Aici putea fi publicitatea ta!

Description

Quiz on Aici putea fi publicitatea ta!, created by Galusca Marin on 14/09/2022.
Galusca Marin
Quiz by Galusca Marin, updated more than 1 year ago
Galusca Marin
Created by Galusca Marin over 1 year ago
467
0

Resource summary

Question 1

Question
Care din structurile enumerate se referă la incluziuni:
Answer
 • glicogenul
 • lipidele
 • tonofibrilele
 • pigmentul
 • granulele de secreţie

Question 2

Question
Organitele enumerate sunt de tip membranos:
Answer
 • mitocondriile
 • ribozomii
 • reticulul endoplasmatic
 • lizozomii
 • centrozomul

Question 3

Question
Organitele enumerate sunt de tip special:
Answer
 • microvilozităţile
 • neurofibrilele
 • ribozomii
 • tonofibrilele
 • cilii

Question 4

Question
Selectaţi organitele:
Answer
 • mitocondriile
 • desmozomii
 • granulele de secreţie
 • complexul Golgi
 • neurofilamentele

Question 5

Question
Structurile enumerate sunt organite:
Answer
 • lizozomii
 • nucleul
 • tonofibrilele
 • granulele de secreţie
 • flagelul

Question 6

Question
Structurile enumerate sunt incluziuni:
Answer
 • nucleul
 • granulele de pigment
 • granulele de secreţie
 • dictiozomii
 • nexusul

Question 7

Question
Celula se constituie din:
Answer
 • nucleu, citoplasmă, hialoplasmă
 • nucleu, citoplasmă şi membrana celulară
 • nucleu, citoplasmă, organite şi incluziuni
 • nucleu, citoplasmă şi desmozomi
 • nucleu, citoplasmă, hialoplasmă şi incluziuni

Question 8

Question
Selectaţi afirmaţia corectă:
Answer
 • citoplasma se constituie din citolemă, hialoplasmă, organite şi incluziuni
 • citoplasma se constituie din hialoplasmă, organite şi incluziuni
 • citoplasma se constituie din organite, citolemă şi incluziuni
 • citoplasma se constituie din organite, hialoplasmă şi citolemă
 • citoplasma se constitue din citolemă, hialoplasmă şi incluziuni

Question 9

Question
Reticulului endoplasmatic rugos îi revin funcţiile:
Answer
 • de sinteză a lipidelor
 • de sinteză a proteinelor pentru uz propriu
 • de sinteză a polizaharidelor
 • de sinteză a proteinelor "pentru export"
 • de sinteză a ribozomilor

Question 10

Question
Endomitoza reprezintă:
Answer
 • o variantă a endocitozei
 • o variantă a mitozei
 • o variantă a amitozei
 • o variantă a meiozei
 • manifestarea paranecrozei

Question 11

Question
Poliploidia reprezintă:
Answer
 • o variantă a amitozei
 • o variantă a meiozei
 • manifestarea paranecrozei
 • o variantă a mitozei
 • dublarea garniturii de cromozomi neînsoţită de mitoză

Question 12

Question
Meioza reprezintă:
Answer
 • o variantă a poliploidiei
 • o variantă a endomitozei
 • o variantă a amitozei
 • manifestarea necrozei celulare
 • o varianta a mitozei, caracteristică celulelor sexuale

Question 13

Question
Selectaţi organita responsabilă de sinteza de ATP:
Answer
 • ribozomii
 • complexul Golgi
 • lizozomii
 • mitocondriile
 • peroxizomii

Question 14

Question
Selectaţi structurile responsabile de formarea fusului mitotic:
Answer
 • mitocondriile
 • centrozomul
 • coprpusculii bazali
 • lizozomii
 • complexul Golgi

Question 15

Question
Selectaţi organitele responsabile de sinteza proteinelor:
Answer
 • mitocondriile
 • complexul Golgi
 • ribozomii
 • peroxizomii
 • reticulul endoplasmatic rugos

Question 16

Question
Selectaţi organitele posesoare de fermenţi hidrolitici:
Answer
 • peroxizomii
 • ribozomii
 • mitocondriile
 • centrozomul
 • lizozomii

Question 17

Question
Selectaţi organitele responsabile de sinteza polizaharidelor:
Answer
 • lizozomii
 • peroxizomii
 • reticulul endoplasmatic rugos
 • reticulul endoplasmatic neted
 • nucleolul

Question 18

Question
Selectaţi organitele, care conţin peroxidaze:
Answer
 • mitocondriile
 • lizozomii
 • peroxizomii
 • complexul Golgi
 • microtubulii

Question 19

Question
Selectaţi organitele responsabile de segregarea, sulfatarea şi de controlul calităţii proteinelor sintetizate:
Answer
 • peroxizomii
 • mitocondriile
 • reticulul endoplasmatic rugos
 • complexul Golgi
 • lizozomii

Question 20

Question
Sinteza şi replicarea ADN-lui are loc оn:
Answer
 • profaza mitozei
 • anafaza primei înmulţiri meiotice
 • perioada Go a ciclului celular
 • perioada S a ciclului celular
 • perioada G1 a ciclului celular

Question 21

Question
Sinteza tubulinelor necesare organizării fusului mitotic are loc în:
Answer
 • perioada S a ciclului mitotic
 • perioada G1 a ciclului mitotic
 • perioada G2 a ciclului mitotic
 • perioada G0 a ciclului celular
 • оn profaza mitozei

Question 22

Question
Reticulul endoplasmatic neted este responsabil de sinteza:
Answer
 • proteinelor de export
 • fermenţilor lizozomali
 • fermenţilor peroxizomilor
 • lipidelor şi polizaharidelor
 • proteinelor integrale

Question 23

Question
Digestia intracelulară este asigurată de:
Answer
 • mitocondrii
 • peroxizomi
 • filamentele intermediare
 • lizozomi
 • aparatul Golgi

Question 24

Question
Heterocromatina reprezintă:
Answer
 • porţiuni maximal condensate şi neactive ale moleculelor de ADN
 • sectoare ale moleculelor de ADN decondensate, de pe care are loc citirea informaţiei
 • conglomerate de histone şi elemente ale citoscheletului
 • sediul organizatorului nucleolar
 • conglomerate de subunităţi ribozomale

Question 25

Question
Apoptoza reprezintă:
Answer
 • diviziunea normală a celulelor
 • diviziunea celulelor cancerogene
 • moartea programată (sinuciderea) a celulelor
 • procesul de recunoaştere de către celule a substratului extracelular (fibronectina, colagenul)
 • variantă anormală a mitozei

Question 26

Question
Glicocalixul asigură următoarele funcţii:
Answer
 • adevizitatea intercelulară, recunoaşterea reciprocă a celulelor, concentrează cationi, digestia parietală, participă la formarea citoreceptorilor
 • asigură sinteza lipidelor, formează conexoni, constitue canale ionice
 • formează nexusuri, canale ionice, asigură digestia parietală
 • asigură trasportul proteinelor prin membrana celulară, formează canale ionice
 • transportă în spaţiul extracelular cationi, participă la deplasarea celulelor în spaţiu

Question 27

Question
Mitocondriile se caracterizează prin:
Answer
 • membrană dublă, sinteză de ATP, posedă aparat genetic propriu, conţin fermenţi, oxireductanţi, concentrează ioni de Ca
 • sinteză de proteine, nu conţin aparat genetic propriu, posedă mobilitate, se multiplică
 • sinteza de ATP, nu comţin cod genetic propriu, conţin hidrolaze
 • formarea joncţiunilor intercelulare
 • sintetizează tubuline pentru formarea fusului mitotic, conţin hidrolaze, acumulează ioni de Ca

Question 28

Question
Geneza subunităţilor ribozomale are loc în:
Answer
 • mitocondrii
 • baparatul Golgi
 • reticulul endoplasmatic rugos
 • reticulul endoplasmatic neted
 • organizatorul nucleolar

Question 29

Question
Membrana celulară asigură următoarele funcţii:
Answer
 • conferă individualitate celulei, de barieră, de transport pasiv şi activ a substanţelor, de recepţie a semnalelor, de recunoaştere reciprocă şi a substratelor extracelulare (colagen, fibronectina şi a.), de adevizitate, mobilitate celulelor
 • de barieră, mobilitate, de sinteză a diferitor substanţe, adezivitate, recepţie a semnalelor,de transport
 • de transport, recunoaştere reciprocă, de adezivitate, de sinteză a diferitor substanţe
 • de recepţie, mobilitate, recunoaştere reciprocă, de transport, de sinteză a componentelor hialoplasmei
 • de transport a substanţelor, de adezivitate, de sinteză a polizaharidelor, mobilitate, de barieră
Show full summary Hide full summary

Similar

Spanish Vocabulary- Beginner
PatrickNoonan
Plant Structure and Photosynthesis
mckenziedev
Enzymes
daniel.praecox
Basic Physics Concepts
Andrea Leyden
Symbols in Lord of the Flies
lowri_luxton
B3- Science. Cells, Genes and Enzymes.
MissChurro
Highway Code Road Signs for Driving Test
Sarah Egan
Spelling, punctuation and grammar in English
Sarah Holmes
2PR101 1.test - 7. část
Nikola Truong
SFDC App Builder 1 (126-150)
Connie Woolard