BM 1.

Description

Quiz on BM 1., created by Daria Leiuciu on 21/11/2022.
Daria Leiuciu
Quiz by Daria Leiuciu , updated more than 1 year ago
Daria Leiuciu
Created by Daria Leiuciu over 1 year ago
2
0

Resource summary

Question 1

Question
CS Analizati figura si numiti procesul molecular indicat cu litera B:
Answer
 • A. Transcripție
 • B. Procesing
 • C. Translatie
 • D. Reparație
 • E. Replicare

Question 2

Question
CS. Heterogenitatea ADN-ului este determinată de:
Answer
 • a. Aranjarea aperiodică a bazelor azotate în catena de ADN
 • b. numărul de nucleotide
 • c. Lungimea moleculei de ADN
 • d. Complementaritatea bazelor azotate
 • e. Structura secundară

Question 3

Question
CS. Monomer al proteinei este:
Answer
 • A. CTP
 • B. CIS
 • C. UTP
 • D. dATP
 • E. GTP

Question 4

Question
CS. Analizati imaginea si indicati structura proteica ce are in componenta sa legaturi de -H-:
Answer
 • A. 1, 2 și 3
 • B. 1, 2, 3 și 4
 • C. 2, 3 și 4
 • D. 1 și 2
 • E. 2 și 3

Question 5

Question
CM. Identificati proprietatile proteinelor:
Answer
 • A. Denaturare
 • B. Heterogenitate
 • C. Renaturare
 • D. Replicare
 • E. Reparație

Question 6

Question
CM. Selectaţi componentele CMP:
Answer
 • a. Pentoza riboza
 • b. Trei resturi fosforice
 • c. Baza azotată citozină
 • d. Un rest fosforic
 • e. Pentoza dezoxiriboza

Question 7

Question
CS.Gruparea functionala NH2 este o:
Answer
 • a. grupare carboxil
 • b. grupare carbonil
 • c. grupare amino
 • d. grupare fosfat
 • e. grupare hidroxil

Question 8

Question
CM Responsabili de transmiterea IG sunt:
Answer
 • a. Proteinele aparatului de transcriptie
 • b. Proteinele aparatului de translatie
 • c. Proteinele aparatului de replicare
 • d. Moleculele de ADN
 • e. Moleculele de ARN

Question 9

Question
CS Analizati figura si selectati ce reprezenta cifra 2:
Answer
 • a. Legatura de hidrogen
 • b. Legatura fosfat dintre doua baze azotate
 • c. Legatura fosfat dintre doua hexoze
 • d. Legatura fosfodiesterica
 • e. Legatura peptidica

Question 10

Question
CM Selectați proprietăţile caracteristice moleculei de ADN:
Answer
 • a. Spiralizare
 • b. Are pH acid
 • c. Are pH neutru
 • d. Reparare
 • e. Replicare

Question 11

Question
CM În celulele eucariote ARN este localizat in:
Answer
 • a. Mitocondrii
 • b. Membrane
 • c. Nucleol
 • d. Citozol
 • e. Nucleu

Question 12

Question
CM În molecula de ADN legăturile fosfodiesterice se formează
Answer
 • a. între două baze azotate din catenele antiparalele
 • b. cu consum de energie
 • c. între două baze azotate din aceeaşi catenă
 • d. între două pentoze din aceeaşi catenă printr-o grupare fosfat
 • e. între două grupări fosfat

Question 13

Question
CS Analizati imaginea si indicati structura proteica ce are in componenta sa un singur tip de legaturi:
Answer
 • A. 1
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 3
 • E. 2

Question 14

Question
CM Structura primară a polimerilor este determinată de legăturile:
Answer
 • a. De hidrogen
 • b. Peptidice
 • c. Fosfodiesterice
 • d. Necovalente
 • e. Covalente

Question 15

Question
CS Legătura peptidică participă la formarea structurilor primare a moleculelor:
Answer
 • a. Glucide
 • b. Acizi aminici
 • c. ARN
 • d. ADN
 • e. Proteine

Question 16

Question
CS Analizati imaginea si indicati structura proteica secundara:
Answer
 • a. 1
 • b. 2
 • c. 3
 • d. 2 și 3
 • e. 4

Question 17

Question
CS Funcţia biologică de bază a hidraţilor de carbon este:
Answer
 • a. Hormonală
 • b. Energetică
 • c. Informațională
 • d. structurală
 • e. catalitică

Question 18

Question
CM ADN-ul nuclear contine:
Answer
 • a. Gene ARNt
 • b. Proteine histone
 • c. Gene ARNr
 • d. Gene structurale
 • e. Secvente reglatoare

Question 19

Question
CS. Proprietatea caracteristica numai ADNului este:
Answer
 • a. Denaturarea
 • b. Replicarea
 • c. Renaturarea
 • d. Flexibilitatea
 • e. Heterogenitatea

Question 20

Question
CM ADNul mitocondrial conține:
Answer
 • a. Gene ARNt
 • b. Secvențe centromerice
 • c. Gene structurale
 • d. Gene ARNr
 • e. Secvențe telomerice
Show full summary Hide full summary

Similar

Reducing the Impact of Earthquakes
siobhan.quirk
Newton's Three Laws of Motion
PatrickNoonan
Chemistry Module C1: Air Quality
James McConnell
Symbols in Lord of the Flies
lowri_luxton
Maths Revision- end of year test
hannahsquires
Conceptos Generales De Robótica
fede ramos
GCSE AQA Biology 1 Variation, Genetics & Reproduction
Lilac Potato
GCSE AQA Biology 1 Quiz
Lilac Potato
Test your English grammar skills
Brad Hegarty
1PR101 2.test - Část 18.
Nikola Truong
Macbeth Quotes To Learn
Sophie Brokenshire