lipsesc

Description

Quiz on lipsesc, created by da da on 17/12/2022.
da da
Quiz by da da, updated more than 1 year ago
da da
Created by da da over 1 year ago
290
0

Resource summary

Question 1

Question
4.25. Selectați factorii de coagulare, activitatea cărora se modifică la administrarea warfarinei:
Answer
 • a) Factorul II (protrombina)
 • b) Factorul I (fibrinogenul)
 • c) Factorul III (tromboplastina tisulară)
 • d) Factorul X (Stuart-Prower)
 • e) Factorul VII (proconvertina)

Question 2

Question
.24. Selectați situațiile când fibrinogenul plasmatic este elevat:
Answer
 • a) Sarcina
 • b) Prezența proceselor inflamatorii
 • c) Terapia cu estrogeni
 • d) Malabsorbție
 • e) Sindrom hepatopriv

Question 3

Question
4.23. Selectați situațiile în care vor fi elevați D-dimerii:
Answer
 • a) Sarcina
 • b) Terapia cu derivați cumarinici
 • c) După traumatisme severe
 • d) În terapia cu estrogeni (în special la doze mari)
 • e) În tratamentul cu heparine

Question 4

Question
22. Selectați produsele fibrinolizei:
Answer
 • a) Fragmente D
 • b) Proteina S
 • c) Proteina C
 • d) Fragmente E
 • e) Heparină

Question 5

Question
.21. Selectați factorii care activează calea extrinsecă a coagulării
Answer
 • b) Factorul VII (proconvertina)
 • a) Factorul XI (factorul Rosenthal)
 • c) Factorul III (tromboplastina tisulară)
 • d) Factorul XIII (fibrinostabilizator)
 • e) Factorul XII (factorul Hageman)

Question 6

Question
4.20. Selectați factorii mecanismului intrinsec al coagulării
Answer
 • a) Factorul XII (factorul Hageman)
 • b) Factorul XI (factorul Rosenthal
 • c) Factorul III (tromboplastina tisulară)
 • d) Heparina
 • e) Fosfolipidele plachetare

Question 7

Question
4.19. În care din situațiile enumerate este inițiat mecanismul intrinsec al coagulării?
Answer
 • a) Schimbarea temperaturii corpului
 • b) Traumatismul elementelor figurate ale sângelui
 • c) Expunerea sângelui la colagenul peretelui vascular lezat
 • d) Apariția acidozei respiratorii
 • e) Apariția hiperkaliemiei

Question 8

Question
.18. Selectați compușii cu rol anticoagulant:
Answer
 • a) Proteina S
 • b) Proteina C
 • c) Antitrombina III
 • d) Vitamina K
 • e) Acid ascorbic

Question 9

Question
4.17. Selectați care din următoarele tipuri de celule sunt implicate în hemostază:
Answer
 • a) Astrocitele
 • b) Hepatocitele
 • b) endoteliocite
 • d) Trombocitele
 • e) Celulele beta-pancreatice

Question 10

Question
4.16. Selectați factorii coagulării evaluați prin timpul de tromboplastină parțial activat (TTPA):
Answer
 • a) Factorul III (tromboplastina tisulară)
 • b) Factorul XI (factorul Rosenthal)
 • d) Factorul VII (proconvertina)
 • c) Factorul X (Stuart-Prower)
 • e) Factorul II (protrombina)

Question 11

Question
4.15. Selectați factorii coagulării evaluați prin timpul de tromboplastină parțial activat (TTPA):
Answer
 • a) Factorul VII (proconvertina)
 • b) Factorul XII (factorul Hageman)
 • c) Factorul XI (factorul Rosenthal)
 • d) Factorul I (fibrinogenul)
 • e) Factorul II (protrombina)

Question 12

Question
4.14. Selectați etapele hemostazei primare:
Answer
 • a) Vasoconstricția
 • b) Activarea căii intrinseci a coagulării
 • c) Agregarea trombocitelor
 • d) Activarea trombocitelor
 • e) Adeziunea trombocitară

Question 13

Question
4.13. Care din testele de laborator enumerate este util în monitorizarea terapiei cu heparină:
Answer
 • a) Timpului de protrombină
 • b) Timpul de tromboplastină parțial activat (TTPA)
 • c) Protrombina după Quick
 • d) INR (international normalized ratio)
 • e) Numărul trombocitelor
Show full summary Hide full summary

Similar

Electromagnetism: Magnetic Flux Density & Magnetic Flux 2
tatemae.honne
OCR Biology AS level (f211) flashcards/revision notes
Dariush Zarrabi
BIOLOGY B1 1
x_clairey_x
Biology B2.1
Jade Allatt
GCSE Biology B1 (OCR)
Usman Rauf
An Timpeallacht (Foclóir)
Sarah Egan
Using GoConqr to teach Maths
Sarah Egan
Factores Humanos en la Aviación
Adriana Forero
1PR101 2.test - Část 19.
Nikola Truong
SFDC App Builder (76-100)
Connie Woolard
Core 1.3 Energy Generation, Storage and Use
T Andrews