Fake news generator

Description

Quiz on Fake news generator, created by grupa noastra on 29/11/2022.
grupa noastra
Quiz by grupa noastra, updated more than 1 year ago
grupa noastra
Created by grupa noastra over 1 year ago
193
0

Resource summary

Question 1

Question
12.13. Selectați celulele care secretă izoenzima osoasă a fosfatazei alcaline:
Answer
 • osteoclaste
 • osteocite
 • osteoblaste
 • macrofagi
 • toate aceste celule

Question 2

Question
12.14. Ce factori determină diminuarea absorbţiei calciului în intestin:
Answer
 • oxalaţii
 • acidul citric
 • excesul de fosfați
 • vitamina D
 • acidul fitic

Question 3

Question
12.15. Ce factori stimulează absorbția calciului în intestin:
Answer
 • a. pH-ul acid
 • b. acizii grași
 • c. dieta bogată în proteine
 • d. acidul citric
 • e. oxalații

Question 4

Question
12.16. Ce factor influențează nivelul de calciu ionizat (liber) în plasmă?
Answer
 • pH-ul
 • lipidele
 • K
 • Na
 • glicozidele cardiace

Question 5

Question
12.17. Împortanţa biologică a fosfatului-:
Answer
 • a. formarea compuşilor macroergici
 • b. constituent al fosfolipidelor
 • c. menține presiunea oncotică
 • d. conduce la apariția crampelor musculare
 • e. reglează echilibrul acido-bazic în rinichi

Question 6

Question
12.18. Împortanţa biologică a fosfatului-:
Answer
 • a. determină osmolaritatea plasmei
 • b. participă în procesele de remodelare osoasă
 • c. constituent al fosfoproteinelor
 • d. menține presiunea oncotică
 • e. intră în componența coenzimelor

Question 7

Question
12.19. Selectați organele principale reglatoare a nivelului de fosfat în sânge:
Answer
 • a. glandele paratiroide
 • b. plămânii
 • c. rinichii
 • d. ficatul
 • e. cordul

Question 8

Question
12.20. Selectați organele principale reglatoare a nivelului de fosfat- în sânge:
Answer
 • a. plămânii
 • b. ficatul
 • c. pancreasul
 • d. intestinul
 • e. rinichii

Question 9

Question
12.21. Ce factor majorează cantitatea de calciu ionizat (liber):
Answer
 • alcaloza
 • acidoza
 • introducerea complexonelor
 • hipoxia
 • avitaminoza D

Question 10

Question
12.22. Ce investigaţii se recomandă de efectuat pentru depistarea cauzelor tulburărilor metabolismului calciului şi fosfaților?
Answer
 • a. activitatea fosfatazei acide şi alcaline
 • b. pH-ul şi rezerva alcalină a plasmei sangvine
 • c. starea funcţională a intestinului
 • d. aciditatea sucului gastric
 • e. determinarea masei corpului

Question 11

Question
12.23. Ce investigaţii se recomandă de efectuat pentru depistarea cauzelor tulburărilor metabolismului calciului şi fosfaților?
Answer
 • a. pH-ul şi rezerva alcalină a plasmei sangvine
 • b. determinarea circumferinței taliei
 • c. aciditatea sucului gastric
 • d. determinarea masei corpului
 • e. nivelul sangvin al parathormonului (PTH)

Question 12

Question
12.24. Selectați factorii care se iau în considerare la interpretarea rezultatelor concentraţiei de calciu seric:
Answer
 • a. concentraţia albuminelor
 • b. concentraţia fosfaţilor
 • c. concentrația ceruloplasminei
 • d. concentrația Zn
 • e. concentrația acizilor grași

Question 13

Question
12.25. Selectați factorii care se iau în considerare la interpretarea rezultatelor concentraţiei de calciu seric:
Answer
 • a. concentrația de lizina (Lys) și arginină (Arg)
 • b. concentrația ceruloplasminei
 • c. concentrația Cu
 • d. prezenţa citratului
 • e. pH-ul

Question 14

Question
12.26. Selectați modificările sangvine caracteristice pentru osteoporoză:
Answer
 • hipercalcemie
 • hipocalcemie
 • hiperfosfatemie
 • hipofosfatemie
 • concentraţia Ca şi fosfatului în ser nu se modifică

Question 15

Question
12.27. Selectați organele-țintă pentru parathormon (PTH):
Answer
 • oasele
 • suprarenalele
 • rinichii
 • ficatul
 • intestinul

Question 16

Question
12.28. Selectați dereglările ce se atestă în hiperparatireoză:
Answer
 • hipercalcemie
 • hipocalcemie
 • hipofosfatemie
 • hipofosfaturie
 • glucozurie

Question 17

Question
12.29. Selectați afirmațiile corecte referitor la calcitonină:
Answer
 • a. micşorează nivelul calciului în sânge
 • b. majorează nivelul calciului în sânge
 • c. creşte nivelul fosfatului seric
 • d. nu influenţează nivelul calciului şi fosfatului în serul sanguin
 • e. micșorează nivelul fosfatului seric

Question 18

Question
12.30. Selectați afirmațiile corecte referitor la calcitriol –1,25(OH)2D3:
Answer
 • a. reprezintă metabolitul activ al vitaminei D3
 • b. stimulează absorbţia calciului şi fosfatului în intestin
 • c. se micșorează cantitatea în afecțiunile renale
 • d. stimulează osteogeneza de către osteoblaste
 • e. calcitriolul nu manifestă efect permisiv asupra parathormonului

Question 19

Question
12.31. Selectați afirmațiile corecte referitor la calcitriol –1,25(OH)2D3:
Answer
 • a. se sintetizează în pancreas
 • b. se sintetizează în rinichi
 • c. 1α- hidroxilaza renală nu este stimulată de parathormon
 • d. stimulează resorbţia oaselor de către osteoclaste
 • e. stimulează osteogeneza de către osteoblaste

Question 20

Question
12.32. Selectați modificările indicilor de laborator în serul sangvin ce sunt specifice pentru osteoporoză:
Answer
 • a. creşterea concentraţiei de Ca, fosfat şi majorarea activităţii fosfatazei alcaline (FAl) osoase
 • b. micşorarea concentraţiei de Ca, fosfat şi micşorarea activităţii FAl osoase
 • c. concentraţia normală de Ca, fosfat şi majorarea activității FAl osoase
 • d. concentraţia crescută de Ca, fosfat şi activitatea micşorată a FAl osoase
 • e. concentraţia scăzută de Ca, fosfat şi activitatea crescută a FAl osoase

Question 21

Question
12.33. Selectați modificările indicilor de laborator în serul sangvin specifice pentru osteomalacie:
Answer
 • a. creşte concentraţia de Ca, fosfat şi se majorează activitatea fosfatazei alcaline (FAl) osoase
 • b. se micşorează concentraţia de Ca, fosfat şi se reduce activitatea FAl osoase
 • c. concentraţia de Ca, fosfat şi activitatea FAl osoase în limite normale
 • d. creşte concentraţia de Ca, fosfat şi se micşorează activitatea FAl osoase
 • e. scade concentraţia de Ca, fosfat şi creşte activitatea FAl osoase

Question 22

Question
12.34. Selectați modificările indicilor de laborator în serul sangvin specifice pentru metastazele osoase:
Answer
 • a. creşte concentraţia de Ca, fosfat şi se majorează activitatea fosfatazei alcaline (FAl) osoase
 • b. se micşorează concentraţia de Ca, fosfat şi activitatea FAl osoase în limitele valorilor normale
 • c. concentraţia normală de Ca, fosfat şi activitatea FAl osoase în limitele valorilor normale
 • d. concentraţia crescută de Ca, fosfat şi activitatea micşorată a FAl osoase
 • e. concentraţia scăzută de Ca, fosfat şi activitatea crescută a FAl osoase

Question 23

Question
12.35. Selectați indicii de laborator, ce reprezintă markeri biochimici ai formării osoase:
Answer
 • a. izoenzima osoasă a fosfatazei alcaline (FAl)
 • b. fosfataza acidă tartrat dependentă (inhibată de tartrat)
 • c. hidroxiprolina și hidroxilizina
 • d. propeptida carboxiterminală a procolagenului de tipul I
 • e. propeptida aminoterminală a procolagenului de tipul I

Question 24

Question
12.36. Selectați indicii de laborator, ce reprezintă markeri biochimici ai formării osoase:
Answer
 • a. osteocalcina
 • b. telopeptidele N şi C-terminale - produsele de degradare a colagenului de tip I
 • c. compușii colagenului cu legătură încrucișată (colagen cross-links) (piridinolina şi dezoxpiridinolina)
 • d. propeptidele procolagenului de tip I
 • e. fosfataza acidă tartrat rezistentă

Question 25

Question
12.37. Selectați indicii de laborator, ce reprezintă markeri biochimici ai resorbţiei osoase:
Answer
 • a. compușii colagenului cu legătură încrucișată (colagen cross-links) (piridinolina şi dezoxpiridinolina)
 • b. telopeptidele C şi N-terminale - produsele de degradare a colagenului de tip I
 • c. osteocalcina
 • d. izoenzima osoasă a fosfatazei alcaline (FAl)
 • e. propeptidele procolagenului de tip I

Question 26

Question
12.38. Selectați indicii de laborator, ce reprezintă markeri biochimici ai resorbţiei osoase:
Answer
 • a. colagenul de tip I plus peptida carboxiterminală
 • b. hidroxiprolina şi hidroxilizina în urină
 • c. izoenzima osoasă a fosfatazei alcaline (FAl)
 • d. fosfataza acidă tartratrezistentă
 • e. fosfataza acidă tartrat dependentă (inhibată de tartrat)
Show full summary Hide full summary

Similar

Tectonic Hazards flashcards
katiehumphrey
Models For Explaining Human Memory
Matthew Li
English Techniques
shenaii matlock
Magnetism
joan.march
Macbeth Notes
Bella Ffion Martin
B3, C3, P3
George Moores
Lord of the Flies Quotes
Emma Payne
chemistry: c2
kristy baker
ICT GENERAL KNOWLEDGE
Liz Riggs
Test Primer Parcial - Tecnologías de la Información I
Ing. José Luis A. Hernández Jiménez
Preparing for ACT Math section
Don Ferris