Histologie

Description

Quiz on Histo, created by Moloșnicov Tanciu on 23/11/2018.
Moloșnicov Tanciu
Quiz by Moloșnicov Tanciu, updated more than 1 year ago
Moloșnicov Tanciu
Created by Moloșnicov Tanciu over 5 years ago
11609
21

Resource summary

Question 1

Question
Elemente celulare ale țesutului conjunctiv lax:
Answer
 • Fibroblastele
 • Celulele adventițiale
 • Adipocitele
 • Endoteliocitele
 • Macrofagele

Question 2

Question
Indicați nivelurile de organizare ale fibrelor de colagen:
Answer
 • Molecular
 • Supramolecular
 • Intermolecular
 • Fibrilar
 • De formare a fibrelor

Question 3

Question
Cartilajul elastic:
Answer
 • Este abundent vascularizat
 • Intră în componența epiglotei
 • Acoperă suprafețele articulare ale oaselor
 • Intră în componenta simfizei pubiene
 • Are proprietatea de a se calcifica

Question 4

Question
Osteoclastele:
Answer
 • Sunt de proveniență hematogena
 • Fac parte din diferonul osos
 • Sunt celule mononucleate
 • Sunt celule polinucleate
 • Conțin numeroși lizozomi

Question 5

Question
Fibrele de colagen ale țesutului conjunctiv fibros lax sunt formate din proteinele secretate de:
Answer
 • Condroblaste
 • Fibroblaste
 • Osteoblaste
 • Monoblaste
 • Mieloblaste

Question 6

Question
Lamelele osoase ale țesutului osos sunt constituite din
Answer
 • Fibre elastice
 • Fibre de colagen
 • Osteocite
 • Osteoane
 • Condrocite

Question 7

Question
Osteoclastele
Answer
 • Sunt celule multinucleate,poliploide
 • Formeaza stratul intern al periostului
 • Secreta enzime proteolitice
 • Deriva din fibroblaste
 • Secreta componentele matricei țesutului osos

Question 8

Question
Cartilajul hialin:
Answer
 • Se dezvolta din miotomii somitelor
 • Se dezvolta din mezenchim
 • Conține peste 70% săruri minerale
 • Conține grupuri izogene de condrocite
 • Este bine vascularizat

Question 9

Question
Precursorii colagenului sunt secretați de:
Answer
 • Macrofage
 • Fibroblaste
 • Limfocite
 • Celulele plasmatice
 • Fibrocite

Question 10

Question
Țesutul conjunctiv fibros dens ordonat formează:
Answer
 • Tendoanele
 • Dermul pielii
 • Membranele fibroase
 • Capsula unor organe
 • Măduva oaselor

Question 11

Question
Țesutul conjunctiv reticular;
Answer
 • Formeaza stroma organelor hematopoietice
 • Formeaza stratul reticular al dermului pielii
 • Este constituit din celule reticulare și fibre de reticulina
 • Este constituit din adipocite,celule reticulare,mastocite
 • Prezintă țesut conjunctiv fibros dens ordonat

Question 12

Question
Plasmocitul:
Answer
 • Deriva în rezultatul diferențierii limffocitului-B
 • Intra in componenta țesutului conjunctiv fibros lax
 • Secreta imunoglobuline
 • Are funcție de fagocitoza
 • Citoplasma este oxifilă

Question 13

Question
Țesutul osos reticulofibros:
Answer
 • Este format din lamele osoase
 • Unitatea morfofunctionala este osteonul
 • Formeaza diafizele oaselor tubulare
 • Conține osteocite și substanța intercelulară mineralizata
 • Nu are substanța intercelulară

Question 14

Question
Pericondrul:
Answer
 • Acoperă țesuturile cartilaginoase hialin și elastic
 • Este prezent doar la țesutul cartilaginos hialin
 • Acoperă osul lamelar
 • Este format din doua straturi
 • Conține condroblaste

Question 15

Question
Macrofagele:
Answer
 • Provin din monocite
 • În lizozomi se conține colagen
 • Fac parte din sistemul fagocitar mononuclear
 • Citolema conține receptori pentru imunoglobuline
 • Citoplasma conține o cantitate sporită de fagozomi și lizozomi

Question 16

Question
Țesutul cartilaginos hialin:
Answer
 • Conține grupuri izogene de condrocite
 • Se afla in discurile intervertebrale
 • Substanța intercelulară este bogata în glicozaminoglicani
 • Conține matrice interteritoriala
 • Conține matrice teritorială

Question 17

Question
Țesuturile conjunctive cu proprietăți speciale sunt:
Answer
 • Țesutul reticular
 • Țesutul conjunctiv fibros dens ordonat
 • Țesutul adipos
 • Țesutul mucos
 • Țesutul conjunctiv fibros dens neordonat

Question 18

Question
Selectați celulele țesuturilor cartilaginoase:
Answer
 • Osteoblastele
 • Condrocitele
 • Condroblastele
 • Osteocitele
 • Osteoclastele

Question 19

Question
Osteocitele țesutului osos:
Answer
 • Sunt celule mature
 • Se divid mitotic
 • Sunt celule cu prelungiri
 • Au nucleu compact,relativ mare
 • Citoplasma lor e slab bazofila cu organitele relativ reduse

Question 20

Question
Fibroblastele au capacitatea de a sintetiza:
Answer
 • Colagen
 • Elastina
 • Anticorpi
 • Glicozaminoglicani
 • Proteoglicani

Question 21

Question
Citoplasma plasmocitelor manifesta:
Answer
 • O intensa bazofilie
 • O abundentă de lizozomi și peroxizomi
 • Un reticul endoplasmatic granular bine dezvoltat
 • Oxifilie
 • Prezenta unui halou,unde sunt situați centrului și complexul Golgi

Question 22

Question
Țesutul adipos brun:
Answer
 • Este prezent la nou-născut
 • Celulele sunt împrejmuite de hemocapilare
 • În Citoplasma celulelor se observa numeroase mitocondrii
 • Capacitatea oxidativa a celulelor adipoase brune este de 20 ori mai mica decât a celor albe
 • Culoarea țesutului e determinata de citocromii mitocondriilor

Question 23

Question
Celula capabilă de a secreta histamina:
Answer
 • Fibroblastul
 • Macrofagul
 • Mastocitul
 • Adipocitul
 • Plasmocitul

Question 24

Question
Cartilajul hialin se întâlnește:
Answer
 • În locurile de unire a coastelor cu sternul
 • În laringe
 • În căile respiratorii
 • În discurile intervertebrale
 • Pe suprafața articulară a oaselor

Question 25

Question
Substanța compacta a diafizei osului tubular conține :
Answer
 • Stratul ostroanelor
 • Sistemul de lamele circumferintiale externe
 • Lamele osoase interstitiale
 • Lamele osoase circumferintiale interne
 • Trabecule osoase

Question 26

Question
Sistemul macrofagic include
Answer
 • Celulele stelate din capilarele sinusoide ale ficatului
 • Lipocitele perisinusoidale ale ficatului
 • Osteoclastele
 • Microgliocitele
 • Celulele mezangiale ale rinichiului

Question 27

Question
Țesutul cartilaginos:
Answer
 • Constituit din celule și o cantitate abundentă de substanța intercelulară
 • Conține un număr relativ mare de fibre și o cantitate neînsemnată de substanța intercelulară
 • Conține cca 70-80% apa,10-15% substanțe organice ,4-7% săruri
 • Conține cca 70% de compuși neorganici și 30% substanțe organice
 • Nu conține vase sangvine

Question 28

Question
Creșterea osului tubular în grosime se realizează in baza:
Answer
 • Plăcii cartilaginoase metaepifizare
 • Periostului
 • Osteonului
 • Sistemului de lamele osoase comune externe
 • Sistemului de lamele osoase comune interne

Question 29

Question
Selectați celulele țesutului conjunctiv fibros lax
Answer
 • Adipocitele
 • Macrofagele
 • Pericitele
 • Celulele interstitiale
 • Podocitele

Question 30

Question
Fasciculelor de colagen de ordinul II din componenta tendonului sunt delimitate de:
Answer
 • Tendonocite
 • Endotenoniu
 • Peritenoniu
 • Endomiziu
 • Perimiziu

Question 31

Question
Țesutul cartilaginos hialin la Adulți se întâlnește în:
Answer
 • Pavilionul urechii
 • Cartilajele corniculat și cuneiform ale laringelui
 • Locurile de unire a coastelor cu sternul
 • Pe suprafața articulară oaselor
 • In discurile intervertebrale

Question 32

Question
Lamelele osoase sunt constituite din:
Answer
 • Osteogite și fibre rlasticev
 • Osteocitele și substanța mineralizata
 • Osteocite,fibre de colagen și substanța fundamentala mineralizata
 • Osteogite,substanța mineralizata și vase sangvine
 • Osteoblaste,fibre de colagen și vase sangvine

Question 33

Question
Țesutului conjunctiv fibros lac ii sunt proprii următoarele elemente celulare:
Answer
 • Fibtoblastele
 • Mastocitele
 • Miocitele
 • Miosatelitocitele
 • Macrofagele

Question 34

Question
Indicați țesuturile conjunctive cu proprietăți speciale:
Answer
 • Țesutul reticular
 • Țesutul mucos
 • Țesutul seros
 • Țesutul adipos
 • Țesutul pigmentar

Question 35

Question
Modalități de creștere a cartilajului
Answer
 • Prin apoptoză
 • Prin apozitie
 • Prin mineralizare
 • Intercelulară
 • Interstitiala

Question 36

Question
Osteocitele
Answer
 • Se divid mitotic
 • Nu se divid mitotic
 • Organitele sunt relativ slab dezvoltate
 • Organitele sunt bine dezvoltate
 • Sunt situate in lacuna oasoase

Question 37

Question
Periostul
Answer
 • Tapetează canalul medular al osului
 • Acoperă suprafața cartilajului hialin
 • Prezintă învelișul osului
 • Are doua straturi
 • Conține condrocite și osteoclaste

Question 38

Question
Condroblastele
Answer
 • Sunt celulele mature ale cartilajului
 • Formeaza grupuri izogene
 • Secreta componentele matricei cartilajului
 • Conțin reticul endoplasmatic rugos bine dezvoltat
 • Provin din monocitele sângelui

Question 39

Question
Țesutul reticular se întâlnește în:
Answer
 • Măduva hematogena a oaselor
 • Timus
 • Glanda tiroida
 • Ganglionii limfatici
 • Splina

Question 40

Question
Mastocitele
Answer
 • Granulele specifice conțin histamina,heparina și enzime proteolitice
 • Provin de la predecesorii din măduva osoasa roșie
 • Au capacitate de fagocitoza
 • Sintetizează imunoglobuline
 • Asigura homeostazia locala

Question 41

Question
Trăsăturile distinctive ale țesutului conjunctiv sunt
Answer
 • Cantitatea mare de substanța intercelulară
 • Diversitatea tipurilor celulare
 • Proprietățile țesutului sunt determinate de către celule
 • Proprietățile țesutului sunt determinate de către substanța intercelulară
 • Sunt de proveniență mezenchimală

Question 42

Question
Adipocitele multiloculare se deosebesc de cele uniloculare prin:
Answer
 • Oxidarea in mitocondrii desociata de fosforilare
 • Numărul sporit de mitocondrii
 • Multitudinea picăturilor de lipide
 • Localizarea centrală a nucleului
 • Proveniența mezodermala

Question 43

Question
Fibroblastele sintetizează și secreta:
Answer
 • Colagen
 • Elastina
 • Heparina
 • Fibrobectina
 • Imunoglobuline

Question 44

Question
Indicați celulele capabile sa sintetizeze histamina:
Answer
 • Neutrofilele
 • Bazofilele
 • Eozinofilele
 • Macrofagele
 • Mastocitele

Question 45

Question
Osteogeneză directa debutează cu formarea:
Answer
 • Osteonului
 • Trabeculelor osoase
 • Periostului
 • Insulei osteogene
 • Lamelelor osoase

Question 46

Question
In matricea cartilajului elastic sunt prezente:
Answer
 • Proteoglicani
 • Fibre nervoase
 • Fibre elastice
 • Capilare sangvine
 • Apa

Question 47

Question
Lamelele intercalare ale țesutului osos lamelar reprezintă
Answer
 • Materialul pentru formarea lamelelor circumferintiale externe și interne
 • Materialul pentru formarea osteonului
 • Părțile componente ale osteoanelor nou-formate
 • Părțile componente ale endostului
 • Reziduuri ale osteoanelor distruse

Question 48

Question
Selectați predecesorul osteoclastului
Answer
 • Osteoblastul
 • Condroblastul
 • Osteocitul
 • Monocitul
 • Limfocitul

Question 49

Question
În reorganizarea structurii țesutului osos lamelar sunt implicate:
Answer
 • Rezorbtia osteoanelor vechi
 • Schimbul generației de osteoane
 • Menținerea structurii osteonuluibpe parcursul întregii vieți
 • Efortul fizic asupra osului
 • Perturbațiile hormonale în organism

Question 50

Question
Selectați sinapselor interneuronale
Answer
 • Axo-somatice
 • Dendro-somatice
 • Axo-dendritice
 • Axo-axonale
 • Dendro-dendritice

Question 51

Question
Selectati elementele celulare ale macrogliei
Answer
 • Oligodendrocitele
 • Macrofagele gliale
 • Astrocitele
 • Ependimocitele
 • Neurocitele

Question 52

Question
Eprndimocitele tapetează
Answer
 • Vasele sangvine
 • Trompele uterine
 • Canalul cerebrospinal
 • Veneticulii cerebrali
 • Endocardul

Question 53

Question
Componentele unei sinapse sunt:
Answer
 • Miofilamentele
 • Spațiul simpatic
 • Membrana presinaptica
 • Membrana postsinaptica
 • Nexusul

Question 54

Question
Neuroglia este reprezentata de:
Answer
 • Astrocite
 • Ependimocite
 • Microglie
 • Neuronu multipolari
 • Oligodendrocite

Question 55

Question
Teaca de mielina este produsă de
Answer
 • Oligodendrocite
 • Astrocite
 • Celulele crestelor neurale
 • Ependimocite
 • Celulele Schwann

Question 56

Question
Mezaxonul reprezinta
Answer
 • Membrana dubla a neurolemocitului
 • Sinonimul strangulatiei Ranvier
 • Membrana dubla a axolemei
 • Excrescenta oligodendrocitului
 • Excrescenta astrocitului fibros

Question 57

Question
Microglia e reprezentata de:
Answer
 • Astrocite protoplasmatice
 • Astrocite fibroase
 • Macrofage gliale
 • Oligodendrogliocite
 • Ependimocite

Question 58

Question
Enumerați organitele speciale ale neuronului
Answer
 • Incluziunile de glicogen
 • Miofibrilele și tonofibrilele
 • Substanța cromatofilă
 • Incluziunile pigmentare
 • Neurofibrilele

Question 59

Question
Care din organitele enumerate corespund substanței cromatofile (Nissl) a neuronului:
Answer
 • Complexul Golgi+mitocondrii
 • Ribozomii+mitocondrii
 • Cisternele reticulului endoplasmatic rugos+poliribozomii
 • Complexul Golgi+lizozomii+ribozomii
 • Complexul de ADN+glicogen

Question 60

Question
În fibra nervoasa mielnica se disting
Answer
 • Strangulatii Ranvier
 • Cilindraxul
 • Mezaxonul
 • Astrocite
 • Scizuri mielnice

Question 61

Question
Macroglia este reprezentata de:
Answer
 • Ependimocite
 • Astrocite
 • Oligodendrocite
 • Sustentocite
 • Fibre nervoase amielnice

Question 62

Question
Pentru o celula nervoasa multipolara e caracteristic:
Answer
 • Conține un Axon și multe dendrite
 • Conține o dendrita și mulți axoni puternic ramificați
 • Prezenta substanței cromatofile dispusă în pericarion și in axon
 • Prezenta substanței cromatofile dispusă in pericarion și dendritele neuronului
 • Conține o cantitate mare de mioglobina și glicogen

Question 63

Question
Oligodendrogliocitele
Answer
 • Formeaza învelișul fibrelor nervoase și al terminațiilor nervoase
 • Formeaza aparatul de sprijin al sistemului nervos central
 • Formeaza aparatul de suport al creierului
 • Căptușesc canalul central al măduvei spinării și ventriculii cerebrali
 • Elimina diferite substanțe active în cavitatea ventriculilor cerebrali

Question 64

Question
Indicați mediatorul caracteristic sinapsei neuro-musculare:
Answer
 • Adrenalina
 • Noradrenalina
 • Acetilcolina
 • Dofamina
 • Serotonina

Question 65

Question
Conform clasificării morfooogice distingem următorii neuroni
Answer
 • Unipolari
 • Bipolari
 • Tripolari
 • Pseudounipolari
 • Multipolari

Question 66

Question
Celulele nervoase poseda
Answer
 • Neurotubuli
 • Neurofibrile
 • Corpusculi Nissl
 • Corpusculi Hassal
 • Mitocondrii

Question 67

Question
Sarcomerul
Answer
 • Este format din doua semidiscuri I și un disc A
 • Discul A conține miofilamente de actina și miozina
 • Semidiscul I conține miofilamente de actina
 • Banda H conține miofilamente e actina
 • De linia Z se fixează miofilamnetele de actina

Question 68

Question
Celulele mioepiteliale
Answer
 • Au proveniența ectodermala
 • Au proveniența mezenchimala
 • Au membrana bazala comuna cu exocrinocitele
 • Faciliteaza eliminarea secreției din glandele exocrine
 • Nucleul e situat central

Question 69

Question
Tipuri de cardiomiocite
Answer
 • Conductoare
 • Contractile
 • Anucleate
 • Secretorii
 • Piriforme

Question 70

Question
Endomiziul
Answer
 • Prezintă țesut conjunctiv fibros lax
 • Acoperă fiecare fascicul de fibre musculare
 • Acoperă fiecare fibra musculara
 • Acoperă mușchiul în întregime
 • Constituie aparatul contractul al fibrei musculare

Question 71

Question
Țesutul muscular striat scheletal deriva din
Answer
 • Dermatomul somitelor
 • Miotomul somitelor
 • Sclerotomul somitelor
 • Mezenchim
 • Tubul neural

Question 72

Question
Liniile Z a miofibrilei
Answer
 • Nu sunt prezente in mușchiul cardiac
 • Bisectă discurile izotrope ale miofibrilelor
 • Lipsesc în miocitele netede
 • Fixează filamentele de actina
 • Constituie discurile anizotrope ale sarcomerilor

Question 73

Question
Sarcolema e constituita din
Answer
 • Membrana bazala +plasmalema
 • Membrana bazala+endomiziu
 • Plasmalema+endomiziu
 • Endomiziu +perimiziu
 • Perimiziu+endomiziu

Question 74

Question
Suprafetele de contact a cardiomiocitelor Formeaza
Answer
 • Conexiuni digitiforme
 • Desmozomi
 • Nexusuri
 • Sinapse
 • Zonule ocludente

Question 75

Question
Sarcomer se numeste
Answer
 • Segmentul miofibrilei situat între telofragma și mezofragma
 • Segmentul miofibrilei situat între doua telofragme
 • Segmentul miofibrilei situat între doua mezofragme
 • Segmentul miofibrilei din banda H
 • Segmentul miofibrilei situat între banda A și banda I

Question 76

Question
Discul I a doua sarcomere vecine este alcătuit din
Answer
 • Filamente de miozina
 • Filamente de actina
 • Filamente de actina și miozina
 • Filamente de miozina și troponina
 • Filamente de troponina și tropomiozina

Question 77

Question
Triada fibrei musculare striate scheletal include:
Answer
 • Doua jumătăți ale discului I și un disc A
 • Doua filamente de actina și unul de miozina
 • Doua cisterne ale reticulului sacroplasmatic agranular și un tub T
 • Doi nucleu ai fibrei musculare și un miosatelitocit
 • O cisterna a reticulului sarcoplasmatic agranular și doi tubi T

Question 78

Question
Cardiomiocitul
Answer
 • Este o celula fuziforma
 • Conține unul sau doi nucleu situați central
 • Miofibrilele sunt situate la periferie sub sarcolema
 • Discurile intercalare conțin desmozomi și nexusuri
 • Miofibrilele sint constituite din miofilamente subțiri și groase

Question 79

Question
Țesutul muscular neted se întâlnește in peretele
Answer
 • Vaselor sangvine
 • Faringelui
 • Stomacului
 • Intestinului subțire
 • Vezicii urinare

Question 80

Question
Unitatea morfofunctionala a țesutului muscular striat scheletal este
Answer
 • Sarcomerul
 • Fibra musculara
 • Miocitul
 • Miosatelitocitul
 • Cardiomiocitul

Question 81

Question
Țesuturile musculare deriva din
Answer
 • Ectoderm
 • Mezenchim
 • Tubul neural
 • Coarda
 • Miotom

Question 82

Question
Selectați organitele care sunt bine dezvoltate la țesuturile musculare
Answer
 • Reticulul endoplasmatic granular
 • Reticulul endoplasmatic agranular
 • Mitocondriile
 • Complexul Golgi
 • Lizozomii

Question 83

Question
Ce este comun pentru țesuturile musculare striate scheletal și cardiac
Answer
 • Triada
 • Discul intercalar
 • Miosatelitocitul
 • Striația transversala a miofibrilelor
 • Prezenta numărului impunător de nuclei

Question 84

Question
Țesuturile musculare deriva din
Answer
 • Mezenchim
 • Foiță viscerala a splancnotomului
 • Miotom
 • Coarda
 • Ectoderm

Question 85

Question
Discul I a doua sarcomere vecine alcătuit din
Answer
 • Filament de miozina
 • Filamente de actina
 • Filamente de actina și miozina
 • Filamente de vinculina și troponina
 • Filamente de dineina și tropomiozina

Question 86

Question
Miosatelitocitele
Answer
 • Se dezvolta dim miotom
 • Sunt situate între plasmalema și membrana bazala a fibrei musculare
 • Reprezintă elemente cambială ale țesutului muscular scheletal
 • Sunt capabile de a se contracta
 • In perioada post-natala asigura regenerarea fibrelor musculare

Question 87

Question
Celulele mioepiteliale se întâlnesc în
Answer
 • Glande exocrine de origine ectodermala
 • Fibre musculare striate
 • Glande endocrine
 • In componenta vaselor sangvine
 • In epiteliile de căptușire

Question 88

Question
Țesutul muscular neted
Answer
 • Provine din miotomii somitelor
 • Provine din mezenchim
 • Se contracta involuntar
 • Este activat de neuronii motori a măduvei spinării
 • Prezintă celule fuziforme cu nuclei situați central

Question 89

Question
Tipul de secreției cu distrugerea parțiala a glandulocitului se numeste
Answer
 • Merocrină
 • Apocrină
 • Autocrină
 • Paracrină
 • Holocrină

Question 90

Question
Selectați straturile epiteliului pluristratificat pavimentos cornificat
Answer
 • Bazal
 • Intermediar
 • Granular
 • Piramidal
 • Cornos

Question 91

Question
Selectați organele tapetate de mezoteliu
Answer
 • Cavitatea bucala
 • Esofagul
 • Intestinul
 • Tunicile seroase
 • Vasele sangvine

Question 92

Question
Indicați glandele cu tipul de secreției merocrină
Answer
 • Glandele salivare
 • Glandele mamare
 • Pancreasul exocrin
 • Glandele sebacee
 • Glandele sudoripare

Question 93

Question
Epiteliul unistratificat pavimentos tapeteaza
Answer
 • Tunica interna a vaselor
 • Mucoasa stomacului
 • Mucoasa uterului
 • Tunicile seroase
 • Căile respiratorii

Question 94

Question
Secreția glandelor seroase conține
Answer
 • Serul sanguin
 • Proteine
 • Mucus
 • Proteine și mucus
 • Lipide

Question 95

Question
Mezoteliul
Answer
 • Deriva din Ectoderm
 • Deriva din splancnotom
 • Celulele conțin melanina
 • Tapetează tunicile seroase
 • Tapetează vasele sangvine

Question 96

Question
In epiteliul pliristratificat pavimentos keratinizat se conțin
Answer
 • Celule interdigitiforme
 • Keratinocite
 • Melanocite
 • Celule dendritice Langerhans
 • Celule mioepiteliale

Question 97

Question
Glandele se numesc compuse deoarece
Answer
 • Poseda un canal excretor și porțiuni secretorii ramificate
 • Poseda un canal excretor și porțiuni secretorii alveolare și tubulare
 • Poseda canal excretor ramificat și porțiuni secretorii
 • Revarsă secretul atât in sânge cât și la exterior
 • Poseda secreției mucoasa și seroasa

Question 98

Question
Epiteliile deriva din
Answer
 • Ectoderm
 • Entoderm
 • Mezoderm
 • Coarda
 • Tun neural

Question 99

Question
Epiteliul de tranziție se întâlnește in
Answer
 • Căile respiratorii
 • Tubii renali
 • Căile urinare
 • Piele
 • Tunicile seroase

Question 100

Question
Secreția de tip apocrin e caracteristica pentru glandele
Answer
 • Salivare
 • Sudoripare
 • Mamare
 • Sebacee
 • Duodenale

Question 101

Question
Care din epiteliile enumerate derivă din ectoderm:
Answer
 • Pluristratificat pavimentos necornificat al corneei ochiului
 • Pluristratificat pavimentos necornificat al cavității bucale
 • Pluristratificat pavimentos necornificat al vaginului
 • De tranziție a cailor urinare
 • Unistratificat prismatic al stomacului

Question 102

Question
În cadrul epiteliului unistratificat anizomorf prismatic ciliat distingem următoarele celule:
Answer
 • Epiteliocite caliciforme
 • Epiteliocite bazale
 • Epiteliocite ciliate
 • Epiteliocite apicale
 • Epiteliocite principale

Question 103

Question
Glandele exocrine după compoziția chimica a secreției pot fi:
Answer
 • Seroase
 • Mucoase
 • Colagene
 • Sebacee
 • Saline

Question 104

Question
Membrana bazala la epitelii reprezinta
Answer
 • O rețea fina de structuri fibrilare și substanța amorfă
 • Un strat de celule cubice,care asigura funcția de regenerare
 • O pătura de țesut conjunctiv cu vase și nervi
 • Un strat fibroblaste
 • O pelicula fina de elastina

Question 105

Question
Epiteliul Pluristratificat pavimentos necornificat tapetează
Answer
 • Cavitatea bucala,faringele,esofagul
 • Regiunea terminala a tubului digestiv
 • Uterul
 • Vaginul
 • Căile urinare

Question 106

Question
Selectați celulele straturilor bazal și spinos la epiteliul Pluristratificat pavimentos cornificat:
Answer
 • Keratinocite
 • Celulele caliciforme
 • Macrofagele epidermale-dendrocitele Langerhans
 • Celulele ciliate
 • Celulele-stem

Question 107

Question
Pentru epitelii este caracteristic
Answer
 • Vascularizația abundentă
 • Prezenta membranei bazale
 • Capacitatea pronunțată de regenerare
 • Substanța intercelulară abundentă
 • Polaritatea celulara

Question 108

Question
Epiteliul Pluristratificat pavimentos necornificat este prezent în:
Answer
 • Palatul dur
 • Esofag
 • Cornee
 • Vezica urinara
 • Uter

Question 109

Question
Epiteliul columnar cu ,,marginea striată" de pe suprafața vilozitatii:
Answer
 • Se dezvolta din mezenchim
 • Are funcție de absorbtie
 • Are funcție de secreție
 • Se întâlnește în stomac
 • Se dezvolta din entoderm

Question 110

Question
În celula epiteliala specializată în sinteza intensa de proteine ,,pentru export" sunt bine dezvoltate:
Answer
 • Reticulul endoplasmatic neted,complexul Golgi
 • Ribozomii liberi,mitocondriile
 • Reticulul endoplasmatic rugos,complexul Golgi
 • Reticulul neted,mitocondriile
 • Lizozomii,Reticulul endoplasmatic neted

Question 111

Question
Pentru toate tipurile de epitelii este caracteristic:
Answer
 • Sunt practic lipsite de substanța intercelulară
 • Poseda polaritate
 • Au membrana bazala
 • Celulele sunt fixate de membrana bazala cu ajutorul hemidesmozilor
 • Conțin vase sangvine

Question 112

Question
Stratul spinos se întâlnește în epiteliile:
Answer
 • Stratificat pavimentos necornificat
 • Simplu anizomorf ciliat
 • Simplu pavimentos
 • Stratificat pavimentos cornificat
 • In cadrul tuturor epiteliilor

Question 113

Question
Epiteliul unistratificat anizomorf prismatic ciliat se întâlnește în:
Answer
 • Trahee
 • Bronhiile de calibru mare
 • Bronhiile de calibru mediu
 • Esofag
 • Intestinul subțire

Question 114

Question
În componenta stratului spinos al epiteliului pluristratificat pavimentos cornificat deosebim următoarele celule:
Answer
 • Spinoase
 • Bazale
 • Melanocite
 • Macrofage epidermale
 • Granulare

Question 115

Question
Epiteliul unistratificat anizomorf ciliat tapetează organele:
Answer
 • Traheea
 • Trompele uterine
 • Corneea
 • Stomacul
 • Uretra

Question 116

Question
Particularitățile glandelor endocrine:
Answer
 • Constau din endocrinocite și capilare sangvine
 • Nu conțin vase
 • Secretul este eliminat direct în mediul intern
 • Secretul este eliminat în mediul extern
 • Poseda fund,corp și col

Question 117

Question
În celula epiteliala specializată la sinteza unei cantități abundente de proteine cu secreția lor ulterioară sunt bine dezvoltate:
Answer
 • Reticulul endoplasmatic neted,complexul Golgi
 • Ribozomii liberi,mitocondriile
 • Reticulul endoplasmatic rugos,complexul Golgi
 • Reticulul endoplasmatic neted,mitocondriile
 • Lizozomii,reticulul endoplasmatic neted

Question 118

Question
Mezoteliul:
Answer
 • Se Formeaza din endoderm
 • Se Formeaza din splanhnotom
 • Celulele conțin miofilamente
 • Tapetează tunicile seroase
 • Tapetează vasele sangvine

Question 119

Question
Limfocitele-T au proprietatea de:
Answer
 • Recunoaștere a antigenilor
 • Fagocitoza
 • Elaborare a anticorpilor
 • Distrugere a celulelor heterogene
 • Transformare în plasmocite

Question 120

Question
Celulele semisistem din linia limfocitara pot da naștere la :
Answer
 • Limfocite--T
 • Trombocite
 • Monocite
 • Limfocite-B
 • Plasmocite

Question 121

Question
În stare normala,majoritatea eritrocitelor sunt numite:
Answer
 • Sferocite
 • Echinocite
 • Discocite
 • Stomatocite
 • Eliptocite

Question 122

Question
Trombocitele:
Answer
 • Sunt structuri anucleate de o forma neregulată
 • Într-un litru de sânge se conțin de la 200 pana la 300
 • Poseda activitate fagocitara
 • Participa în procesul de coagulare a sângelui
 • Conțin o zona periferica-granulomerul și o zona centrală-hialomerul

Question 123

Question
Analiza sângelui la un bărbat de 30 de ani.Indicati devierea de la normă:
Answer
 • Eozinofile-4%
 • Neutrofile cu nucleul în forma de bastonaș-15%
 • Monocite-7%
 • Neutrofile cu nucleu segmentat
 • Bazofile-10%

Question 124

Question
Care din formele eritrocitelor sunt considerate bătrâne:
Answer
 • Discocitele
 • Sferocitele
 • Planocitele
 • Echinocitele
 • Stomatocitele

Question 125

Question
Granulocitele neutrofile:
Answer
 • La omul sănătos alcătuiesc 65-75% din numărul total al leucocitelor
 • Conțin granule azurofile
 • Conțin granule neutrofile
 • Nucleul este format din 2-5 segmente unite prin punți de cromatina
 • Au o capacitate de fagocitoza slab pronunțată

Question 126

Question
Limfocitele-T
Answer
 • Asigura imunitatea umorala
 • Asigura imunitatea celulara
 • Reglează imunitatea umorala
 • Se transforma în macrofage
 • Se diferențiază în plasmocite

Question 127

Question
Granulocitele eozinofile:
Answer
 • Participa în procesul de coagulare a sângelui
 • Ajunse în țesutul conjunctiv se transforma în macrofage
 • Au o capacitate de fagocitoza mai slab pronunțată ca a granulocitelor neutrofile
 • Au o capacitate de fagocitoza mai bine pronunțată ca a granulocitelor neutrofile
 • Participa în reacțiile alergice

Question 128

Question
Macrofagele deriva din:
Answer
 • Granulocitele neutrofile
 • Granulocitele eozinofile
 • Granulocitele bazofile
 • Limfocite
 • Monocite

Question 129

Question
Formula leucocitara a unui copil de 2 ani.Indicati devierea de la norma:
Answer
 • Neutrofile cu nucleu in forma de bastonas-2%
 • Neutrofile cu nucleul segmentat-62%
 • Eozinofile-4%
 • Limfocite-26%
 • Monocite-6%

Question 130

Question
Trombocitele sângelui:
Answer
 • Poseda nucleu segmentat
 • Participa în procesul de coagulare a sângelui
 • Reprezintă fragmente de citoplasma a megacariocitelor
 • Deriva din Monocite
 • Poseda activitate fagocitara

Question 131

Question
Eritrocitele:
Answer
 • Conțin hemoglobina A
 • Conțin hemoglobina F
 • Participa în procesul de fagocitoza
 • Asigura imunitate umorala
 • Sunt structuri anucleate

Question 132

Question
Indicați proteinele de baza ale plasmei sangvine
Answer
 • Albuminele
 • Globulinele
 • Hemoglobina
 • Fibrinogenul
 • Histamina

Question 133

Question
Din leucocitele enumerate Selectați Granulocitele :
Answer
 • Neutrofilele
 • Eozinofilele
 • Bazofilele
 • Limfocitele
 • Monocitele

Question 134

Question
Formula leucocitara a unui bărbat de 25 ani.Indicati devierea de la norma:
Answer
 • Neutrofile cu nucleu în forma de bastonas-4%
 • Neutrofile segmentonucleate-60%
 • Eozinofile -19%
 • Limfocite-13%
 • Monocite-6%

Question 135

Question
Monocitele:
Answer
 • Se diferențiază în macrofage
 • Constituie 1-5% în sângele periferic
 • Se referă la leucocitele granulare
 • Se referă la sistemul macrofagic
 • Participa în procesul de fagocitoza

Question 136

Question
Funcția de baza a plasmocitelor:
Answer
 • Secreta glicozaminoglicani
 • Secreta imunoglobuline
 • Activează T-helperii
 • Activează T-supresorii
 • Activează T-kilerii

Question 137

Question
Plasma sangvina conține:
Answer
 • Apa și săruri minerale
 • Plasmocite
 • Fibrinogen
 • Colagen tip II
 • Globuline

Question 138

Question
Granulocitele neutrofile:
Answer
 • Sunt celule multinucleate
 • Conține granule de heparina
 • Poseda activitate fagocitara
 • Asigura imunitatea celulara
 • Se divid mitotic

Question 139

Question
Varietățile de limfocite-T:
Answer
 • Helperi
 • Killeri
 • Supresori
 • Memorie
 • Nici una din cele enumerate

Question 140

Question
Indicați celulele la stimularea cărora se secreta histamina:
Answer
 • Granulocitele neutrofile
 • Granulocitele Eozinofilele
 • Monocitele
 • Granulocitele bazofile
 • Trombocitele

Question 141

Question
Leucocitele:
Answer
 • Participa în procesul de fagocitoza
 • Sintetizează colagenul și elastina
 • Se deplasează activ
 • Migrează după gradientul factorilor chimici
 • Asigura imunitatea celulara și umorala

Question 142

Question
Funcția limfocitelor B este de
Answer
 • Asigura imunitatea umorala
 • Asigura imunitatea celulara
 • Secretie a heparinei
 • Fagocitoza
 • Secreția histaminei

Question 143

Question
Granulocitele bazofile au proprietatea de:
Answer
 • Fagocitoza
 • Transformare în macrofage
 • Reglare a coagulării sângelui
 • Reglare a permeabilități vaselor
 • Producere a anticorpilor

Question 144

Question
Indicați proteinele de baza ale plasmei sangvine:
Answer
 • Albuminele
 • Globulinele
 • Hemoglobina
 • Fibrinogenul
 • Histamina

Question 145

Question
Din leucocitele enumerate Selectați granulocitele:
Answer
 • Neutrofilele
 • Eozinofilele
 • Bazofilele
 • Limfocitele
 • Monocitele

Question 146

Question
Formula leucocitara a unui bărbat de 25 ani.Indicati devierea de la norma:
Answer
 • Neutrofile cu nucleu în forma de bastonas-4%
 • Neutrofile segmentonucleare-60%
 • Eozinofilele-19%
 • Limfocite-13%
 • Monocite -6%

Question 147

Question
Monocitele:
Answer
 • Se diferențiază în macrofage
 • Constituie 1-5% în sângele periferic
 • Se referă la leucocitele granulare
 • Se referă la sistemul macrofagic
 • Participa în procesul de fagocitoza

Question 148

Question
Selectați structurile ce poseda granulomer:
Answer
 • Eritrocitul
 • Monocitul
 • Trombocitul
 • Eozinofilul
 • Neutrofilul

Question 149

Question
Granulele azurofile sunt prezente în:
Answer
 • Eritrocite
 • Limfocite
 • Eozinofile
 • Neutrofile
 • Trombocite

Question 150

Question
Din mezenchim se dezvolta:
Answer
 • Miocard
 • Mușchii striati
 • Mușchii netezi
 • Țesuturile conjunctive
 • Epiteliile stratificate

Question 151

Question
Tabloul morfologic,caracterizat prin prezenta în sângele periferic a diferitor forme de eritrocite poarta denumirea de:
Answer
 • Poichilocitoza
 • Leucocitoza
 • Eozinofile
 • Anizocitoza
 • Eritropenie

Question 152

Question
Spermatozoizii obțin seturi haploide de cromozomi în rezultatul:
Answer
 • Proceselor de creștere
 • Diviziunilor mitotice
 • Meiozei
 • Apoptozei
 • Picnozei

Question 153

Question
Elementele figurate ale sângelui sunt:
Answer
 • Eritrocite
 • Megacariocite
 • Plasmocite
 • Limfocite-T
 • Monocite
Show full summary Hide full summary

Similar

Histologie - Part 1
Eugeniu Nicolenco
Histologie - Part 2
Eugeniu Nicolenco
Histoogie - Part 3
Eugeniu Nicolenco
Histologie - Part 4
Eugeniu Nicolenco
Histologie - Part 5
Eugeniu Nicolenco
Histologie - Part 10
Eugeniu Nicolenco
Histologie - Part 8
Eugeniu Nicolenco
Histologie - Part 6
Eugeniu Nicolenco
Histologie - Part 7
Eugeniu Nicolenco
Histologie - Part 9
Eugeniu Nicolenco
Szkiełka
Olga Eulalia