BCM test 7 (181-210)

Description

Quiz on BCM test 7 (181-210), created by Ana Maria Tîrșu on 26/05/2022.
Ana Maria Tîrșu
Quiz by Ana Maria Tîrșu, updated more than 1 year ago
Ana Maria Tîrșu
Created by Ana Maria Tîrșu almost 2 years ago
522
0

Resource summary

Question 1

Question
31. Bifați macrobarierele de comunicare:
Answer
 • A. Social-politice.
 • B. Socio-culturale.
 • C. Tehnico-economice;
 • D. Religioase;
 • E. Lingvistice.

Question 2

Question
32. Bifați microbarierele de comunicare:
Answer
 • A. Psihologice,
 • B. Tehnice,
 • C. Tehnico-economice,
 • D. logice,
 • E. De înţelegere.

Question 3

Question
33. Ce microbariere de comunicare au o importanţă deosebită?:
Answer
 • A. Culturtale
 • B. Tehnico-economice;
 • C. Logice
 • D. Religioase;
 • E. Lingvistice.

Question 4

Question
34. Comunicarea ca fenomen esențial în medicină se referă la:
Answer
 • A. Comunicarea dintre medic şi pacient,
 • B. Dintre diverşi profesionişti implicaţi în îngrijirea medicală,
 • C. Între profesionişti şi public,
 • D. Între rude.
 • E. Între interese.

Question 5

Question
35. Bifați barierele de comunicare în relația medic-pacient:
Answer
 • A. Bariere social-culturale,
 • B. Bariere fonetice şi semantice,
 • C. Bariere generate de abordări individualiste,
 • D. Bariere raportate la relaţiile individ-grup,
 • E. Bariere stilistice şi logice.

Question 6

Question
36. Bifați factorii ce contribuie la o comunicare ineficientă:
Answer
 • A. A ține cont în comunicare doar de necesitățile proprii,
 • B. Implicarea activă a individului care ascultă,
 • C. A ține cont în comunicare doar necesitățile limitate ale conlocutorului,
 • D. Comportament agresiv față de celălalt,
 • E. Comportament pasiv față de celălalt.

Question 7

Question
37. Bifați tehnicile de comunicare ale ascultării active:
Answer
 • A. Formularea întrebărilor,
 • B. Ascultarea pasivă,
 • C. Parafrazarea,
 • D. Oferirea de feedback,
 • E. Sumarizarea.

Question 8

Question
38. Enunțați pașii ce trebuie întreprinși pentru o comunicare eficientă medic-pacient:
Answer
 • A. Rafinați-vă abilitățile de comunicare de bază pe care deja le posedaţi,
 • B. Comunicați cu sens unic,
 • C. Faceți ajustările necesare în stilul propriu pentru a vă adapta stilului modern, participativ, de comunicare,
 • D. Luați măsuri pentru a vă perfecționa, în scopul depășirii așteptărilor pacienților dvs.,
 • E. Nu faceți un efort suplimentar pentru a câștiga încrederea,

Question 9

Question
39. Conflictul reflectă unele particularități precum:
Answer
 • A. Armonie în relațiile interpersonale.
 • B. Opoziție dintre indivizi și grupuri bazată pe concurență, atitudini diferite față de satisfacerea nevoilor și intereselor individuale.
 • C. Diferențe și incompatibilitățile dintre persoane.
 • D. Luptă dintre valori și revendicări de statusuri sociale.
 • E. Perceperea scopurilor, valorilor, intereselor și conduita celeilalte părți ca opuse celor proprii.

Question 10

Question
40. Bernard Mayer definește conflictul ca:
Answer
 • A. Fenomen social.
 • B. Fenomen psihosocial tridimensional.
 • C. Proces cognitiv.
 • D. Fenomen psihoindividual.
 • E. Fenomen ce implică componenta cognitivă, afectivă și comportamentală.

Question 11

Question
41. J. Galtung a descris conflictul ca proces compus din:
Answer
 • A. Elementul static.
 • B. Contradicție
 • C. Atitudine
 • D. Comportament.
 • E. Elementul distructiv.
 • F. Elementul de autodisciplinare

Question 12

Question
42. Acțiunea în conflict poate fi:
Answer
 • A. Avantajoasă/dezavantajoasă.
 • B. Constructivă/cooperantă.
 • C. Distructivă/competitivă.
 • D. De condamnare/de apărare.
 • E. De autodisciplinare/de responsabilizare.

Question 13

Question
43. Din punct de vedre al esenței conflictele se împart în:
Answer
 • A. Conflicte internaționale.
 • B. Conflicte de substanță.
 • C. Conflicte interpersonale.
 • D. Conflicte afective.
 • E. Conflicte disfuncționale.

Question 14

Question
44. În funcție de nivelul la care se manifestă subiecții antrenați, există conflicte:
Answer
 • A. Intrapersonale.
 • B. Intragrup.
 • C. Intergrup.
 • D. Internaționale.
 • E. Accidentale.

Question 15

Question
45. După gradul de intensitate conflictul poate duce la stări de:
Answer
 • A. Hedonism.
 • B. Disconfortul interior.
 • C. Incidente sau conflicte neprevăzute.
 • D. Neînțelegeri.
 • E. Tensiune și criză.

Question 16

Question
46. După criteriul perceperii adversarului situațiile de conflict se clasifică în felul următor:
Answer
 • A. Cronice.
 • B. Acute.
 • C. Luptă.
 • D. Jocul.
 • E. Dezbaterea.

Question 17

Question
47. Din punct de vedere al duratei și evoluției se disting conflicte:
Answer
 • A. Spontane.
 • B. Acute.
 • C. Negative.
 • D. Funcționale.
 • E. Cronice.

Question 18

Question
48. În funcție de rezultatele sau efectele pe care le au, conflictele pot fi:
Answer
 • A. Funcționale.
 • B. Cu evoluție scurtă.
 • C. Cu evoluție lentă.
 • D. Disfuncționale.
 • E. Acute.

Question 19

Question
49. Care sunt elementele-cheie în rezolvarea cu succes a conflictelor?
Answer
 • A. Aroganța.
 • B. Arbitrarea.
 • C. Negocierea.
 • D. Medierea.
 • E. Puterea politică.

Question 20

Question
50. Care dintre stilurile enumerate mai jos, descrise de K.Thomas, contribuie la managementul conflictelor:
Answer
 • A. Competiția.
 • B. Acomodarea.
 • C. Compromisul.
 • D. Evitarea sau abandonul.
 • E. Jocul.

Question 21

Question
51. Care sunt potențialii „inamici” ai eticii clasice și bioeticii, dar pot fi și surse de conflict?
Answer
 • A. Însușirile unor indivizi opuse moralei.
 • B. Valorile.
 • C. Abuzul verbal.
 • D. Nivelul scăzut de cultură.
 • E. Lipsa de politeță.

Question 22

Question
52. Promovarea eticii în situațiile de conflict este necesară pentru:
Answer
 • A. Umanizarea relațiilor.
 • B. Diminuarea influențelor negative ale conflictului asupra omului.
 • C. Creșterea propriei percepții.
 • D. Satisfacerea intereselor proprii.
 • E. Stima de sine.

Question 23

Question
53. Unele strategiile de soluționare a unui conflict sunt:
Answer
 • A. Abordarea victorie-victorie.
 • B. Evitarea atacurilor verbale.
 • C. Transformarea atacului la persoană în atac asupra problemei.
 • D. Identificarea motivului real.
 • E. Abandonarea situației de conflict.

Question 24

Question
54. Bifați disciplinele care sunt complementare disciplinei „comunicare interculturală”:
Answer
 • A. Etnologia,
 • B. Politologia,
 • C. Etnolingvistica,
 • D. Etnopsihanaliza,
 • E. Antropologia culturală.

Question 25

Question
55. Care sunt elementele definitori ale definiției conceptului de „cultură”?:
Answer
 • A. Sistem de valori,
 • B. Idei,
 • C. Atitudini
 • D. Norme
 • E. Concepte

Question 26

Question
56. Modelul policentric se atestă, cel puţin parțial, în entități politico-culturale precum:
Answer
 • A. Belgia,
 • B. Canada,
 • C. California, SUA,
 • D. Suedia,
 • E. Elveţia.

Question 27

Question
57. Etnocentrismul se asociază, de cele mau multe ori, cu:
Answer
 • A. Intoleranţa,,
 • B. Xenofobia,
 • C. Rasismul,
 • D. Stigmatizarea,
 • E. Umanismul

Question 28

Question
58. Bifați elementele social-culturale cu impact direct asupra percepţiilor şi comunicării interculturale:
Answer
 • A. Valorile,
 • B. Normele,
 • C. Tabuurile,
 • D. Concepţia despre lume,
 • E. Varianta a, b,d,

Question 29

Question
59. Evidențiați tipurile de takezici/uhaptici/tactili în comunicarea interculturală:
Answer
 • A. Profesional,
 • B. Ritualic,
 • C. Interactiv,
 • D. De dragoste,
 • E. Amical.

Question 30

Question
60. Notați tipurile istorice de strângere a mâini, fiecare având importanța sa simbolică în comunicarea intercultruală:
Answer
 • A. Palma întoarsă cu fața în sus,
 • B. Palma în poziție orizontală.
 • C. Palma în poziție verticală,
 • D. Strângerea mâinii tip „mănușă”,
 • E. Palma întoarsă cu fața în jos.
Show full summary Hide full summary

Similar

Cell Structure
daniel.praecox
A-level French Vocabulary
Andrea Leyden
Cognitive Psychology - Loftus and Palmer (1974)
Robyn Chamberlain
IB Bio - Mitosis Quiz
j. stu
GCSE AQA Chemistry Atomic Structure and Bonding
Joseph Tedds
Physics P1
Phoebe Drew
Business Studies Unit 1
emily.mckechnie
Crime and Punishment Flashcards - Edexcel GCSE Religious Studies Unit 8
nicolalennon12
B1.1.1 Diet and Exercise Flash Cards
Tom.Snow
SalesForce ADM 201 Study Quiz
Brianne Wright