1. Craniul – particularități structurale și compartimente. Oasele occipital, frontal, parietal şi sfenoidul.

Description

- Anatomia Quiz on 1. Craniul – particularități structurale și compartimente. Oasele occipital, frontal, parietal şi sfenoidul., created by Hard Well on 26/01/2019.
Hard Well
Quiz by Hard Well, updated more than 1 year ago
Hard Well
Created by Hard Well over 5 years ago
6934
10

Resource summary

Question 1

Question
Osul parietal:
Answer
 • Lamă cribroasă
 • Unghiul mastoidian
 • Şanţ al sinusului sagital superior
 • Apofiză clinoidă posterioară
 • Margine sagitală

Question 2

Question
La delimitarea cărui orificiu ia parte corpul osului sfenoid:
Answer
 • Jugular
 • Occipital mare
 • Lacerat
 • Infraorbitar
 • Mastoidian

Question 3

Question
Osul frontal:
Answer
 • Aripi mici
 • Fosetă trohleară
 • Lamă perpendiculară
 • Linii nucale
 • Constă din 4 părți

Question 4

Question
Osul occipital:
Answer
 • Clivus
 • Fosetă trohleară
 • Lamă perpendiculară
 • Linii nucale
 • Constă din 4 părți

Question 5

Question
Osul occipital:
Answer
 • Tubercul faringian
 • Incizura jugulară
 • Unghi sfenoid
 • Lamelă orbitară
 • Șanțul sinusului sigmoid

Question 6

Question
Osul parietal:
Answer
 • Tubercul faringian
 • Foveole granulare
 • Unghi sfenoid
 • Șanțul sinusului sigmoid
 • Canal optic

Question 7

Question
Osul sfenoid:
Answer
 • Aripi mici
 • Fisura orbitală superioară
 • Lamă perpendiculară
 • Șanțul prechiasmatic
 • Canal carotidian

Question 8

Question
Osul sfenoid:
Answer
 • Creasta infratemporală
 • Orificiul spinos
 • Unghi sfenoid
 • Lamelă orbitară
 • Canal optic

Question 9

Question
Corpul osului sfenoid:
Answer
 • Lamă cribroasă
 • Șanțul carotidian
 • Şanţ al sinusului sagital superior
 • Apofiză clinoidă posterioară
 • Orificiul spinos

Question 10

Question
Solzul occipitalului:
Answer
 • Lamă cribroasă
 • Inion
 • Şanţ al sinusului sagital superior
 • Apofiză clinoidă posterioară
 • Linie nucală inferioară

Question 11

Question
Formaţiuni anatomice situate pe părţile laterale ale occipitalului:
Answer
 • Incisura jugularis
 • Sulcus sinus sigmoidei
 • Condylus occipitalis
 • Canalis hypoglossalis
 • Toate corecte

Question 12

Question
Foveole granulare are:
Answer
 • Osul temporal
 • Osul occipital
 • Osul sfenoid
 • Osul frontal
 • Osul parietal

Question 13

Question
Orificiul oval se află pe:
Answer
 • Osul temporal
 • Osul occipital
 • Osul sfenoid
 • Osul frontal
 • Osul parietal

Question 14

Question
Incizura etmoidală aparține:
Answer
 • Osului temporal
 • Osului occipital
 • Osului sfenoid
 • Osului frontal
 • Osului parietal

Question 15

Question
Canalul pterigoid ține de:
Answer
 • Osul parietal
 • Osul temporal
 • Osul frontal
 • Osul sfenoid
 • Osul occipital

Question 16

Question
Canalul optic trece prin:
Answer
 • Osul parietal
 • Osul temporal
 • Osul frontal
 • Osul sfenoid
 • Osul occipital

Question 17

Question
Unghi frontal are:
Answer
 • Osul parietal
 • Osul temporal
 • Osul frontal
 • Osul sfenoid
 • Osul occipital

Question 18

Question
Canalul hipoglos trece prin:
Answer
 • Osul parietal
 • Osul temporal
 • Osul frontal
 • Osul sfenoid
 • Osul occipital

Question 19

Question
La baza apofizei pterigoidiene se află:
Answer
 • Canalul incisiv
 • Apertura piriformă
 • Peştera mastoidiană
 • Fisura orbitară inferioară
 • Toate false

Question 20

Question
La baza condilului occipital se distinge:
Answer
 • Orificiul lacerat
 • Canalul nervului hipoglos
 • Orificiul rotund
 • Orificiul jugular
 • Canalul pterigopalatin (palatin mare)

Question 21

Question
Pe faţa maxilară a aripii mari a sfenoidului se deschide:
Answer
 • Orificiul lacerat
 • Canalul nervului hipoglos
 • Orificiul rotund
 • Orificiul jugular
 • Canalul pterigopalatin (palatin mare)

Question 22

Question
Oase ale craniului cerebral sunt:
Answer
 • Sfenoidul
 • Occipitalul
 • Vomerul
 • Palatinul
 • Etmoidul

Question 23

Question
Sunt oase ale craniului cerebral:
Answer
 • Os sphenoidale
 • Os occipitale
 • Os frontale
 • Os parietale
 • Toate corecte

Question 24

Question
Evidenţiaţi părţile principale ale os frontale:
Answer
 • Squama
 • Sinus frontalis
 • Pars orbitalis
 • Pars nasalis
 • Ala major

Question 25

Question
Care oase ale craniului conţin cavităţi aerofore?
Answer
 • Mandibula
 • Os sphenoidale
 • Os frontale
 • Maxilla
 • Concha nasalis inferior

Question 26

Question
Formaţiuni anatomice situate pe faţa cerebrală a squama frontalis:
Answer
 • Sulcus sinus sagittalis superioris
 • Sulcus sinus sigmoidei
 • Crista galli
 • Foramen ovale
 • Crista frontalis

Question 27

Question
Formaţiuni anatomice situate pe faţa internă a squama occipitalis:
Answer
 • Sulcus sinus petrosi inferioris
 • Sulcus sinus transversi
 • Linea nuchae superior
 • Sulcus sinus sagittalis superioris
 • Sulcus sinus sigmoidei

Question 28

Question
Formaţiuni anatomice situate pe faţa externă a squama frontalis:
Answer
 • Arcus superciliaris
 • Incisura ethmoidalis
 • Glabella
 • Linea temporalis
 • Foramen infraorbitale

Question 29

Question
Evidenţiaţi părţile principale ale os occipitale:
Answer
 • Pars basilaris
 • Clivus
 • Squama occipitalis
 • Foramen magnum
 • Toate corecte

Question 30

Question
Formaţiuni anatomice situate pe faţa internă a os parietale:
Answer
 • Linea temporalis
 • Tuber parietale
 • Sulci arteriosi
 • Sulcus sinus sagittalis superioris
 • Foveolae granulares

Question 31

Question
Evidenţiaţi părţile principale ale os sphenoidale:
Answer
 • Ala major
 • Processus pterygoideus
 • Sinus sphenoidalis
 • Ala minor
 • Toate corecte

Question 32

Question
Elementele descriptive ale osului frontal:
Answer
 • Apofiza zigomatică
 • Incizura supraorbitară
 • Linia temporală
 • Creasta de cocoş
 • Arcurile superciliare

Question 33

Question
Porţiunile osului occipital:
Answer
 • Partea bazilară
 • Partea temporală
 • Partea laterală
 • Partea sfenoidală
 • Solzul occipital

Question 34

Question
Osul occipital ia parte la formarea orificiului:
Answer
 • Rotund
 • Occipital mare
 • Jugular
 • Oval
 • Lacerat

Question 35

Question
Sinusul frontal se deschide în:
Answer
 • Sinusul maxilar
 • Meatul nazal mediu
 • Meatul nazal inferior
 • Meatul nazal superior
 • Fosa temporală

Question 36

Question
Porţiunile osului sfenoid:
Answer
 • Baza
 • Corp
 • Aripile mari
 • Aripile mici
 • Apofizele pterigoide

Question 37

Question
Canalele osului sfenoid:
Answer
 • Musculotubar
 • Optic
 • Carotid
 • Pterigoid
 • Infraorbitar

Question 38

Question
Feţele aripilor mari ale osului sfenoid:
Answer
 • Cerebrală
 • Temporală
 • Zigomatică
 • Orbitară
 • Infratemporală

Question 39

Question
Se referă la corpul sfenoidului:
Answer
 • Fosa hipofizară
 • Sinusul sfenoid
 • Şanţul pterigopalatin
 • Apofizele clinoide anterioare
 • Şanţul carotid

Question 40

Question
Apofiza pterigoidă conţine:
Answer
 • Şanţul pterigopalatin
 • Fosa pterigoidă
 • Rostrul sfenoidal
 • Incizura pterigoidă
 • Cârligul pterigoid
Show full summary Hide full summary

Similar

Mapa conceptual Cartílago y hueso
Valentina Alvarez
Hemisferios cerebrales
Jason Camisan
Mapa mental análisis del movimiento.
Genis Rodriguez
Examen 1
Andrea Flores
Anatomia, osteologia, generalități
Владислава Чауш
Nombres anatómicos en latín de huesos
Isidora Vennik C
CAVIDAD NASAL
Val Gallardo
Mediastino
Jennifer Bolivar
Sistema Circulatório
Nathália Souza
Hueso pariental
MARISOL CASTELAN CAUDILLO