129-171 bioetica

Description

Quiz on 129-171 bioetica, created by Tudorita Frasineanu on 21/05/2022.
Tudorita Frasineanu
Quiz by Tudorita Frasineanu, updated 4 months ago
Tudorita Frasineanu
Created by Tudorita Frasineanu almost 2 years ago
874
0

Resource summary

Question 1

Question
Marcați preparatele pentru prelucrarea anticarioasă a smalţului dinţilor erupţi la copiii carioreceptivi:
Answer
 • Fissurit F
 • Fluorprotector
 • Caprofer
 • Vitaftor
 • Bifluorid 12

Question 2

Question
Indicaţi preparatele „per os” pentru majorarea cariorezistenţei smalţului dentar:
Answer
 • lactat sau gluconat de calciu
 • Fitin
 • Ftorocort
 • Vitaftor
 • Lactobacterin

Question 3

Question
Precizați proprietățile gluconatului de calciu:
Answer
 • majorează permeabilitatea smalţului
 • micşorează permeabilitatea smalţului
 • nu provoacă schimbări în smalţ
 • posedă proprietăţi antimicrobiene
 • posedă proprietăţi astringente

Question 4

Question
Indicaţi preparatele pentru prelucrarea anticarioasă a smalţului dinţilor erupţi la copiii carioreceptivi:
Answer
 • ROCS gel
 • lacul: Fluorprotector (Vivadent)
 • soluţia Snyder
 • soluţia 1% aminofluorură
 • soluţia Iodinol

Question 5

Question
Indicaţi preparatele pentru prelucrarea anticarioasă a smalţului dinţilor erupţi la copiii carioreceptivi:
Answer
 • fluorlacul
 • soluţia clorură de sodiu 2%
 • fluorgelurile
 • Tooth Mousse
 • soluţia 2% metilen blan

Question 6

Question
Selectați șanţurile ocluzale care oferă cele mai favorabile condiţii pentru dezvoltatea proceselor carioase:
Answer
 • în formă de „V”
 • în formă de „gât de sticlă”
 • în formă de „U”
 • în formă de „I”
 • în formă de „Y”

Question 7

Question
Precizați grosimea smalţului în zona fisurilor dentare.
Answer
 • 0,4-0,6 mm
 • 0,6-0,8 mm
 • 0,8-1,0 mm
 • 1,0-1,2 mm
 • 1,2-1,4 mm

Question 8

Question
CM Enumeraţi indicaţiile pentru sigilarea fisurelor:
Answer
 • fisuri profunde intacte, termen minim după erupţia dintelui, mineralizarea incompletă a suprafeţei masticatorii a dintelui .
 • .orice fisură, termen minim după erupţia dintelui, mineralizarea incompletă a suprafeţei masticatorii a dintelui
 • fisură profundă intactă, igienă orală nesatisfăcătoare, carie multiplă
 • dacă nu suntem siguri că fisura nu este afectată de carie, se efectuează ermetizarea fisurei
 • dacă nu suntem siguri că fisura nu este afectată de carie, nu se efectuează ermetizarea fisurei

Question 9

Question
Evidențiați factorii cu rol important în legarea materialului de sigilare la suprafaţa smalţului demineralizat de acizi:
Answer
 • topografia suprafaţei de smalţ demineralizată
 • timpul de demineralizare
 • agentul de demineralizare
 • obiceiurile alimentare ale pacienţilor
 • concentraţia F în apa potabilă

Question 10

Question
Explicați de ce fisurile dinţilor la copii sunt frecvent afectate prin carie:
Answer
 • mineralizarea incompletă a smalțului
 • smalţul este mai subţire
 • smalţul este mai gros și nu este supus abraziei în această zonă
 • fisurile nu sunt închise
 • retenţia alimentară în fisură

Question 11

Question
Stabiliți situaţiile clinice când se recomandă sigilarea fisurilor dentare:
Answer
 • fisurile pacienţilor carioreceptivi cu nivel crescut de Streptococcus mutans
 • fisurile pacienţilor care consumă zilnic mari cantităţi de dulciuri
 • fisurile pacienţilor cu dizabilități fizice sau psihice, care nu pot igieniza cavitatea orală
 • după apariţia primului semn de carie şi apoi sigilarea tuturor suprafeţelor suspecte
 • fisurile şi fosetele aberante care se află în vecinătatea altora care sunt cariate fisurile şi fosetele aberante care se află în vecinătatea altora care sunt cariate fisurile şi fosetele aberante care se află în vecinătatea altora care sunt cariate

Question 12

Question
Evidențiați situaţiile clinice când se recomandă sigilarea fisurilor dentare:
Answer
 • șanţurile şi fosetele sănătoase la dinţii care prezintă creste transversale care separă şanţurile şi fosetele ocluzale
 • dinţi cu suprafeţele aproximale cariate la persoanele cu carioactivitate înaltă
 • șanţurile şi fosetele în dinţii cu defecte de dezvoltare
 • șanţurile şi fosetele molarilor temporari
 • 'șanţurile şi fosetele dinţilor permanenţi la copiii cu carii multiple în dinţii temporari

Question 13

Question
Precizați care este pH-ul întreţinut de streptococii cariogeni:
Answer
 • 3,7-3,9
 • 4,0-4,3
 • 4,4–4,7
 • 4,8-5,0
 • 5,0-5,6

Question 14

Question
Selectați la ce nivel al pH-lui Lactobacilii îşi încetează activitatea:
Answer
 • 3,5
 • 3,8
 • 4,0
 • 4,3
 • 4,7

Question 15

Question
Numiți avantajele sigilanţilor fotopolimerizabili comparativ cu cei autopolimerizabili
Answer
 • materialul se întăreşte timp de 10-20 secunde
 • nu se incorporează bule de aer
 • materialul se întăreşte timp de 1-5 secunde
 • se produce fotoactivarea cu lumină ultravioletă
 • materialul îşi păstrează aceeaşi vâscozitate pe toată perioada pătrunderii lui în porii smalţului demineralizat

Question 16

Question
Marcați răşinile de sigilare care eliberează fluor:
Answer
 • Helioseal F
 • Ultraseal XT
 • Sealite
 • Fuji II LC
 • -

Question 17

Question
Selectați răşinile de sigilare care eliberează fluor:
Answer
 • Visio-Seal
 • Fluroshield
 • Fluorprotector
 • Teethmate
 • Fissurit FX

Question 18

Question
Evidențiați răşinile de sigilare care eliberează fluor:
Answer
 • Baritone L3
 • Fuji IX
 • Delton Plus
 • Dyrect Seal
 • Fuji I

Question 19

Question
Numiți țesuturile ce constituie parodonţiul:
Answer
 • gingia
 • periodontul
 • dentina radiculară
 • ţesutul osos a maxilei şi mandibulei
 • cementul

Question 20

Question
Precizați soluţia pentru estimarea indicelui PMA
Answer
 • 2% metilen blau
 • 30% azotat de argint
 • Shiller-Pisarev
 • Iodinol
 • fucsină

Question 21

Question
Clarificați valorile indicelui PMA ce corespund formei uşoare a gingivitei
Answer
 • <10%
 • <30%
 • >50%
 • 30-60%
 • >60%

Question 22

Question
Indicaţi valorile indicelui PMA ce corespund formei medii a gingivitei:
Answer
 • <10%
 • <30%
 • >50%
 • 30-60%
 • >60%

Question 23

Question
Evidențiați valorile indicelui PMA ce corespund formei grave a gingivitei
Answer
 • <10%
 • <30%
 • >50%
 • 30-60%
 • >60%

Question 24

Question
Selectați măsurile pentru prevenirea afecţiunilor parodonţiului:
Answer
 • instruirea igienică
 • prevenirea anomaliilor dento-maxilare
 • depistarea şi corectarea inserţiei ţesuturilor moi la oasele faciale
 • indepărtarea plăcii bacteriene de pe suprafeţele aproximale ale dinţilor
 • administrarea endogenă a preparatelor fluorului

Question 25

Question
Precizați cea mai importantă perioadă pentru prevenirea afecţiunilor parodonţiului, condiţionată de defenitivarea statutului hormonal:
Answer
 • perioada de sugar
 • perioada antenatală
 • perioada prepubertară
 • perioada pubertară
 • perioada preşcolară

Question 26

Question
Numiți indicele pentru aprecierea frecvenţei şi intensităţii afecţiunilor parodonţiului:
Answer
 • co
 • COA
 • PMA
 • CPITN
 • OHI-S (Green-Vermillion)

Question 27

Question
Evidențiați indicele pentru aprecierea gravităţii gingivitei:
Answer
 • co
 • COA
 • PMA
 • CPITN
 • OHI-S (Green-Vermillion)

Question 28

Question
Selectați metoda de prevenire a cariei dentare ce constă în administrarea vitaminei D, a polivitaminelor, microelementelor, preparatelor fluorului:
Answer
 • endogenă nemedicamentoasă
 • endogenă medicamentoasă
 • exogenă nemedicamentoasă
 • exogenă medicamentoasă
 • profilaxie terțiară

Question 29

Question
Precizați metoda de prevenire a cariei dentare ce constă în consumul alimentelor dure, limitarea consumului de glucide, consumul substituenţilor de zahăr, igiena orală corectă, utilizarea pastelor dentare care conţin calciu şi fluor:
Answer
 • endogenă nemedicamentoasă
 • endogenă medicamentoasă
 • exogenă nemedicamentoasă
 • exogenă medicamentoasă
 • profilaxie terțiară

Question 30

Question
Indicaţi metoda de prevenire a cariei dentare ce constă în alimentaţia raţională:
Answer
 • endogenă nemedicamentoasă
 • endogenă medicamentoasă
 • exogenă nemedicamentoasă
 • exogenă medicamentoasă
 • profilaxie terțiară

Question 31

Question
Evidențiați doza optimă de fluorurare a sării de bucătărie:
Answer
 • 100-200 mg fluorură de sodiu la 1 kg sare
 • 200-250 mg fluorură de sodiu la 1 kg sare
 • 300-350 mg fluorură de sodiu la 1 kg sare
 • 400-450 mg fluorură de sodiu la 1 kg sare
 • 500-550 mg fluorură de sodiu la 1 kg sare

Question 32

Question
Numiți obiectivul recomandat de OMS pănă în anul 2025 la copiii de 6 ani:
Answer
 • co să nu depăşească 3,0
 • co să nu depăşească 4,0
 • la 90% - dinţi indemni
 • la 60% - dinţi indemni
 • la 50% - dinţi indemni

Question 33

Question
Precizați obiectivul recomandat de OMS până în anul 2025 la copiii de 12 ani:
Answer
 • COA maximum 2,0
 • COA maximum 2,5
 • COA maximum 1
 • COA ≤ 3,5
 • COA ≤ 3,0

Question 34

Question
Prezentați strategiile programelor de sănătate orală la copii în condiții similare cu cele din Republica Moldova:
Answer
 • educaţia sanitară
 • utilizarea mijloacelor chimice de inhibare a plăcii bacteriene
 • igiena orală
 • raţionalizarea alimentaţiei
 • fluorizarea apei potabile

Question 35

Question
Evidențiați strategiile programelor de sănătate orală la copii în condiții similare cu cele din Republica Moldova:
Answer
 • defluorarea apei potabile
 • fluorizarea topică
 • sigilarea fisurilor dentare
 • optimizarea concentraţiei fluorului în apa potabilă din localităţile cu concentraţii înalte de fluor (mai mult de 1,5 mg/dm3)
 • tratamentul anomaliilor dento-maxilare

Question 36

Question
Precizați strategiile programelor de sănătate orală la copii în condiții similare cu cele din Republica Moldova:
Answer
 • fluorarea alimentelor
 • sigilarea fisurilor dentare
 • igiena orală
 • igiena profesională
 • educaţia sanitară

Question 37

Question
Selectați măsurile de profilaxie primară în stomatologie:
Answer
 • măsurile pentru restabilirea funcţiilor pierdute a aparatului dento-maxilar în urma pierderii dinţilor sau unor maladii
 • complexul de metode de diagnostic a proceselor carioase cu complicaţiile sale, maladiilor parodonţiului, anomaliilor dento-maxilare deformaţiilor şi înlăturarea lor
 • complexul de măsuri îndreptate la înlăturarea factorilor, ce pot provoca afecţiunile dinţilor, parodonţiului, înlăturarea deprinderilor vicioase, educaţia sanitară etc.
 • tratamentul cariei dentare
 • tratamentul complicațiilor cariei dentare

Question 38

Question
Numiți măsurile de profilaxie secundară în stomatologie:
Answer
 • complexul de măsuri pentru restabilirea funcţiilor pierdute ale aparatului dento-maxilar în urma pierderii dinţilor sau unor maladii
 • complexul de metode de diagnostic a proceselor carioase cu complicaţiile sale, maladiilor parodonţiului, anomaliilor dento-maxilare
 • complexul de măsuri îndreptate la înlăturarea factorilor, ce pot provoca afecţiunile dinţilor, parodonţiului, înlăturarea deprinderilor vicioase, educaţia sanitară etc.
 • tratamentul cariei dentare
 • tratamentul complicațiilor cariei dentare

Question 39

Question
Evidențiați măsurile de profilaxie terţiară în stomatologie:
Answer
 • complexul de măsuri pentru restabilirea funcţiilor pierdute ale aparatului dento-maxilar în urma pierderii dinţilor sau unor maladii
 • complexul de metode de diagnostic a proceselor carioase cu complicaţiile sale, maladiilor parodonţiului, anomaliilor dento-maxilare
 • complexul de măsuri îndreptate la înlăturarea factorilor, ce pot provoca afecţiunile dinţilor, parodonţiului, înlăturarea deprinderilor vicioase, educaţia sanitară etc.
 • tratamentul cariei dentare
 • tratamentul complicațiilor cariei dentare

Question 40

Question
Concretizați cu ce scop se utilizează Software Cariogram
Answer
 • aprecierea gradului de activitate a procesului carios
 • aprecierea gradului de resistenţă a smalţului la acţiunea acizilor
 • aprecierea vitezei de remineralizare a smalţului
 • aprecierea capacității salivei de a remineraliza smalţul
 • predicția cariei

Question 41

Question
Enumeraţi remediile de igienă orală:
Answer
 • apele de gură
 • scobitorile
 • periuţele dentare
 • atomizorul bucal
 • revelatori pentru evidenţierea depozitelor dentare

Question 42

Question
Indicaţi care este remediul principal de periaj dentar:
Answer
 • periuţa dentară
 • pasta de dinţi
 • apa de gură
 • scobitoarea
 • elixirul

Question 43

Question
Concretizați care sunt remediile auxiliare de igienă:
Answer
 • apele de gură
 • pastele dentare
 • firele dentare
 • spray-urile orale
 • stimulatoarele gingivale
Show full summary Hide full summary

Similar

All the Countries of the World and their Capital Cities
PatrickNoonan
Physics - Energy, Power & Work
dominique22
C2 - Formulae to learn
Tech Wilkinson
Periodicity
hanalou
ICT Revision 2014
11RaceyG
GoConqr Quick Guide to Getting Started
Andrea Leyden
Physics 1
Peter Hoskins
Memory-boosting tips for students
Micheal Heffernan
CCNA Security 210-260 IINS - Exam 3
Mike M
2PR101 1. test - 2. část
Nikola Truong
OP doplnovaci otazky
Helen Phamova