BCM test 3 (61-90)

Description

Quiz on BCM test 3 (61-90), created by Ana Maria Tîrșu on 26/05/2022.
Ana Maria Tîrșu
Quiz by Ana Maria Tîrșu, updated more than 1 year ago
Ana Maria Tîrșu
Created by Ana Maria Tîrșu almost 2 years ago
548
0

Resource summary

Question 1

Question
61. Enunțați trăsătura ce NU face parte din stilul comunicațional eficient al medicului după Studiul Levinson şi colab.:
Answer
 • A. Explicarea clară a evoluției stării de sănătate a pacientului și succesiunea frecventării ulterioare a cabinetului medical,
 • B. Folosirea frecventă a râsului și a simțului umorului,
 • C. Seriozitate și folosirea rară a râsului și a simțului umorului.
 • D. Tendința de încurajare a unei comunicări destinse și cuprinzătoare (solicitarea opiniei pacienților, încurajarea pacienților să-și spună necazurile, verificarea gradului de înțelegere a problemelor medicale de către pacienți),
 • E. E durata mai mare a consultațiilor medicale (o diferență medie de peste trei minute pe consultație).

Question 2

Question
62. Enunțați sugestiace NU contribuie la depășirea barierelor de comunicare medic-pacient după Modelul Ley:
Answer
 • A. Îndrumările și indicațiile să fie prezentate în debutul interviului,
 • B. Să fie accentuată importanţa recomandărilor şi indicațiilor medicale,
 • C. Informația ce trebuie comunicată să fie formulată în propoziții clare,
 • D. Să se folosească propoziții și cuvinte scurte,
 • E. Îndrumările și indicațiile să fie prezentate la mijlocul interviului.

Question 3

Question
63. Conflictul este:
Answer
 • A. Parte componentă a realității umane, element integrant din viața noastră, fenomen social, psihosocial și psihoindividual.
 • B. Conformitate a ceea ce se spune cu ceea ce este.
 • C. Actul de a face anumite lucruri comune se realizează prin schimbul de gânduri, idei și sentimente.
 • D. Este un proces bidirecțional la care iau parte atât vorbitorul cât și ascultătorul.
 • E. Interpretarea cuvintelor şi expresiilor pentru a ghici intențiile şi ideile vorbitorului.

Question 4

Question
64. Problema versus conflictul vizează:
Answer
 • A. Obiecte, lucruri, scopuri etc.
 • B. Componenta afectivă și sentimentală a persoanei.
 • C. Forme a realității interpersonale generate de interesele divergente ale indivizilor.
 • D. Totalitatea sentimentelor.
 • E. Starea de pasivitate.

Question 5

Question
65. Etimologia cuvântului conflict din latină este:
Answer
 • A. Ciocnire, luptă, a ține împreună cu forța.
 • B. Moravuri, obiceiuri.
 • C. Credință comună în cadrul unui grup social..
 • D. Rezultatul exercitării facultăților noastre spirituale.
 • E. Principiu de acțiune.

Question 6

Question
66. Conflictologia este:
Answer
 • A. Ramură a științelor naturii.
 • B. Condiție a existenței politicii actuale.
 • C. Ramură a științei care studiază cauzele originii, dezvoltării, escaladării, rezolvării conflictelor la toate nivelurile odată cu finalizarea lor ulterioară.
 • D. Principiile în acțiune.
 • E. Hazard.

Question 7

Question
67. Obiectul de studiu al conflictologiei îl reprezintă:
Answer
 • A. Conflictul, cauzele, dinamica, tipurile, efectele, modalitățile de gestionare a conflictelor.
 • B. Realitatea obiectivă.
 • C. Realitatea subiectivă.
 • D. Regulile sociale, procesele sociale.
 • E. Ramura aplicativă a eticii medicale.

Question 8

Question
68. Lewis A. Coser definește conflictul ca:
Answer
 • A. Luptă între valori și revendicări de statusuri sociale.
 • B. Barieră socio-culturală.
 • C. Obiect al preocupărilor cuiva.
 • D. Preocupare care cere o soluționare imediată.
 • E. Manifestare care cere amânarea soluției.

Question 9

Question
69. Care este cheia gestionării unui conflict?
Answer
 • A. Modul de interacțiune psiho-socială.
 • B. Comunicarea, schimbul de informații prin cooperare.
 • C. Limbajul extraverbal.
 • D. Comunicarea accidentală.
 • E. Comunicarea intrapersonală.

Question 10

Question
70. Etapele de declanșare a unui conflict sunt:
Answer
 • A. Dezacordul, confruntarea, escaladarea, deescaladarea, rezolvarea conflictului.
 • B. Dezacordul, confruntarea, rezolvarea conflictului, escaladarea, deescaladarea.
 • C. Escaladarea, deescaladarea, dezacordul, confruntarea, rezolvarea conflictului.
 • D. Deescaladarea, confruntarea, dezacordul, escaladarea, rezolvarea conflictului.
 • E. Dezacordul, escaladarea, confruntarea, deescaladarea, rezolvarea conflictului.

Question 11

Question
71. Dezacordul în conflict este:
Answer
 • A. Neînțelegerea diferitelor păreri, concepții, atitudini, de percepere etc., lipsa de informație corectă, modul diferit de a gândi și de fi al unor indivizi sau grupuri.
 • B. Deescaladarea, escaladarea, confruntarea.
 • C. Suspendarea discursului verbal și a acțiunilor raționale.
 • D. Captarea bunăvoinței părților adverse.
 • E. Perceperea corectă a situației.

Question 12

Question
72. Confruntarea în conflict apare când:
Answer
 • A. Sunt idei contrare, situația este dominată de emoții, comunicare dificilă.
 • B. Modul diferit de a îmbrăca.
 • C. Există ostilitate (dușmănie) interpersonală imaginată.
 • D. Mediatorul creează condiții și de îndrumare a părților.
 • E. Profesionistul stăpânește tehnica negocierii.

Question 13

Question
73. Escaladarea într-un conflict reprezintă:
Answer
 • A. Tensiune maximă a părților implicate în conflict, dominarea în relația de conflict a agresivității.
 • B. Captarea bunăvoinței.
 • C. Neînțelegerea diferențelor de păreri, concepții, atitudine, etc.
 • D. Compatibilitatea scopurilor.
 • E. Elementele afective, cognitive și conective.

Question 14

Question
74. Deescaladare într-un conflict este:
Answer
 • A. Acțiuni iraționale, uneori violente.
 • B. Deosebirea dintre modul de a fi și a gândi.
 • C. Etapa de concesii, discuții, situație de calm, comunicare echilibrată.
 • D. Un proces dinamic în care atitudinea, comportamentul și contradicția se influențează reciproc.
 • E. Comportament răzbunător.

Question 15

Question
75. Rezolvarea conflictului are scopul:
Answer
 • A. De a capta bunăvoința părților adverse, de a scădea tensiunea dintre părțile adverse, de a comunica echilibrat.
 • B. De a genera stări de stres.
 • C. De a pune stăpânire pe situație.
 • D. Schimbul de informații prin cooperare.
 • E. Satisfacerea nevoilor și intereselor individuale.

Question 16

Question
76. Componenta cognitivă a conflictului este compusă din:
Answer
 • A. Emoțiile și sentimentele.
 • B. Gândirea, percepția situației conflictuale.
 • C. Comunicarea și comportamentul omului.
 • D. Acțiuni constructive și cooperante.
 • E. Acțiuni distructive și competitive.

Question 17

Question
77. Componenta afectivă a conflictului include:
Answer
 • A. Acțiunea, inclusiv comunicarea.
 • B. Reprezentarea despre lume.
 • C. Emoțiile și sentimentele.
 • D. Gândirea, percepția situației conflictuale.
 • E. Raționamentele.

Question 18

Question
78. Componenta comportamentală include:
Answer
 • A. Reprezentarea situației de conflict.
 • B. Acțiunea și comunicarea.
 • C. Reprezentarea lumii.
 • D. Percepția spațiului.
 • E. Percepția timpului.

Question 19

Question
79. În situații de conflict indivizii reacționează în funcție de:
Answer
 • A. Temperament, caracter, imagine de sine, percepții și reprezentări.
 • B. Statutul social.
 • C. Rolul social.
 • D. Convingeri.
 • E. Nivelul de inteligență.

Question 20

Question
80. Conflictele afective se referă la:
Answer
 • A. Relațiile interpersonale.
 • B. Organizațiile internaționale.
 • C. Armonie totală pentru ceilalți.
 • D. Perceperea cauzelor ascunse.
 • E. Sacrificiul propriilor interese în favoarea altora.

Question 21

Question
81. Conflictele de substanță urmăresc:
Answer
 • A. Atingerea propriilor scopuri prin intermediul unor grupuri.
 • B. Ridicarea stimei de sine.
 • C. Să se afirme prin realizările personale.
 • D. Folosirea efectului Pygmalion.
 • E. De a obține o stare afectivă de plăcere.

Question 22

Question
82. După durată și evoluție conflictele sunt:
Answer
 • A. Spontane, acute și cronice.
 • B. Funcționale.
 • C. Disfuncționale.
 • D. Intrapersonale.
 • E. Interpersonale.

Question 23

Question
83. Conflictul dintre doi sau mai mulți membri ai aceluiași grup sau echipă se numește:
Answer
 • A. Conflicte spontane.
 • B. Conflicte acute.
 • C. Conflicte cronice.
 • D. Internaționale.
 • E. Conflictul intragrup.

Question 24

Question
84. Conflictul intrapersonal apare la nivelul:
Answer
 • A. Personalității.
 • B. Social.
 • C. Culturii.
 • D. Relațiilor ierarhice dintre oameni.
 • E. Relației dintre om-societate-mediu.

Question 25

Question
85. Comportamentul în conflict are rolul:
Answer
 • A. De a exprima emoțiile implicate în conflict și satisfacerea nevoilor.
 • B. De a încuraja exprimarea sentimentelor.
 • C. De a satisface nevoile ce au provocat conflictul.
 • D. De a schimba informații prin cooperare.
 • E. De a afla opiniile celorlalți.

Question 26

Question
86. Unele strategiile de soluționare a conflictului sunt:
Answer
 • A. Negocierea, medierea și arbitrajul.
 • B. Retragerea, aplanarea și constrângerea.
 • C. Confruntarea, competiția și acomodarea.
 • D. Evitarea, abandonul și insistența.
 • E. Lupta, jocul și dezbaterea.

Question 27

Question
87. Care sunt cele cinci stiluri de management al conflictelor:
Answer
 • A. Competiția, acomodarea, compromisul, evitarea și cooperarea.
 • B. Aroganța, aviditatea, trecerea responsabilității pe seama altora, impertinența, ostilitatea.
 • C. Criza, tensiunea, lupta, jocul și dezbaterea.
 • D. Dezacordul, escaladarea, deescaladarea, contradicția și atitudinea.
 • E. Comportamentul, afectivitatea, utilitatea practică, percepția și acțiunea.

Question 28

Question
88. Cine din autori a formulat pentru prima dată conceptul de „comunicare interculturală”:
Answer
 • A. Denis McQuail.
 • B. Leonard Saules.
 • C. Shanon-Weaver.
 • D. T. H. Hall
 • E. Samuel C. Serto.

Question 29

Question
89. În afară de sintagma „comunicare interculturală”, în literatura de specialitate se folosește noțiunea de?:
Answer
 • A. Comunicare interstatală,
 • B. Comunicare interetnică,
 • C. Comunicare interumană,
 • D. Comunicare internațională,
 • E. Comunicare intercomunitară.

Question 30

Question
90. Ca disciplină, comunicarea interculturală face parte din cadrul căror ştiinţe?:
Answer
 • A. științele sociale,
 • B. științele politice,
 • C. științele juridice,
 • D. științele umanistice,
 • E. științele culturii.
Show full summary Hide full summary

Similar

Algebra
Alex Maraio
C1 - Formulae to learn
Tech Wilkinson
Geography Coasts Questions
becky_e
B3- Science. Cells, Genes and Enzymes.
MissChurro
GCSE AQA Biology 2 Plants & Photosynthesis
Lilac Potato
AQA GCSE Chemistry Unit 2
Gabi Germain
GCSE REVISION TIMETABLE
Sonia Christopher
Mitosis
Selam H
Photosynthesis and Respiration
Jessica Phillips
Chinese HSK -1 Characters Flashcards
ASHISH AWALGAONKAR
MAPA MENTAL DISEÑO GRAFICO
Lizbeth Domínguez