Ch OMF 5

Description

pro Ch OMF pediatrică Quiz on Ch OMF 5, created by Hard Well on 16/09/2022.
Hard Well
Quiz by Hard Well, updated more than 1 year ago
Hard Well
Created by Hard Well over 1 year ago
194
1

Resource summary

Question 1

Question
Indicați alegerea metodei de anestezie :
Answer
 • starea generală și psihică a pacientului
 • vârsta
 • natura și durata operației
 • dotarea cabinetului cu aparataj medicamentos
 • modificările patologice generale și locale

Question 2

Question
Numiți avantajele anesteziei loco-regionale:
Answer
 • ușor de administrat fără pregătire specială
 • oferă colaborare cu pacientul
 • nu e costisitoare
 • nu necesită personal special instruit
 • reducerea hemoragiei intraoperatorie

Question 3

Question
Indicați ce reprezintă preanestezia:
Answer
 • totalitatea măsurilor de pregătire psihică, fizică și medicamentoasă a pacientului în vederea anesteziei
 • reducerea excibilității sistemului nervos central
 • sanarea cavității bucale
 • examinarea totală a pacientului
 • precizarea unor date de pașaport

Question 4

Question
Numiți scopurile unei premedicații complete în chirurgia oro-maxilo-facială:
Answer
 • înlăturarea fricii
 • coborârea nivelului metabolic
 • deprimarea activității reflexe, scăderea secreției
 • potențializarea agenților anestezici
 • acțiuni antiedematoase și protecție fața de efectele toxice

Question 5

Question
Notați medicamentele utilizate în premedicație, ambulator:
Answer
 • barbiturice(luminal, fenobarbital, etc)
 • analgezice-opacee(dipidolor, fentanil, etc)
 • parasimpaticolitice(atropin, scopolamin, etc)
 • antihistaminice(dimedrol, suprastin, etc)
 • tranchilizante

Question 6

Question
Marcați când se administrează premedicația în condiții de ambulator:
Answer
 • cu 30-45 minute înainte de operație
 • cu 2 ore înainte de operație
 • cu 6-8 ore înainte de operație
 • cu 3 ore înainte de operație
 • în timpul operației

Question 7

Question
Selectați metoda de premedicație la pacienții de ambulator:
Answer
 • slabă
 • puternică
 • mijlocie
 • de durată lungă
 • cu somn accentuat

Question 8

Question
Concretizați ce se folosește pentru a căpăta o premedicație ușoară(slabă) în condiții de ambulator:
Answer
 • tranchilizante minore nehipnotice(diazepam)
 • vagolitice(atropina)
 • analgezice(dipidolor, fentanil)
 • antihistaminice(dimedrol, suprastin, etc)
 • de la caz la caz unele din ele

Question 9

Question
Indicați pe ce principii alegem forma de premedicație în condiții de ambulator:
Answer
 • să nu avem efecte secundare neplăcute
 • să se administreze ușor(per os)
 • ca pacientul să plece din cabinet peste 2 – 3 ore fără reacții anormale
 • să reducem riscul anestezic și operator
 • să nu fie toxice

Question 10

Question
Selectați principale substanțe anestezice pentru anestezie loco-regională:
Answer
 • esteri
 • amide
 • volatile
 • gazoase
 • lichide

Question 11

Question
Substanțele anestezice sunt împărțite în mai multe grupe după acțiune:
Answer
 • substanțe anestezice generale
 • substanțe anestezice loco-regionale
 • substanțe anestezice terminale
 • substanțe vazoconstrictoare
 • anestezice injectabile

Question 12

Question
Indicați grupul de substanțe anestezice de provenență esterică:
Answer
 • benzocaina
 • procaina(novocaina), tetracaina
 • histocaina, oxycaina
 • lidocaina, lignocaina
 • mepivacaina, ultracaina, etc

Question 13

Question
Numiți grupul de substanțe anestezice de provenență a derivatelor amide:
Answer
 • lidocaina, ultracaina
 • mepivacaina, alfocaina, etc
 • procaina
 • hostocaina
 • cocaina

Question 14

Question
Indicați substanțele vazoconstrictoare folosite ca adjuvant ăn soluțiile anestezice locale la copii:
Answer
 • adrenalina
 • noradrenalina
 • corbefrin
 • curbazilul(corbefrina)
 • fenilefrina

Question 15

Question
Marcați cea mai frecvent folosită substanță de anestezie în anestezia locală prin injectare:
Answer
 • cocaina
 • dicaina
 • novocaina
 • adrenalina
 • lidocaina

Question 16

Question
Selectați cel mai bun și puternic anestezic pentru practica stomatologică la copii:
Answer
 • novocaina
 • lidocaina
 • mepivacaina
 • ultracaina
 • cocaina

Question 17

Question
Numiți proprietățile pozitive ale lidocainei față de novocaină(procaina):
Answer
 • durata anesteziei e aceiași
 • nu este iritantă pentru țesuturi
 • anestezia se instalează mai repede
 • zona de anestezie este mai întinsă
 • durată anesteziei este mai lungă

Question 18

Question
Concretizați care din următoarele afirmații sunt adevărate legat de xilină și procaină(novocaină):
Answer
 • xilina are acțiune anestezică de 2 ori mai puternică decât procaina
 • procaina este mai mult toxică decât xilina
 • procaina produce vazoconstricție iar xilina – vazodilatație
 • ambele nu provoaca reacții alergice
 • ambele se alterează prin fierbere

Question 19

Question
Selectați care din următoarele substanțe se folosesc mai des ca anestezice locale la copii:
Answer
 • cocaina
 • lidocaina(spray) 10%
 • mepivacaina
 • prilocaina 0,5%
 • adrenalina

Question 20

Question
Indicați avantajele noradrenalinei în comparație cu adrenalina:
Answer
 • are efect coronarodilatator
 • efect vazopresiv de durată mai scurtă
 • nu determină vazodilatație paralitică
 • nu influențează ritmul și debutul cardiac
 • toxicitate mai redusă

Question 21

Question
Numiți principalele metode de anestezie terminală(locală):
Answer
 • anestezia prin refrigerație(etilenul, etc)
 • anestezia de suprafață prin contact(topică)
 • anestezia prin badijonare
 • anestezia prin îmbibație
 • anestezia prin pulverizare

Question 22

Question
Anestezia de contact se poate efectua cu:
Answer
 • sol. Novocaini 1%
 • sol. Lidocaini 10%
 • sol. Dicaini 3%
 • sol. Cocaini 10%
 • sol. Epinefrini

Question 23

Question
Selectați metodele de anestezie prin injecție:
Answer
 • anestezia prin infiltrație locală
 • anestezia prin infiltrație la distanță
 • anestezia plexală
 • anestezia loco-regională periferică
 • anestezia regională centrală

Question 24

Question
În marea majoritate a cazurilor în anestezia loco-regională se utilizează anestezici cu adrenalină care dă în unele cazuri efect vazomotor manifestat prin:
Answer
 • creșterea tensiunii arteriale
 • accelerarea pulsului
 • tahicardie
 • paloarea feței
 • sincopa cardiacă

Question 25

Question
Concretizați care metodă cel mai des folosim la anestezia n. alveolar inferior:
Answer
 • pe cale orală la Spina Spix, apodactilă
 • pe cale orală la Spina Spix prin metoda palpației
 • pe cale cutanată submandibulară
 • pe cale cutanată retromandibulară
 • pe cale cutanată superioară(subzigomatică)

Question 26

Question
Indicați reperele folosite în anestezia la tuberozitate pe cale orală:
Answer
 • creasta zigomatico-alveolară
 • tuberul maxilarului
 • rădăcina distală a molarului 1 temporar
 • rădăcina distală a molarului 2 temporar
 • mucoasa mobilă

Question 27

Question
Concretizați de ce anestezia plexală este eficientă la copii și adolescenți(școlari):
Answer
 • sistemul Hawersian are canale mai largi
 • osul prezintă un grad mai mare de calcificare
 • corticală osoasă este mai puțin densă
 • corticală osoasă este mai densă
 • gradul de țesut spongios este mai mare

Question 28

Question
Indicați particularitățile anesteziei generale în stomatologie și chirurgie oro-maxilo facială:
Answer
 • cîmpul de activitate al stomatologului, chirurgului și al anestezistului este comun
 • unele procese patologice(supurații, tumori, fracturi, etc) au raport strîns cu căile aeriene superioare, deformează anatomia regiunii, inundă cavitatea bucală cu sînge, secreții, exacerbează reflexele
 • limitarea deschiderii gurii prin trismus, constricția articulației mandibulare, anchiloză și duc la adaptarea unor tehnici speciale de narcoză(traheostomie)
 • menținerea liberă a căilor aeriene este dificilă de realizat(sânge, secreții, corpi străini, etc)
 • anestezistul trebuie să lase chirurgului capul și gîtul și să meargă pe altă cale

Question 29

Question
Anestezia generală, îndeosebi, în chirurgia oro-maxilo-facială este indicată:
Answer
 • la copii
 • la copii cu teren alergic sau care prezintă intoleranță la anestezici locale
 • la bolnavii cu deficiențe neuropsihice și neuromotorii
 • în procesele septice evolutive unde nu se poate folosi anestezia locală
 • dorința pacientului(părinților)

Question 30

Question
Selectați metoda de pregătire a bolnavului(copilului) către anestezie generală:
Answer
 • anamneza detailată și examinarea completă a bolnavului
 • pregătirea psihică
 • pregatirea fizică
 • pregătirea medicamentoasă(premedicația)
 • narcoza
Show full summary Hide full summary

Similar

enzymes and the organ system
Nour
Biology 2b - Enzymes and Genetics
Evangeline Taylor
AQA GCSE Physics Unit 2.3
Matthew T
FCE Practice Fill In The Blank
Christine Sang
Evolution
rebeccachelsea
Study Tips to Improve your Learning
miminoma
CCNA Security 210-260 IINS - Exam 1
Mike M
1PR101 2.test - Část 8.
Nikola Truong
Making the Most of GoConqr Flashcards
Sarah Egan
Rossetti Links
Mrs Peacock
Specifc Topic 7.4 Timber (Impacts)
T Andrews