PPI 3

Description

pro PPI Quiz on PPI 3, created by Hard Well on 15/03/2023.
Hard Well
Quiz by Hard Well, updated 9 months ago
Hard Well
Created by Hard Well 9 months ago
179
1

Resource summary

Question 1

Question
Trauma ocluzală combinată se consideră situaţia când:
Answer
 • un parodonţiu indemn este suprasolicitat funcţional;
 • un parodonţiu afectat este încărcat funcţional în limetele normei dar provoacă dis-trucţia elementelor de menţinere a dintelui;
 • forţele ocluzale depăşesc forţele de rezervă ale parodonţiului afectat;
 • un contact ocluzal opreşte închiderea gurii în PIM, RC sau lateralitate;
 • aşa noţiune nu există.

Question 2

Question
Obstacolul care împiedică realizarea unui ghidaj funcţional se numeşte:
Answer
 • contact prematur;
 • interferenţă ocluzală;
 • traumă ocluzală;
 • contact funcţional;
 • contact nefuncţional.

Question 3

Question
Contactul ocluzal prematur se consideră situaţia când:
Answer
 • un parodonţiu indemn este suprasolicitat funcţional;
 • un parodonţiu afectat este încărcat funcţional în limetele normei dar provoacă dis-trucţia elementelor de menţinere a dintelui;
 • forţele ocluzale depăşesc forţele de rezervă ale parodonţiului afectat;
 • un contact ocluzal opreşte închiderea gurii în PIM, RC sau lateralitate;
 • un obstacol ocluzal împiedică realizarea unui ghidaj funcţional.

Question 4

Question
Edentaţia parţială dezintegrează dinţii restanţi pe grupuri:
Answer
 • directe
 • primare
 • secundare
 • funcţionale
 • nefuncţionale

Question 5

Question
În cadrul edentaţiei parţiale grupul nefuncţional de dinţi:
Answer
 • participă la actul de masticaţie;
 • nu participă la actul de masticaţie;
 • au antagonişti;
 • nu au antagonişti;
 • nici o variantă corectă.

Question 6

Question
Clasic, după complicitatea determinării relaţiilor intermaxilare pot fi prezente ur-mătoarele situaţii clinice:
Answer
 • ocluzie de necesitate;
 • ocluzie stabilă;
 • ocluzie instabilă;
 • ocluzie de obişnuinţă;
 • lipsa ocluziei.

Question 7

Question
Clasic, pentru ocluzia instabilă este caracteristic:
Answer
 • prezenţa edentaţiei totale bimaxilare;
 • prezenţa edentaţiei totale unimaxilare;
 • prezenţa a minim trei grupe de dinţi antagonişti care creează un triunghi cu baza orientată spre posterior;
 • prezenţa a maxim două grupe de antagonişti;
 • prezenţa dinţilor pe ambele maxilare, dar fără contacte ocluzale.

Question 8

Question
Remanierea ţesutului osos după extracţia dentară se înscriu în categoriile de:
Answer
 • resorbţie
 • rezilienţă
 • atrofie
 • replantare
 • apoziţie

Question 9

Question
În implantologie, micşorarea volumului şi masei osoase poate acoperi categoriile de:
Answer
 • resorbţie
 • remaniere
 • atrofie
 • rezilienţă
 • apoziţie

Question 10

Question
În implantologie, procesul de osteogeneză directă acopă categoria de:
Answer
 • resorbţie
 • remaniere
 • atrofie
 • rezilienţă
 • apoziţie

Question 11

Question
Atrofia osoasă a maxilarelor poate fi:
Answer
 • naturală
 • artificială
 • patologică
 • centripetă
 • centrifugă

Question 12

Question
Atrofia osoasă naturală a maxilarelor:
Answer
 • se manifestă prin micşorarea înălţimii lor în mediu cu 0,1-0,2mm pe an;
 • se manifestă prin micşorarea înălţimii lor în mediu cu până la 0,4mm pe an;
 • este cauzată de procesele de îmbătrânire a organismului;
 • este cauzată de factori endogeni;
 • este cauzată de factori exogeni.

Question 13

Question
Atrofia patologică a maxilarelor:
Answer
 • se manifestă prin micşorarea înălţimii lor în mediu cu 0,1-0,2mm pe an;
 • se manifestă prin micşorarea înălţimii lor în mediu cu până la 0,4mm pe an;
 • este cauzată de procesele de îmbătrânire a organismului;
 • este cauzată de factori endogeni;
 • este cauzată de factori exogeni.

Question 14

Question
După Atwood, tipurile de atrofie a osului alveolar mandibular pentru zona anteri-oară se includ în categoriile:
Answer
 • creastă alveolară înaltă;
 • creastă alveolară înaltă şi subţire;
 • creastă alveolară rotunjită şi aplatizată;
 • creastă concav aplatizată;
 • creastă alveolară fără dinte. (?)

Question 15

Question
După Misch CE şi Judy KWM, implantologic, în funcţie de resorbţia osului disponi-bil, sunt stabilite:
Answer
 • două categorii principale ale osului disponibil (A, B)
 • trei categorii principale ale osului disponibil (A, B, C)
 • patru categorii principale ale osului disponibil (A, B, C, D)
 • şase categorii principale ale osului disponibil (A, B, C, D, E, F)
 • categoriile sunt aplicate pentru aprecierea densităţii osului disponibil

Question 16

Question
După Misch CE şi Judy KWM, oferta osului restant de categoria B, pentru care se preconizează inserarea implantului, condiţional, se inclide în următorii parametri:
Answer
 • înălţimea – peste 13mm, lăţimea – minim 5mm, raport coroană/implant – sub 1;
 • înălţimea – sub 13mm, lăţimea – 2,5-5mm, raport coroană/implant – sub 1;
 • înălţimea – sub 10mm, lăţimea – sub 2,5mm, raport coroană/implant – peste 1;
 • os abundent în toate dimensiunile;
 • reducerea completă a crestei alveolare.

Question 17

Question
După Lekholm U. şi Zarb G., o resorbţie a crestei alveolare ce crespunde de grupei A constituie o:
Answer
 • creastă alveolară integră, fără semne de resorbţie;
 • resorbţie minimă a crestei alveolare;
 • resorbţie accentuată a crestei alveolare;
 • resorbţie incipientă a osului bazal;
 • resorbţie extremă a osului bazal.

Question 18

Question
După Lekholm U. şi Zarb G., o resorbţie a crestei alveolare ce crespunde de grupei D constituie o:
Answer
 • creastă alveolară integră, fără semne de resorbţie;
 • resorbţie minimă a crestei alveolare;
 • resorbţie accentuată a crestei alveolare;
 • resorbţie incipientă a osului bazal;
 • resorbţie extremă a osului bazal.

Question 19

Question
După Misch CE., în edentaţiile totale ale maxilarelor, în funcţie de gradul de resorbţie, sectorului D i se atribuie zona:
Answer
 • canalului mandibibular;
 • eminenţei canine;
 • sinusului maxilar;
 • tuberozităţii maxilare;
 • zonei simfizare.

Question 20

Question
Misch CE., în edentaţiile totale, în funcţie de gradul diferit de resorbţie ale crestei alveolare pe sectoare ale maxilarelor, separat, distribuie combinaţiile posibile în:
Answer
 • un tip;
 • două tipuri;
 • trei tipuri;
 • patru tipuri;
 • cinci tipuri.

Question 21

Question
După Misch CE., în edentaţiile totale, în funcţie de gradul diferit de resorbţie ale crestei alveolare pe sectoare ale maxilarelor, prezenţa unei singure divizuni în cele trei zone corespunde:
Answer
 • tipului 1;
 • tipului 2;
 • tipului 3;
 • tipului 4;
 • tipului 5.

Question 22

Question
După Misch CE., în edentaţiile totale, în funcţie de gradul diferit de resorbţie ale crestei alveolare pe sectoare ale maxilarelor, pentru tipul 2 de combinaţii posibile există:
Answer
 • o singură divizune în cele trei zone;
 • diviziuni diferite între zone la nivelul unui maxilar;
 • diviziuni diferite între maxilare (superior şi inferior);
 • o singură divizune în zona frontală şi diferite diviziuni în zonele laterale;
 • o singură divizune în zona frontală şi diviziuni egale în zonele laterale.

Question 23

Question
După Misch CE., în edentaţiile totale, în funcţie de gradul diferit de resorbţie pe sectoare ale maxilarelor, notarea formelor edentaţiilor se face în ordinea:
Answer
 • pentru ambele maxilare – anterior, lateral dreapta, lateral stânga;
 • pentru ambele maxilare – lateral dreapta, anterior, lateral stânga;
 • pentru ambele maxilare – lateral stânga, anterior, lateral dreapta;
 • pentru maxilar - lateral dreapta, anterior, lateral stânga;
 • pentru mandibulă - lateral stânga, anterior, lateral dreapta.

Question 24

Question
După Misch CE., în edentaţiile totale, în funcţie de gradul diferit de resorbţie pe sectoare ale maxilarelor, notarea tipului 2 de combinaţii posibile se face cu:
Answer
 • o literă;
 • două litere;
 • trei litere;
 • patru litere;
 • cinci litere.

Question 25

Question
După Bränemark P-I., definiţia – „o joncţiune anatomică şi funcţională directă între osul vital remaniat şi suprafaţa implantului pusă în funcţiune” este determinată ca:
Answer
 • osteonecroză
 • osteoadaptare
 • osteoinducţie
 • osteintegrare
 • osteoactivare

Question 26

Question
Densitatea osului disponibil în zona edentată este un factor determinant:
Answer
 • al planului de tratament;
 • alegerii tipului şi parametrilor implantului;
 • abordării chirurgicale;
 • perioadei de vindecare a osului;
 • termenelor de încărcare funcţională iniţială a osului. (?)

Question 27

Question
Densitatea osului disponibil în zona edentată este un factor determinant care poate influenţa:
Answer
 • alegerea protocolului chirurgical (într-un sau doi timpi);
 • perioada de cicatrizare osoasă;
 • practicarea solidarizării a implanturilor cu dinţii naturali;
 • alegerea parametrilor implantului;
 • alegerea numărului de implanturi. (?)

Question 28

Question
După Misch CE., osul trabecular dens corespunde tipului de densitate osoasă:
Answer
 • D1
 • D2
 • D3
 • D4
 • D5

Question 29

Question
După Misch CE., tipului D4 de densitate osoasă corespunde:
Answer
 • osului dens compact;
 • osului poros compact;
 • osului trabecular dens;
 • osului trabecular fin;
 • osului foarte moale, nemineralizat.

Question 30

Question
La nivel practic, după Trisi P. şi Rao W., compartaiv calasificării Misch CE., când clinicianul clar determină trecerea de la o corticală la o substanţă mai puţin rezis-tentă, corespunde osului de tip:
Answer
 • D1
 • D2
 • D3
 • D4
 • D5
Show full summary Hide full summary

Similar

Accounting Definitions
Tess Morris
Biology : Basic Terms
Paul Fisher
Characters in Lord of the Flies
lowri_luxton
History- Home Front WW1
jessmitchell
AQA Biology A2 Unit 4 Respiration
Gemma Lucinda
OCR Gateway Biology Flash Cards
Sam Newey
Lord of the Flies Quotes
Emma Payne
Chemistry (C3)
Amy Lashkari
Chapter 5: Short-term and Working Memory
krupa8711
Neuro anatomy
James Murdoch
Jobs in Health Care
Carina Storm