211-240

Description

Quiz on 211-240, created by Vladislav Gherasimenco on 22/05/2022.
Vladislav Gherasimenco
Quiz by Vladislav Gherasimenco, updated more than 1 year ago
Vladislav Gherasimenco
Created by Vladislav Gherasimenco almost 2 years ago
846
0

Resource summary

Question 1

Question
Metoda de aplicare a obturațiilor curative presupune:
Answer
 • Prepararea cavității carioase;
 • Izolarea dintelui cu ajutorul digii;
 • Aplicarea obturației curative pe vârful sondei;
 • Obturație izolatorie;
 • Extracția dintelui;

Question 2

Question
Clasificarea cimenturilor ionomere de sticlă presupune următoarele grupe:
Answer
 • Tipul 1 - chituri adezive;
 • Tipul 2 - cimenturi de amprentare;
 • Tipul 2 - cimenturi de restaurare;
 • Tipul 3 - cimenturi pentru obturații de bază;
 • Tipul 3 - cimenturi pentru realizarea protezelor;

Question 3

Question
Cimenturile ionomere de sticlă aderă la:
Answer
 • Smalț;
 • Dentină;
 • Ghips;
 • Metale acoperite de un strat superficial de oxizi;
 • Ceramică;

Question 4

Question
Cimenturile ionomere de sticlă nu aderă la:
Answer
 • Smalț;
 • Dentină;
 • Ghips;
 • Metale acoperite de un strat superficial de oxizi;
 • Ceramică;

Question 5

Question
Cimentul ionomere de sticlă prezintă o foarte bună compatibilitate datorată prezenței în componența acestora a:
Answer
 • Fluorului;
 • Hidroxid de Calciu;
 • Clorură de sodiu;
 • Clorură de potasiu;
 • Bicarbonat de potasiu;

Question 6

Question
Cimenturile ionomerice de sticlă prezintă o contracție volumetrică de priză de:
Answer
 • 25%
 • 45%
 • 3%
 • 10%
 • 28%

Question 7

Question
Cimenturile ionomerice de sticlă prezintă o rezistență mecanică ce variază între:
Answer
 • 20-30 Mpa;
 • 90-230 Mpa;
 • 250-300 Mpa;
 • 400-500 Mpa;
 • 350-400 Mpa;

Question 8

Question
Metoda clasică de preparare a cimentului ionomer de sticlă presupune:
Answer
 • Amestecarea pulberii și lichidului;
 • Se folosește o spatulă de metal sau material plastic;
 • Spatularea trebuie să fie rapidă 15-30 secunde;
 • Spatularea trebuie să fie lentă 3-5 minute;
 • Se folosește în cazul sistemelor capsulate predozate;

Question 9

Question
Metoda modernă de preparare a cimentului ionomer de sticlă presupune:
Answer
 • Amestecarea pulberii și lichidului;
 • Se folosește o spatulă de metal sau material plastic;
 • Spatularea trebuie să fie rapidă 15-30 secunde;
 • Spatuarea trebuie să fie lentă 3-5 minute;
 • Se folosește în cazul sistemelor capsulate predozate;

Question 10

Question
Modul de prezentare ale cimenturilor ionomere de sticlă cu adaos de rășini poate fi:
Answer
 • Pulbere - lichid;
 • Pastă - lichid;
 • pastă- pastă;
 • O singură pastă;
 • Pastă - praf;

Question 11

Question
Cimenturile ionomerice de sticlă cu adaos de rășini pot fi comercializate cu următoarele denumiri:
Answer
 • 3M Vitremer;
 • Fuji II LC;
 • Geristore;
 • Life;
 • Dycal;

Question 12

Question
Proprietățile cimenturilor pe bază de hidroxid de calciu sunt:
Answer
 • Conductibilitate termică redusă;
 • Conductibilitate termică înaltă;
 • pH 11-12;
 • pH 5-6;
 • Acțiune antibacteriană;

Question 13

Question
Proprietățile cimenturilor pe bază de hidroxid de calciu sunt:
Answer
 • Asigură condiții pentru remineralizarea dentinei cariate din leziunile profunde;
 • Acțiune neodentinogenetică;
 • Acțiune antibacteriană;
 • pH 5-6;
 • Rezistență la compresiune;

Question 14

Question
Caracteristicile cimenturilor pe bază de hidroxid de calciu:
Answer
 • Sunt folosite pentru protecția pulpo-dentinară;
 • Sunt izolatoare termice în cavitățile profunde;
 • Au un rol neodentinogenetic;
 • Au un rol antalgic;
 • Au o conductibilitate termică înaltă;

Question 15

Question
Reacția de priză specifică pentru cimenturile ionomere de sticlă:
Answer
 • Este o reacție acid-bază;
 • Este o reacție acid-acid;
 • Decurge în 3 etape;
 • Decurge în 7 etape;
 • Durează cel puțin o lună după inserarea materialului în cavitate;

Question 16

Question
Reacția de priză specifică pentru cimenturile ionomere de sticlă:
Answer
 • Decurge în 3 etape;
 • Prima etapă constă în dizolvare, la amestecarea lichidului cu pulberea;
 • Prima etapă constă în dizolvare, la amestecarea pulberii cu pulberea;
 • A doua etapă constă în precipitarea sărurilor, gelificarea și solidificarea;
 • A treia etapă constă în hidratarea sărurilor;

Question 17

Question
Viteza reacție de priză la cimenturile ionomere de sticlă depinde de:
Answer
 • Compoziția pulberii;
 • Mărimea particulelor;
 • Compoziția lichidului;
 • Concentrația acidului tartric;
 • Concentrația hidroxidului de calciu;

Question 18

Question
Proprietățile cimenturilor ZOE sunt:
Answer
 • Acțiune antiseptică;
 • Acțiune biostimulatoare;
 • pH - 7-8;
 • pH 11-13;
 • Rezistență mecanică mică;

Question 19

Question
Proprietățile cimenturilor ZOE sunt:
Answer
 • Au o bună aderență mecanică;
 • Sunt ușor de aplicat;
 • Se îndepărteaza cu ușurință de pe pereții cavității;
 • Se îndepărteaza cu greutate de pe pereții cavității;
 • Sunt conducătoare bune de căldură și electricitate;

Question 20

Question
Indicațiile cimenturiloe ZOE:
Answer
 • Coafaj indirect;
 • Cimentări provizorii;
 • Obturații de canal în adaos cu alte substanțe;
 • Acoperirea pansamentelor arsenicale;
 • Obturație de bază în cavitățile ce urmează a fi obturate cu rășini compozite;

Question 21

Question
Timpul de priză specific pentru cimenturile ZOE depinde de:
Answer
 • Mărimea particulelor;
 • Tehnica de preparare;
 • Raportul pulbere/lichid;
 • Cantitatea aditivilor și acceleratorilor;
 • Cantitatea de alginat;

Question 22

Question
Denumiri comerciale specifice pentru cimenturile ZOE:
Answer
 • Caryosan;
 • Temp Bond;
 • Kalsogen;
 • Cavitec;
 • Dycal;

Question 23

Question
Caracteristicile cimenturilor ionomere metalice:
Answer
 • Sunt materiale care tind să înlocuiască amalgamele;
 • Au apărut în urma adaugării aliajelor metalice la pulberi de sticlă;
 • Prezintă o rezistență la abraziune crescută comparativ cu cimenturile ionomere;
 • Prezintă o rezistență la abraziune scăzută comparativ cu cimenturile ionomere;
 • Radioopacitatea este apropiată de cea a amalgamului;

Question 24

Question
Cimenturile ionomere metalice sunt comercializate sub următoarele denumiri:
Answer
 • Ketac Silver;
 • Hi Dense Shofu;
 • Fermin;
 • Cavidur;
 • Dycal;

Question 25

Question
Reacția de priză specifică pentru cimenturile pe bază de hidroxid de calciu:
Answer
 • Se bazează pe reacția chimică dintre ionii de calciu și salicilat cu formarea sărurilor de metil salicilat;
 • Reacția are loc în mediul umed;
 • Reacția are loc în mediul uscat;
 • Priza se face dinspre suprafață spre profunzime;
 • Priza se face dinspre profunzime spre suprafață;

Question 26

Question
Prima etapă din cadrul reacției de priză la cimenturile ionomere de sticlă:
Answer
 • Are loc când pulberea și lichidul sunt amestecate;
 • Are loc când pulberea și pasta sunt amestecate;
 • Reacția chimică are loc cu eliberarea de căldură (3-7 °C);
 • Depinde de raportul lichid/pulbere;
 • Depinde de raportul pastă/pulbere;

Question 27

Question
A doua etapă din cadrul reacției de priză la cimenturile ionomere de sticlă:
Answer
 • Constă în precipitarea sărurilor, gelificarea și solidificarea;
 • Maturarea cimentului este foartă rapidă la început;
 • Maturarea cimentului este foartă lentă la început;
 • În etapele inițiale ale prizei, cimentul este predispus la contaminarea cu apă;
 • În etapele inițiale ale prizei, cimentul este inert și nu poate fi afectat la contaminarea cu apă;

Question 28

Question
Ormocerii au capacitatea de a degaja:
Answer
 • Fosfați;
 • Ioni de calciu;
 • Ioni de fluor;
 • Clorură de sodiu;
 • Clorură de potasiu;

Question 29

Question
Ormocerii pot fi comercializați sub denumirea:
Answer
 • Definite Core;
 • Admira;
 • Ceram X;
 • Stens;
 • Life;

Question 30

Question
Contraindicațiile cimenturilor ZOE:
Answer
 • Coafaj indirect;
 • Cimentări provizorii;
 • Obturații de canal în adaos cu alte substanțe;
 • Acoperirea pansamentelor arsenicale;
 • Obturație de bază în cavitățile ce urmează a fi obturate cu rășini compozite;
Show full summary Hide full summary

Similar

Chemistry Quiz General -3
lauren_johncock
Biology 2b - Enzymes and Genetics
Evangeline Taylor
Physics: Energy resources and energy transfer
katgads
Attachment - Psychology - Flash Cards
Megan Price
Crime and Punishment Flashcards - Edexcel GCSE Religious Studies Unit 8
nicolalennon12
Haemoglobin
Elena Cade
Biology (B2)
Sian Griffiths
Biology Unit 1a - GCSE - AQA
RosettaStoneDecoded
Geometry Vocabulary
patticlj
Language Techniques
Anna Wolski
Power and Conflict Poetry
Charlotte Woodward