Fiziologie. Respirația 2

Description

Quiz on Fiziologie. Respirația 2, created by Curnic Andreea on 24/04/2022.
Curnic Andreea
Quiz by Curnic Andreea, updated more than 1 year ago
Curnic Andreea
Created by Curnic Andreea about 2 years ago
395
0

Resource summary

Question 1

Question
Procentul de Hb saturat cu O2 va creşte dacă :
Answer
 • pCO2 arterial creşte;
 • pO2 arterial creşte;
 • concentraţia Hb creşte
 • temperatura crește
 • pH-ul arterial scade;

Question 2

Question
Capacitatea de difuziune a plămînilor pentru O2 depinde de
Answer
 • debitul cardiac;
 • concentraţia Hb în capilarele sanguine pulmonare;
 • suprafaţa alveolară de schimb
 • grosimea membranei alveolocapilare;
 • toate răspunsurile corecte

Question 3

Question
Ritmul respirator de bază este generat de :
Answer
 • centrul apneustic;
 • centrul pneumotaxic
 • centrul respirator bulbar
 • nucleul parabrahial;
 • cerebel

Question 4

Question
Volumul respirator curent:
Answer
 • reprezintă ventilaţia de repaus,, în timpul unui singur ciclu respirator;
 • are valoare de aproximativ 3500 ml
 • este de aproximativ 5000 ml;
 • este de aproximativ 500 ml;
 • are valori variabile în funcţie de talia individului;

Question 5

Question
Cedarea CO2 la plămîni este favorizată de :
Answer
 • fluxul aerian;
 • rezistenţa căilor aeriene;
 • oxigenarea Hb
 • pompa de schimb Cl- /HCO3 - din membrana eritrocitară
 • gradientul presiunii parţiale a CO2

Question 6

Question
Prin efectul Haldane se înţelege influenţa pO2 din sоnge asupra
Answer
 • capacităţii de saturare a Hb cu O2 ;
 • capacităţii de transport a CO
 • capacităţii de disociere a HbO2
 • capacităţii de transport a CO2
 • toate răspunsurile corecte

Question 7

Question
În timpul contracţiei diafragmului, presiunea din spaţiul interpleural devine:
Answer
 • egal cu 0;
 • mai pozitivă;
 • mai negativă;
 • egală cu presiunea din alveole;
 • egală cu presiunea din atmosferă;

Question 8

Question
Devierea spre stоnga a curbei de disociere a HbO2 indică
Answer
 • creşterea afinităţii HbO2 ;
 • reducerea afinităţii HbO2 (creşterea P50 )
 • modificările pulmonare de fixare a O2
 • modificările pulmonare de cedare a O2
 • toate răspunsurile corecte

Question 9

Question
Ritmul respirator de bază este generat de:
Answer
 • grupul neuronilor respiratori bulbari;
 • centrul pneumotaxic;
 • centrul apneustic
 • hipotalamus
 • scoarţa cerebrală

Question 10

Question
În cursul expiraţiei forţate , musculatura activă este reprezentată de
Answer
 • sternocleidomastoidieni;
 • diafragm;
 • muşchii abdominali;
 • intercostali interni;
 • scaleni

Question 11

Question
Spirometrul poate fi utilizat pentru măsurarea directă a:
Answer
 • capacităţii funcţionale reziduale;
 • capacităţii inspiratorii
 • volumului rezidual;
 • capacităţii pulmonare totale
 • nici un răspuns corect

Question 12

Question
Capacitatea de difuziune a oxigenului la nivel pulmonar este determinată de următorii factori, cu excepţia unuia:
Answer
 • debitul cardiac
 • gradientul de presiune parţială a O2 din aerul alveolar spre sоngele din capilarele pulmonare;
 • concentraţia de hemoglobină din sîngele capilarelor pulmonare;
 • suprafaţa alveolară de schimb
 • grosimea membranei alveolo-capilare;

Question 13

Question
Hiperventilaţia poate fi produsă prin stimularea următorilor receptori cu excepţia:
Answer
 • chemoreceptorii periferici;
 • receptorii I de iritaţie (receptori cu adaptare rapidă)
 • algoreceptorii periferici;
 • presoreceptorii pulmonari;
 • receptorii J (juxtacapilari);

Question 14

Question
Apneea se produce prin stimularea următorilor receptori:
Answer
 • receptorilor de distinsie;
 • receptorilor de iritaţie (receptori I)
 • receptorilor juxtacapilari (receptori J);
 • receptorilor cutanaţi stimulaţi de răcirea tegumentului;
 • receptorilor cutanaţi stimulaţi de încălzirea şi răcirea alternativă a tegumentului

Question 15

Question
Inspiraţia normală rezultă din :
Answer
 • scăderea presiunii interpleurale;
 • creşterea presiunii alveolare;
 • revenirea toracelui la dimensiunile de repaus;
 • relaxarea diafragmului;
 • toate răspunsurile corecte

Question 16

Question
Оn cursul inspiraţiei, la un subiect sănătos în repaus:
Answer
 • creşte presiunea intrapulmonară;
 • creşte presiunea intraabdominală;
 • scade presiunea intraabdominala;
 • se produce un effort muscular mai mic faţă de cel din faza iniţială a expiraţiei
 • laringele este ridicat

Question 17

Question
Spaţiul mort anatomic:
Answer
 • este identic cu capacitatea funcţională reziduală;
 • reprezintă 5% din capacitatea funcţională reziduală
 • reprezintă 5% din capacitatea totală pulmonară;
 • volumul lui depinde de volumul inspirator
 • şi spaţiul mort fiziologic se determină prin diferite metode, valorile spaţiului mort fiziologic fiind mai mari faţă de cele ale spaţiului mort anatomic în condiţii patologice;

Question 18

Question
Coeficientul respirator:
Answer
 • scade оn cursul efortului fizic intens
 • scade оn cursul acidozei metabolice;
 • scade оn ambele situaţii de mai sus;
 • creşte în cursul hiperventilaţiei;
 • creşte la un subiect care trece de la o dietă predominant glucidică, la o dietă mai bogată în lipide

Question 19

Question
Care din următoarele funcţii nu aparţin plămînilor
Answer
 • prevenirea trecerii embolilor spre aortă;
 • fibrinoliza
 • conversia angiotensinei I în angiotenssină II;
 • eliberarea în circulaţie a adrenalinei,, vasopresinei şi oxitocinei;
 • menţinerea echilibrului fluido-coagulant;

Question 20

Question
Care din următorii factori afectează,, în cea mai mare măssură,, capacitatea sîngelui de a transporta O2 ?
Answer
 • solubilitatea O2
 • cantitatea de hemoglobină
 • pH-ul plasmei,
 • CO2 din hematii
 • temperatura sоngelui;

Question 21

Question
Contracţia diafragmului produce :
Answer
 • scăderea presiunii intrapleurale;
 • creşterea presiunii intrapleurale;
 • creşterea diametrului anteroposterior al abdomenului;
 • scăderea tendinţei de retracţie a plămînului;
 • toate răspunsurile corecte

Question 22

Question
La sfîrşitul unei inspiraţii normale:
Answer
 • presiunea alveolară este mai mare ca cea intrapleurală;
 • presiunea alveolară este mai mică ca cea atmosferică;
 • presiunea intrapleurală este mai mică ca cea atmosferică;
 • presiunea intrapleurală este mai mare ca presiunea de recul elastic al plămînului;
 • nici un răspuns corect

Question 23

Question
CO2 :
Answer
 • facilitează fixarea O2 pe hemoglobină;
 • este transportat în sîngele arterial în principal în formă moleculară, dizolvată
 • dacă se adaugă sîngelui, nu determină modificarea concentraţiei de ion bicarbonic
 • pătrunde în capilare prin difuziune, din ţesuturi;
 • este transportat în principal ca şi compuşi carbaminici

Question 24

Question
Curba de disociere a CO2 pentru sоngele integral :
Answer
 • este independentă de concentraţia hemoglobinei;
 • reflectă interrelaţia între HbCO2 pCO2 ;
 • are aspect sigmoid;
 • reflectă interrelaţia între toate formele de CO2 din sînge şi pCO2
 • nu prezintă saturaţie;

Question 25

Question
Circulaţia pulmonară se caracterizează prin următoarele elemente cu excepţia unora:
Answer
 • este un circuit cu presiune scăzută;
 • are o capacitate crescută de adaptare, prin creşterea fluxului
 • este reglată în principal prin mecanisme nervoase vegetative
 • arterele au o musculatură netedă redusă
 • este unicul circuit care primeşte debitul cardiac în totalitate

Question 26

Question
Surfactantul :
Answer
 • este o peliculă subţire de lipoproteine tensioactive;
 • asigură stabilitatea formei alveolelor;
 • împiedică filtrarea lichidelor din interstiţiu şi capilare spre alveolele pulmonare;
 • favorizează emulsionarea particulelor inhalate uşurînd procesul de fagocitare a macrofagilor
 • toate răspunsurile corecte;

Question 27

Question
Volumul spaţiului mort anatomic se modifică:
Answer
 • la administrarea atropinei se măreşte;
 • la administrarea acetilcolinei se micşorează;
 • la excitarea sistemului simpatic se măreşte;
 • nu se modifică;
 • toate raspunsurile corecte.
Show full summary Hide full summary

Similar

Constitutional Law
jesusreyes88
Macbeth Scene Summaries
Ebony1023
AS Unit 1 Physics Flashcard Deck
Callum McClintock
Cory & Manuel_1
Prudensiano Manu
History of Psychology
mia.rigby
GCSE Chemistry C2 topic notes
imogen.shiels
GCSE REVISION TIMETABLE
haameem1999
AQA AS Biology Unit 2 DNA and Meiosis
elliedee
AS level Maths Equations to Remember
Gurdev Manchanda
Molecular Biology
Fadila Farag
PSBD New Edition
Aafnai Sathi