PPI 1

Description

pro PPI Quiz on PPI 1, created by Hard Well on 15/03/2023.
Hard Well
Quiz by Hard Well, updated 9 months ago
Hard Well
Created by Hard Well 9 months ago
304
1

Resource summary

Question 1

Question
Ca formă nozologică, edentaţia prezintă:
Answer
 • lipsa unei unităţi dento-parodontale;
 • leziuni coronare parţiale ale dinţilor;
 • leziuni coronare totale ale dinţilor;
 • lipsa tuturor unităţilor dento-parodontale de pe o arcadă;
 • lipsa tuturor unităţilor dento-parodontale de pe ambele arcade.

Question 2

Question
Clinic, edentaţiile pot fi prezentate ca:
Answer
 • parţiale
 • totale
 • terminale
 • intercalate
 • frontale.

Question 3

Question
Etiologic, edentaţiile se diferenţiază în:
Answer
 • primare
 • intercalate
 • terminale
 • secundare
 • totale

Question 4

Question
Deosebim dentiţii:
Answer
 • permanente
 • mixte
 • primare
 • temporare
 • secundare

Question 5

Question
Dentiţia primară este constituită din:
Answer
 • 12 dinţi;
 • 20 de dinţi;
 • 24 de dinţi;
 • 28 de dinţi;
 • 32 de dinţi.

Question 6

Question
În dentiţia secundară se diferenţiază şi se maturează:
Answer
 • incisivii permanenţi;
 • caninii permanenţi;
 • premolarii;
 • molarii permanenţi;
 • toţi dinţii permanenţi.

Question 7

Question
Deosebim dentaţii:
Answer
 • permanente
 • mixte
 • primare
 • temporare
 • secundare

Question 8

Question
Dentaţia permanentă este constituită din:
Answer
 • 12 dinţi;
 • 20 de dinţi;
 • 24 de dinţi;
 • 28 de dinţi;
 • 32 de dinţi.

Question 9

Question
Caninii temporari pot aparţine:
Answer
 • dentiţiei primare;
 • dentiţiei secundare;
 • dentaţiei temporare;
 • dentaţiei mixte;
 • dentaţiei permanente.

Question 10

Question
Premolarii pot aparţine:
Answer
 • dentiţiei primare;
 • dentiţiei secundare;
 • dentaţiei temporare;
 • dentaţiei mixte;
 • dentaţiei permanente.

Question 11

Question
Molarii permanenţi pot aparţine:
Answer
 • dentiţiei primare;
 • dentiţiei secundare;
 • dentaţiei temporare;
 • dentaţiei mixte;
 • dentaţiei permanente.

Question 12

Question
Caracteristic pentru edentaţiile primare este:
Answer
 • apar în perioada posteruptivă;
 • apar în perioada preeruptivă;
 • apar ca complicaţie a cariei dentare;
 • pot avea etiologie ereditară;
 • pot avea etiologie congenitală.

Question 13

Question
Ca forme clinice ale edentaţiilor primare cauzate aparent putem deosebi:
Answer
 • incluzia dintelui;
 • intruzia dintelui;
 • extruzia dintelui;
 • anclavarea dintelui;
 • dinte supranumerar.

Question 14

Question
Caracteristic pentru edentaţiile secundare este:
Answer
 • apar în perioada posteruptivă;
 • apar în perioada preeruptivă;
 • apar ca complicaţie a cariei dentare;
 • poate avea caracter ededitar sau congenital;
 • apar ca complicaţie a parodontopatiilor.

Question 15

Question
Actualmente, pentru a dianostica o edentaţie parţială secundară, cea mai utilizabilă clasificare este după:
Answer
 • Körber
 • Kennedy
 • Köller
 • Schröder
 • Oxman

Question 16

Question
Edentaţia parţială secundară redusă constituie:
Answer
 • oricare edentaţie unidentară la maxilar;
 • oricare edentaţie unidentară la mandibulă;
 • lipsa tuturor incisivilor la mandibulă;
 • lipsa a 2 molari consecutivi;
 • lipsa consecutiv a 1 premolar şi 1 molar.

Question 17

Question
Edentaţia parţială secundară întinsă constituie:
Answer
 • lipsa a 2 molari consecutivi;
 • lipsa consecutiv a 1 premolar şi 1 molar;
 • lipsa tuturor incisivilor la mandibulă;
 • lipsa tuturor incisivilor la maxilar;
 • lipsa a 2 premolari consecutivi.

Question 18

Question
Edentaţia parţială secundară extinsă constituie:
Answer
 • lipsa consecutiv a 2 molari şi 1 premolar;
 • lipsa consecutiv a 1 premolar şi 1 molar;
 • oricare edentaţie parţială întinsă cu includerea caninului;
 • lipsa tuturor dinţilor grupului frontal;
 • lipsa tuturor dinţilor grupului lateral.

Question 19

Question
Clinic, edentaţia parţială clasa I Kennedy poate fi manifestată prin prezenţa breşei:
Answer
 • de un dinte;
 • de doi dinţi şi mai mulţi;
 • delimitată de dinţi restanţi numai distal;
 • delimitată de dinţi restanţi numai mezial;
 • delimitată de dinţi restanţi atât mezial cât şi distal.

Question 20

Question
Edentaţia parţială secundară de clasa II Kennedy, clinic, se poate prezenta ca:
Answer
 • edentaţie unitară;
 • edentaţie unilaterală;
 • edentaţie terminală bilaterală;
 • delimitată de dinţi restanţi numai distal;
 • delimitată de dinţi restanţi atât mezial cât şi distal.

Question 21

Question
Edentaţia parţială secundară de clasa III Kennedy, clinic, se poate prezenta ca:
Answer
 • edentaţie intercalată;
 • edentaţie unilaterală;
 • delimitată de dinţi restanţi numai distal;
 • delimitată de dinţi restanţi numai mezial;
 • delimitată de dinţi restanţi atât mezial cât şi distal.

Question 22

Question
Edentaţia parţială secundară de clasa III Kennedy, clinic, se poate prezenta ca:
Answer
 • edentaţie terminală;
 • edentaţie terminală unilaterală;
 • edentaţie terminală bilaterală;
 • edentaţie în zona frontală;
 • edentaţie subtotală.

Question 23

Question
Edentaţia parţială secundară de clasa IV Kennedy, clinic, se poate prezenta ca:
Answer
 • edentaţie unitară;
 • edentaţie unilaterală;
 • edentaţie bilaterală;
 • edentaţie terminală bilaterală;
 • edentaţie plurală.

Question 24

Question
În cadrul edentaţiilor parţiale secundare de clasa IV Kennedy, clinic, se poate mani-festa prin lipsă a:
Answer
 • unui dinte;
 • doi dinţi şi mai mulţi;
 • dinţilor delimitaţi de cei restanţi numai distal;
 • dinţilor delimitaţi de cei restanţi numai mezial;
 • dinţilor delimitaţi de cei restanţi atât mezial cât şi distal.

Question 25

Question
În protetica dentară, complexul de măsuri orientate în asanarea generală a cavităţii orale acoperă noţiunea de:
Answer
 • tratament paraprotetic;
 • tratament preprotetic;
 • tratament proprotetic;
 • tratament periprotetic;
 • tratament postprotetic.

Question 26

Question
În protetica dentară, complexul de măsuri orientate pentru un tratament specific opţiunii protetice alese acoperă noţiunea de:
Answer
 • tratament paraprotetic;
 • tratament preprotetic;
 • tratament proprotetic;
 • tratament periprotetic;
 • tratament postprotetic.

Question 27

Question
În protetica dentară, complexul de măsuri terapeutice care pe lângă pregătirea locală şi locoregională include şi o pregătire generală a organismului acoperă noţiu-nea de:
Answer
 • tratament paraprotetic;
 • tratament preprotetic;
 • tratament proprotetic;
 • tratament periprotetic;
 • tratament postprotetic.

Question 28

Question
Planul de orientare anatomică care traversează mijlocul arcadelor dentare se numeşte:
Answer
 • frontal
 • sagital
 • transversal
 • elipsoidal
 • orizontal

Question 29

Question
În stomatologie, faţă de planul elipsoidal, dinţii şi feţele lor sunt orientate:
Answer
 • mezio-distal
 • anterio-posterior
 • superio-inferior
 • medio-lateral
 • vestibulo-oral

Question 30

Question
În stomatologie, faţă de planul elipsoidal, un element anatomic al dintelui poate fi situat:
Answer
 • mezial
 • medial
 • vestibular
 • anterior
 • lateral
Show full summary Hide full summary

Similar

French Intermediate
PrincessLaura
Sociology
shattering.illus
G481 Mechanics Definitions
nikeishabk
Meriya Pinales & Malika Hurt
hurtmalika
Biology Unit 1
anna.mat1997
Chemistry 3 Extracting Metals Core GCSE
Chloe Roberts
GCSE Science - B1 - You and Your Genes - Genes, Chromosomes and DNA
GeorgeHaines
History - Treaty of Versailles
suhhyun98
Geography Section 1 (Rivers and Coasts)
Beth Goodchild
GCSE geography natural environment
Archie Horwood
Prueba de Integrales
José William Montes Ocampo