fizpat 188-203

Description

Quiz on fizpat 188-203, created by ssssss hhhhhh on 05/11/2022.
ssssss hhhhhh
Quiz by ssssss hhhhhh, updated more than 1 year ago
ssssss hhhhhh
Created by ssssss hhhhhh over 1 year ago
132
0

Resource summary

Question 1

Question
188. Care celule imune sunt responsabile de citotoxicitate în reacțiile imune citotoxic-citolitice?
Answer
 • o Macrofagii
 • o Limfocitele CD4+ helper 2
 • o Limfocitele CD4+ helper 1
 • o Limfocitele CD8+
 • o Limfocitele NK (killeri naturali)

Question 2

Question
190. Care sunt autoalergenele secundare (achiziţionate) ?
Answer
 • o Antigenele din componenţa spermatozoizilor
 • o Antigenele din componenţa coloidului glandei tiroide
 • o Antigenele din componenţa cristalinului ochiului
 • o Proteinele proprii denaturate
 • o Proteinele proprii conjugate cu o substanţă medicamentoasă

Question 3

Question
191. Care fenomen constituie baza patogeniei autoimunităţii ?
Answer
 • o Imunodeficit achiziţionat pe linia limfocitelor T
 • o Imunodeficit ereditar pe linia limficitelor B
 • o Deficit ereditar al inhibitorului factorului C1 ( INH-C1-esterazei)
 • o Pierderea toleranţei imunologice faţă de antigrnrle „self”
 • o Infecţia cu HIV

Question 4

Question
192. Care maladii au la baza patogeniei reacţii alergice tip II?
Answer
 • o Incompatibilitatea feto-maternă după antigenul D
 • o Hemoliza în transfuzii incompatibile
 • o Anemia hemolitică autoimmună
 • o Bolii serului
 • o Tuberculoza

Question 5

Question
193. Care mesanisme pot fi considerate ca fiind baza patogenetică ale autoagresiunii?
Answer
 • o Demascarea antigenelor “sechestrate
 • o Apariţia clonelor de limfocite intrezise ( mutante)
 • o Activarea nesancţionată a complementului pe cale clasică
 • o Blasttransformarea limfocitelor T
 • o Reacţia încrucişată a antigenelor ( mimarea moleculară)

Question 6

Question
195. Care sunt mecanismele citotoxcitatăţii în reacţiile alergice tip II?
Answer
 • o Activarea complementului pe cale alternativă
 • o Acţiunea nemijlocită a limfocitelor T citotoxice
 • o Activarea complementului pe cale clasică
 • o Activarea citotoxicităţii celulare dependente de anticorp
 • o Acţiunea citotoxică a limfotoxinei

Question 7

Question
196. Care sunt mecanismele patogenetice ale reacţiilor pseudoalergice?
Answer
 • o Degranularea mastocitelor la acţiunea nespecifică a eliberatorilor de histamină
 • o Activarea neimunologică a comlementului pe cale clasiă
 • o Activarea imunologică a complementului
 • o Sinteza excesivă a leucotrienelor
 • o Activarea alternativă nespecifică a complementului

Question 8

Question
197. Care sunt mediatorii de bază ai reacţiilor alergice tip II?
Answer
 • o Histamina
 • o Bradikinina
 • o Componentele complementului activat
 • o Limfotoxinele
 • o Anionul radical superoxid

Question 9

Question
198. Ce fel de imunoglobuline mediază reacţiile alergice tip II ?
Answer
 • o IgE
 • o Ig A
 • o Ig A şi IgE
 • o IgG şi IgM
 • o IgD

Question 10

Question
199. Ce tip de reacţii alergice constituie baza patogeneniei tireotoxicozei?
Answer
 • o Anafilactice
 • o Citotoxic-citolitice
 • o Hipersensibilitate de tip întîziat
 • o Autosensibilizare de tip stimulator ( Tip V)
 • o Tip Arthus

Question 11

Question
200. Prin care mecanisme se realizează citotoxcitatea în reacţiile alergice tip II?
Answer
 • o Acţiunea nemijlocită a limfocitelor T citotoxice
 • o Activarea complementului pe cale alternativă
 • o Activarea complementului pe cale clasică
 • o Activarea citotoxicităţii celulare dependente de anticorp
 • o Acţiunea citotoxică a limfotoxinei

Question 12

Question
201. Prin ce se deosebesc reacţiile alergice Tip V de cele de Tip II?
Answer
 • o Alergenul prezintă un receptor membranar pentru diferiţi stimuli informaţionali
 • o Lipseşte faza patochimică
 • o Nu are loc activarea complementului
 • o Are loc activarea complementului
 • o Nu se activează citotoxicitatea celulară dependentă de anticorp

Question 13

Question
202. Prin ce se deosebesc reacţiile pseudoalergice de cele adevărate?
Answer
 • o Este prezentă faza patochinică
 • o Este prezentă faza patofiziologică
 • o Lipseşte faza imunologică
 • o Nu are loc degranulaţia mastocitelor
 • o Nu are loc elaborarea mediatorilor

Question 14

Question
203. Unde are loc reacţia alergen + anticorp în boala Graves-Bazedow?
Answer
 • o În umorile erganismului
 • o Pe membrana mastocitelor
 • o Pe membrana bazală a microvaselor
 • o Pe membraba tirocitelor
 • o Pe membrana macrofagelor

Question 15

Question
194. Care organe şi ţesuturi pot fi considerate ca fiind «sechestrate»?
Answer
 • Hematiile
 • Coloidul glandei tiroide
 • Ţesuturile rinichelui
 • Hepatocitele
 • Testiculile
Show full summary Hide full summary

Similar

French Beginner
PatrickNoonan
Plate Tectonics
eimearkelly3
Chemistry Quiz General -3
lauren_johncock
Women in Nazi Germany - Flashcards
Louisa Wania
GCSE Chemistry C1 - Carbon Chemistry ATOMS, MOLECULES AND COMPOUNDS (Easy)
T W
CHEMISTRY C1 1
x_clairey_x
Matters of Life and Death GCSE
kate.siena
Religious Language
michellelung2008
ExamTime Quick Guide to Getting Started
Andrea Leyden
GCSE AQA Biology 1 Nerves & Hormones
Lilac Potato
Mapa Mental para Resumir y Conectar Ideas
Marko Salazar