MFCHA T1 1-50 cs

Description

Quiz on MFCHA T1 1-50 cs, created by Adriana-Mari Ciobanu on 21/05/2022.
Adriana-Mari Ciobanu
Quiz by Adriana-Mari Ciobanu, updated more than 1 year ago
Adriana-Mari Ciobanu
Created by Adriana-Mari Ciobanu almost 2 years ago
85
0

Resource summary

Question 1

Question
În metoda spectrofotometrică a adaosului standard concentraţia adaosului a substanţei de analizat se calculează:
Answer
 • Nu se calculează
 • Numai în metoda de calcul
 • Numai în metoda grafică
 • În ambele metode
 • Nici un răspuns corect

Question 2

Question
În metoda spectrofotometrică a adaosului standard dependenţa funcţională Ax+a=f(ca) are aspectul Pe axa ordonatelor dreapta intersectează segmentul:
Answer
 • Ax+a
 • Ax−a
 • Ax+a +ca
 • Ax
 • Ax+a−ca

Question 3

Question
În metoda spectrofotometrică a adaosului standard dependenţa funcţională Ax+a=f(ca) are aspectul Pe axa abciselor dreapta intersectează segmentul
Answer
 • −??1
 • ca1
 • ca1 +ca2
 • −ca = cx
 • −ca = −cx

Question 4

Question
În metoda spectrofotometrică a adaosului standard absorbanţa soluţiei este redată corect de relaţia:
Answer
 • Ax+a =εl(cx −ca)
 • Ax+a =εl(cx +ca)
 • Ax+a =cx +ca
 • Ax+a =εl∙ca
 • Ax+a =εl∙cx

Question 5

Question
În metoda spectrofotometrică a adaosului standard concentraţia adaosului se calculează pe baza legii diluţiei după formula:
Answer
 • ca =ci ∙vi/vx−a
 • ca =ci ∙vi/vx+a
 • ca =ci ∙vi/vx+a −vi
 • ca = ci(vx − vi )/vx+a
 • ca =ci(vi +vx)/vx+a

Question 6

Question
În metoda spectrofotometrică a adaosului standard concentraţia necunoscută a substanţei de analiză se calculează după formula:
Answer
 • cx =Ax∙ca/(Ax+a+Ax)
 • cx =Ax+a∙ca/(Ax+a −Ax)
 • cx =Ax ∙ca/Ax+a
 • Ax/ca(Ax+a +Ax)
 • Ax/ca(Ax+a −Ax)

Question 7

Question
În metoda spectrofotometrică a adaosului standard masa Fe ( mg ) într-o comprimantă de fieramidă se calculează după relaţia:
Answer
 • mFe =Ax ∙ci ∙vi ∙v1/(Ax+a +Ax)∙vo
 • mFe =Ax ∙ci ∙vi ∙v0/(Ax+a −Ax)∙v1
 • mFe = Ax+a ∙ci ∙vi ∙v0/(Ax+a +Ax)∙v1
 • mFe =Ax+a ∙vi ∙v0/(Ax+a −Ax)∙ci
 • mFe = Ax+a ∙vi ∙v0/(Ax+a +Ax)∙ci

Question 8

Question
În metoda spectrofotometrică diferenţiala de calcul se utilizează factorul de recalculare F egal cu :
Answer
 • F=Co −Ci/As
 • F=Cs +Co/Ax
 • F=As/Co −Ci
 • F=(Ci −Co)/Ax
 • F=(Ci−Co)/As

Question 9

Question
Concentraţia necunoscută a substanţei de analizat în metoda spactrofotometrică diferenţială se calculează după formula:
Answer
 • cx = AsF+co
 • cx = AsF−co
 • cx = Ax ∙ F − co
 • cx =Ax ∙F+co
 • cx =AxF+co

Question 10

Question
În metoda spectrofotometrică diferenţială grafică absorbanţele relative a soluţiilor standard se măsoară la lungimea de undă dată faţă de :
Answer
 • Prima soluție
 • A doua soluție
 • A treia soluție
 • A patra soluție
 • Toate soluțiile

Question 11

Question
În metoda spectrofotometrică diferenţială bilaterală pentru construirea graficului de etalonare la lungimea de undă dată se măsoară absorbanţele relative a soluţiilor standard, folosind ordinea măsurărilor:
Answer
 • Directă
 • Indirectă
 • Directă și indirectă
 • Fața de solvent
 • Față de o soluție oarbă

Question 12

Question
În metoda spectrofotometrică diferenţială graficul de etalonare, construit în coordonatele absorbanţa relativă – concentraţia soluţiei standard, este o dreaptă, care pe axa absciselor intersectează valoarea concentraţiei soluţiei :
Answer
 • De analizat
 • De analizat cu adaos
 • De comparare
 • Standard cu adaos
 • Standard de comparare

Question 13

Question
În metoda spectrofotometrică curba de etalonare pentru determinarea concentraţiei necunoscute a substanţei de analizat se construieşte în coordonatele:
Answer
 • A =f ( ω )
 • A = f ( cs )
 • A = f ( c0 )
 • A =f ( l )
 • A =f ( ε )

Question 14

Question
În metoda spectrofotometrică de titrare la lungimea de undă dată se măsoară absorbanţa soluţiei de analizat după fiecare fracţie de soluţie adăugată a titrantului, iar după aceasta se construieşte dependendenţa funcţională:
Answer
 • A =f( c)
 • A =f ( ω )
 • A = f ( c0 )
 • A =f ( v )
 • A = f ( l )

Question 15

Question
Concentraţia necunoscută a soluţiei de analizat poate fi determinată şi prin metoda grafică în metoda spectrofotometrică a adaosului standard. Pentru aceasta se construieşte graficul în coordonatele:
Answer
 • A = f (cs )
 • Ax+a =f(ca )
 • A =f ( ω )
 • A = f ( ?0 )
 • A =f ( v )

Question 16

Question
În metoda spectrofotometrică diferenţială absorbanţele relative a soluţiilor standard şi celor de analizat se măsoară la lungimea de undă dată faţă de o soluţie standard din serie, iar apoi se construieşte dependenţa funcţională:
Answer
 • A' = f ( c0 )
 • A = f ( cs )
 • Ax+a =f(ca )
 • A = f ( ε )
 • A = f ( v )

Question 17

Question
În metoda spectrofotometrică diferenţială grafică la o anumită lungime de undă se măsoară absorbanţele relative a soluţiilor standard. Graficul de etalonare are aspectul ( vezi imaginea ). Dreapta intersectează pe axa absciselor:
Answer
 • Concentraţia soluţiei de analizat;
 • Concentraţia soluţiei standard;
 • Concentraţia soluţiei standard de comparare
 • Absorbanţa soluţiei de comparare
 • Absorbanţa soluţiei de analizat;

Question 18

Question
Metoda spectrofotometrică diferenţială bilaterală se foloseşte pentru lărgirea intervalului de concentraţii care pot fi determinate. Pentru aceasta se măsoară absorbanţele relative a soluţiilor standard şi se construieşte dependenţa funcţională,care are aspectul ( vezi imaginea ). Dreapta intersectează pa axa abciselor:
Answer
 • Concentraţia soluţiei standard;
 • Concentraţia soluţiei de analizat
 • Concentraţia soluţiei standard de comparare;
 • Absorbanţa soluţiei de comparare;
 • Absorbanţa soluţiei de analizat;

Question 19

Question
Fierul (II) în comprimate de fieramidă se determină cantitativ prin metoda spectrofotometrică grafică a adaosului standard. Pentru aceasta se construieşte dependenţa funcţională Ax+a=f(ca). Graficul are aspectul ( vezi imaginea ). La extrapolarea dreptei pînă la intersecţia ei cu axa abciselor vom obţine valoarea:
Answer
 • Absorbanţei soluţiei de analizat;
 • Absorbanţei molare;
 • Concentraţiei soluţiei standard;
 • Concentraţiei necunoscute a soluţiei de analizat
 • Absorbanţei soluţiei de comparare;

Question 20

Question
La elaborarea metodelor spectrofotometrice de analiză cantitativă foarte frecvent sunt folosiţi agenţi de complexare. Pentru stabilirea concentraţiilor optime a agentului de complexare se prepară o serie de soluţii cu un conţinut constant al ionului metalului, însă diferit al reagentului de complexare. Se măsoară absorbanţele acestor soluţii la lungimea de undă dată şi se construieşte dependenţa funcţională absorbanţa-concentraţia ligandului, care arată astfel ( vezi imaginea ). La concentraţia cR=c1 se atinge o valoare maximă a absorbanţei şi pentru analiză concentraţia reagentului în soluţie se ia de:
Answer
 • 2-3 ori mai mare ca c1
 • 3-4 ori mai mare ca c1
 • 5-10 ori mai mare ca c1
 • 12-15 ori mai mare ca c1
 • 15-20 ori mai mare ca c1

Question 21

Question
La elaborarea unei metode spectrofotometrice de naliză s-a folosit un agent de complexare. Pentru stabilirea concentraţiei optime a ligandului s-a preparat o serie de soluţii cu o concentraţie constantă a ionului metalului, dar diferite ale ligandului (cR), s-au măsurat absorbanţele lor şi s-a construit graficul în coordonatele absorbanţa- concentraţia ligandului, care arată astfel ( vezi imaginea ). În acest caz pentru experienţele ulterioare se alege o concentraţie a ligandului
Answer
 • Egală cu concentraţia metalului
 • De două ori mai mare decît concentraţia metalului
 • De cinci ori mai mare decît concentraţia metalului
 • De zece ori mai mare decît concentraţia metalului
 • Destul de mare la care absorbanţa soluţiei practic nu se modifică

Question 22

Question
Pentru stabilirea regiunii pH-lui soluţiei de analizat, care este optimal pentru formarea compusului ce absoarbe radiaţie electromagnetică, se măsoară absorbanţa soluţiei la diferite valori a pH-lui şi se construieşte dependenţa funcţională A=f(pH), ( vezi imaginea ). După grafic se determină intervalul optimal de valori a pH-lui soluţiei de analizat, unde se observă o valoare:
Answer
 • Minimală a pH-lui
 • AscendentăapH-lui
 • MaximalăapH-lui
 • Maximală şi practic constantă a pH-lui
 • Descendentă a pH-lui

Question 23

Question
Schema tranziţiilor energetice a moleculei la fluorescenţă este demonstrată în figura alăturată. Sub numărul 1 are loc procesul:
Answer
 • Fără schimbarea spinului electronului
 • De excitare a moleculei şi tranziţia electronului din starea normală S0 în cea excitată S1
 • De relaxare vibraţională
 • De emisie a unui cuant de energie
 • De conversie internă

Question 24

Question
Schema tranziţiilor energetice a moleculei la fluorescenţă este demonstrată în figura alăturată. Sub numărul 2 are loc procesul:
Answer
 • De excitare a moleculei şi tranziţia electronului din starea normală S0 în cea excitată S1
 • Fără schimbarea spinului electronului
 • De relaxare vibraţională
 • De conversie internă
 • De emisie a unui cuant de energie

Question 25

Question
Schema tranziţiilor energetice a moleculei la fluorescenţă este demonstrată în figura alăturată. Sub numărul 3 are loc procesul:
Answer
 • De emisie a unui cuant de energie
 • De relaxare vibraţională
 • De conversie internă
 • De excitare a moleculei şi tranziţia electronului din starea normală S0 în cea excitată S1
 • Fără schimbarea spinului electronului

Question 26

Question
Schema tranziţiilor energetice a moleculei la fluorescenţă este demonstrată în figura alăturată. Sub numărul 4 are loc procesul:
Answer
 • De relaxare vibraţională
 • De emisie a unui cuant de energie
 • Fără schimbarea spinului electronului
 • De conversie internă
 • De excitare a moleculei şi tranziţia electronului din starea normală S0 în cea excitată S1

Question 27

Question
Schema tranziţiilor energetice a moleculei la fluorescenţă este demonstrată în figura alăturată. Sub numărul 5 are loc procesul:
Answer
 • Fără schimbarea spinului electronului
 • De excitare a moleculei şi tranziţia electronului din starea normală S0 în cea excitată S1
 • De relaxare vibraţională
 • De emisie a unui cuant de energie
 • De conversie internă

Question 28

Question
Schema tranziţiilor energetice a moleculei la fosforescenţă este demonstrată în figura alăturată. Sub numărul 1 are loc procesul de:
Answer
 • Emisie a unui cuant de energie
 • Conversie internă
 • Conversie intercombinaţională
 • Conversie vibraţională
 • Excitare a moleculei şi tranziţia electronului din starea normală S0 în cea excitată S1

Question 29

Question
Schema tranziţiilor energetice a moleculei la fosforescenţă este demonstrată în figura alăturată. Sub numărul 2 are loc procesul de:
Answer
 • Conversie internă
 • Emisie a unui cuant de energie
 • Excitare a moleculei şi tranziţia electronului din starea normală S0 în cea excitată S1
 • Conversie vibraţională
 • Conversie intercombinaţională

Question 30

Question
Schema tranziţiilor energetice a moleculei la fosforescenţă este demonstrată în figura alăturată. Sub numărul 3 are loc procesul de:
Answer
 • Conversie vibraţională
 • Excitare a moleculei şi tranziţia electronului din starea normală S0 în cea excitată S1
 • Emisie a unui cuant de energie
 • Conversie internă
 • Conversiei ntercombinaţională

Question 31

Question
Schema tranziţiilor energetice a moleculei la fosforescenţă este demonstrată în figura alăturată. Sub numărul 4 are loc procesul de:
Answer
 • Conversie internă
 • Conversie vibraţională
 • Conversie intercombinaţională
 • Excitare a moleculei şi tranziţia electronului din starea normală S0 în cea excitată S1
 • Emisie a unui cuant de energie

Question 32

Question
Schema tranziţiilor energetice a moleculei la fosforescenţă este demonstrată în figura alăturată. Sub numărul 5 are loc procesul de:
Answer
 • Excitare a moleculei şi tranziţia electronului din starea normală S0 în cea excitată S1
 • Conversie internă
 • Emisie a unui cuant de energie
 • Conversie intercombinaţională
 • Conversie vibraţională

Question 33

Question
Intensitatea fluorescenţei este dată de relaţia: ( vezi imaginea ). Ifl =2.3φI0εlc. În această ecuaţie φ este:
Answer
 • Randamentul cuantic
 • Grosimea stratului de absorbţie
 • Concentraţia componentului fluorescent
 • Absorbanţa molară
 • Intensitateai ncidentă a radiaţiei

Question 34

Question
Intensitatea fluorescenţei este dată de relaţia: ( vezi imaginea ). Ifl =2.3φI0εlc. În această ecuaţie I0 este:
Answer
 • Concentraţia componentului fluorescent
 • Intensitatea incidentă a radiaţiei
 • Rendamentul cuantic
 • Absorbanţa molară
 • Grosimea stratului de absorbţie

Question 35

Question
Intensitatea fluorescenţei este dată de relaţia: ( vezi imaginea ). Ifl =2.3φI0εlc. În această ecuaţie ε este:
Answer
 • Intensitatea incidentă a radiaţiei
 • Concentraţia componentului fluorescent
 • Absorbanţa molară
 • Grosimea stratului de absorbţie
 • Randamentul cuantic

Question 36

Question
Intensitatea fluorescenţei este dată de relaţia: ( vezi imaginea ). Ifl =2.3φI0εlc. În această ecuaţie l este:
Answer
 • Absorbanţa molară
 • Concentraţia componentului fluorescent
 • Intensitatea incidentă a radiaţiei
 • Randamentul cuantic
 • Grosimea stratului de absorbţie

Question 37

Question
Intensitatea fluorescenţei este dată de relaţia: ( vezi imaginea ). Ifl =2.3φI0εlc. În această ecuaţie c este:
Answer
 • Randamentul cuantic
 • Absorbanţa molară
 • Grosimea stratului de absorbţie
 • Concentraţia componentului fluorescent
 • Intensitatea incidentă a radiaţiei

Question 38

Question
În figura alăturată este prezentată schema de principiu a unui fotoelectrocolorimetru pentru măsurarea absorbanţei: Sub numărul 1 în schemă este:
Answer
 • Detectorul semnalului
 • Sursa de radiaţie
 • Înregistratorul semnalului
 • Filtrul de radiaţie
 • Camera pentru probă

Question 39

Question
În figura alăturată este prezentată schema de principiu a unui fotoelectrocolorimetru pentru măsurarea absorbanţei: Sub numărul 2 în schemă este:
Answer
 • Filtrul de radiaţie
 • Sursa de radiaţie
 • Detectorul semnalului
 • Camera pentru probă
 • Înregistratorul semnalului

Question 40

Question
În figura alăturată este prezentată schema de principiu a unui fotoelectrocolorimetru pentru măsurarea absorbanţei: Sub numărul 3 în schemă este:
Answer
 • Sursa de radiaţie
 • Înregistratorul semnalului
 • Camera pentru probă
 • Filtrul de radiaţie
 • Detectorul semnalului

Question 41

Question
În figura alăturată este prezentată schema de principiu a unui fotoelectrocolorimetru pentru măsurarea absorbanţei: Sub numărul 4 în schemă este:
Answer
 • Înregistratorul semnalului;
 • Camera pentru probă;
 • Sursa de radiaţie;
 • Detectorul semnalului;
 • Filtrul de radiaţie;

Question 42

Question
În figura alăturată este prezentată schema de principiu a unui fotoelectrocolorimetru pentru măsurarea absorbanţei: Sub numărul 5 în schemă este:
Answer
 • Filtrul de radiaţie;
 • Sursade radiaţie;
 • Detectorul semnalului
 • Camera pentru probă;
 • Înregistratorul semnalului;

Question 43

Question
În metoda spectrofotometrică a adaosului standard masa ( mx, mg) necunoscută a Fe (II) în comprimate de feramidă a soluţiei de analizat ( pentru condiţia că capacităţile baloanelor cotate cu soluţie de analizat şi aceeaşi soluţie de analizat, dar cu un adaos de soluţie standard de Fe ( II ) sunt egale ) se calculează după relaţia: ( vezi imaginea ) În această formulă Ax este:
Answer
 • Absorbanţa soluţiei de analizat cu masa necunoscută a Fe (II)
 • Capacitatea balonului cotat cu soluţie de analizat a feramidei
 • Absorbanţa aceleiaşi soluţii de analizat cu masa necunoscută a Fe (II) şi încă cu un adaos de soluţie standard a Fe (II)
 • Conţinutul în mg/ml a Fe (II) în soluţia standard iniţială
 • Volumul soluţiei standard iniţiale a Fe (II) adăugat

Question 44

Question
În metoda spectrofotometrică a adaosului standard masa ( mx, mg) necunoscută a Fe (II) în comprimate de feramidă a soluţiei de analizat ( pentru condiţia că capacităţile baloanelor cotate cu soluţie de analizat şi aceeaşi soluţie de analizat, dar cu un adaos de soluţie standard de Fe ( II ) sunt egale ) se calculează după relaţia În această formulă Ax+a este:
Answer
 • Capacitatea balonului cotat cu soluţie de analizat a feramidei
 • Absorbanţa aceleiaşi soluţii de analizat cu masa necunoscută a Fe (II) şi încă cu un adaos de soluţie standard a Fe (II)
 • Absorbanţa soluţiei de analizat cu masa necunoscută a Fe (II)
 • Volumul soluţiei standard iniţiale a Fe (II) adăugat
 • Conţinutul în mg/ml a Fe (II) în soluţia standard iniţială

Question 45

Question
În metoda spectrofotometrică a adaosului standard masa ( mx, mg) necunoscută a Fe (II) în comprimate de feramidă a soluţiei de analizat ( pentru condiţia că capacităţile baloanelor cotate cu soluţie de analizat şi aceeaşi soluţie de analizat, dar cu un adaos de soluţie standard de Fe ( II ) sunt egale ) se calculează după relaţia: În această formulă ci este:
Answer
 • Volumul soluţiei standard iniţiale a Fe (II) adăugat
 • Absorbanţa soluţiei de analizat cu masa necunoscută a Fe (II)
 • Conţinutul în mg/ml a Fe (II) în soluţia standard iniţială
 • Fracţia soluţiei de fieramidă luată pentru analiză
 • Capacitatea balonului cotat cu soluţie de analizat a feramidei

Question 46

Question
. În metoda spectrofotometrică a adaosului standard masa ( mx, mg) necunoscută a Fe (II) în comprimate de feramidă a soluţiei de analizat ( pentru condiţia că capacităţile baloanelor cotate cu soluţie de analizat şi aceeaşi soluţie de analizat, dar cu un adaos de soluţie standard de Fe ( II ) sunt egale ) se calculează după relaţia: În această formulă vi este:
Answer
 • Absorbanţa soluţiei de analizat cu masa necunoscută a Fe (II)
 • Fracţia soluţiei de fieramidă luată pentru analiză
 • Capacitatea balonului cotat cu soluţie de analizat a feramidei
 • Volumul soluţiei standard iniţiale a Fe (II) adăugat
 • Conţinutul în mg/ml a Fe (II) în soluţia standard iniţială

Question 47

Question
În metoda spectrofotometrică a adaosului standard masa ( mx, mg) necunoscută a Fe (II) în comprimate de feramidă a soluţiei de analizat ( pentru condiţia că capacităţile baloanelor cotate cu soluţie de analizat şi aceeaşi soluţie de analizat, dar cu un adaos de soluţie standard de Fe ( II ) sunt egale ) se calculează după relaţia: În această formulă v0 este:
Answer
 • Capacitatea balonului cotat cu soluţie de analizat a feramidei
 • Absorbanţa soluţiei de analizat cu masa necunoscută a Fe (II)
 • Fracţia soluţiei de fieramidă luată pentru analiză
 • Conţinutul în mg/ml a Fe (II) în soluţia standard iniţială
 • Volumul soluţiei standard iniţiale a Fe (II) adăugat

Question 48

Question
În metoda spectrofotometrică a adaosului standard masa ( mx, mg) necunoscută a Fe (II) în comprimate de feramidă a soluţiei de analizat ( pentru condiţia că capacităţile baloanelor cotate cu soluţie de analizat şi aceeaşi soluţie de analizat, dar cu un adaos de soluţie standard de Fe ( II ) sunt egale ) se calculează după relaţia: În această formulă v1 este:
Answer
 • Conţinutul în mg/ml a Fe (II) în soluţia standard iniţială
 • Volumul soluţiei standard iniţiale a Fe (II) adăugat
 • Capacitatea balonului cotat cu soluţie de analizat a feramidei
 • Absorbanţa soluţiei de analizat cu masa necunoscută a Fe (II)
 • Fracţia soluţiei de fieramidă luată pentru analiză

Question 49

Question
În metoda spectrofotometrică diferenţială de calcul pentru o serie de întîi se măsoară absorbanţele relative a lor la lungimea de undă dată, calculează factorul de recalculare F după relaţia : În această formulă ci este:
Answer
 • Concentraţia soluţiei standard cu numărul i din serie
 • Concentraţia soluţiei standard
 • Concentraţia soluţiei standard de comparare cu numărul i din serie
 • Absorbanţa soluţiei cu numărul i din serie
 • Absorbanţa relativă a soluţiei standard cu numărul i din serie

Question 50

Question
În metoda spectrofotometrică diferenţială de calcul pentru o serie de întîi se măsoară absorbanţele relative a lor la lungimea de undă dată, calculează factorul de recalculare F după relaţia : În această formulă c0i este:
Answer
 • Absorbanţa relativă a soluţiei standard cu numărul i din serie
 • Concentraţia soluţiei standard
 • Absorbanţa soluţiei cu numărul i din serie
 • Concentraţia soluţiei standard de comparare cu numărul i din serie
 • Concentraţia soluţiei standard cu numărul i din serie
Show full summary Hide full summary

Similar

Cell Structure
daniel.praecox
An Inspector calls Themes
anya14
Statistics Key Words
Culan O'Meara
Quick tips to improve your Exam Preparation
James Timpson
Physics: Energy resources and energy transfer
katgads
GCSE AQA Biology 1 Nerves & Hormones
Lilac Potato
GCSE REVISION TIMETABLE
gracemiddleton
GCSE Chemistry C4 (OCR)
Usman Rauf
Study Tips to Improve your Learning
miminoma
GCSE Revision Tips
miminoma
Salesforce Admin 201 Exam Chunk 3 (66-90)
Brianne Wright