital
 • parietal
 • palatinal
 • vertical

Question 19

Question
Stabiliți locul de culisare al arcului intraoral al headgear-ului:
Answer
 • șurubul de expansiune a aparatului mobilizabil
 • dispozitivul de ancorare corticală
 • inelul de pe molarul prim permanent
 • tubușorul din masa acrilică laterală a unui activator
 • tubușorul din gutiera totală maxilară

Question 20

Question
Marcați forma stopului de pe arcul intraoral al headgear-ului:
Answer
 • litera U
 • litera M
 • litera W
 • baionetă
 • trapez

Question 21

Question
Numiți criteriile recomandate de Proffit în selecția tipului de headgear:
Answer
 • tiparul de creștere și tipul facial
 • modul de atașare a headgear-ului la arcada dentară
 • tipul de mișcare dentară necesară
 • gradul de înghesuire în arcada dentară
 • starea țesutului paradontal la arcada superioară

Question 22

Question
Selectați efectele dezvoltate de masca Delaire asupra maxilarului superior:
Answer
 • vestibuloversia incisivilor superiori
 • deplasarea spre anterior a arcadei dentare, cu glisarea bazei alveolare pe baza osoasă
 • disjuncţia suturii maxilo-palatine transversale
 • efect ortopedic și de stimulare a creşterii maxilarului se obţine în prima perioadă a dentiţiei mixte
 • stimularea erupției caninilor superiori

Question 23

Question
Indicați grosimea sârmei pentru confecționarea arcului extraoral al headgear-ului:
Answer
 • 0.7 mm
 • 0,8 mm
 • 1,0 mm
 • 1,2 mm
 • 1,5-2,0 mm

Question 24

Question
Indicați durata de aplicare a forței la utilizarea arcului facial pentru deplasări dentare:
Answer
 • 8 ore pe zi
 • 10 ore pe zi
 • 12-14 ore pe zi
 • 18 ore pe zi
 • 24 ore

Question 25

Question
Marcați magnitudinea forței extraorale aplicate asupra maxilarului superior:
Answer
 • 100g
 • 200g
 • 400-500g
 • 700g
 • 1000g

Question 26

Question
Selectați grupul dentar, erupția căruia determină a doua înălțare fiziologică a ocluziei:
Answer
 • caninii temporari
 • primii molari temporari
 • incisivii inferiori
 • caninii permanenți
 • molarii unu permanenți

Question 27

Question
Indicați fenomenele care determină starea de echilibru morfo-funcțional în dentiția temporară:
Answer
 • erupția incisivilor temporari inferiori
 • a doua mezializare a ocluziei
 • prima înălțare a ocluziei
 • crearea spațiului precanin superior
 • erupția incisivilor temporari superiori

Question 28

Question
Numiți metoda de elecție utilizată în tehnica fixă de tratament a ocluziei adânci:
Answer
 • utilizarea arcului revers
 • utilizarea scutului lingual
 • aplicarea elasticelor intermaxilare
 • indicarea exercițiilor de miogimastică
 • fixarea înaltă a brackeților pe dinții frontali

Question 29

Question
Selectați semnul clinic exobucal distinctiv pentru ocluzia adâncă:
Answer
 • etajul inferior a feței mărit
 • tip facial leptoprosop
 • etajul inferior al feței diminuat
 • unghiul goniac mărit
 • cuplarea forțată a buzelor în repaos

Question 30

Question
Selectați criteriul cefalometric distinctiv pentru ocluzia adâncă, forma scheletală:
Answer
 • unghiul IMPA mărit
 • micșorarea unghiului dintre planul maxilar cu cel mandibular
 • mărirea unghiului goniac
 • diminuarea unghiului SNA
 • indicele Witts mai mare de 4mm
Show full summary Hide full summary

Similar

Constitutional Law
jesusreyes88
Macbeth Scene Summaries
Ebony1023
enzymes and the organ system
Nour
Sociology- Family and Households Flashcards
Heloise Tudor
Of Mice and Men
amyk4321
French diet and health vocab
caitlindavies8
Types and Components of Computer Systems
Jess Peason
Summary of AS Psychology Unit 1 Memory
Asterisked
Edexcel Additional Science Biology Topic 1- Genes and Enzymes
hchen8nrd
GCSE Maths: Geometry & Measures
Andrea Leyden
2PR101 1.test - 8. část
Nikola Truong