121-150

Description

Quiz on 121-150, created by Ariana Ciumac on 21/05/2022.
Ariana Ciumac
Quiz by Ariana Ciumac, updated more than 1 year ago
Ariana Ciumac
Created by Ariana Ciumac almost 2 years ago
914
0

Resource summary

Question 1

Question
La obturarea cavităților carioase se pot folosi următoarele materiale:
Answer
 • Ceara
 • Rășini compozite
 • Cementuri glass-ionomere
 • Gipsul
 • Compomeri

Question 2

Question
La obturarea permanentă a cavităților carioase se pot folosi:
Answer
 • Amalgam
 • Rășini compozite
 • Dentin-pasta
 • Dentina artificială
 • Compomeri

Question 3

Question
După mecanismul de polimerizare, rășinile compozite pot fi:
Answer
 • Fotopolimerizabile
 • Heteropolimerizabile
 • Autopolimerizabile
 • Nepolimerizabile
 • Hibride

Question 4

Question
Reprezentanți ai rășinilor compozite fotopolimerizabile sunt:
Answer
 • Herculite (Kerr)
 • Alfa comp (Voco)
 • Brilliant (Coltene)
 • Heliomolar (Vivadent)
 • Z100 (3M)

Question 5

Question
În structura rășinilor compozite intră:
Answer
 • Matricea BISGMA sau UDMA
 • Particule de cuarț, silicate sau săruri ale metalelor grele
 • Particule de fluor
 • Resturi de mercur
 • Silani organici

Question 6

Question
Care element asigură radioopacitatea rășinilor compozite:
Answer
 • Particulele de cuarț
 • Sărurile metalelor grele
 • Matricea BIS-GMA
 • Particulele silicate
 • Silanii organici

Question 7

Question
Tasarea la polimerizare a rășinilor compozite se aproximează la:
Answer
 • 1-1,7%
 • 20%
 • 15-16,5%
 • 0%
 • 8%

Question 8

Question
Tasarea la polimerizare a rășinilor compozite poate fi redusă prin:
Answer
 • Inserarea unui strat de aproximativ 4 mm de compozit și polimerizarea acestuia
 • Inserarea și polimerizarea pe straturi a compozitului
 • Încălzirea prealabilă a compozitului
 • Aplicarea compozitului cu o spatulă de plastic
 • Fotopolimerizarea mai îndelungată a rășinii compozite

Question 9

Question
Rășini compozite tradiționale (convenționale) se consideră cele cu:
Answer
 • Microumplutură
 • Nanoumplutură
 • Macroumplutură
 • Fără umplutură
 • Cementuri glass-ionomeri

Question 10

Question
Printre dezavantajele rășinilor compozite convenționale se numără:
Answer
 • Poleirea dificilă
 • Rezistența sporită la forțele ocluzale
 • Stabilitatea culorii în timp
 • Proprietăți estetice înalte
 • Suprafața lucioasă după poleire

Question 11

Question
Drept materiale de obturație provizorie se folosesc:
Answer
 • Dentin-pasta
 • Rășini compozite
 • Amalgamul
 • Dentina artificială
 • MTA

Question 12

Question
Printre cerințele către materialele de obturație provizorii se numără:
Answer
 • Să se aplice și să se îndepărteze ușor
 • Slab rezistente din punct de vedere fizic
 • Biocompatibil
 • Să se degradeze în mediul bucal
 • Să realizeze o închidere cât mai etanșă

Question 13

Question
Dentina artificială se prezintă sub formă de:
Answer
 • Gel
 • Pastă
 • Pulbere + lichid
 • Solidă
 • Lichidă

Question 14

Question
Tipul de cement zinc oxid eugenol folosit frecvent ca obturație provizorie:
Answer
 • Tip 3
 • Tip 1
 • Tip 2
 • Tip 4
 • Tip 5

Question 15

Question
Printre materiale de obturație provizorie folosite în trecut, însă nu și acum, se numără:
Answer
 • Cementuri pe bază de ZOE
 • Gutaperca
 • Dentin-pasta
 • Dentina artificială
 • Rășini compozite

Question 16

Question
Selectați materiale de obturație coronară provizorie:
Answer
 • IRM
 • Dentin-pasta
 • Amalgamul
 • Rășini compozite
 • Cement ZOE

Question 17

Question
Cerințele către materialele de obturație provizorie sunt:
Answer
 • Închidere etanșă
 • Efect benefic asupra pulpei dentare
 • Complicate în aplicare și înlăturare
 • Proprietăți antibacteriene
 • Duritate suficientă pentru a rezista în decurs de câteva săptămâni

Question 18

Question
Materiale de obturație provizorie pe bază de sulfat de calciu sunt:
Answer
 • IRM
 • Cavit
 • Dentin-pasta
 • Cavidentin
 • Rășini compozite

Question 19

Question
În compoziția cementului ZOE intră:
Answer
 • Oxid de zinc 69%
 • Oxid de zinc 90%
 • Acetat de zinc 1% (oferă duritate)
 • Stearat de zinc 0,7% (accelerator)
 • Particule de cuarț 5%

Question 20

Question
Componentul antibacterial al cementului ZOE este asigurat de:
Answer
 • Oxidul de zinc
 • Eugenol
 • Acetatul de zinc
 • Stearatul de zinc
 • Particulele de silica

Question 21

Question
Conform destinației rășinile diacrilice compozite se împart în:
Answer
 • Pentru grupul de dinți frontali
 • Pentru dinții temporari
 • Pentru grupul de dinți posteriori
 • Pentru obturații provizorii
 • Universale

Question 22

Question
În componența de bază a rășinilor diacrilice compozite intră:
Answer
 • Hidroxid de calciu
 • Faza anorganică
 • Faza organică
 • Cement pe bază de ZOE
 • Silani

Question 23

Question
Printre componentele auxiliare ale rășinilor diacrilice compozite sunt:
Answer
 • Oxizi metalici care formează culoarea
 • Fosfat cement
 • Cement pe bază de ZOE
 • Factori de inițiere ai reacției chimice
 • Matricea organică

Question 24

Question
În funcție de dimensiunea particulelor anorganice, rășinile compozite pot fi:
Answer
 • Microfile
 • Monofile
 • Macrofile
 • Heterofile
 • Hibride

Question 25

Question
Reprezentanți ai rășinilor compozite fotopolimerizabile sunt:
Answer
 • Z250 (3M ESPE)
 • Dentin-pasta
 • Endobtur (Septodont)
 • Clearfil (Kuraray Noritake)
 • Charisma (Heraus Kulzer)

Question 26

Question
Dintre cele propuse, selectați materialul de obturare provizoriu:
Answer
 • Heliomolar (Vivadent)
 • Twinky Star (VOCO)
 • Dentina artificială
 • Charisma (Heraus Kulzer)
 • Z100 (3M ESPE)

Question 27

Question
Lingurile de amprentare pot fi confecționate din:
Answer
 • Metal
 • Ceară
 • Gips
 • Cementuri fosfate
 • Rășini diacrilice compozite

Question 28

Question
Lingurile de amprentare pot fi confecționate din:
Answer
 • Cementuri ZOE
 • Material de amprentare C-siliconic
 • Plastic
 • Material de amprentare A-siliconic
 • Gips

Question 29

Question
Dintre cele enumerate selectați materialul de obturare provizoriu pe bază de sulfat de calciu:
Answer
 • Cavit (3M ESPE)
 • Dentin-pasta
 • Z250 (3M ESPE)
 • Clearfil (Kuraray)
 • Twinky Star (VOCO)

Question 30

Question
Dintre cele de mai jos selectați materialul de amprentare siliconic:
Answer
 • Ortocar
 • Gelin
 • Zeta plus
 • Tropicalgin (Zhermack)
 • Micron
Show full summary Hide full summary

Similar

Mapa Mental - Estilos de Aprendizagem
miminoma
Creando un conjunto de fichas
PatrickNoonan
Forces and Acceleration
Adam Collinge
A-Level Chemistry: Atomic Structure
cian.buckley+1
A-Level Physics: Course Overview
cian.buckley+1
SAT Sample Essay - Failure/ Success
nedtuohy
The Biological basis of Heart Disease
Andrea Leyden
AQA GCSE Biology B1 unit 1
Olivia Phillips
AS level Maths Equations to Remember
Gurdev Manchanda
GCSE REVISION TIMETABLE
holbbox
Salesforce Admin 201 Test Chunk 4 (91-125)
Brianne Wright