Igienă vară 1-25

Description

Quiz on Igienă vară 1-25, created by Pornessio Parapio on 29/05/2022.
Pornessio Parapio
Quiz by Pornessio Parapio, updated more than 1 year ago
Pornessio Parapio
Created by Pornessio Parapio almost 2 years ago
64
0

Resource summary

Question 1

Question
1.Igiena muncii funcțiile, sarcinile
Answer
 • Examenul medical la încadrarea în muncă
 • Controlul medical periodic;
 • Profilaxia bolilor profesionale şi a bolilor în relaţie cu profesia;
 • Educaţia sanitară;
 • Tratamentul bolilor cardiovasculare

Question 2

Question
2. Scopul examenelor medicale.
Answer
 • Depistarea îmbolnăvirilor;
 • Încadrarea fiecărei persoane în raport de capacităţile fizice, senzoriale şi neuropsihice;
 • Tratarea bolilor depistate
 • Monitorizarea condiţiilor de muncă şi a noxelor profesionale;
 • Recomandarea de măsuri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă

Question 3

Question
3. Clasificarea condițiilor de muncă.
Answer
 • optime
 • admisibile
 • nefavorabile
 • nocive
 • periculoase

Question 4

Question
4. Măsuri de optimizare a procesului de muncă la activităţi intelectuale.
Answer
 • Începerea treptată a lucrului şi menţinerea unui ritm optim a lui;
 • Executarea lucrului preponderent în prima jumătate a zilei;
 • Respectarea unei anumite consecutivităţi a operaţiilor executate şi alternarea corectă a lucrului cu odihna;
 • Folosirea ceaiului şi cafelei;
 • O activitate sistematică, uniform

Question 5

Question
5. Măsuri legislative în combaterea acţiunii nocive a prafului.
Answer
 • Respectarea CMA;
 • Folosirea inhalatoarelor;
 • Ermetizarea proceselor tehnologice;
 • Amenajarea spaţiilor verzi;
 • Ventilaţia locală

Question 6

Question
6. Măsuri curativ-profilactice în combaterea acţiunii nocive a prafului.
Answer
 • Ventilaţia locală;
 • Examenele medicale;
 • Folosirea mijloacelor de protecţie individuală;
 • Utilizarea inhalatoarelor;
 • Transportul pneumatic.

Question 7

Question
7. Gradul de pericol al prafului, factorii ce-l determină
Answer
 • Dimensiuni
 • Dispersie
 • Origine
 • Componenţă chimică;
 • Forma sursei de emanare

Question 8

Question
8. Măsuri tehnologice în combaterea acţiunii nocive a prafului.
Answer
 • Sistematizarea încăperilor de producere;
 • Elaborarea ciclurilor tehnologice închise;
 • Ventilaţia locală;
 • Ermetizarea proceselor de producere;
 • Transportul pneumatic

Question 9

Question
9. Caracteristica aerosolilor de praf.
Answer
 • Precipitaţie slabă;
 • Rapid se precipită;
 • Sunt reţinuţi în căile respiratorii superioare;
 • Pătrund până la alveole;
 • Se dizolvă în apă.

Question 10

Question
10. Măsuri de sistematizare în combaterea acţiunii nocive a prafului.
Answer
 • Zonarea localităţilor;
 • Ermetizarea procesului de producere;
 • Amenajarea spaţiilor verzi;
 • Respectarea zonelor de protecţie sanitară;
 • Amenajarea ventilaţiei

Question 11

Question
11. Măsuri sanitar-tehnice în combaterea acţiunii nocive a prafului.
Answer
 • Respectarea zonelor de protecţie sanitară;
 • Ventilaţia locală;
 • Deriticarea umedă, cu aspiratoare;
 • Instalarea mijloacelor de captare a deşeurilor;
 • Examenele medicale periodice.

Question 12

Question
12. Acţiunea prafului asupra organismului.
Answer
 • Iritantă
 • Alergizantă
 • Fibrozantă
 • Statica
 • Cancerigenă

Question 13

Question
13. Caracteristica zgomotului.
Answer
 • Suprapunere dezordonată de sunete de diferită frecvenţă şi intensitate;
 • Vibraţii mecanice cu frecvenţă de 16-20000 HZ;
 • Succesiune de sunete cu o anumită frecvenţă;
 • Orice sunet nedorit;
 • Vibraţii mecanice cu frecvente mai mari de 20000 Hz.

Question 14

Question
14. Măsurile de combatere ale zgomotului.
Answer
 • Modificări tehnologice de reducere a zgomotului;
 • Folosirea materialelor fonoabsorbante;
 • Fundamente şi dispozitive amortizatoare;
 • Sistematizarea raţională a încăperilor de producere;
 • Folosirea căştilor antifoane.

Question 15

Question
15. Influența zgomotului asupra organismului.
Answer
 • Perioada de expunere la zgomot;
 • Intensitatea zgomotului;
 • Frecvenţa zgomotului;
 • Receptivitatea organismului;
 • Adaptarea organismului.

Question 16

Question
16. Factorii principali în dezvoltarea surdităţii profesionale.
Answer
 • Vârsta muncitorului;
 • Expunerea îndelungată la zgomot intens;
 • Caracteristicile fizice ale zgomotului;
 • Adaptarea organismului la agresiunea sonoră;
 • Sexul muncitorului.

Question 17

Question
17. Domeniul de studiu al fiziologiei muncii.
Answer
 • ✓ Studierea modificărilor stării funcţionale a organismului uman în timpul muncii
 • ✓ Studierea posibilităţii de adaptare a organismului întreg sau a unor organe şi grupe de organe la condiţii speciale de muncă
 • ✓ Elaborarea metodelor fiziologice argumentate de organizare a procesului de muncă, ce contribuie la prevenirea oboselii și menținerea unui nivel înalt al capacității de muncă, inclusiv: • optimizarea mișcărilor, • pozițiilor de muncă, • organizarea locurilor de muncă, • ritmul de muncă și odihnă.
 • ✓ Studiul legităților fiziologice ale muncii fizice și intelectuale;
 • ✓ Cercetarea mecanismelor fiziologice, care determină dinamica capacității de muncă a omului în condiții contemporane de producere;
 • ✓ Evaluarea muncii după gradul de solicitare fizică și neuropsihică.

Question 18

Question
19. Etapele capacității de muncă.
Answer
 • •Etapa de întrare în muncă sau de creștere a capacității de muncă
 • •Etapa capacității înalte de muncă
 • •Etapa de scădere a capacității de muncă

Question 19

Question
20. Metodele fiziologice de organizare a procesului de muncă.
Answer
 • eliminarea factorilor profesionali etiologici
 • ▪ repartizarea muncilor mai grele dimineața
 • ▪ repartizarea eforturilor fizice și intelectuale în funcție de ritmul săptămânal
 • ▪ recuperarea organismului prin odihnă activă și pasivă.
 • ▪ iluminarea corespunzătoare a locurilor de muncă (intelectuale sau fizice), protecția ochilor împotriva surselor puternice de lumină
 • ▪ evitarea zgomotelor, protecția împotriva lor cu ajutorul unor produse antifonice
 • ▪ adaptarea treptată la noile locuri de muncă
 • ▪ evitarea (pe cat posibil) graba, agresivitatea, iritarea, furia, etc.
 • ▪ ritm de muncă - odihnă adecvat, cu includerea pauzelor juste atât în ceea ce priveşte durata cât şi plasarea lor în cadrul timpului activ de muncă
 • ▪ alimentația rațională

Question 20

Question
21. Definiția fiziologiei muncii.
Answer
 • Fiziologia muncii – studiază reacţiile adaptative ale organismului la diferite procese de muncă în raport cu diverşi factori specifici ai locului de muncă
 • nu câte definiții pot fi

Question 21

Question
22. Indicii modificărilor stării funcţionale al sistemului nervos central în timpul lucrului.
Answer
 • 1. Muncile de intensitate mică sau medie stimulează activitatea scoarţei
 • 2. Muncile de intensitate mare şi/sau prelungite: ✓ accentuează procesele de inhibiţie din scoarță ✓ scade excitabilitatea acesteia ✓ tulbură activitatea reflex-condiţionată

Question 22

Question
23. Adaptarea funcţiei cardiace în efort.
Answer
 • Creşterea debitului cardiac;
 • Creşterea frecvenţei cardiace;
 • Scăderea volumului sistolic;
 • Creşterea frecvenţei cardiace e un mecanism mai econom de adaptare decât creşterea volumului sistolic;
 • Creşterea presiunii pulsatile.

Question 23

Question
24. Oboseala – caracteristica, tipurile ei.
Answer
 • Micşorarea capacităţii de muncă;
 • Senzaţie de epuizare;
 • Cefalee;
 • Insomnie
 • Ireversibilitate după odihnă

Question 24

Question
Pentru oboseală nu este caracteristic
Answer
 • scăderea capacităţii de muncă;
 • Diminuarea atenţiei
 • Creşterea timpului de latentă a reacţiilor motrice ;
 • Ireversibilitate
 • excitabilitate psihică crescută.

Question 25

Question
25. Hidrocarburile alifatice - caracteristica.
Answer
 • Toxicitatea scade odată cu creşterea numărului atomilor de carbon;
 • Dau sindrom narcotic;
 • Acţiunea narcotică devine mai intensă odată cu creşterea numărului atomilor de carbon;
 • Dau iritaţie puternică a căilor respiratorii;
 • Influenţează selectiv.
Show full summary Hide full summary

Similar

Periodic Table
PatrickNoonan
Characteristics and Climate of a hot desert
Adam Collinge
GCSE English Literature: Of Mice and Men
Andrea Leyden
How to Develop the Time Management Skills Essential to Succeeding in IB Courses
nina.stuer14
A-level Maths: Key Differention Formulae
Andrea Leyden
GCSE CHEMISTRY UNIT 2 STRUCTURE AND BONDING
mustafizk
Globalisation Case Studies
annie
“The knower’s perspective is essential in the pursuit of knowledge.” To what extent do you agree with this statement?
Lucia Rocha Mejia
Theory of Knowledge Essay Preparation
Derek Cumberbatch
FV modules 1-4 infinitives- ENTER SPANISH
Pamela Dentler
Power and Conflict Poetry
Charlotte Woodward