anatomie 50-100

Description

Quiz on anatomie 50-100, created by Daniel Țîmbalist on 24/09/2022.
Daniel Țîmbalist
Quiz by Daniel Țîmbalist, updated more than 1 year ago
Daniel Țîmbalist
Created by Daniel Țîmbalist over 1 year ago
1268
0

Resource summary

Question 1

Question
CM. Localizarea sulcus arteriae subclaviae pe prima coastă:
Answer
 • A. Posterior de tuberculum costae
 • B. Posterior de tuberculum musculi scaleni anterioris
 • C. Anterior de tuberculum musculi scaleni anterioris
 • D. Pe tuberculum costae
 • E. Pe faţa superioară a coastei.

Question 2

Question
CM. Are o singură faţetă articulară pe cap:
Answer
 • A. Coasta I
 • B. Coasta V
 • C. Coasta X
 • D. Coasta II
 • E. Coasta XII

Question 3

Question
CM. Nu are tubercul costal:
Answer
 • A. Coasta I
 • B. Coasta V
 • C. Coasta XI
 • D. Coasta II
 • E. Coasta XII.

Question 4

Question
CM. Coasta I:
Answer
 • A. Este atipică
 • B. E cea mai scurtă, mai lată şi mai curbată
 • C. E aplatizată în sens superoinferior
 • D. Pe faţa inferioară are un tubercul şi 2 şanţuri
 • E. Extremitatea ei anterioară e mai lată şi mai groasă decât cea posterioară.

Question 5

Question
CM. Fosetele costale lipsesc pe apofizele transversale ale vertebrelor:
Answer
 • A. T1
 • B. T11
 • C. T10
 • D. T12
 • E. T2

Question 6

Question
CM. Formaţiunile anatomice localizate pe manubriul sternal:
Answer
 • A. Facies intertubercularis
 • B. Incisura jugularis
 • C. Incisura clavicularis
 • D. Incisura costalis
 • E. Facies articularis clavicularis

Question 7

Question
CM. Evidenţiaţi părţile sternului:
Answer
 • A. Corpus sterni
 • B. Processus styloideus
 • C. Manubrium sterni
 • D. Incisura clavicularis
 • E. Incisura jugularis.

Question 8

Question
CM. Localizarea angulus sterni:
Answer
 • A. La unirea manubriului cu corpul sternului
 • B. La unirea corpul sternului cu apofiza xifoidă
 • C. La mijlocul corpului sternului
 • D. La nivelul incizurii jugulare
 • E. La nivelul incizurilor coastelor II.

Question 9

Question
CM. Oasele ce delimitează apertura toracică superioară sunt:
Answer
 • A. Clavicula
 • B. Coasta I
 • C. Corpul sternului
 • D. Manubriul sternului
 • E. I vertebră toracică.

Question 10

Question
CM. Formaţiunile ce delimitează apertura toracică inferioară sunt:
Answer
 • A. Coasta VI
 • B. Apendicele xifoid al sternului
 • C. Arcul costal
 • D. Coastele VIII şi X
 • E. Corpul vertebrei TX

Question 11

Question
CM. Forma si dimensiunile osteotoracelui depind de:
Answer
 • A. Forma sternului
 • B. Vârstă
 • C. Articulaţiile costovertebrale
 • D. Gen
 • E. Tipul constituţional.

Question 12

Question
CS. Şanţul intertubercular se află pe:
Answer
 • A. Scapulă
 • B. Claviculă
 • C. Humerus
 • D. Radius
 • E. Ulnă

Question 13

Question
CS. Apofiza coracoidă se află pe:
Answer
 • A. Scapulă
 • B. Claviculă
 • C. Humerus
 • D. Radius
 • E. Ulnă

Question 14

Question
CS. Tuberculul conoid se află pe:
Answer
 • A. Scapulă
 • B. Claviculă
 • C. Humerus
 • D. Radius
 • E. Ulnă

Question 15

Question
CS. Linia trapezoidă se află pe:
Answer
 • A. Scapulă
 • B. Claviculă
 • D. Radius
 • E. Ulnă

Question 16

Question
CS. Incizura trohleară e situată pe:
Answer
 • A. Scapulă
 • B. Claviculă
 • C. Humerus
 • D. Radius
 • E. Ulnă

Question 17

Question
CS. Acromionul e parte componentă a:
Answer
 • A. Scapulei
 • B. Claviculei
 • C. Humerusului
 • D. Radiusului
 • E. Ulnei

Question 18

Question
CS. Şanţul nervului ulnar se află pe:
Answer
 • A. Scapulă
 • B. Claviculă
 • C. Humerus
 • D. Radius
 • E. Ulnă

Question 19

Question
CS. Incizura ulnară ține de:
Answer
 • A. Scapulă
 • B. Claviculă
 • C. Humerus
 • D. Radius
 • E. Ulnă

Question 20

Question
CM. Oasele centurii scapulare:
Answer
 • A. Humerusul
 • B. Clavicula
 • C. Sternul
 • D. Omoplatul
 • E. I coastă

Question 21

Question
CM. Cu privire la claviculă:
Answer
 • A. Este unicul os lung din organism situat orizontal
 • B. Pe toată lungimea sa este situat subcutanat
 • C. Este primul os în care începe osificarea
 • D. Extremitatea acromială se osifică endesmal
 • E. Este unicul os lung care parțial se osifică endesmal.

Question 22

Question
CM. Unghiul lateral al omoplatului posedă:
Answer
 • A. Spina scapulei
 • B. Tuberculul subarticular (tuberculum infraglenoidale)
 • C. Apofiza coracoidă
 • D. Fosa supraspinoasă
 • E. Colul scapulei.

Question 23

Question
CM. Evidenţiaţi componentele principale ale skeleton membri superioris: A. Cingulum membri superioris B. Brachium C. Manus D. Skeleton membri superioris liberi E. Antebrachium.
Answer
 • A. Cingulum membri superioris
 • B. Brachium
 • C. Manus
 • D. Skeleton membri superioris liberi
 • E. Antebrachium.

Question 24

Question
CM. Care sunt oasele cinguli membri superioris?
Answer
 • A. Sternum
 • B. Clavicula
 • C. Humerus
 • D. Scapula
 • E. Costa I.

Question 25

Question
CM. Formaţiunile oaselor centurii scapulare palpabile pe viu:
Answer
 • A. Extremitatea sternală a claviculei
 • B. Tuberculul supraglenoidal
 • C. Extremitatea acromială a claviculei
 • D. Acromionul
 • E. Corpul claviculei.

Question 26

Question
CM. Formaţiunile anatomice situate pe faţa dorsală a scapulei:
Answer
 • A. Processus acromialis
 • B. Fossa supraspinata
 • C. Processus coracoideus
 • D. Spina scapulae
 • E. Cavitas glenoidalis

Question 27

Question
CM. Formaţiunile anatomice situate la nivelul extremităţii acromiale a claviculei:
Answer
 • A. Facies articularis acromialis
 • B. Tuberculum conoideum
 • C. Linea trapezoidea
 • D. Facies articularis sternalis
 • E. Facies articularis clavicularis

Question 28

Question
CM. Humerusul:
Answer
 • A. Colul anatomic separă capul humerusului de tuberculii mare şi mic
 • B. Colul chirurgical se află în porţiunea medie a corpului humerusului
 • C. Proximal de trohlea humerusului se află 2 fose: coronoidă şi olecraniană
 • D. Epicondilul medial se extinde de la capitul, iar cel lateral de la trohlee
 • E. În fracturile de humerus există pericolul traumatizării nervilor radial şi ulnar.

Question 29

Question
CM. Formaţiunile anatomice situate la nivelul extremităţii proximale a humerusului:
Answer
 • A. Collum anatomicum
 • B. Epicondylus lateralis
 • C. Sulcus intertubercularis
 • D. Caput humeri
 • E. Sulcus nervi ulnaris.

Question 30

Question
CS. Localizarea sulcus nervi radialis:
Answer
 • A. Facies medialis
 • B. Facies lateralis
 • C. Facies anterior
 • D. Facies posterior
 • E. Epicondylus lateralis.

Question 31

Question
CM. Formaţiunile anatomice situate la nivelul epifizei distale a humerusului:
Answer
 • A. Trochlea humeri.
 • B. Tuberculum majus
 • C. Sulcus nervi ulnaris
 • D. Fossa olecrani
 • E. Sulcus nervi radialis.

Question 32

Question
CM. Elementele humerusului ce pot fi palpate pe viu:
Answer
 • A. Colul anatomic
 • B. Epicondilul medial
 • C. Fosa coronoidă
 • D. Epicondilul lateral
 • E. Colul chirurgical.

Question 33

Question
CM. Care oase formează scheletul antebraţului?
Answer
 • A. Radiusul
 • B. Humerusul
 • C. Fibula
 • D. Ulna
 • E. Olecranonul.

Question 34

Question
CM. Formaţiunile anatomice situate la nivelul extremităţii proximale a ulnei:
Answer
 • A. Olecranonul
 • B. Caput ulnae
 • C. Incisura ulnaris
 • D. Incisura trochlearis
 • E. Crista supinatoria.

Question 35

Question
CM. Formaţiunile anatomice situate la nivelul extremităţii distale a radiusului:
Answer
 • A. Collum radii
 • B. Caput radii
 • C. Incisura ulnaris
 • D. Processus styloideus
 • E. Tuberositas radii.

Question 36

Question
CM. Cu privire la oasele antebraţului: A. Faţa laterală a radiusului este continuată distal de apofiza stiloidă B. Marginea posterioară a radiusului se evidenţiază mai bine în partea distală a acestuia C. Extremitatea proximală a ulnei are 2 apofize şi 2 incizuri D. Marginea posterioară a ulnei e situată subcutan E. Orificiul nutritiv al ulnei se află pe partea proximală a feţei ei anterioare.
Answer
 • A. Faţa laterală a radiusului este continuată distal de apofiza stiloidă
 • B. Marginea posterioară a radiusului se evidenţiază mai bine în partea distală a acestuia
 • C. Extremitatea proximală a ulnei are 2 apofize şi 2 incizuri
 • D. Marginea posterioară a ulnei e situată subcutan
 • E. Orificiul nutritiv al ulnei se află pe partea proximală a feţei ei anterioare.

Question 37

Question
CM. Elementele oaselor antebraţului ce pot fi palpate pe viu:
Answer
 • A. Apofiza coronoidă a ulnei
 • B. Olecranonul
 • C. Apofiza stiloidă a ulnei
 • D. Apofiza stiloidă a radiusului
 • E. Marginea interosoasă a radiusului.

Question 38

Question
CM. Oasele mâinii:
Answer
 • A. Osul scafoid este cel mai mare os din rândul proximal al carpului
 • B. Osul piziform se află în masa tendonului muşchiului flexor radial al carpului
 • C. Primul os metacarpian este cel mai scurt din toate oasele metacarpiene
 • D. Fiecărei falange i se disting 3 porţiuni: baza, corpul şi capul
 • E. Falangele policelui sunt mai groase şi mai lungi decât cele ale altor degete.

Question 39

Question
CM. Care sunt segmentele scheletului mâinii?
Answer
 • A.Metacarpus
 • B.Tarsus
 • C.Carpus
 • D.Phalanges digitorum manus
 • E. Brachium.

Question 40

Question
CM. Anomalii de dezvoltare ale scheletului mâinii:
Answer
 • A. Acheiria
 • B. Apodia
 • C. Polidactilia
 • D. Sindactilia
 • E. Sirenomelia.

Question 41

Question
CM. Oasele carpiene:
Answer
 • A. Cele din rândul proximal (în sens latero-medial) se situează în ordinea: scafoidul, lunatul , piramidalul, piziformul
 • B. Toate oasele carpiene au câte 6 feţe articulare
 • C. Rândul proximal formează o structură convexă proximal şi concavă distal
 • D. Rândul distal are o faţă convexă proximal şi una rectilinie distal
 • E. Pe oasele carpiene există 4 puncte proeminente de inserţie a mușchilor şi ligamentelor și de origine: scafoid, osul piziform, trapez şi osul cu cârlig.

Question 42

Question
CM. La oasele metacarpiene distingem:
Answer
 • A. Epicondilii
 • B. Baza
 • C. Corpul
 • D. Colul
 • E. Capul.

Question 43

Question
CM. Care oase formează rândul distal al carpului?
Answer
 • A. Os trapezoideum
 • B. Os lunatum
 • C. Os capitatum
 • D. Os hamatum
 • E. Os naviculare.

Question 44

Question
CM. Cap și col posedă:
Answer
 • A. Scapulă
 • B. Clavicula
 • C. Humerusul
 • D. Radiusul
 • E. Ulna.

Question 45

Question
CM.Evidenţiaţi anomaliile membrului superior:
Answer
 • A. Focomelia
 • B. Acheiria
 • C. Rachischizis
 • D. Syndactilia
 • E. Spondylolysis

Question 46

Question
CS. Care dintre oasele membrului inferior sunt sesamoide?
Answer
 • A. Astragalul
 • B. Rotula
 • C. Cuboidul
 • D. Cuneiformul medial
 • E. Navicularul.

Question 47

Question
CS. Care formaţiune anatomică separă incizurile ischionului?
Answer
 • A. Tuber ischiadicum
 • B. Tuberculum pubicum
 • C. Spina iliaca posterior inferior
 • D. Spina ischiadica
 • E. Tuberositas glutea.

Question 48

Question
CM. Elemente descriptive ale femurului:
Answer
 • A. Tuberositas glutea
 • B. Labium mediale
 • C. Linea pectinea
 • D. Labium laterale
 • E. Linea musculi solei.

Question 49

Question
CM. Care sunt componentele scheletului membrului inferior?
Answer
 • A. Femurul
 • B. Brachium
 • C. Cingulum
 • D. Skeleton membri inferioris liberi
 • E. Humerus.

Question 50

Question
. CM. Osul coxal: A. Ilionul se află superior, pubisul anteroinferior, ischionul - posteroinferior B. Tuberculul pubian şi spina iliacă anterioară superioară se află în plan frontal C. Orificiul obturator este delimitat anterosuperior de osul pubian, posteroinferior - de ischion D. Pe cele 3 linii gluteale se inseră mușchii fesieri
Answer
 • A. Ilionul se află superior, pubisul anteroinferior, ischionul - posteroinferior
 • B. Tuberculul pubian şi spina iliacă anterioară superioară se află în plan frontal
 • C. Orificiul obturator este delimitat anterosuperior de osul pubian, posteroinferior - de ischion
 • D. Pe cele 3 linii gluteale se inseră mușchii fesieri
 • E. Punctul cel mai superior de pe creasta ilionului se află la nivelul discului intervertebral dintre vertebrele lombare 4 şi 5.
Show full summary Hide full summary

Similar

B1 Biology
Emily Needham
GRE Word of the Day
SAT Prep Group
Speed, Distance, Time
Bradley Sansom
Organelles and their functions
handrews
Physics P1
WrightW
Chemistry C1
Chloe Winn
Spanish Subjunctive
MrAbels
Core HR Knowledge
jkim05
Historia matematyki II
Tomasz Kacperek
Discovery - HSC English
abby.slinger
Contract Law
sherhui94