Epidem 51-100

Description

Quiz on Epidem 51-100, created by Pavel Cepraga on 20/09/2022.
Pavel Cepraga
Quiz by Pavel Cepraga, updated more than 1 year ago
Pavel Cepraga
Created by Pavel Cepraga over 1 year ago
195
0

Resource summary

Question 1

Question
cm51. Factori biologici, ce contribuie dezvoltării procesului epidemic în populaţie, potfi:
Answer
 • e) sensibilitatea agentului cauzal la substanţe dezinfectante
 • d) rezistenţa agentului patogen în mediul ambiant
 • c) condiţiile mediului ambiant
 • b) receptivitatea populaţiei
 • a) densitatea înaltă a populaţiei ţării

Question 2

Question
cm2. Selectați perioadele de manifestare a bolii:
Answer
 • c) manifestare clinică
 • e) eliminarea agentului patogen
 • b) prodromă
 • d) reconvalescență
 • a) incubație

Question 3

Question
cm53. Selectați animalele sinantrope:
Answer
 • d) vulpea
 • b) șoarecele de casă
 • e) mistrețul
 • c) șobolanul sur
 • a) pisicile

Question 4

Question
cm54. Animalele sinantrope pot fi surse de infecție în:
Answer
 • d) antrax
 • c) ornitoză
 • b) leptospiroză
 • a) tularemie
 • e) teniarinchoză

Question 5

Question
cm55. Selectați animalele xenantrope:
Answer
 • d) papagalul
 • c) vulpea
 • b) șobolanul de apă
 • a) iepurele de câmp
 • e) câinele

Question 6

Question
cm56. Selectați infecțiile în care animalele xenantrope sunt surse de agenți patogeni:
Answer
 • e) tenioza
 • d) bruceloza
 • c) pesta
 • b) leptospiroza
 • a) rabia

Question 7

Question
cm57. Selectați infecțiile din grupul sapronozelor:
Answer
 • d) legioneloza
 • b) botulismul
 • e) riketsiozele de căpușe
 • c) febra aftoasă
 • a) bruceloza

Question 8

Question
cm58. Mecanismul de transmitere vertical se realizează în:
Answer
 • e) micoze
 • d) febra Q
 • c) infecția HIV
 • b) HVB
 • a) toxoplasmoză

Question 9

Question
cm59. Imunitatea înnăscută poate fi:
Answer
 • d) activă
 • b) maternă
 • e) toate răspunsurile sunt corecte
 • c) artificială
 • a) ereditară

Question 10

Question
cm60. În funcție de căile de transmitere epidemiile potfi:
Answer
 • e) verticale
 • d) parenterale
 • c) hidrice
 • b) alimentare
 • a) aerogene

Question 11

Question
cm61. Factorii care contribuie la reemergența infecțiilor sunt:
Answer
 • e) schimbările climatice sezoniere
 • d) scăderea receptivității populației
 • c) activizarea migrației populației
 • b) diminuarea considerabilă a nivelului de trai a populației
 • a) diminuarea păturii imune a populației

Question 12

Question
cm62. Selectați infecțiile cu manifestare pandemică:
Answer
 • a) holera
 • b) infecția HIV
 • c) difteriea
 • d) rujeola
 • e) antraxul

Question 13

Question
cm63. Factori sociali ce influențează procesul epidemic sunt:
Answer
 • c) cutremure, tornade
 • e) acțiunile antropurgice
 • b) dealuri, văi, câmpii
 • d) densitatea populației
 • a) evoluția demografică

Question 14

Question
c,m64. Factori antropurgici sunt:
Answer
 • c) bioterorismul
 • e) poluarea apei, aerului
 • b) arma biologică
 • d) transformarea naturii
 • a) structura populației

Question 15

Question
cm65. Factori atitudinali ce influiențează procesul epidemic sunt:
Answer
 • c) deprinderi igienice individuale
 • e) servicii sociale
 • b) densitatea populației
 • d) atitudinea în familie și societate
 • a) nivelul de cunoștințe

Question 16

Question
cs66. Dezinfecţia curentă se efectuează:
Answer
 • e) toată perioada de eliminare al agentului patogen în mediul ambiant
 • d) două ori pe săptămână
 • c) odată în săptămână
 • b) de 4 ori/zi
 • a) de 2 ori/zi

Question 17

Question
cs67. Selectați cea mai veridică metodă de control al calităţii dezinfecţiei:
Answer
 • e) termică
 • d) fizică
 • c) vizuală
 • b) bacteriologică
 • a) chimică

Question 18

Question
cs68. Cloramina se utilizează sub formă de:
Answer
 • e) pastă
 • d) aerosol
 • c) emulsie
 • b) soluţie
 • a) pulbere

Question 19

Question
cs69. Clorura de var (praf) poate fi utilizată în dezinfecţie cu un conţinut de clor activ nu mai puţin de:
Answer
 • e) 25,0 %
 • d) 16,0 %
 • c) 5,0 %
 • b) 3,0 %
 • a) 0,1 %

Question 20

Question
cs70. În practica medicală apa oxigenată se foloseşte în concentraţii de:
Answer
 • d) 0,1-20,0%
 • b) 0,1–6,0%
 • e) 0,1–33,0%
 • c) 0,1-10,0%
 • a) 0,1–3,0%

Question 21

Question
cs71. Sterilizarea are drept scop nimicirea:
Answer
 • d) floreisaprofite
 • b) florei condiționat patogene
 • e) fungilor
 • c) microflorei totale
 • a) florei patogene

Question 22

Question
cs2. Clorura de var (standard) conţine clor activ:
Answer
 • e) 33,0 %
 • d) 28,0%
 • c) 25,0 %
 • b) 20,0%
 • a) 16,0 %

Question 23

Question
cs73. Dezinfecţia terminală e necesar a fi efectuată în focarul de:
Answer
 • e) rubeolă
 • d) gripă
 • c) parotidită epidemică
 • b) difterie
 • a) rujeolă

Question 24

Question
cs74. Dezinfecţia terminală se efectuează din momentul izolării sursei în primele:
Answer
 • e) 36–72 ore
 • d) 24–36 ore
 • c) 12-24 ore
 • b) 6–12 ore
 • a) 6 ore

Question 25

Question
cs75. Dezinfecţia are importanţă mai mare la infecţiile cu mecanism de transmitere:
Answer
 • c) parenteral prin vectori hematofagi
 • e) contact habitual
 • b) fecal-oral
 • d) vertical
 • a) respirator

Question 26

Question
cs76. Dezinfecţia are drept scop nimicirea:
Answer
 • c) fungilor
 • e) formei sporulate ale agenților patogeni
 • b) florei patogene
 • d) formei vegetative ale agenţilor patogeni
 • a) totală a microflorei

Question 27

Question
cs77. Dezinfecţia curentă este organizată de către:
Answer
 • c) specialiştii centrului de dezinfecţie
 • e) dezinfector
 • b) medicul de familie
 • d) medicul epidemiolog
 • a) specialiştii CSP

Question 28

Question
cs78. Selectați măsurlie antiepidemice orientate la întreruperea mecanismului de transmitere:
Answer
 • e) examinarea profilactică la angajare
 • d) izolarea bolnavului
 • c) vaccinarea persoanelor contacte
 • b) dezinfecția
 • a) deratizarea

Question 29

Question
cs79. Dezinfecţia în focar este efectuată în dependenţă de:
Answer
 • e) modificările genetice ale agentului patogen
 • d) virulența agentului patogen
 • c) tropismul agentului patogen
 • b) rezistenţa agentului patogen în mediul ambiant
 • a) mecanismul de transmitere al agentului patogen

Question 30

Question
cs80. Controlul bacteriologic al calităţii dezinfecţiei terminale poate fi efectuat (din momentul finalizării dezinfecţiei):
Answer
 • d) peste 24 ore
 • b) peste 20–45 minute
 • e) peste 48 ore
 • c) între 45 minute şi 2 ore
 • a) imediat

Question 31

Question
cs81. În caz de shigeloză, dezinfecţia curentă în focar se efectuează:
Answer
 • c) toată perioda de eliminare al agentului patogen de la bolnav
 • d) de 2 ori pe săptămână
 • b) de 5 ori/zi
 • c) odată în săptămână
 • a) de 3 ori/zi

Question 32

Question
cs 82. Sterilizarea are importanţă majoră în profilaxia:
Answer
 • c) HVC, botulismului
 • e) esherihiozelor,shigelozelor
 • b) HVA, poliomielitei
 • d) rujeolei, febrei tifoide
 • a) HVB, difteriei

Question 33

Question
cs83. Dezinsecţia este una din măsurile de bază în:
Answer
 • c) tifos exantematic, malarie
 • e) ascaridoză, gripă
 • b) antrax, leptospiroză
 • d) febră galbenă, bruceloză
 • a) dizenterie, febră tifoidă

Question 34

Question
cs84. Pentru prelucrarea sanitară a părului bolnavilor cu pediculoză poate fiutilizat:
Answer
 • c) şampon anti-P, carbofos
 • e) cloramina, ulei de șist
 • b) nitifor, clorofos
 • d) fosfid de zinc, albihtol
 • a) carbofos, dimetilftalat, dihlofos

Question 35

Question
cs85. Selectați preparatele ce sunt utilizate pentru prelucrarea pacientului cu pediculoză:
Answer
 • c) dietiltoluolamida, monofluorina
 • e) ratindan, șampon anti-P
 • b) clorofos, diclofos
 • d) fosfid de zinc, cloramina
 • a) nitifor, metilacetofos

Question 36

Question
cs86.Apa chirurgicală sterilă după sterilizare poate fi utilizată:
Answer
 • c) timp de 48 ore din momentul preparării
 • e) timp de 2 săptămâni
 • b) timp de 24 ore din momentul preparării
 • d) timp de 1 săptămână
 • a) în ziua preparării

Question 37

Question
cs87. Metoda chimică (rece) de sterilizare poate fi utilizată pentru:
Answer
 • c) seringi
 • e) sonde
 • b) ace
 • d) material pentru pansament
 • a) articole medicale din sticlă

Question 38

Question
cs88. Termenul de păstrare al articolelor sterilizate cu ajutorul unui gaz în ambalaj din peliculă de polietilenă este de:
Answer
 • e) 5 ani
 • d) 4ani
 • c) 3ani
 • b) 2 ani
 • a) 1 an

Question 39

Question
cs89. Termenul de păstrare al articolelor sterilizate cu ajutorul unuigaz în ambalaj de pergament sau hârtie este de:
Answer
 • e) 1 an
 • d) 90 zile
 • c) 60 zile
 • b) 30 zile
 • a) 20 zile

Question 40

Question
cs90. Articolele sterilizate în autoclav fără ambalajtrebuie să fie utilizate:
Answer
 • d) timp de 1 săptămână
 • b) timp de 48 ore
 • e) timp de o lună
 • c) timp de 72 ore
 • a) imediat după sterilizare

Question 41

Question
cm91. Dezinfecţia terminală e necesar a fi efectuată în focar:
Answer
 • e) după reprofilarea unui staţionar de maladii infecţioase în profil terapeutic
 • d) după 5 zile de boală a pacientului cu rujeolă
 • c) după însănătoşirea bolnavului
 • b) după spitalizarea bolnavului
 • a) după depistarea bolnavului

Question 42

Question
cm92. Selectați grupele de preparate chimice utilizate în dezinfecţie:
Answer
 • c) preparate ce coagulează proteina
 • e) derivaţi ai fosforului
 • b) activatori
 • d) preparate ce denaturează proteina
 • a) oxidanţi

Question 43

Question
cm93. Dezinfecţia terminală se efectuează în focarele de:
Answer
 • d) febră tifoidă
 • c) HVA
 • b) shigeloze
 • a) rujeolă
 • e) parotidită epidemică

Question 44

Question
cm94. Selectați tipurile de etuve utilizate în dezinfecţie:
Answer
 • d) cu aer uscat fierbinte
 • c) cu vapori
 • b) cu formalină
 • a) cu detergenţi
 • e) cu acizi

Question 45

Question
cm95. Dezinfecţia chimică este necesară în focarele de:
Answer
 • e) malarie
 • d) febră tifoidă
 • c) difterie
 • b) rujeolă
 • a) antrax

Question 46

Question
cm96. Selectați condițiile necesare pentru păstrarea dezinfectantelor:
Answer
 • d) la întuneric
 • b) încăpere bine încălzită
 • e) într-un vas deschis
 • c) la lumină
 • a) loc uscat

Question 47

Question
cm97. Soluţia de apă oxigenată cu detergent poate fi folosită:
Answer
 • e) după încălzire
 • d) la temperatura camerei
 • c) pe parcursul a 2–3 zile din momentul preparării
 • b) în diferite concentraţii (0,1–6,0 %)
 • a) o singură dată, imediat după preparare

Question 48

Question
cm98. Selectați factorii ce influenţează eficacitatea dezinfecţiei:
Answer
 • c) expoziţia
 • e) temperatura în încăpere
 • b) destinația încăperii
 • d) volumul soluţiei la un m
 • a) concentraţia soluţiei

Question 49

Question
cm99. Eficacitatea acţiunii soluţiilor dezinfectante depinde de :
Answer
 • c) expoziţie
 • e) prezenţa activatorilor
 • b) concentraţie
 • d) presiunea atmosferică
 • a) temperatura soluţiilor dezinfectante

Question 50

Question
cm100. În ce caz este indicată efectuarea dezinfecţiei terminale:
Answer
 • e) bolnavul cu febră tifoidă este spitalizat
 • d) bolnavul cu tularemie este transferat din boxă în secţie
 • c) secţia pentru bolnavi cu gripă se reprofilează pentru bolnavicu shigeloze
 • b) în legătură cu situaţia epidemiogenă secţia pentru bolnavi cu dizenterie se reprofilează pentru internarea bolnavilor cu gripă
 • a) bolnavul cu gripă este transferat din salonul terapeutic în izolator
Show full summary Hide full summary

Similar

To Kill A Mockingbird GCSE English
naomisargent
From Tsardom to communism- Russia
jk.99
AQA GCSE Biology B1 unit 1
Olivia Phillips
Direito ambiental
Luiz Ricardo Oliveira
physics gcse key terms
lmarine
atoms and elements
Danoa400
Biology (B3)
Sian Griffiths
MARXIST ROLE OF EDUCATION
ashiana121
Physics GCSE equations unit 1
James Howlett
“In gaining knowledge, each area of knowledge uses a network of ways of knowing.” Discuss this statement with reference to two areas of knowledge_1
shobha nayar pan
A child with a stiff neck
fatima alkhateeb