wednesday 125-150

Description

Quiz on wednesday 125-150, created by grupa noastra on 28/11/2022.
grupa noastra
Quiz by grupa noastra, updated more than 1 year ago
grupa noastra
Created by grupa noastra over 1 year ago
172
0

Resource summary

Question 1

Question
12.26. Selectați tipurile de hiperbilirubinemie:
Answer
 • a) prehepatică
 • b) prehepatică microsomală
 • c) hepatică premicrosomală
 • d) hepatică postmicrosomală
 • e) posthepatică

Question 2

Question
12.27. Selectați afirmațiile corecte referitor la determinarea bilirubinei sangvine:
Answer
 • a) toate tipurile de bilirubină pot fi măsurate prin metode spectrofotometrice
 • b) dozarea bilirubinei sangvine se bazează pe interacțiunea cu diazoreactivul
 • c) atât bilirubina neconjugată, cât și cea conugată interacționează direct cu diazoreactivul
 • d) bilirubina neconjugată este legată de albuminele plasmatice
 • e) bilirubina conjugată este legată de acidul glucuronic

Question 3

Question
12.28. Selectați afirmațiile corecte referitoare la bilirubina serică:
Answer
 • a) concentraţia crescută a bilirubinei serice produce icter
 • b) concentraţia crescută a bilirubinei serice produce edem
 • c) la persoanele sănătoase în ser predomină bilirubina conjugată
 • d) diagnosticul diferenţial al icterelor necesită măsurarea bilirubinei sangvine
 • e) în condiţii fiziologice în ser este prezentă exclusiv bilirubina conjugată

Question 4

Question
12.29. Selectați afirmația corectă referitor la bilirubina neconjugată:
Answer
 • a) complexul bilirubină-globulină se numește bilirubină neconjugată
 • b) complexul bilirubină-albumină se numește bilirubină neconjugată
 • c) este slab solubil în apă
 • d) poate trece prin filtrul glomerular
 • e) este captat de hepatocite

Question 5

Question
12.30. Selectați afirmațiile corecte referitor la bilirubina neconjugată:
Answer
 • a) în microsomii hepatocitari este fosforilată cu PAPS
 • b) în microsomii hepatocitari este conjugată cu acidul glucuronic
 • c) este excretată în bilă nemodificată
 • d) poate fi eliminată de rinichi
 • e) poate trece bariera hemato-encefalică

Question 6

Question
12.31. Selectați afirmațiile corecte referitoare la bilirubina conjugată:
Answer
 • a) este hidrofobă
 • b) este principala formă de bilirubină din sânge
 • c) este excretată în bilă de către proteinele specifice de transport membranar
 • d) poate fi eliminată de rinichi
 • e) poate trece bariera hemato-encefalică

Question 7

Question
12.32. Ce poate provoca icter?
Answer
 • a) creșterea producției de bilirubină
 • b) scăderea capacităţii hepatice de a conjuga bilirubina
 • c) scăderea catabolismului hemoproteinelor
 • d) capacitatea crescută a ficatului de a excreta bilirubina
 • e) scăderea capacităţii rinichilor de a excreta bilirubina

Question 8

Question
12.33. Ce poate provoca icter?
Answer
 • a) scăderea sintezei hemoglobinei
 • b) derelările formării bilirubinei în celulele sistemului reticuloendotelial
 • c) capacitatea crescută a ficatului de a capta bilirubina din sânge
 • d) dereglări ale excreției bilirubinei din hepatocite în sistemul biliar
 • e) obstacole ale fluxului biliar extrahepatic

Question 9

Question
12.34. Care sunt cauzele hiperbilirubinemiei neconjugate?
Answer
 • a) crize hemolitice în anemia falciformă
 • b) transfuzii de sânge incompatibil
 • c) hepatitele virale acute, moderate
 • d) ciroza hepatică
 • e) cancer pancreatic

Question 10

Question
12.35. Care sunt cauzele hiperbilirubinemiei neconjugate?
Answer
 • a) sindromul Gilbert
 • b) sindromul Crigler-Najjar
 • c) sindromul Rotor
 • d) sindromul Dubin-Johnson
 • e) icterul fiziologic al nou-născutului

Question 11

Question
12.36. Care sunt cauzele hiperbilirubinemiei conjugate?
Answer
 • a) hemolize masive în maladiile ereditare eritrocitare
 • sindromul Gilbert
 • c) vepatită virală acută
 • d) ciroză hepatică cu stază biliară
 • e) litiază biliară cu obstrucție

Question 12

Question
12.37. Care sunt cauzele hiperbilirubinemiei conjugate?
Answer
 • a) hepatită toxică
 • b) sindrom Rotor
 • c) sinrom Dubin-Johnson
 • d) colecistită
 • e) cancer cap pancreas

Question 13

Question
12.38. Selectați etapele de detoxifiere în ficat:
Answer
 • a) captarea compusului de către receptorul specific al hepatocitelor
 • b) transportul compusului prin membrana hepatocitară
 • c) oxido-reducerea compusului
 • d) conjugarea compusului
 • e) excreţia compusului în bilă

Question 14

Question
12.1. Selectați izoenzimele fosfatazei alcaline: ,
Answer
 • a) hepatobiliară (termostabilă)
 • b) osoasă (termolabilă)
 • renală
 • d) hepatobiliară (termolabilă)
 • e) osoasă (termostabilă)

Question 15

Question
12.2. Selectați izoenzimele fosfatazei alcaline:
Answer
 • a) hepatobiliară (termolabilă)
 • b) osoasă (termostabilă)
 • c) tumorală
 • d) intestinală
 • e) placentară

Question 16

Question
12.3. Fosfataza acidă tartrat-rezistentă este de origine:
Answer
 • a) hepatică
 • b) osoasă
 • c) renală
 • d) cardiacă
 • e) musculară

Question 17

Question
12.4. Selectați stările în care se întâlnește hipercalcemia:
Answer
 • a. hipoalbuminemie
 • b. deficit de vitamina D
 • c. hipoparatiroidism
 • d. hipervitaminoza D
 • e. hiperalbuminemie

Question 18

Question
12.5. Selectați stările în care se întâlnește hipocalcemia:
Answer
 • hipoalbuminemie
 • b. adenomul solitar al glandei paratiroide
 • c. hipoparatiroidism indus chirurgical
 • d. hiperparatiroidism primar
 • e. osteomalacie

Question 19

Question
12.6. Selectați stările în care se întâlnește hipocalcemia:
Answer
 • a. adenomul glandei paratiroide
 • b. hipervitaminoză D
 • c. hiperglobulinemie
 • d. Sinteza afectată a 1,25(OH)2D3 (calcitriol)
 • e. pseudohipoparatiroidism

Question 20

Question
12.7. Selectați stările în care se întâlnește hipocalcemia:
Answer
 • a. osteomalacie
 • b. hiperfosfatemie
 • c. hiperparatiroidism primar
 • d. afecțiuni maligne osoase
 • e. prematuritate

Question 21

Question
12.8. Alegeți corespunderea: a. crește ↑Ca, se micșorează ↓fosfatul b. crește ↑ Ca, crește ↑ fosfatul c. scade ↓ Ca, crește ↑ fosfatul d. scade↓ Ca, se micșorează ↓fosfatul
Answer
 • 1. Deficit de vitamina D
 • 2. Hiperparatiroidism primar
 • 3. Hipoparatiroidism
 • 4. Malignitate
 • 1-d; 2-a; 3-c; 4-b

Question 22

Question
12.9. Creşterea activităţii serice a cărei enzime denotă intensificarea resorbţiei osoase?
Answer
 • a. fosfatazei alcaline (FAl)
 • b. alanin aminotransferazei (ALAT)
 • c. aspartate aminotransferazei (ASAT)
 • d. fosfatazei acide tartratrezistente (FATR)
 • e. lactat dehidrogenazei (LDH)

Question 23

Question
12.10. Activitatea fosfatazei alcaline în ser creşte în toate maladiile, CU EXCEPŢIA:
Answer
 • a. metastaze canceroase în oase
 • b. diabet zaharat
 • c. boala Paget
 • d. colestază intrahepatică
 • e. icter mecanic

Question 24

Question
12.11. Selectați patologiile în care crește activitatea fosfatazei acide în serul sangvin:
Answer
 • a. cancerul prostatei
 • b. mielomul multiplu
 • c. boala Paget
 • d. ciroza hepatica
 • e. hepatite

Question 25

Question
12.12. Selectați patologiile în care crește activitatea fosfatazei acide în serul sangvin:
Answer
 • a. osteoporoză
 • b. ciroza hepatica
 • c. hepatite
 • d. metastaze canceroase în oase
 • e. diabetul zaharat
Show full summary Hide full summary

Similar

Memory Key words
Sammy :P
OCR Biology AS level (f211) flashcards/revision notes
Dariush Zarrabi
TYPES OF DATA
Elliot O'Leary
English Language Revision
saradevine97
IT - The Online World
Summir
Core HR Knowledge
jkim05
Unit 3 Business Studies
Lauren Thrower
GCSE Biology B1 (OCR)
Usman Rauf
DNA Basics
Sarah Juliette B
Jekyll and Hyde - Quotes and Analysis
Zoe CB
Networks
B Ilo