cHIMIE ORGANICA SEM 2 TOT3 1-50 CS

Description

,f organica sem 2 Quiz on cHIMIE ORGANICA SEM 2 TOT3 1-50 CS, created by f2536 3749 on 29/04/2022.
f2536 3749
Quiz by f2536 3749, updated more than 1 year ago
f2536 3749
Created by f2536 3749 about 2 years ago
135
0

Resource summary

Question 1

Question
1. Care din substanţele de mai jos intră în componenţa fosfolipidelor:
Answer
 • . 1,1,2-tricloretan ;
 • B. 2,3-dihidroxipropanal ;
 • C. 1,3-propandiol ;
 • D. 1,2,3-propantriol ;
 • E. 1,2-propandiol.

Question 2

Question
2. Ce acid gras saturat se obţine la hidroliza acidă a acidului fosfatidic, care conţine radicalii acizilor arahic şi arahidonic? ---?
Answer
 • A. C17H35COOH
 • B. C19H31COOH
 • C. C19H39COOH
 • D.C18H34COOH
 • E.C19H33COOH

Question 3

Question
3. Care nucleozidă din cele prezentate întră în componenţa ARN-ului?
Answer
 • A.adenozina
 • B. uridina
 • C. guanozina
 • D. citidina
 • E. timidina

Question 4

Question
4. Denumirea sistematică a mentolului este:
Answer
 • A. 1-metil-4- izopropilciclohexenă
 • B. 4-metil-1- izopropienilciclohexanol-1
 • C. 4-izopropil-1-metilciclohexenă;
 • D. 2-izopropil-5-metilciclohexanol-1
 • E. 2-metil-4-izopropilciclohexanol

Question 5

Question
5. Ce acid gras nesaturat se obţine la hidroliza acidă a 1-miristioil-2-palmitoil-3oleoilglicerinei?
Answer
 • A. lauric
 • B. arahic
 • C. oleic
 • D. linolic
 • E. palmitoleic

Question 6

Question
6. Denumirea sistematică a bazei nucleice pirimidinice din fragmentul de ARN cu succesiunea GUA este:
Answer
 • A. 2-amino-6-oxopurină
 • B. 2,4-dioxopirimidină
 • C. 2,6-dioxopirimidină
 • D. 2-aminopirimidină
 • E. 2-oxo-6-aminopirimidină

Question 7

Question
7. Denumirea corectă a cefalinei, ce conţine acizii stearic şi oleic este:
Answer
 • A. acid stearo-oleofosfatidic
 • B. acid oleo-stearofosfatidic
 • C. stearooleofosfatidilcolină
 • D. stearooleofosfatidilcolamină
 • E. fosfoacilstearooleoglicerină

Question 8

Question
8. Determinaţi baza nucleică purinică ce intră în componenţa fragmentului trinucleotidic de ADN, care participă la transcripţie, dacă se ştie că anticodonul în tARN are succesiunea GCG. ----?
Answer
 • A.adenina
 • B. guanina
 • C. timina
 • D. citizina
 • E. Uracil

Question 9

Question
9. Care dintre acizii prezentaţi mai jos este un acid gras saturat?
Answer
 • A. acid arahic
 • B. acid arahidonic
 • C. acid oleic
 • D. acid linolenic
 • E. acid linolic

Question 10

Question
10. Acetilcolina este un neuromediator răspândit în ţesutul nervos. Din care substanţă se sintetizează în organism acetilcolina?
Answer
 • A. colamină
 • B. colină
 • C. dofamină
 • D. coenzima A
 • E. malonilcoenzima A

Question 11

Question
11. Care hidrocarbură stă la temelia structurii chimice a hormonilor sexuali masculini?
Answer
 • A. pregnanul
 • B. colanul
 • C. estranul
 • D. colestanul
 • E. androstanul

Question 12

Question
12. Care acid gras se obţine la hidroliza acidă a triacilglicerinei 1-oleoil-2-palmitoil-3- linolenoilglicerină?
Answer
 • A. C17H35COOH;
 • B. C17H31COOH
 • C. C13H31COOH;
 • D. C13H27COOH;
 • E. C15H31COOH.

Question 13

Question
13. Care substanţă dintre cele enumerate mai jos este parte componentă a lecitinelor?
Answer
 • A. colamina
 • B. colina
 • C. dofamina
 • D. noradrenalina
 • E. adrenalina

Question 14

Question
14. Ce bază nucleică se obține la hidroliza acidă a citidinei?
Answer
 • A. 2,4-dioxopurină
 • B. 2-amino-4-hidroxipurina
 • C. 2-oxo-4-aminopurină
 • D. 2,4-dioxopirimidină
 • E. 2-oxo-4-aminopirimidină

Question 15

Question
15. Care acid dintre cei prezentați mai jos intră în componenţa lecitinei linoleo-palmito- fosfatidilcolinei?
Answer
 • А. С11Н23СООН;
 • В. С13Н27СООН;
 • С. С17H35СООН;
 • D. С17Н31СООН;
 • Е. С17Н29СООН

Question 16

Question
6. Riboflavina intra în componenţa coenzimelor de oxido-reducere FAD şi FADH2. Care este componenta constituentă principală a moleculei de riboflavină?
Answer
 • A. pterina;
 • B. Pirimidina;
 • C. Pirazina;
 • D. Izoaloxazina;
 • E. Piperazina.

Question 17

Question
17. Care dintre acizii prezentați mai jos poartă denumirea de acid palmitooleic?
Answer
 • А. С15Н31СООН;
 • В. С15Н29СООН;
 • С. С17H31СООН;
 • D. С19Н39СООН;
 • Е. С19H31СООН.

Question 18

Question
18. Care bază nucleică pirimidinică este complementară cu guanina?
Answer
 • A. uracilul
 • B. timina
 • C. citozina
 • D. hipoxantina
 • E. xantina

Question 19

Question
19. Câte legături duble în stare conjugată se conţin în molecula de β­caroten?
Answer
 • A.8
 • B.9
 • C.10
 • D.11
 • E.12

Question 20

Question
20. Numiţi nucleozida ce întră în componenţa acizilor ribonucleici:
Answer
 • A. timidina;
 • B. Dezoxiadenozina;
 • C. Dezoxiguanozina;
 • D. guanozina;
 • E. Dezoxicitidina.

Question 21

Question
21. Ce substanţă se obţine la interacţiunea guaninei cu acidul azotos?
Answer
 • A. 2,4-dioxopurină
 • B. 2,5-dioxopurină
 • C. 2,4-dioxopirimidină
 • D. 2,4-dihidroxipirimidină
 • E. 2,6-dihidroxipurină

Question 22

Question
22. La interacţiunea α-D-glucopiranozei cu ATP în prezenţa enzimei glucochinazei se obţine: ----?
Answer
 • A. α-D-glucozo-6-fosfat
 • B. α-D-glucozo-1-fosfat
 • C. N-etil-α-D-glucopiranozidă
 • D. O-etil-α-D-glucopiranoză
 • E. α-D-glucozo-4-fosfat

Question 23

Question
23. Ce substanţă se obţine la interacţiunea valinei cu ATP-ul? ----?
Answer
 • A. valil-ATP;
 • B. valil-ADP;
 • C. valil-AMP;
 • D. 5'-valil-tARN;
 • E. 3'-valil-tARN

Question 24

Question
24. Scualenul este un triterpen, care are la mijlocul catenei o legătura de tip "coada la coada".Câte fragmente izoprenice conţine scualenul?
Answer
 • A.2
 • B.3
 • C.4
 • D.5
 • E.6

Question 25

Question
25. Care dintre formulele acizilor graşi prezentate mai jos reprezintă acidul linolenic?
Answer
 • A.C17H35COOH
 • B. C19H31COOH
 • C. C17H31COOH
 • D. C17H33COOH
 • E. C17H29COOH

Question 26

Question
26. Care este baza nucleică purinică ce participă la transcripţie, dacă anticodonul din tARN este UGC?
Answer
 • A. adenina
 • B. guanina
 • C. uracil
 • D. timina
 • E. citozina

Question 27

Question
27. Denumirea corectă a mentolului după nomenclatura sistematică este:
Answer
 • A. 5-izopropil-3-metilciclohexanol
 • B. 5-metil-3-izopropilciclohexanol;
 • C. 2-izopropil-5-metilciclohexanonă;
 • D. 2-izopropil-5-metilciclohexanol;
 • E. 5-izopropil-2-metilciclohexanonă

Question 28

Question
28. Care este denumirea bazei purinice complementare cu citozina? ---?
Answer
 • A. guanină
 • B. timină
 • C. adenina
 • D. citozina
 • E. uracil

Question 29

Question
29. Care din substanţele prezentate mai jos se utilizează în medicină ca barbiturat?
Answer
 • A. acidul barbituric;
 • B. acidul 2-etil-5-izoamilbarbituric;
 • C. acidul 5,5-dietilbarbiruric;
 • D. acidul 2-etil-5-fenilbarbituric;
 • E. acidul 5-etil-2-fenilbarbituric.

Question 30

Question
30. Care coenzimă participă în reacţia de oxidare a retinolului în retinal? ----?
Answer
 • A. piridoxalfosfat;
 • B. coenzima A;
 • C. coenzima NAD+
 • D. coenzima FAD;
 • E. coenzima NADH;

Question 31

Question
31. Care metabolism este reglat de corticosteroizi?
Answer
 • A. lipidic
 • B. proteic
 • C. nucleic
 • D. glucidic
 • E. aminic

Question 32

Question
32. La reglarea cărui metabolism ia parte vitamina D?
Answer
 • A. lipidic
 • B. proteic
 • C. salinic
 • D. glucidic
 • E. nucleic

Question 33

Question
33. Câte molecule de acetilcoenzima A se obţin la β-oxidarea acidului miristic?
Answer
 • A.5
 • B.6
 • C.7
 • D.9
 • E.12

Question 34

Question
34. Care parte constituentă a coenzimei NAD+ conține ciclul piridinei?
Answer
 • A. adenina
 • B. guanina
 • C. benzamida
 • D. nicotinamida
 • E. citozina

Question 35

Question
35. Acizii biliari se sintetizează în ficat şi în bilă, se află în formă de amidă cu acidul:
Answer
 • A. α-alanina
 • B. β-alanina
 • C. glutamina
 • D. valina
 • E. glicina

Question 36

Question
36. Vitamina PP este un factor de prevenire a pelagrei. Din care substanţă se sintetizează vitamina PP?
Answer
 • A. din cordiamină
 • B. din metilamină
 • C. din acid piruvic
 • D. din acid nicotinic
 • E. din acid lactic

Question 37

Question
37. Hidrocarbura saturată ce stă la baza structurii chimice a acizilor biliari este:
Answer
 • A. Cardenolid;
 • B. Colan;
 • C. Pregnan;
 • D. Androstan;
 • D. Androstan; E. Estran.

Question 38

Question
38. Ce substanţe dingrupul eicosanoidelor se sintetizează în organism din acidul arahidonic?
Answer
 • A. feramide
 • B. sfingomieline
 • C. glicolipide
 • D. prostacicline
 • E. Fosfolipide

Question 39

Question
39. Ce substanţă se obţine în organism la hidroliza acidului fosfoenolpiruvic în prezenţa ADP? ----?
Answer
 • A. acid lactic;
 • B. acid glicolic;
 • C. acid piruvic;
 • D. acid adenozinmonofosforic;
 • E. acid adenozindifosforic.

Question 40

Question
40. Nucleozida ce intră în componenţa acizilor ARN este:
Answer
 • A. uridină
 • B. dezoxiadenozina
 • C. dezoxiguanozina
 • D. timidina
 • E. Dezoxicitidina

Question 41

Question
41. Care dintre vitaminele prezentate mai jos conține ciclul tiazolului?
Answer
 • A. vitamina A
 • B. vitamina B6
 • C. vitamina B1
 • D. vitamina K2

Question 42

Question
42. Din care clasă de lipide complexe face parte fosfatidilcolamina?
Answer
 • A. Sfingolipide;
 • B. Cefaline;
 • C. Lecitine;
 • D. Glicolipide;
 • E. Cerebrozide.

Question 43

Question
43. Care dintre acizii graşi prezentaţi mai jos au capacitatea de oxidare peroxidică?
Answer
 • A. C11H23COOH
 • B. C13H27COOH
 • C. C15H29COOH
 • D. C17H35COOH
 • E. C19H39COOH

Question 44

Question
44. Care este tipul legăturii glicozidice ce leagă bazele pirimidinice de resturile de pentoză?
Answer
 • A. β(C-1, N-9);
 • B. α(C-1, N-9);
 • C. β(C-1, N-1);
 • D. α(C-1, N-1);
 • E. fosfodiesterice

Question 45

Question
45. Denumirea sistematică a hidrocarburii saturate ce stă la baza structurii chimice a hormonilor sexuali masculini este:
Answer
 • A. 10,13-dimetilsteran
 • B. 10,13-dimetil-17-etilsteran
 • C. 10,13-dimetil-17-pentilsteran
 • D. 10,13-dimetil-17-izooctilsteran
 • E. 10,13-dimetil-17-butilsteran

Question 46

Question
46. Ce produs se obţine la interacţiunea izoleucinei cu ATP? ----?
Answer
 • A. izoleucilmonofosfat
 • B. izoleuciladenilat
 • C. izoleucildifosfat
 • D. izoleuciltrifosfat
 • E. esterul izoleuciladenilat-tARN

Question 47

Question
47. Din ce compus natural se obţine vitamina A în organism? -----?
Answer
 • A. retinal
 • B. β-pregnen
 • C. β-colesten
 • D. β-retinen
 • E. β-caroten

Question 48

Question
48. Care din substanţele prezentate mai jos intră în componenta lecitinelor ce conţin radicalii acizilor oleic şi miristic?----?
Answer
 • A. Colamină;
 • B. Acetilcolina;
 • C. Etanolamina;
 • D. acid sulfuric
 • E. colină

Question 49

Question
49. Câte legături de hidrogen apar între bazele complementare G-C?
Answer
 • A.1
 • B.2
 • C.3
 • D.4
 • E.5

Question 50

Question
50. Care este componenta principală a glucocerebrozidei ce conţine acidul palmitic? ----?
Answer
 • A. acid palmitic
 • B. acid fosforic
 • C. glucozamină
 • D. sfingozină
 • E. sfingomielină
Show full summary Hide full summary

Similar

Pigeon English - apostrophe practice
Bob Read
History of Medicine: Ancient Ideas
James McConnell
English Literature Key Terms
charlotteoom
EBW: Onderwerp 1, Gr7 (KABV)
mvloch
LOGARITHMS
pelumi opabisi
GCSE Computing - 4 - Representation of data in computer systems
lilymate
Jung Quiz
katprindy
B2, C2, P2
George Moores
AS level Maths Equations to Remember
Gurdev Manchanda
PSBD TEST # 3
yog thapa
Histologie
Moloșnicov Tanciu