Totalizarea 2 Tema 4: Replicarea ADN - Biologia Moleculara

Description

Totalizarea 2 Tema 4: Replicarea ADN - Biologia Moleculara Intrebari din Moodle
cornelia coretchi
Quiz by cornelia coretchi, updated more than 1 year ago More Less
John Ion
Created by John Ion over 2 years ago
cornelia coretchi
Copied by cornelia coretchi over 1 year ago
46
0

Resource summary

Question 1

Question
În procesul iniţierii replicării intervin:
Answer
 • Ligazele
 • Telomerazele
 • ADN-polimerazele
 • Primazele
 • ADN helicaza

Question 2

Question
În procesul de reparaţie prin excizia nucleotidelor participă
Answer
 • ARN-polimeraza
 • ADN-polimeraza
 • ADN-ligaza
 • endonucleaza
 • ADN-glicozilaza

Question 3

Question
Catenele lider
Answer
 • sunt polimerizate în direcţia 5' - 3'
 • cresc pe măsura măririi furcii de replicare
 • sunt sintetizate continuu
 • sunt formate din fragmente Okazaki
 • conține mai multi primeri

Question 4

Question
În procesul de reparaţie prin excizia bazelor participă, cu excepţia
Answer
 • glicozilaza
 • endonucleaza
 • fotoliaza
 • ADN ligaza
 • ADN polimeraza

Question 5

Question
Primaza are următoarele caracteristici, cu excepţia
Answer
 • stabilizează monocatenele de ADN denaturat
 • asigură sinteza ARN-primer
 • împreună cu helicazele, formează complexul primosom
 • are activitate ARN-polimerazică
 • iniţiază sinteza unei secvenţe scurte de ribonucleotide

Question 6

Question
Ochiul de replicare se formează cu participarea:
Answer
 • ADN-polimerazelor
 • Helicazelor
 • Primazei
 • Proteinelor SSB
 • Topoizomerazelor

Question 7

Question
Primerul pentru iniţierea replicării este sintetizat de
Answer
 • ADN - polimeraza II
 • ARN - ligază
 • ADN - ligază
 • ADN - polimeraza I
 • ARN - polimerază

Question 8

Question
Componente ale sistemului de reparatie NER pot fi:
Answer
 • dNTP
 • ADN-ligaza
 • Topoizomeraza
 • Endonucleaza
 • ADN polimeraza

Question 9

Question
Care afirmaţie este incorectă în caracteristica replicării?
Answer
 • este bidirecţionată
 • asigură sinteza moleculelor de ADN
 • moleculele replicate conţin catene complementare
 • reprezintă procesul principal ce asigură autoreproducerea
 • moleculele replicate conţin catene identice

Question 10

Question
Replicarea ADN-ului procariotic este
Answer
 • realizată după modelul Teta
 • realizată după modelul inelului rotitor
 • multirepliconă şi asincronă
 • controlată de un singur situs ORI
 • realizată după modelul D

Question 11

Question
Reparaţia ADN-ului se poate realiza după tipurile următoare
Answer
 • excizia bazei azotate
 • ARN-dependentă
 • prereplicativă
 • inductibilă
 • recombinativă

Question 12

Question
Primerul pentru iniţierea replicării este sintetizat de:
Answer
 • ARN - ligază
 • ADN - helicaza
 • ADN - ligază
 • ADN - polimeraza
 • ARN - polimerază

Question 13

Question
Sinteza reparatorie pentru completarea golurilor din ADN este realizată de:
Answer
 • ADN-ligaze
 • ADN-glicozilaze
 • ARN-polimeraze ADN dependente
 • ADN-polimeraze
 • Endonucleaze

Question 14

Question
Alegeţi afirmaţia falsă despre secvenţa ORI
Answer
 • la eucariote este legată cu metaloproteine de axa proteică a cromozomilor
 • la organismele diferitor specii numărul de secvenţe ORI еste diferit
 • reprezintă punctul de origine a replicării
 • numărul secvenţelor ORI, de regulă, este egal cu numărul de repliconi
 • constă dintr-o secvenţă specifică de nucleotide, bogată în perechi de baze GC

Question 15

Question
Caracteristica procesului de reparaţie în celulele somatice umane
Answer
 • se realizează cu participarea enzimelor de replicare
 • poate avea loc în orice perioadă a ciclului celular
 • incapacitatea sistemelor reparatorii se manifestă prin diverse patologii umane
 • poate avea loc doar în timpul interfazei
 • este imposibil, deoarece molecula de ADN este compactizată sub formă de cromatină sau cromozomi

Question 16

Question
Replicarea de tip Teta este caracteristică pentru
Answer
 • procariote
 • eucariote
 • procariote şi eucariote
 • virusuri
 • nici un răspuns nu este corect

Question 17

Question
Pentru activitatea ADN-polimerazei sunt necesare
Answer
 • ADN monocatenar în calitate de matriţă
 • 4 tipuri de NTP
 • ARNt
 • un capăt 3'-OH liber
 • 4 tipuri de dNTP

Question 18

Question
Replicarea ADN-ului nuclear este
Answer
 • multirepliconă şi asincronă
 • realizată după modelul Teta
 • realizată după modelul inelului rotitor
 • realizată după modelul D
 • controlată de un singur situs ORI

Question 19

Question
Denaturarea ADN-ului pentru eliberarea matriţelor în procesul de replicare este realizată de:
Answer
 • O componentă a ADN - polimerazei
 • Proteinele SSB
 • Primază
 • Topoizomeraze
 • Helicaze

Question 20

Question
Endonucleazele sunt implicate în diferite sisteme de reparaţie, cu excepţia
Answer
 • reparaţiei prin recombinare
 • reparaţiei prin excizia nucleotidelor
 • reparaţiei mismatch
 • reparaţiei prin excizia bazelor
 • reparaţiei directe

Question 21

Question
Furca de replicaţie сonţine
Answer
 • catenă lider
 • catenă întârziată
 • doi repliconi
 • două matriţe ADN
 • două puncte ORI

Question 22

Question
Sinteza ADN în celule somatice este efectuată de
Answer
 • ADN helicază
 • ARN-polimerază
 • ADN-polimerazele I,II,III
 • telomerază
 • ADN polimerazele alpha, gamma, sigma

Question 23

Question
Componente ale aparatului de reparatie BER pot fi:
Answer
 • ADN-polimeraza
 • dNTP
 • Helicaza
 • ADN-ligaza
 • Endonucleaza

Question 24

Question
Replicarea asigură:
Answer
 • Expresia informaţiei genetice în caractere specifice
 • Păstrarea materialului genetic
 • Traducerea codului genetic
 • Transmiterea informaţiei genetice
 • Recombinarea materialului genetic

Question 25

Question
Care dintre afirmaţii NU se referă la ADN-helicaze?
Answer
 • este responsabilă de formarea furcilor replicative
 • realizează denaturarea locală a ADN-ului prin hidroliza ATP
 • o helicază este suficientă pentru formarea ochiului de replicare
 • fiecare furcă replicativă are helicaza proprie
 • împreună cu primaza, formează complexul primosom

Question 26

Question
ADN – polimeraza sintеtizează noi catene de ADN
Answer
 • adăugând nucleotide la capătul 3'-OH al catenei matriţe
 • adăugând nucleotide la capătul 3'-OH al primerului
 • utilizând o matriţă ARN
 • adăugând nucleotide la capătul 5'-OH al primerului
 • adăugând nucleotide la capătul 5'-OH al catenei matriţe

Question 27

Question
Stabilizarea catenelor pentru iniţierea şi desfăşurarea sintezei noilor catene ale moleculelor de ADN este asigurată de:
Answer
 • O componentă a ADN - polimerazei
 • Primază
 • Topoizomeraze
 • Helicaze
 • Proteinele SSB

Question 28

Question
Replicarea ADN la eucariote are loc:
Answer
 • Semiconservativ
 • După tipul dispers
 • După tipul nematricial
 • Toate enunţurile sunt false
 • Conservativ

Question 29

Question
Asincronismul sintezei ADN se manifestă
Answer
 • între diferite perioade ale interfazei
 • interrepliconic
 • între diferite molecule ADN
 • intercromozomial
 • între cele două seturi de cromozomi

Question 30

Question
Iniţierea replicării este controlată de:
Answer
 • Promotor
 • Situsul ORI
 • Primază
 • Fragmentul Okazaki
 • ADN-polimerază

Question 31

Question
Modificările structurale ale moleculelor de ADN
Answer
 • nu împiedică replicarea şi transcripţia
 • se formează în rezultatul apariţiei legăturilor covalente nespecifice între nucleotide
 • pot apărea sub acţiunea razelor UV
 • afectează doar secvenţa nucleotidelor în molecula de ADN
 • reprezintă legături nespecifice ce se pot forma în cadrul unei catene sau între catenele opuse

Question 32

Question
Replicarea ADN-ului mitocondrial este
Answer
 • controlată de un singur situs ORI
 • realizată după modelul Teta
 • realizată după modelul inelului rotitor
 • multirepliconă şi asincronă
 • realizată după modelul D

Question 33

Question
Secvenţele de ADN ce conţin goluri produse în rezultatul înlăturării bazelor modificate
Answer
 • sunt rezultatul acţiunii unei fotoliaze
 • sunt înlăturate de endonucleaze
 • sunt rezultatul acţiunii unei glicozilaze
 • sunt înlăturate de o ADN-ligază
 • sunt completate de o ADN-polimerază

Question 34

Question
Reparaţia prin excizia bazelor se realizează cu ajutorul
Answer
 • fotoliazei
 • ADN – helicazei
 • ADN-ligazei
 • glicozilazei
 • ADN – polimerazei

Question 35

Question
Replicarea reprezintă:
Answer
 • procesul de sinteză de novo a moleculelor de ADN
 • procesul de expresie a mesajului genetic
 • procesul de sinteză matricială a moleculelor de ARN
 • procesul de dublare a materialului genetic
 • procesul de traducere a informaţiei genetice

Question 36

Question
Catena matriţă şi noua catenă de ADN sintetizată:
Answer
 • Sunt unite prin punţi de hidrogen
 • Sunt unite prin legături peptidice
 • Sunt identice
 • Sunt complementare
 • Sunt diferite

Question 37

Question
Replicarea ADN-ului viral este
Answer
 • realizată după modelul inelului rotitor
 • realizată după modelul D
 • realizată după modelul Teta
 • multirepliconă şi asincronă
 • controlată de un singur situs ORI

Question 38

Question
Relaxarea dublului helix pe parcursul replicării este realizată de:
Answer
 • Proteinele SSB
 • O componentă a ADN - polimerazei
 • Helicaze
 • Topoizomeraze
 • Primază

Question 39

Question
Replicarea ADN-ului mitocondrial
Answer
 • este controlata de doua matrite
 • este controlată de mai mulţi repliconi
 • este iniţiată de helicaza
 • este controlată un ORI
 • este asigurată de ADN- polimeraza gama

Question 40

Question
Reparaţia prin excizia nucleotidelor se realizează cu ajutorul
Answer
 • ADN-polimerazei
 • endonucleazelor
 • ADN-ligazei
 • telomerazei
 • exonucleazelor

Question 41

Question
Procesul de polimerizare a nucleotidelor într-o catenă în timpul replicării:
Answer
 • Unidirecţionat şi paralel
 • Este realizat în direcţia 5' - 3'
 • Este realizat în direcţia 3' - 5'
 • Bidirecţionat şi antiparalel
 • Este realizat de o ligază

Question 42

Question
Procesul de replicare este realizat de:
Answer
 • Catenele - matriţe ale ADN-ului
 • ADN - helicaze
 • ADN - polimeraza
 • Diferite molecule de ARNm
 • ARN-polimeraze

Question 43

Question
Care dintre enzimele aparatului de replicare posedă funcţie nucleazică?
Answer
 • ADN-helicaze
 • ADN-ligaza
 • telomerazele
 • ADN-polimeraza
 • primaza

Question 44

Question
Catena matriţă şi noua catenă de ADN sintetizată
Answer
 • sunt unite prin legături fosfodiesterice
 • sunt identice
 • sunt unite prin punţi de hidrogen
 • sunt paralele
 • sunt complementare

Question 45

Question
ADN – polimeraza este responsabilă de
Answer
 • denaturarea şi renaturarea dublului helix
 • replicarea conservativă a ADN
 • sinteza matricială a diferitor molecule de ADN şi ARN
 • sinteza nematricială a ADN
 • sinteza unei catene complementare de ADN

Question 46

Question
Replicarea moleculelor de ADN este determinată de
Answer
 • supraspiralizarea catenelor
 • codul genetic
 • particularităţile unirii nucleotidelor în catenă
 • cele două catene identice ale dublului helix
 • complementaritatea bazelor azotate în dublul helix

Question 47

Question
Reparaţia prin excizia bazelor include procesele
Answer
 • denaturarea ADN
 • înlăturarea unei secvenţe de câteva nucleotide ce conţin nucleotidul apirimidinic sau apurinic
 • înlăturarea bazei modificate
 • înlăturarea secvenţei de ADN modificat
 • înlăturarea nucleotidului apirimidinic sau apurinic

Question 48

Question
Pentru replicarea ADNnuclear la eucariote NU este caracteristic
Answer
 • este asincronă
 • secvenţele eucromatice se replică înaintea celor heterocromatice
 • secvenţele heterocromatice se replică înaintea celor eucromatice
 • are loc numai în perioada S a ciclului celular
 • are loc concomitent în mai multe regiuni

Question 49

Question
ADN-ligazele sunt implicate în diferite sisteme de reparaţie, cu excepţia
Answer
 • nici un răspuns nu este corect
 • reparaţiei prin excizia bazelor
 • reparaţiei prin excizia nucleotidelor
 • reparaţiei directe
 • reparaţiei prin recombinare

Question 50

Question
Replicarea este proprietatea unică a:
Answer
 • Moleculelor de ADN şi ARN
 • Membranelor biologice
 • Substanţelor organice
 • Moleculelor de ARN
 • Moleculelor de ADN

Question 51

Question
Telomeraza
Answer
 • intervine în adăugarea dNTP la capătul 5' moleculei de ADN nou sintetizate
 • asigură terminarea sintezei moleculelor inelare de ADN
 • asigură sinteza secvenţelor telomerice ale moleculelor de ADN cromozomial
 • este o enzimă alcătuită din molecule proteice şi un fragment de ARN
 • previne scurtarea moleculelor liniare de ADN

Question 52

Question
Componentele aparatului de replicare la eucariote
Answer
 • ARNm
 • dezoxinucleotizitrifosfaţi
 • ribozomi
 • dNTP
 • ADN în calitate de matriţă

Question 53

Question
Pentru replicarea ADN nuclear la eucariote este caracteristic:
Answer
 • Secvenţele heterocromatice se replică înaintea celor eucromatice
 • Începe concomitent în mai multe puncte ORI
 • Este asincronă
 • Are loc numai in perioada S a ciclului celular
 • Secvenţele eucromatice se replică înaintea celor heterocromatice

Question 54

Question
Repliconul este:
Answer
 • Fragmentul Okazaki
 • Fragmentul de ADN caracteristic doar eucariotelor
 • Secvenţa de nucleotide ce se replică independent
 • Secvenţa ce conţine punctul ORI
 • Unitatea funcţională de replicare

Question 55

Question
Principalele caracteristici ale replicării la eucariote sunt, cu excepţia
Answer
 • polimerizarea nucleotidelor are loc în direcţia 5' - 3'
 • este semiconservativă
 • este bidirecţionată
 • este unidirecţionată
 • implică participarea mai multor factori proteici

Question 56

Question
Replicarea de tip Sigma este caracteristic pentru
Answer
 • virusuri
 • unele procariote şi eucariote
 • virusuri şi toate eucariotele
 • virusuri, unele procariote şi eucariote
 • virusuri şi unele procariote

Question 57

Question
Replicarea este un proces caracteristic:
Answer
 • Numai virusurilor
 • Toate răspunsurile sunt false
 • Tuturor sistemelor vii
 • Numai procariotelor
 • Numai eucariotelor

Question 58

Question
ADN – ligaza
Answer
 • asigură denaturarea şi renaturarea moleculei de ADN
 • intervine în formarea punţilor de hidrogen între catena matriţă şi catena nou sintetizată
 • intervine în unirea a două fragmente de ADN
 • este o enzimă ce intervine în unirea moleculelor de ADN nou formate
 • asigură unirea fragmentelor Okazaki într-o catenă continuă

Question 59

Question
Reparaţia
Answer
 • proces de restabilire a leziunilor din moleculele de ADN
 • este caracteristică doar pentru ADN
 • poate avea loc în molecule de ARN
 • asigură păstrarea intactă a materialului genetic de-a lungul generaţiilor
 • se realizează atât la procariote, cât şi la eucariote-----

Question 60

Question
Fragmentele Okazaki:
Answer
 • Reprezintă secvenţe de ADN care sunt initializate de primeri
 • Reprezintă secvenţe lungi de ARN
 • Iniţiază sinteza catenelor noi de ADN
 • Sunt sintetizate de ARN-polimeraza
 • Sunt sintetizate pe catena întârziată

Question 61

Question
Rolul topoizomerazelor
Answer
 • sintetizează catene noi de ADN pe catene matriţe
 • leagă capetele fragmentelor Okazaki prin formarea legăturilor 3' - 5' fosfo-diesterice
 • realizează despiralizarea şi denaturarea locală a moleculei de ADN
 • scindează legăturile fosfodiesterice, relaxând dublul helix
 • asigură sinteza ARN-primerului

Question 62

Question
Particularităţile replicării ADN-ului mitocondrial
Answer
 • fiecare catenă conţine câte un situs de iniţiere propriu
 • sinteza începe de pe catena H
 • replicarea celor două catene este asincronă
 • sinteza începe de pe catena L
 • are loc numai în perioada S a ciclului celular

Question 63

Question
Reparaţia prin excizia nucleotidelor necesită participarea
Answer
 • endonucleazelor
 • exonucleazelor
 • ADN-ligazei
 • ADN-polimerazelor
 • ADN-glicozilazelor

Question 64

Question
ADN – polimeraza sintеtizează noi catene de ADN
Answer
 • adăugând nucleotide la capătul 5'-OH al primerului
 • adăugând nucleotide la capătul 3'-OH al primerului
 • adăugând nucleotide la capătul 5'-OH al catenei matriţe
 • adăugând nucleotide la capătul 3'-OH al catenei matriţe
 • utilizând o matriţă ARN

Question 65

Question
Substituţia unui nucleotid în molecula de ADN
Answer
 • determină modificarea secvenţei de nucleotide
 • poate împiedica replicarea şi transcripţia
 • poate fi rezultatul dezaminării bazelor azotate
 • niciodată nu modifică informaţia ereditară
 • poate fi rezultatul unor erori ale replicării

Question 66

Question
În toate celulele somatice în replicarea ADN-ului intervin
Answer
 • ADN – polimerazele I,II,III
 • ADN – polimerazele Alfa, Delta, Gama
 • factorii de transcriptie
 • ARN – polimerazele I,II,III
 • primaza

Question 67

Question
Care dintre afirmaţii NU se referă la activitatea ADN-polimerazei?
Answer
 • sinteza se produce doar în direcţia 5' - 3'
 • prezintă şi activitate nucleazică
 • sintetizează catene noi de ADN prin extinderea ARN-primerului
 • poate iniţia sinteza unei catene noi de ADN şi în absenţa unei catene preexistente
 • citirea are loc doar în direcţia 3' - 5'

Question 68

Question
Care afirmaţie este incorectă în caracteristica replicării?
Answer
 • Reprezintă procesul principal ce asigură autoreproducerea
 • Moleculele replicate conţin catene complementare
 • Moleculele replicate conţin catene identice
 • este semiconservativa
 • Asigură sinteza moleculelor de ADN
Show full summary Hide full summary

Similar

Nervous System
4everlakena
Diabetes Mellitus
Kirsty Jayne Buckley
Renal System A&P
Kirsty Jayne Buckley
Oxygenation
Jessdwill
Clostridium Difficile
Kirsty Jayne Buckley
Definitions
katherinethelma
Clinical Governance
Kirsty Jayne Buckley
CMS Interpretive Guidelines for Complaint/Grievances
Lydia Elliott, Ed.D
NCLEX RN SAMPLE TEST
MrPRCA
NURS 310 EXAM 1 PRACTIC EXAM
harlacherha
Skin Integrity and Wound Care
cpeters