Arterele carotide comună, externă și internă – topografie, ramuri, zone de irigare, explorare pe viu. Zona reflexogenă sinocarotidiană.

Description

Quiz on Arterele carotide comună, externă și internă – topografie, ramuri, zone de irigare, explorare pe viu. Zona reflexogenă sinocarotidiană., created by Iuncu Sorina on 29/05/2022.
Iuncu Sorina
Quiz by Iuncu Sorina, updated more than 1 year ago
Iuncu Sorina
Created by Iuncu Sorina almost 2 years ago
189
0

Resource summary

Question 1

Question
Pachetul neurovascular al gâtului conţine:
Answer
 • A. Nervul frenic, vena jugulară internă, artera carotidă internă.
 • B. Nervul vag, artera carotidă comună, vena jugulară internă.
 • C. Nervul vag, artera carotidă internă şi vena jugulară externă.
 • D. Trunchiul simpatic, vena jugulară externă şi artera carotidă comună.
 • E. Vena jugulară internă, nervul glosofaringian şi nervul vag.

Question 2

Question
Ramurile arcului aortic sunt dispuse de la dreapta spre stânga:
Answer
 • A. Artera subclaviculară dreaptă; artera subclaviculară stângă, trunchiul brahiocefalic.
 • B. Artera carotidă comună dreaptă; artera subclaviculară dreaptă, artera carotidă comună stângă.
 • C. Trunchiul brahiocefalic, artera carotidă comună stângă, artera subclaviculară stângă.
 • D. Trunchiul brahiocefalic, artera subclaviculară stângă, artera vertebrală.
 • E. Artera vertebrală, trunchiul brahiocefalic, artera carotidă comună stângă

Question 3

Question
Pulsul pe artera carotidă comună poate fi luat:
Answer
 • A. În triunghiul omotrapezoid.
 • B. În triunghiul omoclavicular.
 • C. În şanţul jugular.
 • D. În triunghiul submandibular.
 • E. În triunghiul omotraheal.

Question 4

Question
În normă artera carotidă comună dreaptă:
Answer
 • A. Este ramură a arterei subclaviculare stângi.
 • B. Porneşte de la arcul aortei.
 • C. Este ramură a trunchiului brahiocefalic.
 • D. Este ramură a a. subclaviculare drepte.
 • E. Porneşte printr-un trunchi comun cu cea stângă.

Question 5

Question
Artera carotidă comună se bifurcă:
Answer
 • A. La nivelul marginii superioare a cartilajului tiroid.
 • B. La nivelul articulaţiei sternoclaviculare.
 • C. La nivelul osului hioid.
 • D. La nivelul unghiului mandibulei.
 • E. Medial de apofiza mastoidiană.

Question 6

Question
Artera carotidă comună se bifurcă:
Answer
 • A. În triunghiul omotrapezoid.
 • B. În triunghiul omoclavicular.
 • C. În triunghiul carotidian.
 • D. În triunghiul submandibular.
 • E. În triunghiul omotraheal.

Question 7

Question
Ramuri terminale ale arterei carotide externe sunt:
Answer
 • A. Arterele maxilară şi facială.
 • B. Arterele temporală superficială şi maxilară.
 • C. Arterele facială şi temporală superficială.
 • D. Arterele lingvală şi occipitală.
 • E. Trunchiul lingvofacial.

Question 8

Question
Artera tiroidiană superioară este ramură a:
Answer
 • A. Trunchiului tirocervical.
 • B. Arterei carotide externe.
 • C. Arterei laringiene superioare.
 • D. Trunchiului lingvofacial.
 • E. Arterei lingvale.

Question 9

Question
Cu privire la artera tiroidiană superioară:
Answer
 • A. Are ramurile anterioară şi posterioară.
 • B. Anastomozează cu a. tiroidă inferioară.
 • C. Vascularizează muşchii infrahioidieni.
 • D. Lansează artera laringiană superioară.
 • E. Este ramură a trunchiului tirocervical.

Question 10

Question
Cu privire la a. lingvală:
Answer
 • A. Poate fi ramură a trunchiului lingvofacial.
 • B. Trece prin triunghiul Pirogov.
 • C. Lansează ramuri dorsale ale limbii şi a .profunda linguae.
 • D. Vascularizează osul hioid.
 • E. Porneşte de la artera carotidă externă la marginea superioară a cartilajului tiroid.

Question 11

Question
Cu referinţă la artera facială:
Answer
 • A. Este ramură a a. carotide interne.
 • B. Poate porni de la trunchiul lingvofacial.
 • C. Începe la nivelul unghiului mandibulei.
 • D. Cedează ramuri glandulare spre glanda parotidă.
 • E. Vascularizează amigdala palatină.

Question 12

Question
Artera facială poate fi comprimată în scop de suspendare a hemoragiei:
Answer
 • A. Pe arcul zigomatic.
 • B. Pe apofiza mastoidiană.
 • C. Pe apofiza stiloidă.
 • D. Pe mandibulă, anterior de marginea m. maseter.
 • E. Anterior de tragus.

Question 13

Question
Cu referinţă la a. facială:
Answer
 • A. Lansează ramuri glandulare spre glanda submandibulară.
 • B. Vascularizează glanda sublingvală.
 • C. Are ca ramuri a. palatină ascendentă şi a. submentală.
 • D. Cedează a. tiroidă superioară.
 • E. Anastomozează cu a. oftalmică.

Question 14

Question
Cu privire la a. facială:
Answer
 • A. Lansează a. transversală a feţei.
 • B. Cedează arterele labiale superioară şi inferioară.
 • C. Ramurile ei anastomozează cu ramurile omonime din partea opusă.
 • D. Vascularizează glanda parotidă.
 • E. Finalizează cu a. angulară prin anastomoza cu a. dorsală a nasului.

Question 15

Question
Ramurile posterioare ale a. carotide externe includ:
Answer
 • A. Arterele occipitală şi a. auriculară posterioară.
 • B. Arterele temporală superficială şi maxilară.
 • C. Arterele sternocleidomastoidiană şi faringiană ascendentă.
 • D. Arterele maxilară şi faringiană ascendentă.
 • E. Arterele lingvală şi temporală superficială.

Question 16

Question
Ramurile posterioare ale a. carotide externe irigă:
Answer
 • A. Pielea din regiunea occipitală.
 • B. Mușchiul levator al scapulei.
 • C. Mușchii și pielea umărului.
 • D. Pahimeningele rahidian.
 • E. Segmentele medulare cervicale.

Question 17

Question
Cu referinţă la a. occipitală:
Answer
 • A. Trece prin şanţul omonim al osului occipital.
 • B. Trece prin şanţul omonim al osului temporal.
 • C. Se plasează sub venterul posterior al m. digastric.
 • D. Lansează ramura mastoidiană.
 • E. Nu anastomozează cu ramurile omonime ale arterei din partea opusă.

Question 18

Question
Cu privire la a. auriculară posterioară:
Answer
 • A. Este ramură a a. temporale superficiale.
 • B. Irigă pielea pavilionului urechii şi regiunii occipitale.
 • C. Anastomozează cu ramurile arterei din partea opusă.
 • D. Irigă peretele posterior al cavității timpanice şi celulele mastoidiene.
 • E. Se plasează în şanţul omonim de pe osul temporal.

Question 19

Question
Cu privire la a. faringiană ascendentă:
Answer
 • A. Este ramură terminală a a. carotide externe.
 • B. Lansează a. meningiană posterioară.
 • C. Se amplasează pe peretele lateral al laringelui.
 • D. Vascularizează peretele inferior al cavităţii timpanice.
 • E. Porneşte printr-un trunchi comun cu artera auriculară posterioară.

Question 20

Question
Cu referinţă la a. temporală superficială:
Answer
 • A. Este o continuare directă a a. carotide externe.
 • B. Poate fi comprimată pe arcul zigomatic.
 • C. Are ca ramuri terminale r. frontală şi r. parietală.
 • D. Cedează a. transversală a feţei.
 • E. Pulsaţia ei se simte în fosa retromandibulară.

Question 21

Question
Cu referinţă la a. maxilară:
Answer
 • A. Este ramură a a. carotide externe.
 • B. Are un calibru mai mic ca a. temporală superficială.
 • C. Topografic trunchiul ei se împarte în 3 porţiuni.
 • D. Trece prin fosa infratemporală.
 • E. Are ca ramură a. meningiană anterioară.

Question 22

Question
Cu privire la a. maxilară:
Answer
 • A. Are porţiunea maxilară, pterigoidă şi pterigopalatină.
 • B. Asigură irigarea dinţilor superiori şi inferiori.
 • C. Irigă muşchiul temporal şi glanda parotidă.
 • D. Are ca ramuri terminale arterele infraorbitară, palatină descendentă şi sfenopalatină.
 • E. Participă la vascularizarea pahimeningelui cerebral.

Question 23

Question
Vascularizarea dinţilor e realizată de arterele:
Answer
 • A. Infraorbitară.
 • B. Alveolare superioare anterioare.
 • C. Alveolare superioare posterioare.
 • D. Alveolară inferioară.
 • E. Palatină descendentă.

Question 24

Question
Vascularizarea dinţilor superiori este realizată de:
Answer
 • A. A. lingualis.
 • B. A. thyreoidea superior.
 • C. A. facialis.
 • D. A. maxillaris.
 • E. A. carotis interna.

Question 25

Question
La vascularizarea limbii participă:
Answer
 • A. A. carotidă internă.
 • B. A. subclaviculară.
 • C. A. carotidă externă.
 • D. A. facială.
 • E. A. maxilară.

Question 26

Question
A. maxilară irigă:
Answer
 • A. Glanda tiroidă.
 • B. Dinţii.
 • C. Mucoasa cavităţii nazale.
 • D. Muşchii masticatori.
 • E. Glanda lacrimală.

Question 27

Question
Localizarea punctelor de luare a pulsului de pe arterele capului şi gâtului:
Answer
 • A. Artera carotidă comună – în şanţul jugular.
 • B. Artera carotidă externă – lateral de laringe, între cartilajul tiroid şi cornul mare al hioidului.
 • C. Artera facială – marginea mandibulei, inaintea muşchiului maseter.
 • D. Artera angulară – marginea mandibulei pe limita anterioară a muşchiului maseter.
 • E. Artera temporală superficială – posterior de pavilionul urechii.

Question 28

Question
Arterele feței:
Answer
 • A. Anastomozează între ele.
 • B. Participă la formarea plexurilor pterigoidiene.
 • C. Formează anastomoze arteriovenoase.
 • D. Asigură irigarea din abundență a formațiunilor moi ale feței.
 • E. Pereţii lor nu conţin strat muscular.

Question 29

Question
Ramurile porţiunii mandibulare a arterei maxilare:
Answer
 • A. Artera meningiană anterioară.
 • B. Artera auriculară profundă.
 • C. Artera timpanică anterioară.
 • D. Artera alveolară inferioară.
 • E. Artera parotidiană.

Question 30

Question
Ramurile porţiunii pterigoidiene a arterei maxilare:
Answer
 • A. Artera maseterică.
 • B. Ramuri pterigoidiene.
 • C. Artera bucală.
 • D. Artera temporală superficială.
 • E. Artera faringiană ascendentă.

Question 31

Question
Ramurile porţiunii pterigopalatine a arterei maxilare:
Answer
 • A. Artera faringiană.
 • B. Artera infraorbitală.
 • C. Artera palatină ascendentă.
 • D. Arterele alveolare superioare.
 • E. Artera lingvală.

Question 32

Question
Din ramurile anterioare ale arterei carotide externe fac parte arterele:
Answer
 • A. Facială.
 • B. Lingvală.
 • C. Maxilară.
 • D. Tiroidiană superioră.
 • E. Occipitală.

Question 33

Question
Unica ramură medie a arterei carotide externe e:
Answer
 • A. Artera temporală superficială.
 • B. Artera maxilară.
 • C. Artera faringiană ascendentă.
 • D. Artera palatină ascendentă.
 • E. Artera submentală.

Question 34

Question
Ramuri terminale ale arterei carotide externe sunt:
Answer
 • A. Artera temporală superficială.
 • B. Artera maxillară.
 • C. Artera supraorbitală.
 • D. Artera infraorbitală.
 • E. Artera subclaviculară.

Question 35

Question
Artera meningiană medie e ramură a arterei:
Answer
 • A. Infraorbitale.
 • B. Carotide interne.
 • C. Maxilare.
 • D. Occipitale.
 • E. Carotide externe.

Question 36

Question
Arterele alveolare superioare pornesc de la:
Answer
 • A. Artera maxilară.
 • B. Artera facială.
 • C. Artera oftalmică.
 • D. Artera infraorbitală.
 • E. Artera alveolară inferioară.

Question 37

Question
De la artera facială pornesc:
Answer
 • A. Artera angulară.
 • B. Artera dorsală a nasului.
 • C. Artera labială inferioară.
 • D. Artera labială superioară.
 • E. Artera submentală.

Question 38

Question
Artera tiroidiană superioară lansează:
Answer
 • A. A. laryngea superior.
 • B. A. laryngea inferior.
 • C. R. infrahyoideus.
 • D. R. suprahyoideus.
 • E. R. sternocleidomastoideus.

Question 39

Question
Indicaţi ramurile arterei temporale superficiale:
Answer
 • A. A. transversa faciei.
 • B. A. auricularis profunda.
 • C. Aa. auriculares anteriores.
 • D. A. zygomaticoorbitalis.
 • E. A. temporalis media.

Question 40

Question
De la artera lingvală pornesc:
Answer
 • A. A. submentalis.
 • B. A. sublingualis.
 • C. R. suprahyoideus.
 • D. A. palatina ascendens.
 • E. A. palatina descendens.

Question 41

Question
Formaţiunile anatomice irigate de artera auriculară posterioară:
Answer
 • A. Labirintul membranos.
 • B. Pavilionul urechii.
 • C. Mucoasa cavităţii timpanice.
 • D. Mucoasa celulelor mastoidiene.
 • E. Membrana timpanică.
Show full summary Hide full summary

Similar

Ratios Quiz
rory.examtime
AS Unit 1 Physics Flashcard Deck
Callum McClintock
Biology Revision - Y10 Mock
Tom Mitchell
Biology Unit 2 - DNA, meiosis, mitosis, cell cycle
DauntlessAlpha
To Kill a Mockingbird Key Themes and Quotes
Matthew T
Ebola Virus Disease
rubyduggan
Sociology- Key Concepts
Becky Walker
Computing Hardware - CPU and Memory
ollietablet123
History - Treaty of Versailles
suhhyun98
The Circulatory System
Shane Buckley
Data Protection Act 1998
Carina Storm